Privacy Policy

Хэрэглэгч та интернетийн хамгийн сүүлийн загварыг ашиглах эсвэл интернет хөтчөө солино уу.
ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ
Huawei Хэрэглэгчийн бизнесийн нууцлалын мэдэгдэл

Huawei Хэрэглэгчийн бизнес Нууцлалын мэдэгдэл 2020 оны гуравдугаар сарын 27-нд шинэчлэгдсэн.

Huawei Device Co., Ltd. ба түүний дэлхийн салбарууд (хамтад нь "Huawei", "бид", "биднийг", "бидний" гэх) таны хувийн нууцыг хүндэтгэдэг. Тиймээс бид таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, ашиглах, задруулах, хамгаалах, хадгалах, дамжуулах талаарх Нууцлалын мэдэгдлийг (цаашид "энэхүү мэдэгдэл" гэх) боловсруулсан. Манай нууцлалын мэдэгдлийг цаг гаргаж уншсаны дараа танд асуулт байвал бидэнд мэдэгдээрэй.

Хувийн мэдээлэл гэдэг нь дангаараа эсвэл өөр бусад мэдээлэлтэй хамт аливаа хувь хүний нэрийг мэдэгдэх, эсвэл түүнийг таних боломж олгох цахим болон бусад мэдээллийг хэлнэ. Энэ Мэдэгдэл нь Huawei таны хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулдаг талаар тайлбарлаж байгаа боловч бүх мэдээлэл боловсруулалтын үйл явцыг хамрахгүй, учир нь танд тухайн боловсруулах процессын талаар мэдээлэл өгөх болно. Тиймээс, тодорхой бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг ашиглахаасаа өмнө тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь таны хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулж байгааг ойлгохын тулд энэ хэрхэн таны хувийн мэдээллийг боловсруулдаг, та өгөгдөл эзэмшигчийн эрхээ хэрхэн эдлэх болон өгөгдөл хянагчтай хэрхэн холбогдох Huawei-н нууцлалын мэдэгдэл буюу нэмэлт мэдэгдлийг уншихыг зөвлөж байна.

Уг мэдэгдэл нь зөвхөн энэхүү мэдэгдлийг харуулсан эсвэл дурдсан Huawei хувийн болон гэр ахуйн бараа бүтээгдэхүүнд, тухайлбал энэ загварын утас, ухаалаг гар утас, зөөврийн компьютер, таблет, зүүдэг төхөөрөмж, хөдөлгөөнт өргөн зурвасын төхөөрөмж, гэр ахуйн ухаалаг хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, компьютерийн аппликэйшн, гар утасны үйлчилгээ, програм хангамж, багаж хэрэгсэл, вэбсайт болон үйлчилгээнд хамаарна.

I. Huawei хэрхэн таны хувийн мэдээллийг цуглуулж, ашигладаг вэ?

A. Huawei-н зүгээс цуглуулсан хувийн мэдээлэл

Huawei-н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглахаас өмнө та хувийн мэдээллээ өгөх шаардлагатай. Та хувийн мэдээллээ Huawei-д зайлшгүй өгөх шаардлагагүй ч зарим тохиолдолд тодорхой хувийн мэдээллээ өгөөгүй бол танд холбогдох зарим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй юм.

Huawei нь энэхүү мэдэгдэлд дурдсан зорилгоор таны хувийн мэдээллийг цуглуулж ашиглана. Бидний цуглуулж болох хувийн мэдээллийн зарим жишээг энд дурдав:

1. Huawei-д өгсөн таны хувийн мэдээлэл

Та зарим функц, үйлчилгээг авахын тулд Huawei ID-г бүртгүүлэх шаардлагатай. Та Huawei ID-г бүртгүүлэх эсвэл Huawei ID-гаар нэвтрэн онлайнаар дэлгүүр хэсэх, програм хангамж татаж авах эсвэл үйлчилгээ худалдан авах үед бид таны нэр, имэйл хаяг, гар утасны дугаар, захиалгын мэдээлэл, илгээх хаяг, төлбөр хийх арга гэх зэрэг таны холбогдох хувийн мэдээллийг хүсэх болно.

Та өөрийн файл, зураг, өгөгдлөөсөө заримыг нь нөөцлөх болон тохируулахад Huawei танд клоуд хадгалах сангийн үйлчилгээ үзүүлж болно.

Зарим Huawei бүтээгдэхүүнүүд танд бусадтай харилцах, мэдээлэл хуваалцах боломжийг олгодог. Та Huawei компанийн бүтээгдэхүүнийг ашиглан гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө аливаа зүйлс хуваалцахад танд хоч, хөрөг зэрэг зарим тодорхой мэдээллийг олон нийтийн хүртээл болгох Huawei ID-г үүсгэх шаардлага гарч болзошгүй. Нэр, имэйл хаяг, утасны дугаар зэрэг эдгээр хүмүүстэй холбоотой мэдээллийг Huawei цуглуулж болно. Huawei таны өгч буй мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд зохих болон шаардлагатай арга хэмжээг авна. Таны өгч байгаа хүмүүсийн мэдээллийг тухайн хүмүүс Huawei-д өгөхийг танд зөвшөөрсөн эсэхийг баталгаажуулах ёстой.

Бүртгэлийн жинхэнэ нэрийн бататгал, цахим тоглоомонд донтохоос сэргийлэх эсвэл интернетийн төлбөрт тавигдах зарим улс орны шаардлагыг хангахын тулд Huawei танаас төрөөс олгосон биеийн байцаалт эсвэл таныг танихад туслах холбогдох картын мэдээллийг өгөхийг хүсч болно.

2. Huawei таны үйлчилгээний ашиглалтын талаар цуглуулах мэдээлэл

Huawei таны төхөөрөмжийн тухай болон та, таны төхөөрөмж Huawei-н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй хэрхэн мэдээлэл солилцож байгаа тухай мэдээлэл цуглуулдаг. Энэ төрлийн мэдээлэлд дараах зүйл багтана:

(1) Төхөөрөмжийн нэр, төхөөрөмжийн таних код (IMEI, ESN, MEID, SN), төхөөрөмжийн идэвхжүүлэлтийн хугацаа, тоног төхөөрөмжийн загвар, OS хувилбар, аппликэйшний хувилбар, програм хангамжийн таних код, төхөөрөмж, аппликэйшний тохиргоо (бүс, хэл, цагийн бүс, үсгийн хэмжээ) гэх зэрэг төхөөрөмжийн болон аппликэйшний мэдээлэл.

(2) Нийтийн газрын гар утасны сүлжээний (PLMN) үйлчилгээ үзүүлэгчийн ID болон Интернет протоколын (IP) хаяг зэрэг гар утасны сүлжээний мэдээлэл.

(3) Нэвтрэх мэдээлэл. Та Huawei үйлчилгээг ашиглах үед эсвэл Huawei-ээс авсан контентыг харах үед, Huawei таны хандалтын цаг, хандалтын тоо, IP хаяг болон гарсан явдлын (алдаа, эвдрэл, дахин ачаалал болон шинэчлэлт гэх мэт) тухай мэдээллийг автоматаар цуглуулах болно.

(4) Байршлын мэдээлэл. Байршлын мэдээлэлд тулгуурласан зарим үйлчилгээнд (жишээ нь, хайлт хийх, жолоодлогийн програм ашиглах, эсвэл тодорхой байршлын цаг агаарын мэдээг үзэх) хандах үед Huawei таны төхөөрөмжийн ойролцоох эсвэл нарийн байршлын мэдээллийг цуглуулж, ашиглаж, боловсруулна. Байршлын мэдээллийг GPS, Wi-Fi, үйлчилгээ үзүүлэгчийн сүлжээний ID дээр тулгуурлан олж авах боломжтой. Бид танаас байршлын үйлчилгээг идэвхжүүлэхийг хүсэж байгаа аппликэйшнуудыг сонгохыг хүсэх болно. Төхөөрөмжийн тохиргооны цэсэнд та тодорхой үйлчилгээний байршлын мэдээллийн зөвшөөрлийг идэвхгүй болгож, байршлын мэдээллийг түгээхээс татгалзаж болно.

(5) Huawei серверүүд дээр таны хадгалах мэдээлэл. Жишээ нь, клоуд дээр байршуулсан таны мэдээллийг түргэн хандах болон төхөөрөмжүүдийн хооронд хуваалцах зорилгоор Huawei серверүүд дээр хадгалах болно. Бид таны Huawei сервер дээр хадгалах мэдээллийг харах боломжгүй.

3. Гуравдагч этгээдийн эх сурвалжаас авсан мэдээлэл

Хуулиар зөвшөөрсөн тохиолдолд Huawei олон нийтийн болон арилжааны эх сурвалжаас таны тухай мэдээллийг цуглуулах болно. Huawei нь мөн таныг Huawei вэбсайт руу нэвтрэхийн тулд нийгмийн сүлжээний бүртгэлээ ашигласан гэх мэт үед гуравдагч этгээдийн нийгмийн сүлжээний үйлчилгээнээс тодорхой мэдээллийг авч болно.

4. Үл танигдах мэдээллийг цуглуулах ба ашиглах

Үл танигдах өгөгдөл гэдэг нь хувь хүнийг танихад ашиглагдах боломжгүй өгөгдлийг хэлнэ. Үл танигдах өгөгдлийн жишээнд вэбсайт руу зочилсон, аппликэйшн татан авсан, бүтээгдэхүүний борлуулалтын хэмжээ зэрэг статистик багтана. Huawei нь хэрэглэгчид манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрхэн ашигладгийг мэдэхийн тулд статистикийн мэдээллийг цуглуулах болно. Ингэснээр бид таны хэрэгцээ шаардлагыг илүү сайн хангахын тулд үйлчилгээгээ сайжруулах боломжтой болно.

Бид таны хувийн өгөгдлийг болон үл танигдах өгөгдлийг тусад нь хадгалж, тус тусад нь ашиглана. Huawei өөрийн мэдлээр үл танигдах мэдээллийг өөр зориулалтаар цуглуулах, ашиглах, задруулах болон шилжүүлэх нөхцөл байдал үүсч болно.

B. Huawei таны хувийн мэдээллийг хэрхэн ашигладаг вэ?

Huawei таны хувийн мэдээллийг дараах зорилгоор ашиглах боломжтой:

(1) Таны худалдан авсан Huawei хувийн болон гэрийн бүтээгдэхүүнийг бүртгэж идэвхжүүлэх.

(2) Huawei ID-гаа бүртгүүлснээр та илүү өргөн хүрээний функц, гар утасны үйлчилгээг ашиглах боломжтой болно.

(3) Таны хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэх, идэвхжүүлэх, баталгаажуулах эсвэл таны шаардлагыг үндэслэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд техникийн болон борлуулалтын дараах туслалцаа үзүүлэх ба өөрчлөлт хийх.

(4) Танд OS эсвэл програмын шинэчлэлтүүдийг суулгах, мэдэгдлүүд илгээх.

(5) Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл болон контентыг нийлүүлэх.

(6) Таны зөвшөөрөлтэйгөөр бид таны сонирхож болох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг танд хүргэх, таныг Huawei сурталчилгааны үйл ажиллагаа, зах зээлийн судалгаанд оролцохыг урих эсвэл танд маркетингийн мэдээллийг илгээж болно. Хэрэв та бодлоо өөрчилбөл хүссэн үедээ зөвшөөрлөө цуцлах боломжтой.

(7) Дотоод аудит, өгөгдлийн шинжилгээ, судалгаа хийх; бизнесийн үйл ажиллагааны үр ашгийг шинжлэх, зах зээлд эзлэх хувийг хэмжих; Huawei-ийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах.

(8) Таны илгээсэн эсвэл татаж авсан өгөгдлийг, мөн илгээх болон татах үйл ажиллагаанд шаардагдах өгөгдлийг тохируулах, түгээх ба хадгалах.

(9) Хохирлоос урьдчилан сэргийлэх болон залилан мэхлэхийн эсрэг хөтөлбөрүүдээ сайжруулах.

(10) Хууль тогтоомж, журмын дагуу мэдээлэл боловсруулах, жишээ нь, татварын болон эрх бүхий байгууллагын хүсэлтээр.

(11) Бусад зорилгууд нь тодорхой үйлчилгээнд зориулсан эсвэл таны зөвшөөрлийг авах болно.

II. Huawei суурилагдсан бичил файл болон түүнтэй төстэй технологийг хэрхэн ашигладаг вэ?

A. Суурилагдсан бичил файл

Суурилагдсан бичил файл бол компьютер дээр эсвэл мобайл төхөөрөмж дээрх вэб серверийн хадгалсан текст файл бөгөөд суурилагдсан бичил файл доторх агуулгыг зөвхөн түүнийг үүсгэсэн сервер л олж авах, унших боломжтой. Суурилагдсан бичил файлууд нь зөвхөн таны ашиглаж буй хөтөч эсвэл гар утасны аппликэйшнд зориулагдсан байдаг. Суурилагдсан бичил файл дахь текст нь ихэвчлэн тодорхойлогч, сайтын нэрс, зарим тоо, тэмдэгтүүдээс бүрдэнэ.

Заримдаа Huawei хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулахын тулд компьютер эсвэл хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр суурилагдсан бичил файлыг хадгалдаг ба үүнд дараах тохиолдол орно:

(1) Техникийн суурилагдсан бичил файл: Нэвтрэх ба баталгаажуулах. Вэбсайт руу нэвтрэн орохдоо Huawei ID-г ашиглахад "горим дээр суурилсан" суурилагдсан бичил файл нь таныг энэхүү сайтад аль болох хялбар зочлох боломжоор хангана.

(2) Өөриймсүүлсэн суурилагдсан бичил файл: Таны сонголт болон тохиргоог хадгалах. Вэбсайт нь таны компьютер эсвэл зөөврийн төхөөрөмж дээрх хэлний тохиргоо, үсгийн хэмжээ, таны худалдан авалтын сагсанд байгаа зүйлс болон бусад хөтчийн сонголт зэрэг тохиргоог хадгалахад үүнийг ашиглаж болно.

(3) Сурталчилгааны суурилагдсан бичил файл: Huawei нь үүнийг ашиглан таны онлайн үйл ажиллагаа, сонирхлын талаар мэдээллийг цуглуулж, танд хамгийн их хамааралтай зар сурталчилгааг харуулах болно.

(4) Статистикийн суурилагдсан бичил файл: Huawei нь манай вебсайт болон бусад аппликэйшний талаарх таны хэрэглээний мэдээлэл болох нэг удаа зочилсон (хугацаатай суурилагдсан бичил файлыг ашиглаж) эсвэл олон дахин зочилсон (тэсвэртэй суурилагдсан бичил файл ашиглаж) эсэх талаарх мэдээллийг суурилагдсан бичил файлын тусламжтай цуглуулах боломжтой.

(5) Сошиал медиа суурилагдсан бичил файл: Сошиал медиа суурилагдсан бичил файлууд нь 'Дуртай' болон 'Хуваалцах' товчлуурууд гэх мэт гуравдагч этгээдийн үйлчилгээтэй холбоотой. Таныг манай вэбсайтаар зочилсныг таньсны үндсэн дээр гуравдагч этгээдээс эдгээр үйлчилгээг үзүүлнэ.

Та өөрийнхөө сонголтоор суурилагдсан бичил файлыг удирдах эсвэл устгах боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг AboutCookies.org хаягаар орж үзнэ үү. Та компьютер дээрээ хадгалагдсан бүх суурилагдсан бичил файлыг арилгаж болох бөгөөд сүүлийн үеийн ихэнх вэб хөтчүүд үүнийг хориглох сонголттой байдаг. Гэсэн хэдий ч, суурилагдсан бичил файлыг хаах нь таныг вэбсайт руу нэвтрэх бүртээ хэрэглэгчийнхээ тохиргоог өөрчлөхийг шаардах болно. Өөрийн хөтчийн суурилагдсан бичил файлын тохиргоог хэрхэн удирдах талаар эндээс мэдэж аваарай: Internet Explorer > Google Chrome > Mozilla Firefox > Safari > Opera.

Хэрэв та суурилагдсан бичил файлыг арилгавал дараагийн удаа Huawei вэбсайтуудаар зочлох үедээ тохиргоогоо өөрчлөх хэрэгтэй болно. Зарим Huawei үйлчилгээ суурилагдсан бичил файл ашиглахыг шаарддаг гэдгийг анхаарна уу. Суурилагдсан бичил файлыг идэвхгүй болгох нь эдгээр үйлчилгээнүүдийн заримыг эсвэл бүх функцийг ашиглахад нөлөөлж болзошгүй.

B. Вэб дохиологч болон пиксел шошго

Суурилагдсан бичил файлаас гадна Huawei болон зарим гуравдагч этгээд вэбсайтдаа вэб дохиологч, пиксел шошго ашигладаг. Вэб дохиологч гэдэг нь ерөнхийдөө таныг вэбсайт эсвэл имэйлээ үзэх үед таны төхөөрөмжийн суурилагдсан бичил файл таних зорилготой, вэбсайт эсвэл имэйл дотор байршуулсан цахим график дүрслэл юм. Пиксел шошго нь Huawei-д имэйлийг танд уншигдах боломжтой байдлаар илгээх, имэйлийг нээсэн эсэхийг мэдэх боломжийг олгодог.

Huawei болон зарим гуравдагч этгээд эдгээр технологийг үйлчилгээний хэрэглээнд (суурилагдсан бичил файлын хамт) дүн шинжилгээ хийж, илүү их сэтгэл ханамжтай контент, зар сурталчилгааг танд хүргэх зэрэг төрөл бүрийн зорилгоор ашигладаг. Жишээлбэл, та Huawei-аас имэйл хүлээж авах үед Huawei вэб хуудас руу холбоостой дарах боломжтой URL-ыг агуулж болно. Хэрвээ та холбоос дээр дарвал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх таны сонголтыг мэдэж, харилцагчийн үйлчилгээгээ сайжруулахад туслах зорилгоор Huawei таны зочлолтыг хянах болно. Хэрэв таныг ийм аргаар дагаж байхыг та хүсэхгүй бол ямар ч үед Huawei шуудангийн жагсаалтын бүртгэлээ цуцалж болно.

C. Бусад дотоод хадгалах сан

Huawei болон зарим гуравдагч этгээд нь зарим бүтээгдэхүүн, үйлчилгээндээ бусад төхөөрөмж дээрх хадгалах технологи, тухайлбал төхөөрөмж дээрх хуваалцах объектууд (мөн "Флаш суурилагдсан бичил файлууд" гэж нэрлэдэг) болон HTML5 дотоод хадгалах санг ашиглаж болно. Суурилагдсан бичил файлын адил эдгээр технологи нь мэдээллийг таны төхөөрөмж дээр хадгалдаг бөгөөд үйл ажиллагаа, сонголтын талаарх зарим мэдээллийг бүртгэж болно. Гэсэн хэдий ч, эдгээр технологи нь суурилагдсан бичил файлаас өөр арга хэлбэрийг ашиглаж болно. Тиймээс та стандарт хөтчийн хэрэгсэл, тохиргоог ашиглан тэдгээрийг хянах боломжгүй байж болох юм. Флаш суурилагдсан бичил файл дотор агуулагдсан мэдээллийг хэрхэн идэвхгүй болгох эсвэл устгах тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж үзнэ үү.

D. Бүү дага

Олон веб хөтөч нь Бүү дага онцлогийг нийлүүлдэг бөгөөд энэ нь вэб хуудас руу Бүү дага гэсэн хүсэлтийг илгээдэг. Одоогийн байдлаар Интернэт стандартын гол байгууллага вэб хуудас ийм хүсэлт хүлээн авсан үед хэрхэн ажиллах ёстойг зохицуулах бодлогогүй юм.

Хэрэв та хөтчөөс тань нийлүүлж болох Бүү дага эсвэл өөр төстэй функцүүдийг идэвхжүүлсэн бол Huawei нь энэ Мэдэгдэлд тайлбарласны дагуу таны өгөгдлийг цуглуулж, ашиглах хэлбэрээ өөрчлөхгүй. Гэсэн хэдий ч, бид таны хүсэлт гаргасан Бүү дагад хариу өгч, танд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өгөгдлийг тань цуглуулахыг зогсоох эрхтэй.

III. Huawei таны хувийн мэдээллийг хэрхэн түгээдэг вэ?

Бид дараах нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд хувийн мэдээллийг бусад компани, байгууллага, хувь хүмүүстэй хуваалцахгүй:

(1) Зөвшөөрсний дагуу хуваалцах: Танаас зөвшөөрөл авсны дараа Huawei тодорхой гуравдагч этгээдэд эсвэл гуравдагч этгээдийн ангилалд таны зөвшөөрсөн мэдээллийг хуваалцах болно.

(2) Хууль ёсны үүрэг хариуцлага болон хууль тогтоомжид нийцүүлэн хуваалцах: Huawei нь хууль тогтоомж, дүрэм журмаар шаардсан тохиолдолд хуулийн маргааныг шийдвэрлэх зорилгоор, эсвэл хуулийн дагуу захиргааны, шүүхийн эрх бүхий байгууллагаас шаардсанаар таны мэдээллийг хуваалцаж болно.

(3) Huawei компанийн хамтрагч байгууллагуудтай хуваалцах: Таны мэдээллийг Huawei-ийн хамтрагч байгууллагуудад зөвхөн тодорхой, хууль ёсны зорилгоор түгээж болох бөгөөд энэ нь зөвхөн үйлчилгээнээс шаардсан тодорхой мэдээллээр хязгаарлагддаг. Жишээлбэл, бид бүртгэлийн нэрийг бүртгэхээсээ өмнө дэлхийн хэмжээнд өөр ийм нэртэй бүртгэл байгаа эсэхийг шалгадаг.

(4) Бизнесийн түншүүдтэй хуваалцах: Зарим бүтээгдэхүүн болон/эсвэл үйлчилгээг манай түншүүд шууд хангана. Huawei нь таны хүссэн бүтээгдэхүүн болон/эсвэл үйлчилгээг үзүүлэх (жишээлбэл, Huawei-ийн цахим худалдаагаар дамжуулан гуравдагч этгээдийн худалдсан бүтээгдэхүүн, Huawei аппликэйшнаар дамжуулдаг бусад компаниудын гаргасан видео контент), таны сонирхлын талаар таамаглал дэвшүүлэх, таны зөвшөөрөлтэйгөөр танд зар сурталчилгаа, сурталчилгааны материал болон бусад материалыг өгөх зэрэг зорилгоор ийм хамтрагч байгууллагууддаа таны шаардагдах мэдээллийг түгээж болно.

(5) Үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй хуваалцах нь: Huawei нь танд үйлчилгээ үзүүлэх эсвэл бидний өмнөөс үйлчилгээ үзүүлэх компаниудад таны мэдээллийг задруулж болно. Эдгээр үйлчилгээ үзүүлэгчдийн дотор Huawei компанийн нэрийн өмнөөс дуудлага хүлээн авах утсаар холбоо барих, имэйл илгээх, эсвэл техникийн дэмжлэг үзүүлэх компаниуд багтана. Huawei нь таны ийм хувийн мэдээллийг зөвхөн танд үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд үйлчилгээ үзүүлэгчдэд өгөх бөгөөд үйлчилгээ үзүүлэгчид зөвхөн танд үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор таны мэдээллийг ашиглах боломжтой.

(6) Зөвхөн холбогдох хууль, дүрэм журам, шүүхийн ажиллагааны эсвэл засгийн газрын заавал биелүүлэх шаардлага зэрэг зохих үндэслэл байгаа үед л Huawei таны мэдээллийг хуваалцах болно.

Хувилбар 3-аас 6-д зааснаар Huawei нь хувийн мэдээлэл хуваалцсан компани, байгууллага, хувь хүнтэй мэдээлэл задруулахгүй байх хатуу нөхцөлтэй гэрээнд (NDA) болон/эсвэл энэхүү Мэдэгдлийг биелүүлэх, хувийн мэдээллийг боловсруулахдаа зохих нууцлалын болон хамгаалалтын арга хэмжээ авахыг шаардсан мэдээлэл боловсруулалтын заалтуудад гарын үсэг зуруулах замаар энэхүү мэдээлэл хуваалцах үйлдлийн хууль ёсны байдлыг баталгаажуулах болно.

IV. Huawei хэрхэн таны хувийн мэдээллийг хамгаалдаг вэ?

Huawei таны хувийн мэдээллийн аюулгүй байдалд маш чухал ач холбогдол өгдөг бөгөөд таны хувийн мэдээллээ хамгаалах, зөвшөөрөлгүйгээр түүнд хандах, задруулах, ашиглах, өөрчлөх, эвдрэх эсвэл алга болохоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд салбарын стандарт арга хэрэгслийг нэвтрүүлсэн. Үүний тулд Huawei дараах арга хэмжээг авдаг:

(1) Бид цуглуулсан хувийн мэдээллийг аль болох бага бөгөөд боловсруулж байгаа зорилгод хамааралтай байлгахын тулд үндэслэлтэй, боломжит арга хэмжээг авна. Бид хуулиар хадгалах хугацааг сунгахыг шаардсан эсвэл зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг энэхүү мэдэгдэлд тодорхойлсон зорилгод шаардагдах хугацаа, тухайн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нууцлалын мэдэгдэлд зааснаас хэтрүүлж хадгалахгүй.

(2) Бид дамжуулалтын үеэр нууц бичээс тайлагч технологи зэрэг өгөгдлийн нууцлалыг хангах төрөл бүрийн технологи ашигладаг. Бид өгөгдөл, өгөгдлийн хадгалах сангийн серверийг халдлагаас хамгаалахын тулд итгэмжлэгдсэн хамгаалалтын механизмыг хэрэгжүүлдэг.

(3) Зөвхөн эрх бүхий хүмүүс таны хувийн мэдээлэлд хандах боломжтой байлгахын тулд бид хандалтын хяналтын механизмыг ашиглана. Үүнээс гадна эрх бүхий ажилтны тоог хянаж, үйлчилгээний шаардлага, хүн хүчний тоонд үндэслэсэн шаталсан зөвшөөрлийн менежментийг хэрэгжүүлдэг.

(4) Бид бизнесийн түншүүд болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийг чандлан сонгож, хувийн мэдээллийг хамгаалах шаардлагуудыг арилжааны гэрээ, аудит болон үнэлгээний үйл ажиллагаанд тусгадаг.

(5) Ажиллагсдын дунд хувийн мэдээллийг хамгаалах мэдлэгийг дээшлүүлэхийн тулд бид хамгаалалтын болон хувийн нууцлалыг хамгаалах сургалт, шалгалт, сурталчилгааны ажил зэргийг явуулдаг.

Huawei таны хувийн мэдээллийг хамгаалах үүрэгтэй. Гэсэн хэдий ч, ямар ч хамгаалалт төгс биш байдаг тул ямар ч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, вэбсайт, өгөгдөл шилжүүлэлт, тооцооллын систем, эсвэл сүлжээний холболт төгс аюулгүй байдаггүй.

Хувийн өгөгдлийг задруулах, эвдэх, алдах зэрэг эрсдэлийг хянахын тулд Huawei хэд хэдэн механизм, хяналтын арга хэмжээг боловсруулж, хамгаалалтын тохиолдол, эмзэг байдал, холбогдох боловсруулалтын журам зэргийн үнэлгээний стандартыг нарийн тодорхойлсон бөгөөд энэ зорилгоор тусгайлсан Хамгаалалтын Зөвлөгөө ба Хамгаалалтын мэдэгдлийн хуудсыг үүсгэсэн юм. Huawei нь хамгаалалтыг төлөвлөх, алдагдлыг бууруулах, шинжлэх, байршил тогтоох, залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хамгаалалт алдсан хэрэг явдлыг зохицуулах журам, шаардлага дээр суурилан холбогдох хэлтэстэй хамтран хянах ажиллагааг явуулах яаралтай арга хэмжээ авах баг гаргасан.
Хэрэв хувийн мэдээлэл ямар нэг байдлаар алдагдвал Huawei нь холбогдох хууль, дүрэм журмын шаардлагын дагуу танд хамгаалалт алдагдсан хэрэг явдлын талаарх ерөнхий мэдээлэл, үүнээс үүдэн гарч болох үр нөлөө, Huawei-с авсан эсвэл авахыг зорьж буй арга хэмжээ, идэвхтэй хамгаалалт ба эрсдлийг бууруулах, засан залруулах арга хэмжээний талаар мэдэгдэх болно. Мэдэгдлийг имэйл, текстэн зурвас, дэлгэцийн доод хэсэгт гарч ирэх мэдэгдэл зэрэг хэлбэрээр явуулж болно. Хэрэв өгөгдлийн эзэн бүрт нэг бүрчлэн мэдэгдэхэд хүндрэлтэй байвал бид Хамгаалалтын мэдэгдэл гаргах талаар зохих үр дүнтэй арга хэмжээг авах болно. Үүнээс гадна хяналтын эрх бүхий байгууллагуудаас шаардсаны дагуу бид хувийн мэдээллийн хамгаалалт алдагдсан хэрэг явдлыг зохицуулж буй төлөв байдлыг мөн мэдээлэх болно.

V. Та хувийн мэдээллээ хэрхэн удирдах боломжтой вэ?

A. Хандалт, алдаа засварлах, устгах, өгөгдөл зөөвөрлөн шилжүүлэх боломж, боловсруулалтын хязгаарлалт, боловсруулалтаас татгалзах.

Huawei хувийн өгөгдлийг боловсруулдаг мөн Huawei бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлж байгаа зарим улс болон бүсийн хууль тогтоомжоор өгөгдөл эзэмшигчид нь Huawei-н олж авсан тэдний хувийн мэдээлэлд хандах, алдааг засуулах, устгах, арилгуулах хүсэлт (цаашид "хүсэлт" гэнэ) гаргах эрхтэй. Түүнчлэн өгөгдөл эзэмшигчид Huawei тэдний хувийн мэдээллийг боловсруулахаас татгалзах, хориглох мөн өгөгдлийг шилжүүлэх эрхтэй бөгөөд үүнээс гадна ингэж боловсруулах үйл явц зөвшөөрөлтэй байсан ч түүнийг цуцлах эрх орно.

1. Хүсэлт явуулах горим, суваг

Өгөгдлийн эзэн хүсэлтээ Huawei-н зориулалтын нууцлалын сувгаар илгээх ёстой. Хүсэлт илгээгч тухайн хүсэлт ямар хууль дээр үндэслэснийг тусгаагүй байсан ч хүсэлт хүчинтэй.

Өгөгдөл эзэмшигчийн хүсэлтийг Huawei-н албан ёсны хэрэглэгчийн вэбсайт эсвэл Huawei-н Mobile Service аппликэйшнүүдийн аль нэгээр гаргаж болно. Үүнд: Huawei ID, AppGallery болон HiCare орно, гэвч үүгээр хязгаарлагдахгүй. Хэрэв өгөгдлийн эзэн нь дуудлага хүлээн авах утас, имэйл, харилцагчдад үйлчлэх онлайн үйлчилгээ, үйлчилгээний төв эсвэл өөр аргаар хүсэлт ирүүлбэл харилцаа холбоог хялбарчлах, үйл явцын талаар санал, үр дүнгээ мэдээлэхэд дөхөм болгох үүднээс бид өгөгдлийн эзэнд хүсэлтээ дээр дурдсан аль нэг сувгаар албан ёсоор ирүүлэх зааварчилгаа өгөх болно. Өгөгдлийн эздэд зориулан гаргасан хүсэлт ирүүлэх сувгууд нь өгөгдлийн эзний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, Huawei-н хэвийн ажиллагааг хангах, мөн хүсэлт ирүүлэх эрхийг буруугаар эсвэл луйврын зорилгоор ашиглахаас сэргийлэхэд зориулагдсан юм.

2. Хүсэлтийн хүчин төгөлдөр байдал

Ихэнх хуулиуд өгөгдлийн эздийг хүсэлт ирүүлэхдээ тусгай нөхцөлийн дагуу ирүүлэхийг шаарддаг. Энэхүү Мэдэгдэлд өгөгдлийн эздээс дараах зүйлсийг шаарддаг:

(1) Huawei-с олгосон тусгай хүсэлт илгээх сувгаар дамжуулан хүсэлтүүдийг илгээх (Huawei-н албан ёсны хэрэглэгчийн вэбсайт эсвэл Huawei-н Хөдөлгөөнт үйлчилгээний аппликэйшнүүдийн аль нэг, үүнд Huawei ID, AppGallery болон HiCare орно, гэвч үүгээр хязгаарлагдахгүй).

(2) Huawei-д хүнийг таньж баталгаажуулахад хангалттай мэдээлэл өгөх (хүсэлтийг ирүүлж буй хүн нь өгөгдлийн эзэн эсвэл тэднээс эрх авсан хүн мөн эсэхийг нягтлахын тулд).

(3) Тодорхой, биелэх боломжтой хүсэлт ирүүлэх.

Хууль тогтоомж, дүрэм журамд заасан зарим тохиолдолд Huawei хүсэлтийг бүхлээр нь эсвэл хэсэгчлэн биелүүлэхгүй байж болно.

B. Зөвшөөрлөө цуцлах

Та зөвшөөрсөн хувийн мэдээллийг цуглуулах хүрээг өөрчлөх эсвэл зөвшөөрлөө цуцалж болох бөгөөд энэ нь зөвшөөрлийг цуцлахаас өмнө зөвшөөрсөн мэдээлэл боловсруулах үйл ажиллагааны хууль ёсны байдалд нөлөөлөхгүй.

Та мэдээлэл устгах, холбогдох үйлдлийг идэвхгүй болгох эсвэл Huawei-н бүтээгдэхүүн дээрээ нууцлалын сонголтыг тохируулах байдлаар эрхээ эдэлж болно. Huawei тодорхой бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээний зөвшөөрлийг буцаан татах аргыг нууцлалын мэдэгдэлд эсвэл тэдгээр бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэмэлт журамд эсвэл дээрх А хэсэгт дурдсан хүсэлтийн дагуу дэлгэх болно.

C. Huawei ID-н бүртгэлээ устгах

Та Huawei ID-тай холбогдох бүтээгдэхүүн дээрээ аккаунтынхаа бүртгэлийг устгаж болно. Та аккаунтынхаа бүртгэлийг устгасны дараа бид танд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хүргэхээ зогсоох ба хуулиар таны хувийн мэдээллийг хадгалахыг шаардаагүй нөхцөлд үүнийг устгах болно. Та аккаунтынхаа бүртгэлийг устгасны дараа дахин сэргээх боломжгүй. Та холбогдох Huawei-н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дахин ашиглахыг хүсвэл шинэ Huawei ID бүртгүүлэх хэрэгтэй болно. Та холбогдох төхөөрөмж, аппликэйшн эсвэл албан ёсны вэб хуудас дээрээс өөрийн Huawei ID руу нэвтэрсний дараа бүртгэл устгах өргөдөл илгээн, энэ үйл явцыг тохиргооны цэсэнд гүйцээж болно.

VI. Huawei хүүхдийн хувийн мэдээллийг хэрхэн хамгаалдаг вэ?

Huawei-н хувийн болон гэр ахуйн бүтээгдэхүүнүүд нь насанд хүрэгчдэд зориулагдсан. Хэдий тийм ч Huawei-н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүүхэд ашигласан тохиолдолд бид нууцлал, аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд нэмэлт сэргийлэх арга хэмжээ авахын хэр чухлыг бүрэн ойлгож буй болно. Huawei нь тус улс орон, бүсийн хуулиар насанд хүрэгсдийг тодорхойлсны дагуу өгөгдлийн эзнийг хүүхэд болох эсэхийг таньдаг.

Эцэг эхийн үүрэг хүлээгчийн зөвшөөрөл дээр үндэслэн хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулсан тохиолдолд бид тус мэдээллийг зөвхөн хуулиар зөвшөөрсний дагуу, эцэг эхийн үүрэг хүлээгчийн зөвшөөрлийн дагуу хүүхдийг хамгаалахад шаардагдах хэмжээнд ашиглах болно. Хүүхдийнхээ эсвэл өөрийн асран хамгаалж буй хүний хувийн мэдээллийг авах, өөрчлөх эсвэл устгах шаардлагатай байгаа эцэг эхийн үүрэг хүлээгч нь бидэнтэй "IV. Huawei хэрхэн таны хувийн мэдээллийг хамгаалдаг вэ." Холбогдох боломжтой.

Хэрэв Huawei хүүхдийн хувийн өгөгдлийг батлах боломжтой эцэг эхийн үүрэг хүлээгчийн зөвшөөрөлгүйгээр санамсаргүй цуглуулбал Huawei үүнийг мэдсэнийхээ дараа аль болох хурдан хугацаанд мэдээллийг устгах болно.

VII. Гуравдагч этгээдийн вэбсайт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ рүү заасан холбоос

Huawei-н вэбсайт, аппликэйшний програм хангамж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь гуравдагч этгээдийн вэбсайт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбох холбоос агуулж байж болно. Huawei-н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь мөн гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглах, эдгээрээр хангаж болно. Жишээ нь, Huawei-н аппликэйшний дэлгүүр AppGallery дээр гарсан гуравдагч-этгээдийн аппликэйшнүүд.

Бүх гуравдагч этгээдийн вэбсайт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний холбоос нь хэрэглэгчийн тав тухтай байдлыг хангах зорилгоор олгогдсон. Та иймэрхүү холбоостой хэрхэн харьцахаа өөрөө тодорхойлох хэрэгтэй. Хувийн мэдээллээ гуравдагч этгээдэд өгөхөөс өмнө эдгээр гуравдагч этгээдийн нууцлалын бодлогыг уншиж, лавлаж харна уу.

VIII. Таны хувийн мэдээллийн олон улсын дамжуулалт

Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ өөр өөр газар байрлах нөөц болон серверүүдээр дамжуулан хүргэдэг. Өөрсдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгохын тулд бид таны хувийн мэдээллийг хэд хэдэн улсын хооронд дамжуулах хэрэгтэй байж болно. Эрх бүхий Huawei-н ажилчид ба бидний өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж буй гуравдагч этгээдүүд таны хувийн мэдээллээ оруулсан улс орон/бүсээс өөр улс орон/бүст танаас цуглуулсан хувийн мэдээллийг авч, ашиглаж, боловсруулж болох ба энэ улс орон, бүсийн өгөгдөл хамгаалах хууль нь илүү зөөлөн байж болзошгүй. Бид таны хувийн мэдээллийг бусад улс орон/бүст дамжуулах үедээ энэхүү хувийн мэдээллийг энэ мэдэгдэлд тодорхойлсноор эсвэл өгөгдөл цуглуулах үедээ танд мэдэгдсэний дагуу хамгаалах болно (нууцлалын мэдэгдэл эсвэл тодорхой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэмэлт тайлбарт дурдсанаар).

Huawei нь хэд хэдэн өгөгдөл хамгаалах хуулиар хамгаалагдсан хувийн мэдээллийг боловсруулах талаар дэлхийн хэмжээнд хэрэгжих нууцлалын арга хэмжээ авсан. Huawei зохих өгөгдөл хамгаалах хуулийн стандарт, нөхцөлийн дагуу хувийн мэдээллийг өөрсдийн үйл ажиллагаа явуулдаг улс орнуудын хооронд дамжуулдаг ба үүнд хамгаалалт, боловсруулалттай холбогдох стандарт, нөхцөл багтдаг.

Европын Холбоо эсвэл Швейцариас гаралтай хувийн мэдээллийг Европын Холбооны Эдийн Засгийн Бүс ("EEA") эсвэл Швейцариас гаднах орнууд руу дамжуулахдаа бид зохих аюулгүй байдлыг хангаж, холбогдох хуулийн шаардлагад нийцүүлэн ажилладаг. Бид янз бүрийн хуулийн арга хэрэгсэл ашигладаг, жишээ нь таны хувийн мэдээллийг хил давуулан шилжүүлэхэд стандарт гэрээний заалтыг ашигладаг; өгөгдлийг хил давуулан дамжуулахаас өмнө өгөгдлийн эзнийг тодорхойгүй болгох зэрэг нууцлалын арга хэмжээг авдаг.

IX. Олон улсын хэрэглэгчид / Хятадын Хонконг, Макао, Тайванийн хэрэглэгчид

Хэрэв та Huawei Mobile services-г Хавсралт А-н Хэсэг 2 дээр жагсаасан улс эсвэл бүс нутагт ашиглавал өгөгдөл хянагч нь Ирландад байгуулсан Aspiegel Limited байна. Хэрэв та Huawei Mobile services Хавсралт A-н Хэсэг 3 дээр жагсаасан улс эсвэл бүс нутагт ашиглавал өгөгдөл хянагч нь, Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг орон нутгийн Хэрэглэгчийн Клоуд үйлчилгээний нууцлалын мэдэгдлээс үзнэ үү.

Хятадаас гадуурх шүүх эрх мэдлийн бүс тус бүрд байршиж буй Huawei онлайн дэлгүүрүүд нь тухайн хүрээндээ цуглуулсан хувийн мэдээллийг хариуцах өөрийн гэсэн хуулийн этгээдтэй байна. Өгөгдөл хянагчийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг орон нутгийн дэлгүүрийн нууцлалын мэдэгдлээс уу.

X. Энэ мэдэгдлийн шинэчлэлтүүд

Huawei нь энэ Мэдэгдлийг хэдийд ч шинэчлэх эрхийг эзэмшинэ.

Энэхүү Мэдэгдлийг үе үе засварлах тохиолдолд Huawei өөрчлөлтийн мэдэгдлийг жишээ нь албан ёсны хэрэглэгчийн вэбсайт дээрээ хамгийн сүүлийн хувилбарыг тавих зэргээр хэд хэдэн арга замаар танд мэдэгдэх болно: http://consumer.huawei.com.

Энэ Мэдэгдэлд оруулах "Томоохон өөрчлөлтөд" дараах орох боловч зөвхөн үүгээр хязгаарлагдахгүй:

(1) Манай үйлчилгээний горимд гарсан томоохон өөрчлөлт, жишээ нь хувийн мэдээллийг боловсруулах зорилго, боловсруулсан хувийн мэдээллийн төрөл, мөн хувийн мэдээллийг ашиглах арга зам.

(2) Манай эзэмшигчдийн бүтэц, байгууллагын бүтэц зэрэгт гарсан томоохон өөрчлөлт. Жишээ нь бизнесийн өөрчлөлт, дампуурал, худалдан авалтаас үүдэн эзэмшигч өөрчлөгдөх.

(3) Хувийн мэдээлэл түгээх, дамжуулах эсвэл задруулах үндсэн объектод гарсан өөрчлөлт.

(4) Хувийн мэдээллийг боловсруулахтай холбоотой таны эрх ба та энэхүү эрхээ эдэлж болох арга замуудад гарсан томоохон өөрчлөлт.

(5) Хувийн мэдээллийг боловсруулалтын хамгаалалтыг хариуцсан Huawei-н хэсэг, харилцагч, гомдол ирүүлэх арга замууд өөрчлөгдөх.

(6) Хувийн мэдээллийн хамгаалалтын нөлөөллийг үнэлэх тайланд өндөр эрсдэл илрэх.

XI. Бидэнтэй хэрхэн холбоо барих вэ?

Хэрэв танд ямар нэг асуулт, санал хүсэлт, зөвлөмж байвал бидэнтэй холбогдох хуудсаар зочлон эсвэл эдгээр санал хүсэлт, зөвлөмжөө манай олон улсын оффист ирүүлж бидэнтэй холбогдоорой. Huawei оффисын бүрэн жагсаалтыг харахын тулд олон улсын оффисын хуудсаар зочлоорой.

Бид хувийн мэдээлэл хамгаалахад зориулан тусгай хэлтэс (эсвэл өгөгдөл хамгаалах ажилтан) гаргасан. Та тэдэнтэй dpo@huawei.com хаягаар холбогдох боломжтой.

Өгөгдөл эзэмшигчийн хүсэлтийг Huawei-н албан ёсны хэрэглэгчийн вэбсайт эсвэл Huawei-н Хөдөлгөөнт үйлчилгээний аппликэйшнүүдийн аль нэгээр гаргаж болно. Үүнд Huawei ID, AppGallery болон HiCare орно, гэвч үүгээр хязгаарлагдахгүй.

Жич: Тухайн улс, бүсийн хууль, хэлний ялгаанаас шалтгаалан Huawei Хэрэглэгчийн бизнесийн нууцлалын мэдэгдлийн бүсийн хувилбар нь энэ хувилбараас өөр байж болно. Хэрэв ямар нэг ялгаа зөрчил гарсан тохиолдолд тухайн бүс нутгийн хувилбар нь давамгайлах болно.

Зохиогчийн эрх ©2020 Huawei Device (Shenzhen) Co., Ltd. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Хавсралт A – Улс/Бүс нутгийн жагсаалт

Huawei нь энэ жагсаалтыг хэдийд ч шинэчлэх эрхийг эзэмшинэ.

Дугаар Улс/Бүс нутаг
Хэсэг 1 Хятадын эх газар
Хэсэг 2 Австри, Бельги, Болгар, Хорват, Кипр, Бүгд Найрамдах Чех Улс, Дани, Эстон, Финланд, Франц, Герман, Грек, Унгар, Бүгд Найрамдах Ирланд Улс, Итали, Латви, Литва, Люксембург, Хойд Македони, Польш, Португал, Румын, Словак, Словен, Испани, Швед, Нидерланд, Исланд, Лихтенштейн, Норвеги, Их Британи, Швейцарь, Монтенегро, Албани, Серби, Босни ба Херцеговина, Ватикан хот, Мальта, Молдав, Израйл, Нидерландын Антил, Андорра, Монако, Сан Марино, Фарерын арлууд, Гибралтар, Гренланд, Гернси, Мэн арлууд, Жерси, Сент Мартен, Гэгээн Мартин, Сент Пьер ба Микелон (Франц), Карибын Нидерланд, Аланд арлууд, Япон, Өмнөд Солонгос, Турк, Австрали, Шинэ Зеланд, Канад, Сент-Винсент ба Гренадин, Украйн
Хэсэг 3 Хонконг (Хятад), Макао (Хятад), Малайз; Вьетнам, Энэтхэг, Бангладеш, Камбож, Лаос, Мьянмар, Балба, Папуа Шинэ Гвиней, Филиппин, Сингапур, Шри Ланка, Тайвань (Хятад), Тайланд, Фижи, Самоа, Тонга, Вануату, Индонез, Соломоны арал, Бруней, Мальдив, Бутан, Киритимати, Кокос (Килинг) арлууд, Кук арлууд, Франц Полинез, Гуам, Зүүн Тимор, Кирибати, Маршаллын арлууд, Микронезия, Науру, Шинэ Каледони, Ниуэ, Норфолк арал, Хойд Марианийн арлууд, Палау, Питкэрн арлууд, Токелау, Тувалу, Уоллис ба Футуна, Америкийн Самоа, Болив, Колумб, Коста Рика, Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс, Эквадор, Эль Салвадор, Гватемала, Гондурас, Ямайк, Мексик, Никарагуа, Панам, Парагвай, Перу, Уругвай, Венесуэл, Чили, Порто Рико, Аруба, Багамын арлууд, Барбадос, Британийн Виржиний арлууд, Франц Гвине, Гренад, Хайти, Сент Люси, Суринам, Тринидад Тобаго, Белиз, Антигуа ба Барбуда, Бермуд, Ангилл, Гайана, Мартиник, Сент Киттс ба Невис, Турк ба Кайкосын арлууд, Кэйманы арлууд, Доминик, Гваделупа, Монцеррат, Сент Бартелеми, Малвинас Арлууд (Фолкланд), АНУ-ын Виржинийн арлууд, Алжир, Бахрейн, Камерун, Чад, Зааны Ясан Эрэг, Египет, Ирак, Йордан, Күвэйт, Мали, Оман, Пакистан, Катар, Саудын Араб, Сенегал, Арабын Нэгдсэн Эмират (АНЭ), Йемен, Бүгд Найрамдах Конго Улс (Конго), Бенин, Буркина Фасо, Экваторын Гвиней, Этиоп, Габон, Ливан, Ливи, Мавритани, Марокко, Өмнөд Судан, Того, Афганистан, Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс, Кабо Верде, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс (БНАКУ), Джибути, Эритрея, Гамбия, Гвиней-Бисау, Нигер, Гвиней, Палестин муж, Гэгээн Елена, Сеута ба Мелилла, Канарын арлууд, Ангол, Ботсвана, Комор, Гана, Кени, Либер, Лесото, Майотт, Мадагаскар, Малави, Маврики, Мозамбик, Нигери, Намиби, Реюньон арал, Сьерра Леоне, Сомали, Свазиленд, Сао Томе ба Принсипи, Сейшелл, Өмнөд Африк, Танзани, Уганда, Замби, Зимбабве, Бурунди, Руанда, Беларусь, Гүрж, Армени, Азербайжан, Монгол, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Тажикстан, Орос, Бразил, Аргентин