Liên hệ với chúng tôi

  • Hỗ trợ Trực tuyến
    Hỗ trợ Trực tuyến
    Thời gian làm việc từ 09:00 – 18:00 (Thứ hai – Thứ sáu)
    Trò chuyện ngay
  • Đường dây nóng
    Đường dây nóng
Hỗ trợ khác

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Làm thế nào trở thành nhà cung cấp

Nếu bạn muốn trở thành nhà cung cấp của HUAWEI, vui lòng điền vào đơn đăng ký có trong liên kết dưới đây. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn nếu bạn đáp ứng các điều kiện và yêu cầu của chúng tôi