Terms of Use

Όροι χρήσεις HUAWEI

Όροι Χρήσης

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Με την επίσκεψή σας στον παρόντα Ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, καταλάβει και αποδεχθεί τους κάτωθι Όρους. Στην περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει ή δεν συμφωνείτε με κάποιον εξ αυτών, οφείλετε να εγκαταλείψετε άμεσα τον Ιστότοπο. Η HUAWEI διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ενημέρωση. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί συμπεριφορά που έχει ως απόρροια την παραβίαση των Όρων Χρήσης, η HUAWEI θα έχει το δικαίωμα να επιζητήσει τη νομική της αποκατάσταση.

Περιορισμένη Άδεια Χρήσης

Το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της HUAWEI εκτός και αν αναφέρεται το αντίθετο. Απαγορεύονται ρητά η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η αντιγραφή, η αποθήκευση, η εκπομπή, η ανακατεύθυνση και η μετάδοση με υπέρ-συνδέσεις μέσω servers τρίτων και "mirroring" και με κάθε άλλο τρόπο του περιεχομένου του Ιστοτόπου για κάθε είδους εμπορική χρήση από τον οποιονδήποτε, εκτός και αν πρόκειται για προσωπική και μη εμπορική χρήση (δεδομένου του ότι αυτή δεν θα περιλαμβάνει αναθεωρήσεις περιεχομένου και με τους κανόνες πνευματικής και όχι μόνο ιδιοκτησίας να ισχύουν ως έχουν) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της HUAWEI.

Εμπορικό Σήμα

Όλα τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται, αναφέρονται και χρησιμοποιούνται με κάθε τρόπο στον παρόντα Ιστότοπο, αποτελούν ιδιοκτησία της HUAWEI ή άλλης τρίτης εταιρείας, όπου αυτή αναφέρεται. Δεν επιτρέπεται η χρήση κανενός εκ των εμπορικών σημάτων και των λογοτύπων αυτών με κάθε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της HUAWEI ή άλλης τρίτης εταιρείας, όπου αυτή αναφέρεται.

Αποποίηση Ευθυνών

Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενό του παρέχονται για τη διευκόλυνσή σας. Αν και η HUAWEI έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή ορθών πληροφοριών μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση σχετικά με την ορθότητα του περιεχομένου. Η HUAWEI δύναται να αλλάξει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου ή τα προϊόντα που αναφέρονται ανά πάσα στιγμή χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, Η HUAWEI ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΒΑΘΜΟ ΚΆΘΕ ΑΜΕΣΗΣ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ.

Περιορισμός Ευθύνης

Ούτε η HUAWEI, ούτε οι θυγατρικές και συσχετιζόμενες με αυτή εταιρείες, τα διευθυντικά στελέχη, οι πράκτορες, οι υπάλληλοι ή οι λοιποί εκπρόσωποι δύνανται να καταστούν υπεύθυνοι για κάθε άμεση, έμμεση, ειδική, παρεμπίπτουσα, πρόσθετη ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς απωλειών εσόδων ή κερδών, απωλειών πληροφοριών ή/και απώλειας οικονομικής δραστηριότητας, που συνδέεται με τον παρόντα Ιστότοπο, τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, ακόμα και στην περίπτωση που η HUAWEI ειδοποιηθεί για την πιθανότητα των ζημίων αυτών.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που περιγράφονται στον παρόντα Ιστότοπο καθώς επίσης και οι περιγραφές τους, μπορεί να διαφέρουν στη χώρα ή την περιοχή σας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους πλησιέστερους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και μεταπωλητές της HUAWEI για πληροφορίες σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

Σύνδεσμοι προς Τρίτους

Αν και οι σύνδεσμοι προς τρίτους Ιστοτόπους, παρέχονται προς διευκόλυνσή σας, η HUAWEI δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Ενδεχομένως να χρειαστεί να ελέγξετε και να αποδεχθείτε τους αντίστοιχους όρους χρήσης κατά την παραμονή σας σε τέτοιους Ιστοτόπους. Επιπρόσθετα, ο σύνδεσμος προς έναν τρίτο Ιστότοπο, δεν σημαίνει επ' ουδενί πως η HUAWEI εγκρίνει τον Ιστότοπο ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται εκεί.

Πρόσβαση σε Ασφαλή και Προστατευμένα με Κωδικό Τμήματα

Μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν ασφαλή ή/και προστατευμένα με κωδικό τμήματα του παρόντος Ιστοτόπου. Η μη εξουσιοδοτημένη απόπειρα πρόσβασης τέτοιων τμημάτων, υπόκειται σε ποινική δίωξη.

Εφαρμόσιμος Νόμος και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο του παρόντος Ιστοτόπου, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.