Privacy Policy

Brug venligst den seneste version af Explore eller benyt en anden browser, for at få den bedste brugeroplevelse.
Beskyttelse af personlige oplysninger

Huawei Consumer Business Fortrolighedserklæring blev ajourført den
27. marts 2020.

Huawei Device Co., Ltd. og dets internationale datterselskaber og associerede selskaber (samlet omtalt som "Huawei", "vi", "os" og "vores") respekterer din ret til privatliv. Derfor har vi udarbejdet en fortrolighedserklæring (herefter omtalt som "erklæringen"), som beskriver hvordan vi samler, anvender, videregiver, beskytter, opbevarer og overfører dine personlige data. Tag dig venligst tid til at læse og forstå vores fortrolighedserklæring, og giv os besked, hvis du har nogen spørgsmål.

Personlige data omfatter alle elektroniske oplysninger eller andre oplysninger, som alene eller sammen med andre oplysninger kan anvendes til at identificere en fysisk person eller gøre denne identificerbar. Denne erklæring forklarer, hvordan Huawei behandler dine personlige data, men dækker ikke alle scenarier for behandling, da du får nærmere oplysninger i den specifikke behandlingsaktivitet. Inden du bruger et specifikt produkt eller en specifik tjeneste anbefales det derfor, at du læser den meddelelse om personlige oplysninger eller den supplerende erklæring, som Huawei har udgivet for det pågældende produkt eller den pågældende tjeneste for at forstå, hvordan dine personlige data bliver behandlet, hvordan du kan gøre dine rettigheder som registreret gældende, og hvordan du kan kontakte den dataansvarlige.

Denne erklæring angår kun Huaweis produkter til privatpersoner og til hjemmet, herunder telefoner med specialfunktioner, smartphones, bærbare computere, tablet-computere, kropsbåren elektronik, mobilt bredbånd-enheder, intelligente husholdningsapparater, tilbehør, computerprogrammer, mobiltjenester, software, toolkits og tjenester, som viser eller nævner denne erklæring.

I. Hvordan Huawei indsamler og anvender dine personlige data

A. Persondata indsamlet af Huawei

Inden du anvender produkter eller tjenester fra Huawei, skal du muligvis oplyse personlige data. Du behøver ikke at oplyse dine personlige data til Huawei, men i nogle tilfælde vil en beslutning om ikke at oplyse visse persondata medføre manglende evne til at levere visse tilknyttede produkter eller tjenesteydelser til dig.

Huawei indsamler og anvender dine personlige data til de formål, som er angivet i denne erklæring. Her er nogle eksempler på personlige data vi muligvis indsamler:

1. Personlige data, som du oplyser til Huawei

Du skal registrere et Huawei-id for at kunne udnytte visse funktioner eller tjenester. Når du logger ind med et Huawei-id eller logger på med et Huawei-id for at købe online, downloade software eller købe tjenesteydelser, beder vi dig om at oplyse relevante personlige data, som f.eks. navn, e-mailadresse, mobilnummer, ordreoplysninger, forsendelsesadresse og betalingsmetode.

Huawei kan levere tjenesteydelser, som formidler lagerplads i skyen til dig, så du kan synkronisere og sikkerhedskopiere nogle af dine filer, billeder og data.

Nogle Huawei-produkter giver dig mulighed for at kommunikere og dele information med andre. Når du anvender et Huawei-produkt til at dele noget med familie og venner, skal du muligvis oprette et Huawei-id, som indeholder visse oplysninger, der offentliggøres, herunder et kaldenavn og en avatar (portræt). Huawei kan indsamle oplysninger relateret til disse personer, såsom deres navne, e-mailadresser og telefonnumre. Huawei tager passende og nødvendige skridt for at sikre sikkerheden af de oplysninger, du giver os. Du skal sørge for, at de personer, hvis oplysninger du videregiver, har givet samtykke til, at du må videregive deres oplysninger til Huawei.

For at leve op til kravene til bekræftelse af de rigtige navne bag konti, forhindring af afhængighed af computerspil eller internetbetaling i visse områder kan Huawei bede dig om at vise legitimationspapirer udstedt af de offentlige myndigheder eller relevante kortoplysninger, som kan bruges til at identificere dig.

2. Oplysninger, som Huawei indsamler, når du benytter tjenester

Huawei indsamler data om din enhed (apparatet), og hvordan du og din enhed udveksler produkter med Huaweis produkter og tjenester. Denne type oplysninger omfatter:

(1) Oplysninger om enheder og programmer, såsom enhedens navn, enhedsidentificeringskode (IMEI, ESN, MEID og serienummer), enhedens aktiveringstidspunkt, hardwaremodel, version af operativsystemet, programversion, softwareidentificeringskode og indstillinger for enheden og programmet (såsom region, sprog, tidszone og skrifttypestørrelse).

(2) Oplysninger om mobilt netværk, såsom id for udbyder af mobilnetværk (PLMN) og IP-adresse.

(3) Logoplysninger. Når du bruger Huaweis tjenester eller ser materiale fra Huawei, indsamler Huawei automatisk visse oplysninger og gemmer dem i en log, såsom tilgangstidspunktet, antal tilgange, IP-adresse og oplysninger om hændelser (såsom fejl, nedbrud, genstarter, og opgraderinger).

(4) Placeringsoplysninger. Huawei indsamler, anvender og bearbejder din enheds anslåede eller præcise placering, når du tilgår visse placeringsbaserede tjenester (når du for eksempel søger, bruger GPS-software eller ser vejrudsigten for en bestemt placering). Placeringsoplysninger kan indhentes på baggrund af GPS, Wi-Fi eller tjenesteudbyderens netværks-id. Vi beder dig om at vælge de programmer, du vil aktivere placeringstjenester for. I enhedens indstillingsmenu kan du deaktivere placeringstilladelser for specifikke tjenester, så de ikke deler dine placeringsoplysninger.

(5) Oplysninger, du gemmer på Huaweis servere. For eksempel bliver de oplysninger, du uploader til skyen, gemt på Huaweis servere, så de hurtigt kan tilgås og deles mellem enheder. Vi ser ikke de oplysninger, du gemmer på Huaweis servere.

3. Oplysninger fra tredjeparter

Hvor det er lovligt, indsamler Huawei oplysninger om dig fra offentlige og kommercielle kilder. Huawei kan også indsamle visse oplysninger fra tredjeparters sociale netværkstjenester, såsom tidspunktet hvor du bruger en social netværkskonto til at logge ind på et Huawei-websted.

4. Indsamling og anvendelse af ikke-personidentificerbare data

Ikke-personidentificerbare data er data, som ikke kan bruges til at identificere en enkeltperson. Eksempler på ikke-personidentificerbare data omfatter statistik om besøg på websteder, programhentninger og antal solgte produkter. Huawei indsamler statistiske oplysninger for at forstå, hvordan brugerne anvender vores produkter og tjenester. Ved at gøre det kan vi forbedre vores tjenesteydelser, så de bedre kan opfylde dine krav.

Vi holder dine personlige og dine ikke-personidentificerbare data adskilt og anvender dem hver for sig. Der kan opstå situationer, hvor Huawei indsamler, anvender, deler og overfører ikke-personidentificerbare data efter eget skøn.

B. Sådan anvender Huawei dine personlige data

Huawei kan anvende dine personlige data til følgende formål:

(1) Registrering og aktivering af Huawei-produkter til enkeltpersoner og til hjemmet, som du har købt.

(2) Registrering af Huawei-id, så du kan udnytte et bredere udvalg af funktioner og mobiltjenester.

(3) Levering, aktivering eller kontrol af de produkter, du har bestilt, eller foretagelse af ændringer og levering af teknisk support og kundeservice for ovenstående produkter og tjenester baseret på dine behov.

(4) Afsendelse af opdateringer og installationsmeddelelser til dit operativsystem eller programopdateringer.

(5) Levering af personlige brugeroplevelser og personligt materiale.

(6) At sende dig oplysninger om produkter og tjenester, som du kan være interesseret i, invitere dig til Huaweis kampagner og markedsundersøgelser eller sende markedsføringsoplysninger til dig. Hvis du ikke vil modtage den type oplysninger, kan du afmelde til enhver tid.

(7) Intern revision, dataanalyse og forskning, analyse af effektiviteten af virksomhedsdriften og måling af markedsandele og forbedring af Huaweis produkter og tjenester.

(8) Synkronisering, deling og lagring af de data, du har uploadet eller downloadet, samt data, der skal bruges for at uploade og downloade.

(9) Forbedring af vores programmer til forebyggelse af tab og svindel.

(10) Behandling af data i overensstemmelse med love, f.eks. anmodninger fra skattemyndigheder.

(11) Andre formål inden for specifikke tjenester eller med dit samtykke.

II. Hvordan Huawei anvender cookies og lignende teknologi

En cookie er en tekstfil, som en webserver gemmer på en computer eller mobil enhed, og indholdet af denne cookie kan kun indhentes og læses af den server, som oprettede den. Cookies er unikke for den browser eller det mobilprogram, du bruger. Teksten i en cookie består ofte af identifikatorer, navne på websteder og nogle tal og tegn. For flere detaljer, læs venligst vores cookiepolitik på det officielle website

III. Hvordan Huawei deler dine personlige data

Vi deler ikke personlige data med andre virksomheder, organisationer og individer, med mindre ét af følgende er gældende:

(1) Deling med samtykke: Når Huawei har indhentet dit samtykke, deles de oplysninger, du har autoriseret, med specificerede tredjeparter eller kategorier af tredjeparter.

(2) Deling i overensstemmelse med lovkrav: Huawei kan dele dine oplysninger efter lovkrav for at løse tekniske tvister, eller hvis det kræves af administrative myndigheder eller domstole i henhold til lovgivningen.

(3) Deling med Huaweis datterselskaber og associerede selskaber: Dine oplysninger må kun deles med Huaweis datterselskaber og associerede selskaber til udtrykkelige og legitime formål, og deling begrænses til oplysninger som kræves af tjenester. For eksempel bekræfter vi, at konti er globalt unikke, før vi lader dem blive registreret.

(4) Deling med forretningspartnere: Nogle produkter og tjenester leveres direkte af vores partnere. Huawei kan også dele oplysninger med disse. De kan benytte dine oplysninger til at levere de produkter eller tjenester til dig, som du har behov for (f.eks. produkter solgt af tredjepartsforhandlere via Huaweis e-handelsplatform eller videomateriale leveret af andre virksomheder via Huaweis programmer), prøve at gætte dine interesser og vise dig reklamer og andet materiale.

(5) Deling med tjenesteudbydere: Huawei kan også dele dine oplysninger med virksomheder som leverer tjenesteydelser på vegne af os. Eksempler på disse tjenesteudbydere omfatter virksomheder som udbyder hotlineydelser, sender e-mail eller leverer teknisk support på vegne af Huawei. Disse tjenesteudbydere kan kun bruge dine oplysninger til at levere tjenesteydelser til dig på vegne af Huawei.

(6) Huawei deler dine oplysninger når der er et rimeligt krav om det, for eksempel for at leve op til krav fra gældende lov, regulativer, juridiske processer eller regeringsmyndigheder.

I situationerne 3-6 sikrer Huawei at denne deling er lovlig og underskriver strenge fortrolighedskontrakter (NDA'er) og/eller databehandlingsklausuler med virksomheder, organisationer og individer som dine oplysninger deles med. Disse kontrakter eller klausuler fordrer at ovennævnte overholder denne erklæring og tager passende sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltninger under behandling af dine personlige data.

IV. Hvordan Huawei beskytter dine personlige data

Huawei lægger stor vægt på dine personlige datas sikkerhed, og har underlagt sig branchens standarder for at beskytte dine personlige data og forhindre uretmæssig adgang, deling, anvendelse, modificering, skade eller tab. Derfor tager Huawei følgende forholdsregler:

(1) Vi tager rimelige forholdsregler for at sikre at de indsamlede data er minimale og relevante i forhold til hvad der er nødvendigt for de formål de skal anvendes til. Vi beholder ikke dine personlige data længere end nødvendigt for de formål der beskrevet i denne erklæring og erklæringer for det specifikke produkt eller den specifikke tjeneste med mindre det er tilladt eller krævet ved lov at de opbevares længere.

(2) Vi anvender en række teknologier, såsom kryptografiske teknologier, til at sikre at data som overføres er fortrolige. Vi implementerer pålidelige beskyttelsesmekanismer for at beskytte data og dataservere mod angreb.

(3) Vi bruger mekanismer til adgangskontrol som sikrer at kun autoriseret personale har adgang til dine personlige data. Desuden begrænser vi antallet af autoriseret personale og implementerer hierarkisk tilladelsesstyring af personalet baseret på behov og personaleniveau.

(4) Vi udvælger forretningsforbindelser og tjenesteudbydere baseret på strenge krav, og indarbejder krav om beskyttelse af persondata i kommercielle kontrakter, revisioner og vurderingsaktiviteter.

(5) Vi afholder kurser, prøver og fremstød om sikkerhed og fortrolighedsbeskyttelse for at højne de ansattes opmærksomhed på persondatabeskyttelse.

Huawei er engageret i at beskytte dine persondata. Ikke desto mindre er ingen sikkerhedsforanstaltning perfekt, og intet produkt, tjeneste, websted, dataoverførsel, computersystem eller netværksforbindelse er helt sikker.

For at håndtere mulige risici, såsom lækager, beskadigelse og tab af persondata, har Huawei udviklet adskillige mekanismer og kontrolforanstaltninger som er klart defineret, tydeligt defineret standarder for vurdering af sikkerhedsmæssige hændelser og sårbarheder samt tilsvarende behandlingsprocedurer, og etableret en dedikeret side med Sikkerhedsrådgivning og sikkerhedsadvarsler. Huawei har nedsat et dedikeret emergency response-team som har til opgave at implementere sikkerhedsplanlægning, forebygge af tab, analysere, finde og reparere, samt at udføre sporing og registrering sammen med relaterede afdelinger baseret på lovkrav til og behov for håndtering af sikkerhedsrelaterede hændelser.

Hvis der indtræffer en hændelse som involverer persondata, giver Huawei dig besked om de grundlæggende oplysninger om sikkerhedshændelsen og den mulige effekt, hvilke foranstaltninger Huawei har taget eller vil tage, forslag til aktivt forsvar og begrænsning af risici, alt sammen gøres i overensstemmelse med gældende lovkrav. Du kan få besked i form af en e-mail, sms, pushmeddelelse osv. Hvis det er svært at informere personer enkeltvis, tager vi passende og effektive skridt for at offentliggøre en sikkerhedsmeddelelse. Desuden meddeleler vi om status for håndtering af sikkerhedshændelser angående personlige data som krævet af tilsynsmyndighederne.

V. Hvordan du kan administrere dine personlige data

A. Tilgang, genopretning, sletning, dataflytbarhed, begrænsninger af databehandling, indvendinger mod databehandling.

Lovgivningen i visse lande hvor Huawei leverer produkter eller tjenester, eller hvor Huawei behandler personlige data, giver de registrerede mulighed for at anmode om at tilgå, rette, slette, overflytte begrænse eller indvende mod bearbejdning af relaterede persondata af Huawei. Desuden har du ret til dataflytbarhed.

1. Metoder og kanaler til anmodning

De registreredes anmodninger skal indsendes i overensstemmelse med Huaweis dertil beregnede fortrolighedskanaler. Anmodningen er gyldig selv hvis anmoderen ikke gør opmærksom på hvilken lovgivning anmodningen er baseret på.

De registreredes anmodninger skal igangsættes på Huawei Consumer BG's officielle websted, HiCare-app eller Huawei ID-app. Hvis en registreret person igangsætter en anmodning via hotline, e-mail, online kundeservice, servicecenter eller en anden kanal, beder vi den registrerede om at iværksætte en officiel anmodning via én af de førnævnte kanaler for at lette kommunikation og feedback om status og resultater. De dedikerede anmodningskanaler for registrerede personer er beregnet til at beskytte registrerede personers lovmæssige interesser, sikre Huaweis normale drift og forhindre at retten til at sende anmodninger misbruges eller anvendes til svindel.

2. Anmodningernes gyldighed

De fleste landes lovgivning kræver at registrerede personer overholder specifikke krav når de igangsætter anmodninger. Denne erklæring stiller som krav at registrerede personer:

(1) Indsender anmodninger via dedikerede kanaler leveret af Huawei (disse værende Huawei Consumer BG's officielle websted og programmerne HiCare og Huawei ID).

(2) Oplyser tilstrækkelig information til at Huawei kan bekræfte disses identiteter (for at sikre at anmoderne er de registrerede personer eller har disses fuldmagt).

(3) Sørger for at deres anmodning er specifik og mulig.

Der er visse situationer, i henhold til love og regler, hvor Huawei ikke skal overholde anmodningen eller dele af denne.

B. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan ændre omfanget af indsamling af personlige data eller tilbagekalde dit samtykke uden at det påvirker lovligheden af databehandlingsaktiviteterne baseret på samtykket og forud for tilbagekaldelsen.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at slette oplysninger, deaktivere relaterede funktioner eller vælge privatlivsindstillinger på dit Huawei-produkt. Huawei offentliggør metoderne til at tilbagekalde samtykke for specifikke produkter og tjenester i fortrolighedserklæringen eller den supplerende erklæring for disse produkter og tjenester eller på anmodning i overensstemmelse med afsnit A ovenfor.

C. Afmelding af et Huawei-ID

Du kan afmelde din konto i Huawei-ID-relaterede produkter. Når du har afmeldt din konto, ophører vi med at levere produkter og tjenester, og vi sletter dine personlige data med mindre andet er angivet i lovgivningen. Din konto kan ikke gendannes efter afmeldingen. Du skal registrere et nyt Huawei-ID hvis du vil anvende relaterede produkter eller tjenester fra Huawei igen. Du kan indsende en anmodning om afmelding og gennemføre processen i menuen Indstillinger når du er logget ind med dit Huawei-ID på relaterede enheder, i programmer eller på det officielle websted.

VI. Hvordan Huawei beskytter børns personlige data

Huaweis produkter til individer og hjemmet er beregnet til voksne. Imidlertid er vi helt klare over at børns anvendelse af Huaweis produkter og tjenester gør det nødvendigt at tage yderligere forebyggende forholdsregler for at beskytte fortrolighed og sikkerhed. Huawei identificerer om registrerede personer er børn som defineret i myndighedsalderen i de lokale lande og regioner.

Når børns personlige data indsamles baseret på indehavere af forældreansvars samtykke, anvender og deler vi kun disse oplysninger når det er tilladt ifølge lovgivningen, udtrykkeligt tilladt af indehaverne af forældreansvaret eller nødvendigt for at beskytte barnet. Indehavere af forældreansvar som har brug for at tilgå, modificere eller slette deres børns og andre personer under deres værgemåls personlige datakan kontakte os via de kanaler som nævnes under "IV. Hvordan Huawei beskytter dine personlige data"

Hvis Huawei uforvarende indsamler børns personlige data uden at indhente samtykke fra personer som beviseligt er indehavere af forældreansvar, sletter Huawei disse oplysninger snarest muligt efter at være blevet klare over det.

VII. Links til tredjeparters websteder, produkter og tjenester

Huaweis websteder, programsoftware, produkter og tjenester kan indeholde links til tredjeparterd websteder, produkter og tjenester. Huaweis produkter og tjenester kan også anvende eller levere produkter og tjenester fra tredjeparter, for eksempel tredjeparters programmer fra Huaweis app-butik HiApp.

Alle links til tredjeparters websteder, produkter og tjenester stilles udelukkende til rådighed for at hjælpe brugerne. Du skal selv vælge om du ønsker at bruge denne type links. Læs tredjeparters fortrolighedspolitik inden du oplyser personlige data til disse.

VIII. Internationale overførsler af dine personlige data

Vores produkter og tjenester leveres igennem ressourcer og servere som befinder sig forskellige steder. For at levere vores produkter og tjenester skal vi muligvis overføre dine personlige data mellem flere forskellige lande. Autoriseret personale fra Huawei og tredjeparter som handler på vores vegne tilgår, bruger og behandler muligvis data som er indsamlet fra dig i et andet land/en anden region end den hvor du oplyste disse data, og der kan være mindre skrappe love om databeskyttelse. Når vi overfører dine personlige data til andre lande/regioner, beskytter vi de personlige data som beskrevet i denne erklæring eller som på anden vis beskrevet for dig på tidspunktet hvor disse data blev indsamlet (f.eks. i en fortrolighedserklæring eller supplerende erklæring for det specifikke produkt eller den specifikke tjeneste).

Huawei har implementeret globale standarder for behandling af personlige data som er beskyttede i henhold til forskelleige databeskyttelseslove. Huawei overfører data mellem de lander vi driver virksomhed i overensstemmelse med de standarder og betingelser som er beskrevet i gældende databeskyttelseslove, herunder standarder og vilkår relateret til sikkerhed og databehandling.

Hvad angår personlige data fra EU og Schweiz, overholder vi gældende lovkrav som giver passende beskyttelse af overførsel af personlige data til lande udenfor Det Europæiske Økonomiske Fællesskab eller Schweiz. Vi anvender flere juridiske mekanismer såsom standardkontraktklausuler til at implementere overførsel af dine personlige data på tværs af landegrænser eller implementere sikkerhedsforanstaltninger såsom anonymisering af data inden de krydser landegrænser.

IX. Internationale brugere/brugere fra Hongkong, Macao og Taiwan, Kina

Hvis du bruger Huawei Mobile Services i et land eller område, der er anført i Del 2 af Bilag A, er Aspiegel Limited, som er etableret i Irland, den dataansvarlige. Hvis du bruger Huawei Mobile Services i et land eller område, der er anført i Del 3 af Bilag A, er Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited den dataansvarlige. Du kan finde flere oplysninger i den lokale forbrugerskytjenestes erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Huaweis onlinebutikker i hver jurisdiktion uden for Kina har deres egen juridiske entitet, som er ansvarlig for de personoplysninger, der indsamles inden for dens jurisdiktion. Du kan finde flere oplysninger om den dataansvarlige i den lokale onlinebutiks erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

X. Ajourføringer af denne erklæring

Huawei forbeholder sig retten til at ændre denne erklæring til enhver tid.

Hvis denne erklæring fra tid til anden revideres, udsender Huawei en meddelelse om ændringer igennem forskellige kanaler og offentliggør http://consumer.huawei.com. den seneste udgave på vores websted: http://consumer.huawei.com.

"Væsentlige ændringer" i denne erklæring mfatter, men begrænser sig ikke til:

(1) Væsentlige ændringer i vores tjenesteformer, for eksempel formål med databehandling, typer af behandlede personlige data og metoder til anvendelse af personlige data.

(2) Væsentlige ændringer i vores ejerskabsstruktur, organisationstruktur med mere, for eksempel ændringer i ejerskab forårsaget af virksomhedsændringer, insolvens eller overtagelse.

(3) Ændringer i hovedformålene med datadeling, -overførsel eller -deling.

(4) Væsentlige ændringer i dine rettigheder angående behandling af personlige data og hvordan du kan udnytte disse rettigheder.

(5) Ændringer i Huaweis afdelinger, kontaktpersoner og klagemetoder som angår sikkerhed i behandling af personlige data.

(6) Højrisici identificeret i vurderingsrapporter om personlig datasikkerhed.

XI. Hvordan man kan kontakte os

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag, er du velkommen til at kontakte os på siden kontakt os eller sende dem til vores globale kontorer. Hvis du vil se en komplet liste over vores kontorer, kan du besøge siden globale kontorer.

Hvis du vil gøre din rettigheder vedrørende personlige oplysninger gældende eller har nogen problemer vedrørende personlige oplysninger, som du vil klage over til vores databeskyttelsesmedarbejder (DPO), eller hvis du vil kontakte vores DPO vedrørende databeskyttelse i almindelighed, bedes du gå til vores portal for de registreredes rettigheder.

Bemærk: Grundet forskellige lovgivninger og sprog kan lokale udgaver af Huawei Consumer Business Fortrolighedserklæring være forskellige fra denne version. I tilfælde af uoverensstemmelser finder den lokale version anvendelse.

Copyright ©2020 Huawei Device Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Bilag A – Liste over lande/områder

Huawei forbeholder sig retten til at ændre denne liste med jævne mellemrum.

Nr. Lande/områder
Del 1 Det kinesiske fastland
Del 2 Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Holland, Island, Liechtenstein, Norge, Storbritannien, Schweiz, Montenegro, Albanien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Vatikanstaten, Malta, Moldova, Israel, Hollandske Antiller, Andorra, Monaco, San Marino, Færøerne, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Sint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre og Miquelon (Frankrig), Caribien (Holland), Ålandsøerne, Japan, Sydkorea, Tyrkiet, Australien, New Zealand, Canada, Saint Vincent og Grenadinerne, Ukraine
Del 3 Hongkong (Kina), Macao (Kina), Malaysia; Vietnam, Indien, Bangladesh, Cambodja, Laos, Myanmar, Nepal, Papua Ny Guinea, Filippinerne, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Kina), Thailand, Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonesien, Salomonøerne, Brunei, Maldiverne, Bhutan, Kiritimati, Cocosøerne (Keelingøerne), Cookøerne, Fransk Polynesien, Guam, Østtimor, Kiribati, Marshalløerne, Mikronesien, Nauru, Ny Kaledonien, Niue, Norfolk Island, Nordmarianerne, Palau, Pitcairn, Tokelau, Tuvalu, Wallis og Futuna, Amerikansk Samoa, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominikanske republik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Aruba, Bahamas, Barbados, De Britiske Jomfruøer, Fransk Guyana, Grenada, Haiti, Saint Lucia, Surinam, Trinidad og Tobago, Belize, Antigua og Barbuda, Bermuda, Anguilla, Guyana, Martinique, Saint Kitts og Nevis, Turks- og Caicosøerne, Caymanøerne, Dominica, Guadeloupe, Montserrat, Saint Barthelemy, Islas Malvinas (Falklandsøerne), De Amerikanske Jomfruøer, Algeriet, Bahrain, Cameroun, Chad, Côte d'Ivoire, Egypten, Irak, Jordan, Kuwait, Mali, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabien, Senegal, De Forenede Arabiske Emirater (UAE), Yemen, Republikken Congo (Congo), Benin, Burkina Faso, Ækvatorialguinea, Etiopien, Gabon, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marokko, Sydsudan, Togo, Afghanistan, Den Centralafrikanske Republik, Kap Verde, Den Demokratiske Republik Congo (DRC), Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Guinea, De palæstinensiske områder, St. Helena, Ceuta og Melilla, De Kanariske Øer, Angola, Botswana, Comorerne, Ghana, Kenya, Liberia, Lesotho, Mayotte, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Nigeria, Namibia, Reunion, Sierra Leone, Somalia, Swaziland, Sao Tome og Principe, Seychellerne, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Burundi, Rwanda, Hviderusland, Georgien, Armenien, Aserbajdsjan, Mongoliet, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Rusland, Brasilien, Argentina