Chân thành cảm ơn bạn đã tin dùng sản phẩm HUAWEI

Bạn có thể sẽ nhận được thông báo như bên dưới Hãy chia sẻ những ý kiến của bạn để giúp chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ!
Gần đây, bạn đã sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng nào của Huawei?
 • Hotline, chat trực tuyến, email,...
 • Sửa chữa tại trung tâm bảo hành
 • Trang web bảo hành
  (https://consumer.huawei.com/vn/support/)
 • Ứng dụng Hỗ Trợ
 • Hãy chia sẻ mức độ hài lòng của bạn đối với dịch vụ của Huawei

  10 và 9 - Hài lòng

  8 và 7 - Bình thường

  Dưới 7 - Không hài lòng