Terms of Use

Huawei terms of use

Uvjeti korištenja

Prihvaćanje uvjeta

Pristupanjem ovoj internetskoj stranici, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili sljedeće uvjete. U slučaju da ne razumijete ili ne pristajete na bilo koji od uvjeta, trebali biste odmah napustite ovu stranicu. HUAWEI zadržava pravo ažuriranja UVJETA KORIŠTENJA u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. U slučaju bilo kakvog kršenja odredbi uvjeta, HUAWEI ima pravo na pravni lijek.

Ograničena licenca

Svi sadržaji na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su kompanije HUAWEI, osim ako nije drugačije navedeno. Bez prethodnog pisanog odobrenja kompanije HUAWEI ili drugih strana, bilo koji sadržaj na stranici ne smije se reproducirati, distribuirati, fotokopirati, izvoditi, povezivati ili prenositi super-vezama, stavljati na druge poslužitelje metodom "mirroring", pohranjivati u sustave dobavljanja informacija, ili na bilo koji drugi način koristiti u komercijalne svrhe, osim ako nisu preuzeti ili reproducirani u privatne i nekomercijalne svrhe (pod uvjetom da takvo korištenje ne uključuje bilo kakvu izmjenu sadržaja te da su autorska i druga vlasnička prava zadržana u istom obliku kao i u slučaju izvornika).

Zaštitni znak

Svi zaštitni znaci i logotipi koji su prikazani ili se spominju te na drugi način koriste na ovoj internetskoj stranici vlasništvo su kompanije HUAWEI ili trećih strana ako postoje. Ne smijete koristiti bilo koji od tih znakova ili logotipa na bilo koji način bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja kompanije HUAWEI ili trećih strana ako postoje.

Izjava o odricanju odgovornosti

Ova internetska stranica i njezin sadržaj postoje isključivo kako bi vam se pomoglo. Iako je HUAWEI nastojao pružiti vam točne informacije na stranici, ne preuzima nikakve obveze ili odgovornost u vezi točnosti informacija. HUAWEI može promijeniti sadržaj dostupan na ovoj stranici ili navedene proizvode u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

SVE INFORMACIJE NA OVOJ STRANICI DATE SU U OBLIKU I SADRŽAJU U KAKVOM JESU, BEZ JAMSTAVA, GARANCIJA ILI ZASTUPANJA BILO KOJE VRSTE. HUAWEI SE, SUKLADNO ZAKONSKIM ODREDBAMA, OVIME IZRIČITO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH, STATUTARNIH I DRUGIH JAMSTAVA, GARANCIJA ILI ZASTUPANJA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, OBUHVAĆENA JAMSTVA O MOGUĆNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA PRAVA.

Ograničenje odgovornosti

Ni HUAWEI niti bilo koje od povezanih društava, podružnica, direktora, agenata, zaposlenika i ostalih predstavnika neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, posebne, slučajne, posljedične, kaznene i/ili primjerne štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak dobiti ili prihoda, gubitak podataka, i/ili gubitak posla, u vezi s ovom stranicom, korištenjem ili nemogućnošću korištenja stranice, te ovisnosti o sadržajima koji se na njoj nalaze, čak i ako je HUAWEI obaviješten o mogućnosti nastanka takvih šteta.

Dostupnost proizvoda

Dostupnost proizvoda i usluga opisanih na ovoj stranici, kao i opisi takvih proizvoda i usluga, mogu varirati ovisno o zemlji ili području. Konzultirajte se s lokalnim prodajnim predstavnikom ili zastupnikom kompanije HUAWEI kako biste dobili specifične informacije o određenim proizvodima i/ili uslugama.

Poveznice na treće strane

Iako ova internetska stranica može sadržavati poveznice na stranice trećih strana kako bi vam se olakšao pristup, HUAWEI ne snosi odgovornost za sadržaje na tim stranicama. Možda ćete morati provjeriti i složiti se s primjenjivim pravilima korištenja prilikom korištenja takvih stranica. Osim toga, postojanje poveznica na stranice trećih strana ne znači da HUAWEI podržava te stranice ili proizvode i usluge koji se tamo spominju.

Pristup područjima zaštićenima zaporkom/sigurnim područjima

Samo ovlašteni korisnici mogu pristupiti i koristiti područja zaštićena zaporkom/sigurna područja ove internetske stranice. Neovlašteni korisnici koji pokušaju pristupiti takvim područjima mogu biti krivično gonjeni.

Mjerodavno pravo i sudska nadležnost

Ovi uvjeti korištenja mora biti regulirani, shvaćeni i tumačeni u skladu sa zakonima Narodne Republike Kine, bez primjene načela sukoba zakona s tim u vezi. Svaki spor ili razlika koja proizlazi iz uvjeta korištenja i ove stranice ili je u vezi s njima, a koji se ne mogu riješiti mirnim putem, dat će se na razmatranje Kineskoj međunarodnoj ekonomskoj i trgovačkoj arbitražnoj komisiji (China International Economic and Trade Arbitration Commission - CIETAC) u skladu sa njenim tadašnjim pravilima arbitraže koja zahtijevaju tri (3) arbitra imenovana u skladu s navedenim pravilima. Mjesto arbitraže jest Peking u Kini. Svi dokumentacijski podnesci, prezentacije i postupci bit će na kineskom jeziku. Odluke arbitraže bit će konačne i obvezujuće za sve uključene strane.