Service Privacy Notice

Brug venligst den seneste version af Explore eller benyt en anden browser, for at få den bedste brugeroplevelse.
Meddelelse om persondata for Huawei Support
Seneste opdatering: 28. Maj 2019

1. Introduktion

Denne meddelelse om persondata gælder for behandlingen af dine persondata i forbindelse med Huawei Support-tjenesten, herunder f.eks. vedligeholdelsestjenester, håndtering af dine reklamation- eller garantisager, korrespondance med dig, når du kontakter Huawei Support via livechat, e-mail, vores hotline eller via direkte beskeder til vores officielle konti på sociale medier på Facebook, Twitter, YouTube og Instagram, forbedring af Huawei Support-tjenestens kvalitet eller håndtering af juridiske krav vedrørende driften af den.

Denne meddelelse om persondata indeholder vigtige oplysninger om behandlingen af persondata, f.eks. behandlingens omfang eller formål, dataopbevaringsperioden samt datasubjekters rettigheder. Vi forstår, hvor vigtige dine persondata er. Tag dig venligst tid til at læse denne meddelelse om persondata omhyggeligt for at forstå, hvordan vi behandler dine persondata.

2. Den dataansvarlige

Den dataansvarlige er Huawei Technologies (Denmark) ApS, Vestre Teglgade 9 2450 København SV Denmark(omtales herefter som "vi", "Huawei" eller "Huawei Support").

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende persondata, bedes du kontakte os via onlineformularen: https://consumer.huawei.com/dk/legal/privacy-questions/.

3. Hvilke persondata indsamler vi?

Som en del af Huawei Support vil vi indsamle og bruge dine persondata med det formål at løse din Huawei Support-forespørgsel.

Vi indsamler og behandler følgende typer persondata, som du leverer i forbindelse med din Huawei Support-forespørgsel:

kontaktdata: navn, efternavn, bruger-id og/eller kaldenavn, e-mail, telefonnummer, adresse; enhedsdata: IMEI-nummer og andre enhedsidentifikatorer (herunder elektroniske);

forespørgselsdata: data i din Huawei Support-forespørgsels indhold, vedrørende f.eks. vedligeholdelse af tjenesterne/garanti eller garantiprocesser eller andre spørgsmål, du måtte have.

4. Hvordan og på hvilket grundlag bruger vi dine persondata?

Vi bruger de ovennævnte persondata for at kunne løse din Huawei Support-forespørgsel og/eller for at kunne give dig en eventuel nødvendig vedligeholdelsesservice og kontakte dig i den forbindelse, for at kunne håndtere dit reklamations- eller garantikrav, for at forbedre vores tjenesters kvalitet (også ved at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser) samt for at håndtere juridiske krav vedrørende de ovennævnte handlinger.

Vi kan behandle dine data i forbindelse med:

• Opfyldelse af aftalen

• Garantiaftalen – reparationer på de vilkår som er angivet i vilkårene for reklamation;

• Efter udløb af garantien.

* Vi er muligvis ikke i stand til at levere fuld service, hvis vi ikke har alle de nødvendige oplysninger.

• tildelt samtykke – hvis du bruger vores kontaktcenter. (Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes uden at dette berører lovligheden af behandlingen inden tilbagekaldelsen.)

• vores legitime interesser:

• for at hjælpe dig med dine spørgsmål og forespørgsler, fejlfinding, ofte stillede spørgsmål og andre oplysninger om vores kundeservice.

• for at forbedre vores tjenesters kvalitet, funktionalitet og sikkerhed.

• for at efterleve relevante krav vedrørende opbevaring og lagring af dokumentation med relation til de leverede tjenester.

• for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav i forbindelse med driften af Huawei Support.

5. Sådan deler vi dine persondata

(1) Deling med tjenesteudbydere: Vi bruger tjenesteudbydere, som hjælper os med at drive Huawei Support. De vil kun have adgang til dine persondata, for så vidt det er nødvendigt for at opfylde deres kontraktlige forpligtelser over for os ved at levere tjenester til Huawei Support. Vores tjenesteudbydere er udvalgt og engageret omhyggeligt af os. De er underlagt vores instruktioner og vil ikke behandle dine persondata med nogen andre formål. Vi kan dele dine data med udbydere af følgende tjenester:

• autoriserede servicecentre – for at kunne give dig vedligeholdelsesservice (reparation, modtagelse eller returnering af enheden efter reparation);

• kontaktcentre – for at kunne kontakte dig effektivt vedrørende vedligeholdelsesservicen;

• undersøgelsescentre for kundetilfredsheds – for løbende at kunne udvikle vores tjenester.

(2) Juridiske eller regulatoriske videregivelser: Huawei kan dele dine data, når der er et rimeligt krav om at gøre det, for eksempel for at leve op til krav fra gældende love og regler eller som svar på anmodninger fra tilsyn, domstole eller offentlige myndigheder.

For at kunne levere visse tjenester bruger Huawei tredjeparter og -enheder, som hører til Huawei-gruppen (outsourcing), de såkaldte behandlere. Som en del af de aktiviteter, der overlades til behandlerne, kan de få adgang til nogle af eller alle de persondata, der er beskrevet ovenfor. Inden behandlingen modtager behandlerne strenge retningslinjer for behandlingens form og omfang og for beskyttelse af persondata. Behandlerne har ikke ret til at behandle persondata med nogen andre formål, end dem, der er anført ovenfor.

I nogle tilfælde vil de angivne behandlere muligvis også behandle persondata med deres egne formål, f.eks. i forbindelse med levering af reparationstjenester efter en garantiperiode. I sådanne tilfælde vil behandlingen blive udført i overensstemmelse med de regler, der er anført i disse enheders relevante politikker eller regler.

Huawei overholder relevante lovkrav for at beskytte persondata fra EU, som overføres uden for EØS specifikt ved at anvende EUs standardkontraktklausuler for at sikre, at der gælder et tilsvarende databeskyttelsesniveau for dine persondata, selv når EUs databeskyttelseslove ikke gælder direkte. Huawei anvender f.eks. denne procedure i forbindelse med levering af vedligeholdelsesservice, som kræver deling af data med virksomheder fra Huawei-gruppen med hovedkonto i Folkerepublikken Kina.

6. Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi opbevarer dine persondata i en begrænset periode, som er nødvendig af hensyn til behandlingen og/eller juridiske krav. Følgende opbevaringsperioder gælder i forbindelse med kundesupportservicen:

• op til 24 måneder, hvis vi leverer vedligeholdelsesservice til dig, fra datoen for din henvendelse;

• op til 24 måneder fra datoen for din Huawei Support-forespørgsel.

7. Sådan beskytter vi dine persondata

Vi implementerer passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte persondata mod uautoriseret adgang, offentliggørelse, brug, ændring eller tab, i særdeleshed ved at anvende kryptografiske teknologier, dataadskillelse og multifaktorgodkendelse.

8. Dine rettigheder og valgmuligheder

Som datasubjekt har du følgende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine data:

Retten til adgang til oplysninger

– hvilket betyder, at den dataansvarlige på din anmodning skal give dig oplysninger om behandlingen af persondata, primært om formålet med og det juridiske grundlag for behandlingen, de opbevarede datas omfang, enheder, som persondata videregives til, og opbevaringsperioder. På grundlag af denne rettighed kan du også bede den dataansvarlige om en kopi af dine behandlede data. Hvis du vil gøre brug af din ret, bedes du kontakte os ved hjælp af formularen: https://consumer.huawei.com/dk/legal/privacy-questions/;

Retten til rettelse

– på grundlag heraf fjerner den dataansvarlige eventuelle unøjagtigheder eller fejl vedrørende persondata, der behandles, og fuldstændiggør eller opdaterer dataene som nødvendigt;

Retten til sletning

– på dette grundlag kan du anmode om sletning af data, hvis de ikke længere er nødvendige i relation til det formål, de blev indsamlet med, eller andre lovmæssige formål (f.eks. etablering, udøvelse eller forsvar for vores juridiske krav);

Retten til begrænsning

– på dette grundlag begrænser den dataansvarlige behandlingen af persondata, med undtagelse af: a) handlinger, som datasubjektet har givet sit samtykke til, i varigheden for dennes accepterede opbevaringsperioder, eller hvis der er lovmæssigt grundlag for en sådan behandling; b) eller anden yderligere behandling af persondata er tilladt (f.eks. i form af en tilsynsmyndigheds afgørelse, som tillader yderligere behandling af data);

Retten til dataoverførsel

– på dette grundlag vil den dataansvarlige, for så vidt dataene behandles med automatiserede metoder, i forbindelse med den indgåede aftale eller datasubjektets samtykke, på din anmodning stille dine data til rådighed i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Desuden kan den dataansvarlige på din anmodning sende dem til en anden dataansvarlig angivet af dig – forudsat, at det er teknisk muligt for både den dataansvarlige og den anden enhed;

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af data til brug i forbindelse med direct marketing

– du kan som datasubjekt til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af persondata til brug i forbindelse med direct marketing uden at skulle begrunde en sådan indsigelse;

Retten til at gøre indsigelse mod andre formål med databehandlingen

– på grundlag af din specifikke situation kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af persondata på grundlag af den dataansvarliges andre legitime interesser (f.eks. med analytiske eller statistiske formål). En indsigelse i denne henseende vil være underlagt den dataansvarliges vurdering med hensyn til denne legitime grunde til en sådan behandling.

Hvis du vil gøre brug af de ovennævnte rettigheder eller vil sende en klage eller en forespørgsel vedrørende den måde, hvorpå Huawei behandler persondata i almindelighed eller i dit tilfælde, samt hvis du har nogle spørgsmål til vores databeskyttelsesmedarbejder, bedes du sende din forespørgsel til: https://consumer.huawei.com/dk/legal/privacy-questions/.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

9. Yderligere oplysninger

Vi bruger ikke data til automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i forbindelse med de databehandlingshandlinger, der er beskrevet i denne meddelelse om personoplysninger.

Hvis du ikke giver os de persondata som f.eks. dine kontaktdata eller oplysninger om den krævede reparation af din enhed eller klageprocedure, vil vi ikke kunne give dig nogle af eller alle de tjenester, der er beskrevet i denne meddelelse om persondata.

10. Opdateringer af denne meddelelse

Huawei forbeholder sig retten til at opdatere denne meddelelse til enhver tid. Hvis denne meddelelse bliver opdateret, vil Huawei udsende ændringsmeddelelsen via forskellige kanaler og herunder offentliggøre den seneste version på vores officielle websted: https://consumer.huawei.com/dk/support/ .

Den aktuelle version af denne meddelelse om persondata vil altid være tilgængelig her. Du kan tjekke den "ikrafttrædelsesdato", der er angivet øverst, for at se, hvornår denne meddelelse om persondata sidst blev opdateret.

VIGTIGT:

Denne meddelelse om persondata gælder for Huawei Support. Du kan finde oplysninger om vores forpligtelser vedrørende persondata i relation til andre produkter og tjenester i den relevante meddelelse om persondata for disse produkter og tjenester. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Huaweis forpligtelser vedrørende persondata i almindelighed, kan du besøge: https://consumer.huawei.com/dk/legal/privacy-policy/.

Huawei Consumer Business Erklæring om beskyttelse af persondata.

Du forlader nu consumer.huawei.com
Når du klikket på linket, viderestilles du til en hjemmeside af en tredjepart. Huawei har intet ansvar for dette, og har heller ingen kontrol.
Tilbage Fortsæt