Global
Global ( EN )
Africa
Algeria ( French )
Angola ( Português )
Botswana ( EN )
Congo ( FR )
Egypt ( EN )
Egypt ( العربية )
Ethiopia ( EN )
Ghana ( EN )
Jordan ( EN )
Kenya ( EN )
Mauritius ( EN )
Morocco ( FR )
Namibia ( EN )
Nigeria ( EN )
South Africa ( EN )
Tanzania ( EN )
Tunisia ( FR )
Uganda ( EN )
Zambia ( EN )
Asia Pacific
Australia ( EN )
Azerbaijan ( Azərbaycan )
Bangladesh ( EN )
Cambodia ( EN )
China ( 简体中文 )
Hong Kong, China ( 繁體中文 )
India ( EN )
Indonesia ( Indonesian )
Japan ( 日本語 )
Kazakhstan ( Pусский )
Laos ( ລາວ )
Malaysia ( EN )
Myanmar ( ျမန္မာ )
Nepal ( EN )
New Zealand ( EN )
Philippines ( EN )
Singapore ( EN )
South Korea ( 한국어 )
Sri Lanka ( EN )
Taiwan, China ( 繁體中文 )
Thailand ( ภาษาไทย )
Turkey ( Türk )
Uzbekistan ( Pусский )
Vietnam ( Tiếng Việt )
Europe
Austria ( DE )
Belarus ( Pусский )
Belgium ( Dutch )
Belgium ( French )
Bulgaria ( Български )
Czech ( čeština )
Croatia ( Hrvatski )
Denmark ( Dansk )
Estonia ( Eesti )
Estonia ( Pусский )
Finland ( Suomi )
France ( FR )
Germany ( DE )
Greece ( Ελληνικά )
Hungary ( magyar nyelv )
Italy ( IT )
Latvia ( Latvijas )
Latvia ( Pусский )
Lithuania ( Lietuvos )
Macedonia ( македонски )
Netherland ( Dutch )
Norway ( Norsk språk )
Poland ( Polski )
Portugal ( Português )
Romania ( Român )
Russia ( Pусский )
Serbia ( Cрпски jезик )
Slovakia ( Slovensky )
Spain ( Español )
Sweden ( Svenska )
Switzerland ( DE )
Switzerland ( FR )
Ukraine ( Український )
United Kingdom ( EN )
Latin America
Argentina ( Español )
Bolivia ( Español )
Brazil ( PT )
Chile ( Español )
Colombia ( Español )
Costa Rica ( Español )
Dominican Republic ( Español )
Ecuador ( Español )
Guatemala ( Español )
Jamaica ( EN )
Mexico ( Español )
Panama ( Español )
Paraguay ( Español )
Peru ( Español )
Uruguay ( Español )
Venezuela ( Español )
Middle East
Kuwait ( EN )
Kuwait ( العربية )
Pakistan ( EN )
Saudi Arabia ( العربية )
Saudi Arabia ( EN )
UAE ( EN )
UAE ( العربية )
Farsi ( FA )
Levant ( EN )
North America
Canada ( EN )
Canada ( FR )
United States ( EN )

Remember my choice for next time?

Điều kiện sử dụng

Chấp nhận điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản sau đây. Trong trường hợp bạn không hiểu hoặc đồng ý với bất kỳ điều khoản, bạn phải ngay lập tức thoát khỏi trang web này. Huawei có quyền cập nhật các ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG (TOU) bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm các quy định của TOU, Huawei có quyền để tìm kiếm biện pháp pháp lý và công bằng.

Giấy phép hạn chế

Tất cả nội dung trên trang web này Huawei đều đã đăng ký bản quyền trừ khi có quy định khác. Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Huawei hoặc các bên khác, bất kỳ nội dung trên trang web sẽ không được sao chép, phân phối, sao chụp, chơi, liên kết hoặc truyền với siêu liên kết, nạp vào các máy chủ khác trong "phản ánh phương pháp", được lưu trữ trong hệ thống thông tin, hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại của bất kỳ người nào bởi bất kỳ phương tiện, trừ khi tải về hoặc sao chép cho mục đích cá nhân và phi thương mại (tuy nhiên với điều kiện là việc sử dụng đó không bao gồm bất kỳ sửa đổi nội dung và thông báo bản quyền và quyền sở hữu có trách nhiệm được giữ lại trong giống như hình thức và cách thức như trên bản gốc).

Thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu và logo hiển thị, đề cập đến hoặc được sử dụng trong trang web này là tài sản của Huawei hoặc các bên thứ ba khác như đã nêu nếu có. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ các thương hiệu hoặc biểu tượng trong bất kỳ cách nào mà không được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Huawei hoặc bên thứ ba như hiện hành.

Từ chối trách nhiệm

Trang web này và nội dung của nó chỉ được cung cấp một cách thuận tiện. Huawei đã cố gắng để cung cấp thông tin chính xác trên trang web này và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác của các thông tin nào. Huawei có thể thay đổi các nội dung có sẵn trên trang Web này hay các sản phẩm đề cập đến bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

TẤT CẢ THÔNG TIN CUNG CẤP TRÊN WEBSITE NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ LÀ" KHÔNG BẢO ĐẢM, BẢO ĐẢM HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. HUAWEI hoàn toàn chối từ, TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ DIỄN ĐẠT , NGỤ Ý, ĐẢM BẢO THEO QUY ĐỊNH HOẶC KHÁC, BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

Giới hạn trách nhiệm

Huawei hay bất kỳ của các chi nhánh, không chịu trách nhiệm công ty con, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc đại diện khác phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, thiệt hại do hậu quả, trừng phạt, và / hoặc gương mẫu bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận hoặc doanh thu, mất dữ liệu, và / hoặc tổn thất kinh doanh, trong kết nối với trang web này hoặc việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc trông cậy vào các nội dung trong tài liệu này, ngay cả khi Huawei được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.

Tình trạng sản phẩm

Sự sẵn có của các sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên trang web này, và các mô tả của các sản phẩm và dịch vụ như vậy, có thể thay đổi tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​với Huawei s đại diện bán hàng địa phương hoặc các đại lý cho các sản phẩm và / hoặc dịch vụ cụ thể thông tin.

Liên kết đến các bên thứ 3

Mặc dù các liên kết đến trang web của bên thứ ba có thể được chứa trong trang web này thuận tiện cho bạn, Huawei không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung của bất kỳ trang web như vậy. Bạn có thể cần phải xem xét và đồng ý với quy định áp dụng sử dụng khi sử dụng trang web như vậy. Ngoài ra, một liên kết đến trang web của bên thứ ba không có nghĩa là Huawei xác nhận các trang web hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ được tham chiếu trong đó.

Truy cập vào mật khẩu bảo vệ / an toàn khu vực

Người sử dụng chỉ được ủy quyền có thể truy cập vào và sử dụng mật khẩu bảo vệ và / hoặc khu vực an toàn của trang Web này. Người sử dụng trái phép cố gắng truy cập khu vực này có thể bị truy tố.

Luật áp dụng và Thẩm quyền

TOU này sẽ được quản lý, hiểu và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mà không ảnh hưởng đến yếu tố mâu thuẫn quan đến các pháp luật. Bất kỳ tranh chấp hay sự khác biệt phát sinh từ hoặc liên quan đến TOU hay Website này mà không thể được giải quyết một cách hữu nghị sẽ được trình lên Trung Quốc Ủy ban Kinh tế và Trọng tài Thương mại quốc tế (CIETAC) phù hợp với quy tắc trọng tài sau đó hiện tại của mình cho trọng tài của ba (3) trọng tài chỉ định theo các quy tắc nói. Các địa điểm trọng tài sẽ là Bắc Kinh, Trung Quốc. Tất cả các đệ trình tài liệu, thuyết trình, và thủ tục tố tụng được thực hiện ngôn ngữ Trung Quốc. Các giải thưởng của trọng tài là chung thẩm và ràng buộc các bên áp dụng.