warranty-query

Tra cứu thời hạn bảo hành
XÁC NHẬN

Người nhắc nhở:

1. Nhập *#06# trên trình quay số trên điện thoại để xem số IMEI/MEID.

2. Bạn có thể xem số IMEI/MEID/MAC/SN từ vỏ hộp hoặc tem nhãn của điện thoại.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

  • Trò chuyện trực tuyến
    Tiếng Việt hoặc tiếng Anh
    Thời gian làm việc: Từ 09:00 đến 21:00 (Từ thứ 2 đến chủ nhật)
  • Trung tâm dịch vụ
  • Gọi cho chúng tôi Ngôn ngữ: Số: Thời gian: