Truy vấn về Thời hạn Bảo hành & Dịch vụ Hỗ trợ

Không tìm thấy thông tin liên quan.

Truy vấn về Thời hạn Bảo hành & Dịch vụ Hỗ trợ

Thông tin bảo hành sản phẩm

Lời nhắc:
  • Để tìm hiểu về chính sách bảo hành của các thiết bị HUAWEI,truy cập
  • Nếu bạn có nghi ngờ về vấn đề bảo hành thiết bị, xin hãy gửi cho chúng tôi chứng từ mua hàng qua email để xác thực. truy cập
Quyền với thiết bị
    Quyền đã hết hạn
      Xem các quyền đã hết hạn
      Bạn cần các dịch vụ sau?