warranty-query

Tra cứu thời hạn bảo hành
XÁC NHẬN

Người nhắc nhở:

1. Nhập *#06# trên trình quay số trên điện thoại để xem số IMEI/MEID.

2. Bạn có thể xem số IMEI/MEID/MAC/SN từ vỏ hộp hoặc tem nhãn của điện thoại.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI