• nav-acs-all Created with Sketch. Bütün Aksessuarlar

 • nav-phone Created with Sketch. Telefon Aksessuarları

 • nav-laptop Created with Sketch. Dizüstü Kompüter Aksessuarları

 • nav-tablet Created with Sketch. Planşet Aksessuarları

  *Bəzi xüsusiyyətlərdən istifadə imkanı regionlardan asılı olaraq dəyişə bilər. Yuxarıdakı səhifələrdəki məhsul şəkilləri və displey məzmunları yalnız istinad xarakteri daşıyır. Faktiki məhsul xüsusiyyətləri və spesifikasiyaları (görünüş, rəng və ölçü daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan), eləcə də faktiki displey məzmunları (arxa fonlar, UI və nişanlar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayan) fərqli ola bilər.

  **Yuxarıdakı səhifələrdəki bütün verilənlər müəyyən şərtlər altında keçirilən sınaqlar vasitəsilə HUAWEI-in daxili laboratoriyalarında əldə edilən nəzəri dəyərlərdir. Əlavə məlumat üçün yuxarıda qeyd edilən məhsul təfərrüatlarına istinad edin. Faktiki verilənlər fərdi məhsullarda, proqram təminatı versiyalarında, proqram şərtlərində və ətraf mühit faktorlarındakı fərqlərlə əlaqədar müxtəlif ola bilər. Bütün verilənlər faktiki istifadəyə əsaslanır.

  ***Məhsul nişanları, istehsal və təchizat amilləri ilə bağlı real vaxtda baş verən dəyişikliklərlə əlaqədar dəqiq məhsul məlumatları, spesifikasiyaları və xüsusiyyətləri təmin etmək üçün HUAWEI yuxarıda göstərilən məlumat səhifələrində mətn təsvirlərinə və şəkillərə real vaxtda tənzimləmələr edə bilər ki, onlar faktiki məhsulun məhsuldarlığı, spesifikasiyaları, indeksləri və komponentləri ilə uyğun gəlsin. Məhsul məlumatlarında xəbərdarlıq edilmədən bu cür dəyişikliklər və tənzimləmələr edilə bilər.

  ****Məhsul ölçüsü, məhsul çəkisi və müvafiq spesifikasiyalar yalnız nəzəri dəyərlərdir. Ayrı-ayrı məhsullar arasındakı faktiki ölçülər fərqlənə bilər. Bütün spesifikasiyalar faktiki məhsula əsaslanır

  *****Məhsulun batareya tutumu tipik dəyərdir. Hər bir fərdi məhsul üçün faktiki batareya tutumu nominal batareya tutumundan yüksək və ya aşağı ola bilər.

   Seçimi Dəyişmək üçün Bu Düyməyə Klikləyin