Email us

Email cho chúng tôi

Email hỗ trợ

Vui lòng gửi bất kỳ thắc mắc về sản phẩm HUAWEI cho chúng tôi

 

Chào mừng bạn đến với dịch vụ khách hàng của HUAWEI. Vui lòng điền thông tin của bạn bên dưới và HUAWEI sẽ sử dụng thông tin được cung cấp cho mục đích dịch vụ khách hàng. Xin lưu ý rằng các giá trị của HUAWEI và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ chỉ sử dụng dữ liệu của bạn cho mục đích dịch vụ và sẽ không chia sẻ dữ liệu đó với các bên thứ ba. Vui lòng đọc tuyên bố về quyền riêng tư của HUAWEI để biết thêm thông tin.

+Email cho chúng tôi