Câu hỏi về Quyền riêng tư

Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất của Internet Explore hoặc sử dụng trình duyệt khác.

Câu hỏi về Quyền riêng tư

Trong Cổng thông tin Câu hỏi về Quyền riêng tư Huawei này, bạn có thể thực thi các quyền riêng tư dữ liệu và liên hệ các pháp nhân của Huawei cũng như Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của Huawei khi có câu hỏi về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách chọn quốc gia/khu vực của bạn và sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thắc mắc.

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu đặt tại Đức.

Chúng tôi sẽ xử lý và lưu trữ dữ liệu của bạn trong tối đa sáu (6) năm kể từ lần tương tác cuối cùng.

Nếu bạn có câu hỏi không liên quan đến quyền riêng tư, chẳng hạn như sản phẩm bị lỗi, đề xuất cải tiến hoặc câu hỏi hay mối quan tâm khác không liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng gọi đến đường dây nóng dịch vụ của Huawei để được hỗ trợ. Nhấp vào đây để tìm số điện thoại đường dây nóng cho từng quốc gia/khu vực.

Rời trang consumer.huawei.com
Sau khi bấm vào link, bạn sẽ truy cập website của một bên thứ ba. Huawei sẽ không chịu trách nhiệm hay kiểm soát được website của bên thứ ba.
Quay lại Tiếp tục