privacy-statement-huawei

Хэрэглэгч та интернетийн хамгийн сүүлийн загварыг ашиглах эсвэл интернет хөтчөө солино уу.
ЭРХ ЗҮЙН АСУУДАЛ
  1. Энэ Мэдэгдэл нь дараах зүйлийг тайлбарладаг:


Huawei хэрэглэгчийн бизнес нууцлалын мэдэгдэл

Huawei Device Co., Ltd. ба үүний дэлхий даяарх охин компани (хамтад нь "Huawei", "бид", "бидний", "манай" гэх) нь таны хувийн нууцыг хүндэтгэдэг. Бид үүгээр таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, ашиглах, задруулах, хамгаалах, хадгалах, дамжуулах талаар танд ойлголт өгөхөд туслахын тулд энэхүү Нууцлалын мэдэгдлийг ("энэ Мэдэгдэл" гэх) бэлтгэлээ. Энэхүү Мэдэгдлийг уншихад хэсэг хором зарцуулж, Хэрэв танд ямар нэг асуулт байгаа бол бидэнтэй холбогдоно уу.

Энэхүү Мэдэгдэл нь утас, ухаалаг утас, зөөврийн компьютер/таблет, Huawei Vision, зүүдэг төхөөрөмж, зөөврийн өргөн зурвасын төхөөрөмж, гэрийн хүлээн авагч, ухаалаг гэр ахуйн хэрэгсэл, дагалдах хэрэгсэл, компьютерын апликэйшн, зөөврийн интернэтийн апликэйшн (цаашид "апликэйшн" гэх), програм хангамж, багаж хэрэгсэл, вебсайт, үйлчилгээ зэрэг энэхүү Мэдэгдлийг харуулж, дурдсан Huawei бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд хамаарна.

Энэхүү Мэдэгдлээс гадна бид ашиглах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой Huawei-н нууцлалын мэдэгдэл эсвэл нэмэлт мэдэгдлийг (цаашид "Бүтээгдэхүүний нууцлалын мэдэгдэл" гэх) анхааралтай уншихыг танд зөвлөж байна. Бүтээгдэхүүний нууцлалын мэдэгдэл нь энэхүү Мэдэгдлийн чухал хэсэг юм. Энэ нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тус бүрд таны хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулдаг, өгөгдөл эзэмшигчийн эрхээ хэрхэн эдлэх, өгөгдөл хянагчид хэн болох, хянагч нартай хэрхэн холбогдох зэрэг үндсэн мэдээллийг өгнө. Энэхүү Мэдэгдэлтэй зөрчилдөх аливаа тохиолдолд Бүтээгдэхүүний нууцлалын мэдэгдлийг дагаж мөрдөнө. Бусад тохиолдолд энэ Мэдэгдлийг дагана.

1 Huawei таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулж, ашигладаг тухай

1. Huawei таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулдаг тухай

Хувийн мэдээлэл гэдэг нь нэрээ нууцалсан мэдээллээс бусад таниулсан эсвэл таниулах боломжтой бодит хүнтэй холбоотой цахим хэлбэрээр эсвэл өөр хэлбэрээр бүртгэгдсэн аливаа төрлийн мэдээллийг хэлнэ. Таныг манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглах эсвэл бидэнтэй харилцах үед бид таны хувийн мэдээллийг цуглуулж болно. Таны ашигладаг үйлчилгээ болон бидэнтэй харилцах харилцаанаас хамааран өөр төрлийн өгөгдлийг цуглуулах болно. Зарим тохиолдолд та ийм мэдээлэл өгөхгүй байх сонголт хийж болох ч энэ нь танд тохирох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэхэд саад болох эсвэл бид таны тавьсан аливаа асуудалд хариу өгөх, шийдвэрлэх боломжгүй болно гэсэн үг юм.

Бид танд холбогдох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлэхдээ манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрхэн ашиглаж байгааг ойлгохын тулд вебсайтад зочилсон, апликэйшн татсан, бүтээгдэхүүний борлуулалтын хэмжээ зэрэг статистик мэдээллийг цуглуулж, нэгтгэн дүгнэж болно. Энэхүү Мэдэгдлийн зорилгын дагуу өмнөх статистикийн мэдээллийг хувийн бус мэдээлэл гэж үзнэ. Бид таны хувийн мэдээллийг хувийн бус мэдээллээс тусгаарлаж, тусад нь ашиглахыг хичээх болно. Хувийн бус мэдээлэлтэй холилдсон хувийн мэдээллийг хувийн мэдээлэл гэж үзэх болно.

Бид таны хувийн мэдээллийг зөвхөн энэхүү Мэдэгдэл болон Бүтээгдэхүүний нууцлалын мэдэгдэлд тодорхойлсон зорилгоор цуглуулж ашиглах болно. Дараах зүйлд бидний цуглуулж болох хувийн мэдээллийн зарим жишээг харуулав:

(1) Huawei-д өгсөн таны хувийн мэдээлэл

Та зарим функц, үйлчилгээг авахын тулд HUAWEI ID-г бүртгүүлэх шаардлагатай. Таныг HUAWEI ID бүртгүүлэх буюу өөрийн HUAWEI ID-р нэвтэрч онлайнаар дэлгүүр хэсэх, програм хангамж татах эсвэл үйлчилгээ худалдан авах үед бид таны нэр, э-мэйл хаяг, гар утасны дугаар, захиалгын мэдээлэл, хүргэлтийн хаяг, төлбөрийн хэрэгсэл зэрэг таны холбогдох хувийн мэдээллийг асууж болно.

Зарим Huawei-н бүтээгдэхүүн танд бусадтай харилцаж, мэдээлэл хуваалцах боломжийг олгодог. Таныг Huawei-н бүтээгдэхүүнийг гэр бүл, найз нөхдөдөө хуваалцах үед та хоч, аватартай нээлттэй HUAWEI ID профайлыг үүсгэх шаардлагатай байж болно. Мөн бид нэр, э-мэйл хаяг, утасны дугаар зэрэг таны гэр бүл, найз нөхөдтэй холбоотой мэдээллийг цуглуулж болно. Бид тэдний харилцаа холбооны аюулгүй байдлыг нягтлахын тулд зохих, шаардлагатай арга хэмжээг авах болно.

Жинхэнэ нэрээр үүсгэсэн бүртгэлийн бүртгэл, тоглоомд донтохоос урьдчилан сэргийлэх систем, Интернэт төлбөр тооцоо, бусад шаардлага зэрэгт зарим харьяа газрын шаардлагад нийцүүлэхийн тулд бид танаас орон нутгийн засаг захиргаанаас олгосон иргэний үнэмлэх эсвэл таныг мөн эсэхийг баталгаажуулж болох холбогдох үнэмлэхийн мэдээллийг өгөхийг хүсэж болно.

(2) Таныг үйлчилгээг ашиглах үед Huawei-с цуглуулах мэдээлэл

Таныг манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглах үед бид таны төхөөрөмжийн мэдээлэл, та болон таны төхөөрөмж манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй хэрхэн харьцаж байгааг цуглуулах болно. Ийм мэдээлэлд дараах орно:

a. Төхөөрөмж болон апликэйшний мэдээлэл, тухайлбал төхөөрөмжийн нэр, төхөөрөмжийн таних тэмдэг, төхөөрөмжийг идэвхжүүлэх цаг, техник хангамжийн загвар, үйлдлийн системийн хувилбар, апликэйшний хувилбар, програм хангамжийн таних тэмдэг, төхөөрөмж, апликэйшний тохиргоо (тухайлбал бүс нутаг, хэл, цагийн бүс, фонтын хэмжээ) гэх мэт.

b. Гар утасны сүлжээний мэдээлэл, тухайлбал нийтийн газрын гар утасны сүлжээний (PLMN) үйлчилгээ үзүүлэгчийн ID, газарзүйн байршил (төхөөрөмжийн байгаа газар дахь бүсийн cell ID гэх мэт), Интернэт протокол (IP) хаяг гэх мэт.

c. Нэвтрэх мэдээлэл. Таныг Huawei үйлчилгээг ашиглах үед эсвэл Huawei-с олгосон контентыг харах үед бид таны хандалтын тоо, IP хаяг болон үйл явдлын мэдээлэл (алдаа, эвдрэл, унтрааж асаах болон шинэчлэлт гэх мэт) зэрэг зарим мэдээллийг автоматаар цуглуулж, бүртгэх болно.

d. Байршлын мэдээлэл. Таныг тодорхой байршилд суурилсан үйлчилгээнд хандах үед (хайлт хийх, навигацийн програм хангамж ашиглах эсвэл тодорхой байршлын цаг агаарыг харах гэх мэт) бид таны төхөөрөмжийн ойролцоох эсвэл нарийвчлалтай байршлыг цуглуулж, ашиглаж, боловсруулах болно. Ийм мэдээллийг GPS, Wi-Fi, үйлчилгээ үзүүлэгчийн сүлжээний ID-р дамжуулан авч болно. Бид танаас байршлын үйлчилгээг идэвхжүүлэхийг хүсэж байгаа апликэйшнийг сонгохыг асууж болно. Таны төхөөрөмжийн тохиргооны харгалзах зөвшөөрлийг идэвхгүй болгож байршлаа хуваалцахаас татгалзаж болно.

e. Клоуд дээр хадгалсан мэдээлэл. Жишээ нь, клоуд дээр байршуулсан таны мэдээллийг түргэн хандах болон төхөөрөмжийн хооронд хуваалцах зорилгоор манай серверүүд дээр хадгалах болно. Таны зөвшөөрөлгүйгээр хэн ч ийм мэдээлэлд хандах эрхгүй.

(3) Гуравдагч этгээдийн эх сурвалжаас авсан мэдээлэл

Орон нутгийн хуулиар зөвшөөрсөн тохиолдолд бид олон нийтийн эсвэл хууль ёсны арилжааны эх сурвалжаас таны талаарх, таны төхөөрөмж, үйлчилгээний ашиглалтын бусад мэдээллийг олж авч болно. Жишээ нь, таныг гуравдагч этгээдийн олон нийтийн сүлжээний бүртгэлээр дамжуулан манай вебсайтад нэвтрэх эсвэл манай харилцаа холбооны үйлчилгээг ашигладаг бусад хүмүүс таны холбоо барих мэдээллийг байршуулах үед бид таны мэдээллийг гуравдагч этгээдээс авдаг.

2. Huawei таны хувийн мэдээллийг хэрхэн ашигладаг тухай

Бид таны хувийн мэдээллийг зөвхөн хуулийн дагуу ашигладаг. Орон нутгийн холбогдох хуулийн дагуу бид таны хувийн мэдээллийг хууль зүйн үндэслэлийн аль нэгийн дагуу дараах зорилгоор ашиглаж болно: таны зөвшөөрөл; та болон Huawei хоёрын хооронд гэрээ байгуулж, үүсгэх шаардлага; таны болон бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах шаардлага; хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх шаардлага; аж ахуйн нэгжийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах шаардлага:

(1) Худалдан авсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ бүртгүүлж, идэвхжүүлэх;

(2) Өөрийн HUAWEI ID-г бүртгүүлснээр та илүү өргөн хүрээний функцийг ашиглах боломжтой болно;

(3) Таны хүссэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэх, идэвхжүүлэх, баталгаажуулах эсвэл таны хүсэлтээр тухайн хүсэлтэд техникийн дэмжлэг болон борлуулалтын дараах үйлчилгээг үзүүлж, өөрчлөлт хийх;

(4) Үйлдлийн систем эсвэл апликэйшний шинэчлэлт, суулгацын талаар танд мэдэгдэх;

(5) Хувь хүнд зориулсан хэрэглэгчийн туршлага болон контентыг санал болгох;

(6) Таны зөвшөөрлийг авч эсвэл хүсэлт хүлээж авсны дараа таны сонирхож болох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдээллийг танд зөвшөөрөл олгох манай сурталчилгааны үйл ажиллагаа, зах зээлийн судалгаанд оролцохыг урих эсвэл танд маркетингийн мэдээллийг танд илгээж болно;

(7) Дотоод аудит, өгөгдлийн дүн шинжилгээ, судалгаа хийх; бизнесийн үйл ажиллагааны үр ашгийг шинжлэх, зах зээлд эзлэх хувийг хэмжих; бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээгээ сайжруулах;

(8) Алдааны дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнд илгээсний дараа асуудлыг шийдвэрлэх;

(9) Таны байршуулсан эсвэл татсан өгөгдлийг, мөн байршуулах болон татах үйл ажиллагаанд шаардагдах өгөгдлийг синхрончилж, хадгалах;

(10) Манай хохирлоос урьдчилан сэргийлэх болон залилан мэхлэхийн эсрэг хөтөлбөрүүдийг сайжруулах;

(11) Орон нутгийн холбогдох хууль, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх, жишээ нь, цахим худалдааны платформын удирдлагын үүргээ биелүүлэх, эсвэл засгийн газрын хууль ёсны шаардлагыг дагаж мөрдөх;

(12) Бүтээгдэхүүний нууцлалын мэдэгдэлд дурдсан бусад зорилго.

2 Huawei күүки болон ижил төстэй технологийг хэрхэн ашигладаг тухай

Бид вебсайт, гар утасны апликэйшн, онлайн үйлчилгээ, э-мэйл, зар сурталчилгаанд күүки, пикселийн шошго, веб цацраг болон бусад дотоод хадгалах сангийн технологийг ашиглаж болно. Күүки болон ижил төстэй технологиор дамжуулан цуглуулсан мэдээллийг хувийн бус мэдээлэл гэж үзнэ. Гэсэн хэдий ч, орон нутгийн хуульд IP хаяг эсвэл түүнтэй ижил төстэй таних тэмдгийг хувийн мэдээлэл гэж үздэг бол бид тэдгээрийг мөн хувийн мэдээлэл гэж үзэх болно. Зарим тохиолдолд бид эдгээр технологийг ашиглан цуглуулсан хувийн бус мэдээллийг өөрсдийн эзэмшдэг хувийн мэдээлэлтэй хольдог. Энэхүү Мэдэгдлийн зорилгоор бид холимог өгөгдлийг хувийн мэдээлэл гэж үзэх болно.

Күүки гэдэг нь веб серверээс үүсгэж, компьютер эсвэл хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр хадгалсан бичвэр файл юм. Күүкийн агуулгыг зөвхөн күүки үүсгэсэн серверээс олж авч мөн унших боломжтой. Күүки нь таны ашиглаж буй хөтөч эсвэл гар утасны апликэйшнд дахин давтагдашгүй байна. Тэдгээр нь ихэвчлэн таних тэмдэг, сайтын нэр, тоо, тэмдэгт агуулдаг.

Хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулахын үүднээс заримдаа күүкийг компьютер эсвэл хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээр хадгалдаг, үүнд:

(1) Шаардлагатай күүки:

− Нэвтрэлт ба баталгаажуулалт. Таныг HUAWEI ID-г ашиглан вебсайтад нэвтрэх үед күүки нь хуудас бүр дээр дахин нэвтрэх шаардлагагүйгээр хуудаснаас хуудас руу шилжихэд тусална.

− Таны сонголт болон тохиргоог хадгалах. Вебсайт таны компьютер эсвэл хөдөлгөөнт төхөөрөмж дээрх хэл, үсгийн хэмжээ, дэлгүүрийн сагс болон бусад хайлтын тохиргоо зэрэг хувийн тохиргоог хадгалахын тулд күүки ашиглаж болно.

(2) Аналитик күүки: Статистикийн дүн шинжилгээ. Бид таны нэг удаа зочилсон (хугацаатай күүкийг ашиглаж) эсвэл олон дахин зочилсон (тогтмол күүкийг ашиглаж) бүртгэл зэрэг манай вебсайт болон бусад апликэйшний хэрэглээний талаарх мэдээллийг күүкий тусламжтай цуглуулах боломжтой.

(3) Зар сурталчилгааны күүки: Сонирхолд тулгуурласан зар сурталчилгаа. Күүки ашиглан бид таны онлайн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг цуглуулж, таны сонирхлыг олж илрүүлж, танд илүү их хамааралтай зар сурталчилгааг хүргэх боломжтой.

Та өөрийнхөө сонголтоор күүкийг удирдаж эсвэл устгах боломжтой. Та компьютер дээрээ хадгалсан бүх күүкийг цэвэрлэж болох бөгөөд ихэнх веб хөтөч күүки хориглох сонголттой байдаг. Хөтөчийн тохиргоог хэрхэн өөрчлөх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл хөтчийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй холбогдоно уу.

Хэрэв та күүкийг цэвэрлэвэл манай вебсайтуудаар зочлох бүртээ тохиргоогоо өөрчлөх хэрэгтэй болно. Манай зарим үйлчилгээ нь күүки ашиглах шаардлагатай байж болохыг анхаарна уу. Энэ тохиолдолд күүкийг идэвхгүй болговол үзүүлж буй үйлчилгээнд бүхэлд нь эсвэл зарим хэсэгт нөлөөлж болзошгүй.

Бид күүкинээс гадна веб цацраг, пикселийн шошго зэрэг бусад ижил төстэй технологийг вебсайтдаа ашиглаж болно. Веб цацраг гэдэг нь таныг вебсайт эсвэл э-мэйлээ үзэх үед таны төхөөрөмжийн күүкийг таних зорилготой, вебсайт эсвэл э-мэйл дотор байршуулсан цахим дүрс зураг юм. Пиксел шошго нь э-мэйлийг танд уншигдахуйц байдлаар илгээж, э-мэйлийг нээсэн эсэхийг мэдэх боломжийг бидэнд олгодог.

Бид болон манай гуравдагч этгээдийн түншүүд ийм технологийг төрөл бүрийн зорилгоор ашигладаг, үүнд үйлчилгээний ашиглалтад (күүкитэй холбоотойгоор) дүн шинжилгээ хийж, танд илүү их сэтгэл ханамжтай контент, зар сурталчилгааг хүргэдэг. Жишээ нь бидний танд илгээсэн э-мэйл манай вебсайт руу холбох, товшиж орох URL агуулсан байж болно. Хэрвээ та URL дээр дарвал бид бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаарх таны сонголтыг мэдэж, хэрэглэгчийн үйлчилгээг сайжруулахад туслах зорилгоор таны зочилж байгааг хянах болно.

Олон веб хөтөч вебсайт руу Бүү дага гэсэн хүсэлтийг илгээдэг Бүү дага онцлогтой байдаг. Интернэт стандартчиллын томоохон байгууллагууд нь эдгээр хүсэлтийг вебсайтууд хэрхэн зохицуулах талаар тодорхой бодлого боловсруулаагүй байна.

Одоогоор бид таныг "Бүү дага" тохиргоо эсвэл таны сонгосон ижил төстэй онцлог дээр үндэслэн күүки боловсруулах аргыг өөрчлөхийг зөвшөөрөхгүй.

3 Huawei таны хувийн мэдээллийг хэрхэн даатгаж, хуваалцаж, дамжуулж, задруулдаг тухай

1. Даатгах

Зарим тохиолдолд бид өөрсдийн нэрийн өмнөөс таны хувийн мэдээллийг боловсруулахыг бусад компанид даатгаж болно. Жишээ нь, бид өөр компанид дуудлага хүлээн авах утсанд дэмжлэг үзүүлэх, э-мэйл илгээх, техникийн туслалцаа үзүүлэх ажлыг даатгаж болно. Ийм компани нь таны хувийн мэдээллийг зөвхөн бидний өмнөөс үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд ашиглаж болно.

Бид итгэмжлэгдсэн талтай хатуу итгэмжлэлийн гэрээ эсвэл хувийн мэдээлэл боловсруулах нөхцөлийн гэрээ байгуулна. Итгэмжлэгдсэн тал нь энэхүү Мэдэгдэл болон манай зааврын дагуу холбогдох хувийн мэдээллийг боловсруулж, хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс холбогдох нууцлал, аюулгүй байдлын арга хэмжээг авах үүрэгтэй.

2. Хуваалцах

Хуваалцах гэдэг нь бидний хувийн мэдээллийг бусад хувийн мэдээлэл боловсруулагчид өгөх үйл явцыг хэлэх бөгөөд хоёр тал өгөгдөл боловсруулах зорилго, аргачлалаа бие даан тодорхойлох боломжтой. Бид таны хувийн мэдээллийг дараахаас бусад зорилгоор гаднын талуудад хуваалцахгүй:

(1) Таны зөвшөөрөлтэйгөөр хуваалцах: Таны зөвшөөрлийг авсны дараа бид таны өгсөн хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдтэй хуваалцах болно.

(2) Хуулиар тогтоосон нөхцөлийн дагуу хуваалцах: Бид таны хувийн мэдээллийг хууль, дүрэм журам, шүүхийн шийдвэрийн шаардлага эсвэл захиргааны болон шүүхийн байгууллагын хууль ёсны шаардлагын дагуу хуваалцаж болно.

(3) Охин компанидаа хуваалцах: Таны өгөгдлийг охин компанидаа хуваалцаж болно. Бид таны өгөгдлийг зөвхөн тодорхой, бодитой, хууль ёсны зорилгоор охин компанидаа хуваалцах болно. Бид зөвхөн үйлчилгээг үзүүлэхэд шаардлагатай өгөгдлийг хуваалцах болно. Жишээ нь, HUAWEI ID-г дахин бүртгүүлэхээс зайлсхийхийн тулд бид бүртгэлийг бүртгүүлэхээс өмнө дэлхий даяарх дахин давтагдашгүй байдлыг баталгаажуулах шаардлагатай.

(4) Бизнесийн түншүүдэд хуваалцах: Танд үзүүлж буй үйлчилгээний чанарыг баталгаажуулахын тулд бид таны захиалга, бүртгэл, төхөөрөмж, байршлын мэдээллийг гуравдагч этгээдийн түншүүдтэйгээ хуваалцаж болно. Гэсэн хэдий ч бид таны хувийн мэдээллийг зөвхөн хууль ёсны, зохистой, шаардлагатай, тусгайлсан, тодорхой зорилгоор хуваалцах болно. Манай түншүүд, үүнд:

а. Гуравдагч этгээдийн борлуулагч ба хөгжүүлэгч: Манай зарим бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг гуравдагч этгээдээс танд шууд нийлүүлдэг. Энэ тохиолдолд бид таны худалдан авсан бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээнд тавигдах шаардлагыг биелүүлэхийн тулд гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг гуравдагч этгээдтэй хуваалцах болно. Жишээ нь, HUAWEI AppGallery дээр гуравдагч этгээдийн хөгжүүлэгчээс бүтээгдэхүүн худалдаж авахад бид гүйлгээг хийхийн тулд шаардлагатай мэдээллийг тэдэнтэй хуваалцах хэрэгтэй.

б. Бараа эсвэл техникийн үйлчилгээ үзүүлэгчид: Бид таны хувийн мэдээллийг манай онцлог болон функцийг дэмждэг гуравдагч этгээдэд хуваалцаж болно, үүнд дэд бүтцийн технологийн үйлчилгээ, ложистик, түгээлтийн үйлчилгээ, төлбөрийн үйлчилгээ, өгөгдөл боловсруулах үйлчилгээ зэргийг үзүүлж, нийлүүлдэг гуравдагч этгээд орно. Бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнийхээ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зорилгоор тухайн өгөгдлийг хуваалцдаг. Жишээ нь, бид хүргэлт хуваарилахын таны захиалгын мэдээллийг ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд эсвэл төлбөрийн зааврыг баталгаажуулж, гүйлгээг дуусгахын тулд таны захиалгын дугаар, худалдан авалтын хэмжээг гуравдагч этгээдийн төлбөрийн агентлагтай хуваалцаж болно.

Бид хуваалцах зан байдал болон хувийн мэдээлэл хүлээн авагчийн аюулгүй байдалд үнэлгээг хийж, тэдэнтэй өгөгдөл хамгаалах гэрээ эсвэл хатуу хаалтын гэрээ байгуулж, тэднийг энэхүү Мэдэгдлийг дагаж мөрдөх, таны хувийн мэдээллийг боловсруулахдаа зохих нууцлал, хамгаалалтын арга хэмжээг авахыг шаардана.

3. Дамжуулах

Хэрэв хувийн мэдээллийг нэгтгэх, худалдан авах, хуваах, татан буулгах, дампуурахтай холбоотойгоор дамжуулж байгаа бол бид танд урьдчилан мэдэгдэл илгээж хүлээн авагчийн нэр, холбоо барих мэдээллийг өгч, таны хувийн мэдээллийг боловсруулахдаа энэхүү Мэдэгдлийг дагаж мөрдөхийг тэднээс шаардах болно. Анхны боловсруулах зорилго эсвэл аргыг өөрчлөхийг оролдсон хүлээн авагч нь таны зөвшөөрлийг дахин авна.

4. Нийтэд мэдээлэх

Бид зөвхөн дараах тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг задруулах болно:

(1) Таны зөвшөөрлийг авсны дараа;

(2) Хууль ёсны эсвэл зохих үндэслэлээр: Хууль, хуулийн процесс, шүүх ажиллагаа, олон нийтийн болон засгийн газрын эрх бүхий байгууллагаас шаардсан тохиолдолд бид таны мэдээллийг задруулж болно.

4 Huawei хэрхэн таны хувийн мэдээллийг хамгаалдаг тухай

Таны хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал бидний хувьд чухал юм. Бид таны хувийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй хандах/задруулах/ашиглах/өөрчлөх, гэмтээх, алдахаас хамгаалахын тулд салбарын стандарт арга барилыг авч хэрэгжүүлдэг. Үүний тулд бид дараах арга хэмжээг авна:

1. Бид цуглуулсан хувийн мэдээллийг аль болохоор хамгийн багаар, боловсруулж байгаа зорилгод хамааралтай байлгахын тулд үндэслэлтэй бөгөөд боломжит бүх арга хэмжээг авна. Бид хуулиар хадгалах хугацааг сунгахыг шаардсан эсвэл зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд таны хувийн мэдээллийг энэхүү Мэдэгдэлд тодорхойлсон зорилгод шаардагдах хугацаанаас хэтрүүлж хадгалахгүй.

2. Бид өгөгдөл дамжуулах, хадгалах нууцлалыг хангахын тулд криптографын технологийг ашигладаг бөгөөд өгөгдөл болон өгөгдөл хадгалах серверийг халдлагаас хамгаалах найдвартай хамгаалалтын механизмыг хэрэгжүүлдэг.

3. Бид таны хувийн мэдээлэлд зөвхөн зөвшөөрөлтэй хандахыг зөвшөөрөх нэвтрэх хяналтын механизмыг ашигладаг. Үүнээс гадна бид эрх бүхий ажилтны тоог хязгаарлаж, үйлчилгээний шаардлага, хүн хүчний тоонд үндэслэсэн шаталсан зөвшөөрлийн менежментийг хэрэгжүүлдэг. Хувийн мэдээлэлд хандах эрхийг эрх бүхий ажилтан тогтмол бүртгэж, хянаж байх болно.

4. Бид бизнесийн түншүүд болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийг анхааралтай сонгож, хувийн мэдээллийг хамгаалах шаардлагыг арилжааны гэрээ, аудит болон үнэлгээний үйл ажиллагаанд тусгадаг.

5. Ажиллагсдын дунд хувийн мэдээллийг хамгаалах мэдлэгийг дээшлүүлэхийн тулд бид хамгаалалтын болон хувийн нууцлалыг хамгаалах сургалт, шалгалт, сурталчилгааны ажил зэргийг зохион байгуулдаг.

Бид таны хувийн мэдээллийг бүрэн хамгаалах үүрэгтэй. Гэсэн хэдий ч, ямар ч хамгаалалт төгс биш байдаг тул ямар ч бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, вебсайт, өгөгдөл дамжуулах, компьютерын систем, эсвэл сүлжээний холболт нь бүрэн аюулгүй биш юм.

Хувийн мэдээллийг задруулах, эвдлэх, алдах зэрэг эрсдэлтэй холбоотойгоор бид хэд хэдэн механизм, хяналтын арга хэмжээг боловсруулж, хамгаалалтын тохиолдол, эмзэг байдал, холбогдох зохицуулах журам зэргийн үнэлгээний стандартыг нарийн тодорхойлсон бөгөөд энэ зорилгоор тусгайлсан Хамгаалалтын зөвлөгөө ба Хамгаалалтын мэдэгдлийн хуудсыг үүсгэсэн юм. Мөн бидэнд хамгаалалтын гэнэтийн төлөвлөгөө, хохирлыг бууруулах, дүн шинжилгээ хийх, байршил тогтоох, залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, аюулгүй байдлын зөрчлийг зохицуулах журам, шаардлагын дагуу холбогдох хэлтэстэй мөрдөн шалгах/эсэргүүцэх ажиллагааг гүйцэтгэх аюулгүй байдлын яаралтай тусламжийн баг бий.

Хэрэв хувийн мэдээллийн аюулгүй байдал ямар нэг байдлаар алдагдвал бид танд орон нутгийн хуулийн шаардлагын дагуу танд аюулгүй байдлыг зөрчлийн талаар ерөнхий мэдээлэл, үүний боломжит үр нөлөө, бидний авсан эсвэл авахыг зорьж буй арга хэмжээ, идэвхтэй хамгаалалт ба эрсдэлийг бууруулах, засан залруулах арга хэмжээний талаарх зөвлөмжийг мэдэгдэх болно. Мэдэгдлийг э-мэйл, текст мессеж, түлхэх мэдэгдэл зэрэг хэлбэрээр явуулж болно. Хэрэв өгөгдөл эзэмшигч тус бүрд мэдэгдэхэд хүндрэлтэй байвал бид Хамгаалалтын мэдэгдэл гаргах талаар зохих үр дүнтэй арга хэмжээг авах болно. Үүнээс гадна хяналтын эрх бүхий байгууллагаас шаардсаны дагуу бид хувийн мэдээллийн хамгаалалт алдагдсан хэрэг явдлыг зохицуулж байгаа төлөв байдлыг мөн мэдээлэх болно.

5 Та хувийн мэдээллээ хэрхэн удирдах боломжтой тухай

1. Хандах, залруулах, устгах зэрэг эрх хувийн мэдээлэл эзэмшигчийн эрх

Бидний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үзүүлдэг зарим улс, бүс нутгийн хууль тогтоомжид өгөгдөл эзэмшигчийг хувийн мэдээлэлд хандаж, засварлаж, устгах, хувийн мэдээллийн боловсруулалтыг хязгаарлах эрхтэй гэж заасан байдаг. Орон нутгийн хууль тогтоомжийн дагуу хувийн мэдээлэл эзэмшигч эсвэл тэдний төлөөлөгч нь өгөгдөл эзэмшигчийн эрх эдлэх хүсэлтийг ("хүсэлт" гэх) бидэнд гаргаж болно.

(1) Хүсэлт гаргах арга ба суваг

Өгөгдөл эзэмшигчийн хүсэлтийг бичгээр илгээх ёстой. Хүсэлт илгээгч тухайн хүсэлт ямар хууль дээр үндэслэснийг тусгаагүй байсан ч хүсэлтүүд адил хүчин төгөлдөр байна. Ерөнхийдөө, орон нутгийн хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй л бол аман хүсэлт хүчин төгөлдөр бус байна.

Өгөгдөл эзэмшигчийн хүсэлтийг Huawei Consumer BG, My HUAWEI апликэйшний албан ёсны веб хуудас эсвэл HUAWEI ID нууцлалын төвөөр дамжуулан илгээж болно. Хэрэв өгөгдөл эзэмшигч нь дуудлага хүлээн авах утас, э-мэйл, онлайн хэрэглэгчийн үйлчилгээ, үйлчилгээний төв эсвэл бусад сувгаар хүсэлт ирүүлбэл бид үйл явцын харилцаа холбоо, үр дүнгийн санал хүсэлтийг хөнгөвчлөх үүднээс өгөгдөл эзэмшигчид дээр дурдсан аль нэг сувгаар хүсэлтээ албан ёсоор ирүүлэх зааварчилгаа өгөх болно. Бид тэдний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, бизнесийн үйл ажиллагаагаа нягтлах, эрхээ буруугаар ашиглах буюу залилан мэхлэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тусгай сувгуудыг бий болгосон.

(2) Хүсэлтийн хүчин төгөлдөр байдал

Ихэнх хуульд өгөгдөл эзэмшигчийг хүсэлт гаргахдаа тусгай нөхцөлд нийцүүлэхийг шаарддаг. Энэхүү Мэдэгдэлд өгөгдөл эзэмшигчээс дараах зүйлсийг шаардана:

a. Тусгай хүсэлтийн сувгаар дамжуулан хүсэлт илгээх (тухайлбал, Huawei Consumer BG, My HUAWEI апликэйшн, HUAWEI ID Нууцлалын төвийн албан ёсны вебсайт).

б. Huawei-д таниулалт хийхэд хангалттай мэдээлэл өгөх (хүсэлтийг ирүүлж буй хүн нь өгөгдөл эзэмшигч эсвэл тэднээс эрх олгосон хүн мөн эсэхийг нягтлахын тулд).

в. Тодорхой, биелэх боломжтой хүсэлт эсэхийг нягтлах.

(3) Хүсэлтийг боловсруулах хугацаа

Бид хувийн мэдээлэлд хандах хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш нэг сарын дотор хариу өгөхийг хичээх болно. Шаардлагатай тохиолдолд хүсэлтийн тоо, нарийн төвөгтэй байдлаас хамааран энэ хугацааг сунгаж болно. Хэрэв хүсэлтийн хугацааг сунгасан тохиолдолд бид тухайн нөхцөл байдал, хойшлогдсон шалтгааны талаар өгөгдөл эзэмшигчид мэдэгдэх болно. Энэ хэсэг болон орон нутгийн хууль, дүрэм журмын хооронд аливаа цаг хугацааны зөрчил гарсан тохиолдолд сүүлийн хугацааг мөрдөнө.

(4) Хүсэлтийн үр дүн

Хүсэлтийг илгээсний дараа дараах зүйл тохиолдож болно:

а. Энэ хүсэлтэд татгалзсан.

Өгөгдөл эзэмшигчээс ирүүлсэн хүсэлтийг дараах тохиолдолд цуцалж болно, үүнд дараах зүйлс орно, гэвч үүгээр хязгаарлагдахгүй:

(а) Орон нутгийн хууль тогтоомж нь өгөгдөл эзэмшигчид холбогдох эрхийг олгохгүй байх;

(б) Хүсэлт гаргагчийг хэн болохыг баталгаажуулах боломжгүй байх;

(в) Хүсэлтийг шалгах боломжгүй эсвэл хамрах хүрээнээс хэтэрсэн, ялангуяа хүсэлтийг олон дахин илгээх тохиолдолд;

(г) Хүсэлт гаргасан мэдээлэл нь үргэлжилж буй маргааны улмаас бидний төлөх эсвэл хүлээж авах нөхөн төлбөртэй холбоотой байвал ийм мэдээллийг задруулах нь бидний ашиг сонирхолд хохирол учруулж болзошгүй байх;

(д) Хадгалсан мэдээллийг зөвхөн статистик, судалгааны зорилгоор ашиглаж байгаа бөгөөд статистик, судалгааны үр дүнг хэвлэн нийтлэхэд хувь хүнийг таниулах мэдээллийг гаргаагүй бол;

(е) Хуульд заасан бусад нөхцөл байдал.

Хэрэв бид өгөгдөл эзэмшигчийн хүсэлтийг цуцалсан тохиолдолд бид хүсэлт гаргагчид албан ёсны тайлбар өгөх болно.

б. Энэ хүсэлтийг зөвшөөрсөн.

Хэрэв (1)-д дурдсан нөхцөл байдлын аль нь ч үүсээгүй тохиолдолд бид өгөгдөл эзэмшигчийн хүсэлтийг хүндэтгэн үзэх болно. Хүсэлтийг хүлээн авах магадлалыг нэмэгдүүлэх үүднээс хүсэлт гаргахдаа хүсэлтийн төрөл, тодорхой агуулга, мэдээлэл эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл (манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд ашигладаг бүртгэлийн нэр гэх мэт) болон мэдээллийг үүсгэсэн эсвэл боловсруулсан хамрах хугацаа (богино хугацааг хамарсан хүсэлтийг зөвшөөрөх магадлал өндөр) зэрэг аль болох дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү.

(5) Тусгай тайлбар

а. Зөвхөн хууль ёсны асран хамгаалагч эсвэл хууль ёсны эрх бүхий хүмүүс бусдын хувийн мэдээлэлд хандах эрхтэй.

б. Ихэнх хууль, дүрэм журамд аливаа байгууллага нь өгөгдөл эзэмшигчид өгөгдөл өгөхгүй байх нөхцөлийг зааж өгдөг. Үүнд өгөгдөл өгөх үед терроризмын эсрэг явуулж буй хүчин чармайлтыг сулруулж болзошгүй тохиолдол, өгөгдөл эзэмшигч нь удаа дараа хүсэлт гаргасан эсвэл ийм мэдээлэл олж авах, өгөхдөө эх сурвалжийг тэнцвэргүй зарцуулах нөхцөл байдал зэрэг орно.

в. Ихэвчлэн бид дараах мэдээллийг өгөхгүй:

(а) Бусдын талаарх мэдээлэл: Өгөгдөл эзэмшигчээс ирүүлсэн хүсэлтэд өгөгдөл эзэмшигчээс гадна бусад хүнийг хамруулсан байх. Холбогдох хүнээс зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд бид ийм мэдээллийг өгөхгүй.

(б) Давтагдсан хүсэлт: Хэрэв өгөгдөл эзэмшигч нь нэг өгөгдөл эзэмшигчтэй холбоотой ижил эсвэл ижил төстэй хүсэлтийг олон удаа гаргасан бөгөөд хамгийн сүүлд өгөгдөл өгснөөс хойш өгөгдөл өөрчлөгдөөгүй бол бид ихэнх тохиолдолд өгөгдлийн хуулбарыг өгөхгүй. Үүнээс гадна бид олон нийтэд ил болсон мэдээллийг өгөх үүрэг хүлээхгүй.

(в) Нууц дүгнэлт: Хэрэв ийм мэдээлэл нь нууц дүгнэлт бол бид хүссэн мэдээллийг өгөх үүрэг хүлээхгүй.

(г) Тусгай бичиг баримт: Хувийн мэдээлэлд хандах хүсэлтийн дагуу бид тусгай мэдээллийг задруулахгүй. Ерөнхийдөө тусгай мэдээлэлд (өмгөөлөгч/үйлчлүүлэгчийн харилцаа холбоо зэрэг) нууц бичиг баримт, холбогдох хууль ёсны дүгнэлтийг олж авсан буюу илэрхийлсэн (энэ нь нэхэмжлэлтэй өөрөө холбоотой эсэх эсвэл шүүх хуралдааны мэдээлэлтэй холбоотойгоос үл хамаарна) мэдээлэл орно.

2. Зөвшөөрлөө цуцлах

Холбогдох хуулиар зөвшөөрсөн тохиолдолд бид таны зөвшөөрөлд үндэслэн таны хувийн мэдээллийг боловсруулах үед та хүссэн үедээ зөвшөөрлөө цуцлах эрхтэй. Гэсэн хэдий ч, зөвшөөрлөө цуцлах нь цуцлахаас өмнө таны зөвшөөрөл дээр үндэслэн таны хувийн мэдээллийг боловсруулах хууль ёсны байдал, хүчин төгөлдөр байдалд эсвэл таны зөвшөөрлөөс өөр үндэслэлд үндэслэн аливаа өгөгдөл боловсруулахад нөлөөлөхгүй.

Тодорхой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зөвшөөрлөө хэрхэн цуцлах талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг Бүтээгдэхүүний нууцлалын мэдэгдлээс үзнэ үү.

6 Huawei бага насны хүүхдийн хувийн мэдээллийг хэрхэн боловсруулдаг тухай

Бид бага насны хүүхдийн хувийн мэдээллийг хамгаалахад чухал ач холбогдол өгдөг. Бид насанд хүрээгүй хүүхдэд үндэсний хууль, дүрэм журмын дагуу үйлчилгээ, хамгаалалт үзүүлэх болно. Эцэг эх эсвэл бусад асран хамгаалагчид нь бага насны хүүхдийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний хэрэглээг хянах зэргээр тэднийг хамгаалах зохих арга хэмжээг авах хэрэгтэй.

Бид 14-с доош насны (эсвэл орон нутгийн хууль тогтоомжид заасан нас) хэнийг ч хүүхэд гэж үзнэ. Хүүхэд эцэг эх эсвэл бусад асран хамгаалагчийнхаа зөвшөөрөлгүйгээр өөрийн HUAWEI ID-г үүсгэх эрхгүй. Бид хууль, дүрэм журмын дагуу хүүхдийн хувийн мэдээллийг боловсруулах, хуваалцах, шилжүүлэх, олон нийтэд ил болгохыг хатуу хязгаарлах болно. Асран хамгаалагч нь асрамжид байгаа хүний хувийн мэдээлэлд хүссэн үедээ хандаж, засварлаж, устгах шаардлагатай бол Бүлэг 10 "Бидэнтэй хэрхэн холбогдох тухай" хэсгийн дагуу бидэнтэй холбогдоно уу. Хэрэв бид баталгаажсан эцэг эх эсвэл бусад асран хамгаалагчаас урьдчилан зөвшөөрөл авалгүйгээр хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулсан болохыг олж тогтоовол бид мэдээллийг аль болох хурдан устгах болно.

7 Гуравдагч этгээдийн вебсайт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний холбоос

Хэрэглэгчид жигд туршлага олгохыг нягтлахын тулд Huawei-н вебсайт, апликэйшн, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь гуравдагч этгээдийн вебсайт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний холбоос агуулж болно. Huawei-н бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь мөн HUAWEI AppGallery дээр байгаа гуравдагч этгээдийн апликэйшн зэрэг гуравдагч этгээдийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашиглаж, нийлүүлж болно. Huawei нь гуравдагч этгээдийн вебсайт, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хянахгүй ч та эдгээр холбоос руу хандах эсэхээ өөрөө сонгох боломжтой.

Мөн Huawei гуравдагч этгээдийн нууцлал эсвэл өгөгдөл хамгаалалтын бодлогыг хянадаггүй тул ийм гуравдагч этгээд нь энэхүү Мэдэгдэлд захирагдахгүй. Хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд илгээхээс өмнө тэдний нууцлал, өгөгдөл хамгаалах бодлогыг уншиж, лавлана уу.

8 Таны хувийн мэдээллийг хэрхэн дэлхий даяар дамжуулдаг тухай

Huawei нь үндэстэн дамнасан компани юм. Тийм учир бид цуглуулсан хувийн мэдээллийг манай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг ашигладаг улс эсвэл бүс нутагт, эсвэл манай охин компани, салбар, үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл бизнесийн түншүүд байрладаг бусад улс эсвэл бүс нутагт боловсруулж, хандаж болно. Эдгээр улс/бүс нутаг нь өөр өгөгдөл хамгаалах хуультай байж болно. Ийм нөхцөлд Huawei энэхүү Мэдэгдэл болон холбогдох хуулийн дагуу өгөгдлийг боловсруулах арга хэмжээ авдаг.

Бидний Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс дахь үйл ажиллагаа явуулах явцад цуглуулж, үүсгэсэн хувийн мэдээллийг Хятадад хадгална. Хэрэв тодорхой бүтээгдэхүүн/үйлчилгээ нь хувийн мэдээллийг хил дамнуулан дамжуулдаг бол бид хууль ёсны үүргээ биелүүлсний дараа (жишээ нь, зохицуулалтын аюулгүй байдлын үнэлгээнд хамрагдсаны дараа) Хятадаас гадуурх хүлээн авагч талд хувийн мэдээллийг өгнө.

9 Энэ мэдэгдлийн шинэчлэлт

Huawei нь энэ Мэдэгдэлд хэдийд ч шинэчлэл хийх эрхтэй. Энэ мэдэгдлийг үе үе шинэчилж болно. Хамгийн сүүлийн хувилбарыг авах бол манай албан ёсны вебсайтад зочилно уу (http://consumer.huawei.com). Хэрэв энэ Мэдэгдэлд томоохон өөрчлөлт хийвэл бид өөр сувгаар, тухайлбал вебсайт дээрээ мэдэгдэл нийтлэх эсвэл танд шууд мэдэгдэл илгээх зэргээр мэдэгдэж болно.

10 Бидэнтэй хэрхэн холбогдох тухай

Бид хувийн мэдээллийн хамгаалалт хариуцсан хэлтэстэй (эсвэл мэргэжилтнүүдтэй). Хэрэв танд асуулт, сэтгэгдэл, санал хүсэлт байвал хэрэглэгчийн үйлчилгээ, Нууцлалын асуулт хуудас эсвэл манай глобал оффисуудаар дамжуулан бидэнтэй холбогдоорой. Манай оффисуудын бүрэн жагсаалтыг авах бол Huawei-тай холбоо барих хуудсанд зочилно уу.

Ердийн үед бид ажлын гурван өдрийн дотор эхний хариуг өгч, хууль, дүрэм журамд заасан хугацаанд таны асуултад хариулах болно. Хэрэв та манай хариултад сэтгэл хангалуун бус, ялангуяа манай хувийн мэдээлэл боловсруулалт таны хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг зөрчсөн гэж үзэж байвал та орон нутгийн нууцлалын хамгаалалт зохицуулагчид гомдол гаргаж эсвэл мэдээлэх боломжтой.

Тэмдэглэл: Тухайн орон нутгийн хууль, хэлний ялгаанаас шалтгаалан Huawei Хэрэглэгчийн Бизнес Нууцлалын Мэдэгдэл орон нутгийн хувилбар нь энэ хувилбараас өөр байж болно. Хэрэв аливаа зөрчил гарсан тохиолдолд тухайн орон нутгийн хувилбар нь давуу байх болно.

Зохиогчийн эрх © Huawei Device Co., Ltd. 2023. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.

Сүүлд шинэчилсэн: 2023 оны арван хоёрдугаар сар.

consumer.huawei.com-с гарах
Холбоос дээр дарсны дараа та гуравдагч талын вэбсайт руу орох болно. Huawei нь энэ гуравдагч талын вэб сайтыг хянах болон ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй
Буцах Үргэлжлүүлэх