Email us

Email cho chúng tôi

Email hỗ trợ

Vui lòng gửi email các câu hỏi của bạn liên quan đến sản phẩm HUAWEI cho chúng tôi.

 

Chào mừng đến với dịch vụ khách hàng của HUAWEI, vui lòng cung cấp thông tin như bên dưới và HUAWEI sẽ sử dụng thông tin đó để chăm sóc khách hàng. Xin lưu ý rằng HUAWEI tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin của bạn cho mục đích chăm sóc khách hàng. Vui lòng đọc Tuyên bố Quyền riêng tư của HUAWEI để biết thêm thông tin.

+Email cho chúng tôi