Tuyên bố Quyền riêng tư của Huawei Hỗ trợ
Cập nhật mới nhất: [22/06/2020]

Trang web này được điều hành bởiHuawei Technologies (Vietnam) Co., Ltd. và các công ty liên kết trên toàn cầu, có văn phòng đặt tại Tầng 33, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (sau đây gọi là "Huawei", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi").


Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của quyền riêng tư của bạn. Vui lòng dành thời gian đọc kỹ Thông báo Quyền riêng tư này để hiểu rõ chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào.


Tuyên bố này mô tả:


Dữ liệu chúng tôi thu thập

Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

Thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn

Quyền và lựa chọn của bạn

Cập nhật thông báo này


1. Dữ liệu chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân sau đây về bạn, tùy theo các loại dịch vụ bạn sử dụng trên trang web này:

1.1   Thông tin liên hệ: Tên, địa chỉ email, số điện thoại, mã bưu chính và địa chỉ bưu chính, để liên hệ với bạn và sắp xếp giao/nhận thiết bị nếu cần thiết.

1.2   Thông tin thiết bị: model thiết bị, Mã định danh thiết bị (SN)

1.3   Thông tin dịch vụ khách hàng: thông tin liên hệ và hồ sơ truy vấn Huawei Hỗ trợ của bạn qua email, trò chuyện trực tuyến, đường dây nóng hoặc tin nhắn trực tiếp qua mạng xã hội.


2. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

2.1     Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân sau đây của bạn để cung cấp các dịch vụ yêu cầu cho bạn và thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn và vì các mục đích liên quan. Trừ khi có quy định khác trong Tuyên bố này, bạn sẽ không còn được hưởng (các) dịch vụ liên quan nếu từ chối cho phép thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các dịch vụ này.

(1) Truy vấn về Bảo hành: để kiểm tra xem thiết bị của bạn có còn bảo hành không [https://consumer.huawei.com/vn/support/warranty-query/] và sửa chữa các thiết bị trong thời hạn bảo hành, chúng tôi xử lý thông tin thiết bị và thông tin dịch vụ khách hàng của bạn.

(2) Truy vấn trạng thái sửa chữa và giá linh kiện thay thế: chúng tôi xử lý thông tin thiết bị (SN) để cho phép bạn theo dõi Trạng thái sửa chữa trực tuyến [https://consumer.huawei.com/vn/support/inquiry/] hoặc để kiểm tra giá linh kiện thay thế của sản phẩm.

(3) Dịch vụ đặt lịch hẹn: chúng tôi xử lý thông tin liên hệ và thông tin chi tiết về thiết bị để kiểm tra các quyền và lợi ích của bạn (trạng thái bảo hành, bảo hiểm màn hình, v.v.), nhanh chóng liên hệ với bạn và đề xuất các trung tâm dịch vụ.

(4) Dịch vụ khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin liên hệ của bạn để liên hệ với bạn khi chẩn đoán vấn đề xảy ra với thiết bị. Chúng tôi cũng sẽ xử lý thông tin dịch vụ khách hàng của bạn để theo dõi ngược dịch vụ và cải thiện chất lượng dịch vụ.

2.2   Căn cứ vào lợi ích hợp pháp, chúng tôi xử lý các dữ liệu sau đây vì các mục đích liên quan:

Truy vấn của khách hàng: chúng tôi xử lý thông tin liên hệ và thông tin dịch vụ khách hàng của bạn để hỗ trợ trả lời các câu hỏi và truy vấn, đơn đặt hàng, trả hàng, khắc phục sự cố, Câu hỏi thường gặp và tất cả truy vấn khách hàng khác, cho dù các truy vấn đó được thực hiện qua đường dây nóng, email, trò chuyện trực tuyến, đường dây nóng hay mạng xã hội.

2.3   Khi có sự chấp thuận của bạn, chúng tôi xử lý các dữ liệu sau đây vì các mục đích liên quan:

Tiếp thị: khi có sự chấp thuận của bạn, chúng tôi xử lý email và/hoặc số điện thoại và dữ liệu cookie của bạn cho mục đích tiếp thị, bao gồm các khảo sát phản hồi mức độ hài lòng của khách hàng. Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích tiếp thị vào bất kỳ thời điểm nào. Để biết thêm chi tiết về cách phản đối, vui lòng xem Phần 5: Quyền và lựa chọn của bạn. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng tham khảo Thông báo Cookie của chúng tôi [https://consumer.huawei.com/vn/legal/cookie-policy/]. Bạn có quyền thu hồi chấp thuận bất kỳ lúc nào, mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự chấp thuận của bạn trước khi thu hồi.


3. Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

3.1     Chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, đại lý dịch vụ khách hàng và các công ty sửa chữa. Họ sẽ chỉ có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần thiết để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được lựa chọn kỹ lưỡng và nhận sự ủy thác của chúng tôi, được ràng buộc theo hợp đồng và sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.

3.2   Chia sẻ trong các công ty thuộc tập đoàn: Để kiểm tra xem thiết bị của bạn có còn bảo hành hay không, chúng tôi sẽ chia sẻ SN và chứng từ mua hàng của bạn với công ty liên kết của Huawei, Huawei Device Co., Ltd. ở Trung Quốc đã ghi nhận ngày kích hoạt thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ các thông tin không nhận dạng được cá nhân, chẳng hạn như model thiết bị và các linh kiện bị hỏng với Huawei Device Co., Ltd., vì mục đích dự báo linh kiện thay thế và thanh toán với nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa.

3.3   Tiết lộ theo pháp luật hoặc quy định: Huawei có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật và quy định hiện hành, theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, tòa án hoặc cơ quan chính phủ, để củng cố hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi.

3.4   Tái cấu trúc kinh doanh: Dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được tiết lộ trong quá trình mua lại, sáp nhập, bán tài sản (chẳng hạn như thỏa thuận dịch vụ) hoặc chuyển giao dịch vụ cho một công ty thuộc tập đoàn Huawei hoặc công ty khác.

Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến và lưu trữ tại Singapore. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được truyền ra ngoài Singapore, Huawei tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý hiện hành để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn được truyền tải hoặc truy cập ở bên ngoài quốc gia của bạn, bằng cách ký kết các điều khoản hợp đồng đảm bảo mức độ bảo vệ dữ liệu tương đương được áp dụng cho dữ liệu cá nhân của bạn.


4. Thời gian chúng tôi lưu trữ dữ liệu của bạn

Chúng tôi không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn khoảng thời gian cần thiết. Cụ thể:

4.1   Thông tin dịch vụ sửa chữa của bạn: Tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và mã định danh thiết bị (SN) sẽ được lưu trữ trong tối đa 24 tháng kể từ ngày cuối cùng bạn tương tác với chúng tôi.

4.2   Khi bạn liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi qua đường dây nóng, chat trực tuyến, phương tiện truyền thông mạng xã hội (Web và ứng dụng), định danh thiết bị, lịch sử chat, email, số điện thoại, ghi âm và Huawei ID của bạn sẽ được lưu trữ trong máy chủ 24 tháng.

4.3   Khi bạn truy vấn về bảo hành và trạng thái sửa chữa, mã định danh thiết bị (SN) sẽ được sử dụng để kiểm tra thông tin. Các thông tin này sẽ được xóa ngay sau khi sử dụng và sẽ không được lưu trữ.

Liên quan đến mỗi mốc thời gian lưu trữ nêu trên, bạn có thể đặc biệt yêu cầu xóa dữ liệu sớm hơn bằng cách thực thi quyền phản đối và xóa dữ liệu theo Phần 5: Quyền và lựa chọn của bạn. Các yêu cầu sẽ được xử lý theo yêu cầu pháp lý hiện hành.


5. Quyền và lựa chọn của bạn

Quyền của bạn Mô tả Cách thực thi quyền của bạn?
Quyền truy cập Bạn có thể nhận bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý. Bạn có thể thực thi quyền của chủ thể dữ liệu ở đây.
Quyền di chuyển Bạn có thể nhận một số dữ liệu cụ thể đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng có thể đọc được bằng máy. Nếu cần nhận bản sao kỹ thuật số dữ liệu cá nhân của bạn:
Bạn có thể thực thi quyền của chủ thể dữ liệu ở đây.
Quyền xóa Bạn có thể yêu cầu xóa dữ liệu của bạn trong những trường hợp nhất định. Bạn có thể thực thi quyền của chủ thể dữ liệu ở đây.
Quyền chỉnh sửa Bạn có thể yêu cầu sửa dữ liệu không chính xác và hoàn tất dữ liệu chưa đầy đủ. Bạn có thể thực thi quyền của chủ thể dữ liệu ở đây.
Thu hồi chấp thuận Bạn có thể thu hồi chấp thuận cho phép xử lý dữ liệu cá nhân theo chấp thuận của bạn. Để thông báo, vui lòng vào cài đặt trình duyệt để thu hồi chấp thuận trên trình duyệt tương ứng.
Quyền phản đối Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu cho các mục đích cụ thể như tiếp thị trực tiếp. Bạn có thể thực thi quyền phản đối ở đây.
Quyền hạn chế xử lý Bạn có thể hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong những điều kiện nhất định. Bạn có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý dữ liệu của bạn ở đây trong những tình huống sau đây:
• Bạn đã khiếu nại tính chính xác của dữ liệu và chúng tôi cần thời gian để xác minh tính chính xác của dữ liệu của bạn.
• Dữ liệu của bạn được xử lý bất hợp pháp nhưng bạn không muốn xóa.
• Bạn có khiếu nại pháp lý cần thiết lập, thực thi và bảo vệ, đồng thời bạn đã yêu cầu chúng tôi lưu dữ liệu mà chúng tôi sẽ không lưu nếu không có yêu cầu.
• Yêu cầu phản đối của bạn đang chờ chúng tôi xác minh.

Nếu bạn có khiếu nại hoặc thắc mắc về cách Huawei xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gửi truy vấn ở đây.

Huawei Technologies (Vietnam) Co., Ltd.
Tầng 33, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Bạn cũng có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương.


6. Cập nhật thông báo này

Huawei có toàn quyền cập nhật Thông báo này vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu cập nhật Thông báo này, Huawei sẽ phát hành thông báo thay đổi qua nhiều kênh, bao gồm đăng phiên bản mới nhất lên trang web chính thức của chúng tôi: https://consumer.huawei.com/vn/support/.

Phiên bản mới nhất của Thông báo Quyền riêng tư này sẽ luôn có sẵn ở đây. Bạn có thể kiểm tra “ngày hiệu lực” được đăng ở đầu thông báo để xem thời gian gần nhất mà Thông báo Quyền riêng tư này được cập nhật.

QUAN TRỌNG: Thông báo Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho trang web này. Đối với các cam kết quyền riêng tư của chúng tôi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác, vui lòng tham khảo thông báo quyền riêng tư áp dụng cho các sản phẩm và dịch vụ đó. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các cam kết quyền riêng tư nói chung của Huawei, vui lòng đọc Tuyên bố Quyền riêng tư của Huawei Consumer Business [https://consumer.huawei.com/vn/legal/privacy-policy/].