Privacy Policy

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση του Internet Explorer ή του προγράμματος περιήγησης (browser) της επιλογής σας.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δήλωση απορρήτου Huawei Consumer Business

Η Δήλωση απορρήτου Huawei Consumer Business ενημερώθηκε στις
15 Απριλίου 2018.

Η Huawei Device Co., Ltd. και οι θυγατρικές εταιρείες της παγκοσμίως ("Huawei", "εμείς", "εμάς" και "μας") λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη το προσωπικό σας απόρρητο. Συνεπώς, καταρτίσαμε μια Δήλωση Απορρήτου (εφεξής η "παρούσα Δήλωση") που καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, προστατεύουμε, αποθηκεύουμε και μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αφιερώστε ένα λεπτό για να διαβάσετε και να κατανοήσετε τη δήλωση απορρήτου μας και ενημερώστε μας εάν έχετε τυχόν απορίες.

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι ηλεκτρονικές ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου ή για να το καταστήσουν ταυτοποιήσιμο. Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται η Huawei τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν καλύπτει όλα τα σενάρια επεξεργασίας καθώς θα ενημερωθείτε κατά περίπτωση, κατά την εκάστοτε συγκεκριμένη δραστηριότητα επεξεργασίας. Συνεπώς, πριν από τη χρήση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, συνιστάται να διαβάσετε την επισήμανση απορρήτου ή τυχόν επιπρόσθετη δήλωση που έχει δημοσιευτεί από τη Huawei για το συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ελέγχου δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση ισχύει μόνο για προσωπικά και οικιακά προϊόντα της Huawei, συμπεριλαμβανομένων απλών κινητών τηλεφώνων, smartphone, φορητών υπολογιστών, tablet, φορετών συσκευών, κινητών συσκευών ευρείας ζώνης, έξυπνων οικιακών συσκευών, αξεσουάρ, εφαρμογών υπολογιστή, υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, λογισμικού, εργαλειοθηκών, ιστοτόπων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ή παραπέμπουν στην παρούσα Δήλωση.

I. Πώς συλλέγει και χρησιμοποιεί η Huawei τα προσωπικά σας δεδομένα

A. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη Huawei

Πριν από τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Huawei, μπορεί να χρειαστεί να παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι απαραίτητο να παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη Huawei, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, η μη παροχή ορισμένων προσωπικών δεδομένων θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής ορισμένων σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η Huawei συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγουμε:

1. Προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στη Huawei

Θα πρέπει να εγγράψετε ένα Huawei ID για να απολαύσετε ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες. Κατά την εγγραφή ενός Huawei ID ή τη σύνδεση με ένα Huawei ID για να πραγματοποιήσετε αγορές στο διαδίκτυο, λήψεις λογισμικού ή αγορά υπηρεσιών, θα σας ζητήσουμε να παράσχετε σχετικά προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής και τη λειτουργία πληρωμής.

Η Huawei δύναται να σας παράσχει υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπου μπορείτε να συγχρονίσετε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων, των εικόνων και των δεδομένων σας.

Ορισμένα προϊόντα της Huawei σάς επιτρέπουν να επικοινωνήσετε και να κοινοποιήσετε πληροφορίες σε άλλους χρήστες. Κατά τη χρήση ενός προϊόντος της Huawei για την κοινοποίηση πληροφοριών στην οικογένεια και τους φίλους σας, ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα Huawei ID, το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες θα είναι ορατές δημοσίως, μεταξύ άλλων ένα ψευδώνυμο και ένα avatar. Η Huawei ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται με αυτά τα άτομα, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου τους. Η Huawei θα λάβει τα κατάλληλα και τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των πληροφοριών που υποβάλετε. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα άτομα των οποίων τα στοιχεία παρέχετε, έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την παροχή των στοιχείων τους στη Huawei.

Προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ορισμένων δικαιοδοσιών σχετικά με την αυθεντικότητα των πραγματικών ονομάτων των λογαριασμών, την πρόληψη του εθισμού σε ηλεκτρονικά παιχνίδια ή τις πληρωμές μέσω διαδικτύου, η Huawei ενδέχεται να σας ζητήσει να υποβάλετε ένα αποδεικτικό στοιχείο εγγράφου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από κυβερνητικό φορέα ή σχετικές πληροφορίες καρτών για την ταυτοποίησή σας.

2. Πληροφορίες που συλλέγει η Huawei κατά την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών

Η Huawei συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε εσάς και τη συσκευή σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Huawei. Αυτός ο τύπος πληροφοριών περιλαμβάνει:

(1) Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και τις εφαρμογές, όπως το όνομα της συσκευής, τους κωδικούς ταυτοποίησης της συσκευής (ΙΜΕΙ, ESN, MEID και SN), την ώρα ενεργοποίησης της συσκευής, το μοντέλο υλικού, την έκδοση λειτουργικού συστήματος, την έκδοση εφαρμογών, τον κωδικό ταυτοποίησης του λογισμικού και τις ρυθμίσεις συσκευής και εφαρμογών (όπως την περιοχή, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας και το μέγεθος γραμματοσειράς).

(2) Πληροφορίες δικτύου κινητής τηλεφωνίας, όπως το αναγνωριστικό του παρόχου δημόσιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (PLMN) και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP).

(3) Καταγραφή πληροφοριών. Κατά την από μέρους σας χρήση υπηρεσιών της Huawei ή την προβολή περιεχομένου που παρέχεται από τη Huawei, η Huawei θα συλλέγει και θα καταγράφει ορισμένες πληροφορίες, όπως την ώρα πρόσβασης, τον αριθμό της πρόσβασης, τη διεύθυνση IP και πληροφορίες σχετικά με συμβάντα (όπως σφάλματα, διακοπές λειτουργίας, επανεκκινήσεις και αναβαθμίσεις).

(4) Πληροφορίες για την τοποθεσία. Η Huawei συλλέγει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται την ακριβή ή την κατά προσέγγιση τοποθεσία της συσκευής σας, κατά την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία (για παράδειγμα, κατά την αναζήτηση, τη χρήση λογισμικού πλοήγησης ή την προβολή του καιρού για μια συγκεκριμένη τοποθεσία). Η λήψη πληροφοριών τοποθεσίας γίνεται βάσει του GPS, του Wi-Fi και του αναγνωριστικού δικτύου του παρόχου υπηρεσιών σας. Θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε τις εφαρμογές για τις οποίες θέλετε να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις άδειες τοποθεσίας συγκεκριμένων υπηρεσιών για να μην επιτρέψετε την κοινοποίηση των πληροφοριών τοποθεσίας σας.

(5) Πληροφορίες που αποθηκεύετε στους διακομιστές της Huawei. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που αποστέλλετε στο cloud θα αποθηκεύονται στους διακομιστές της Huawei για γρήγορη πρόσβαση και κοινοποίηση μεταξύ των συσκευών. Δεν προβάλλουμε τις πληροφορίες που αποθηκεύετε στους διακομιστές της Huawei.

3. Πληροφορίες από πηγές τρίτων

Εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο, η Huawei θα συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς από δημόσιες και εμπορικές πηγές. Η Huawei ενδέχεται επίσης να αντλήσει ορισμένες πληροφορίες από τρίτες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως την ώρα κατά την οποία χρησιμοποιείτε έναν λογαριασμό κοινωνικού δικτύου για τη σύνδεση σε έναν ιστότοπο της Huawei.

4. Συλλογή και χρήση δεδομένων μη προσωπικής ταυτοποίησης

Ως δεδομένα μη προσωπικής ταυτοποίησης νοούνται τα δεδομένα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου. Παραδείγματα δεδομένων μη προσωπικής ταυτοποίησης περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σε ιστοτόπους, λήψεις εφαρμογών και τον όγκο πωλήσεων προϊόντων. Η Huawei συλλέγει στατιστικά στοιχεία προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προκειμένου να καλύπτουμε καλύτερα τις απαιτήσεις σας.

Διατηρούμε ξεχωριστά τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα μη προσωπικής ταυτοποίησης, ενώ τα χρησιμοποιούμε ανεξάρτητα. Υπό ορισμένες περιστάσεις η Huawei δύναται να συλλέγει, να χρησιμοποιεί, να αποκαλύπτει και να μεταφέρει δεδομένα μη προσωπικής ταυτοποίησης για άλλους σκοπούς, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

B. Πώς χρησιμοποιεί η Huawei τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Huawei δύναται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

(1) Εγγραφή και ενεργοποίηση προσωπικών και οικιακών προϊόντων Huawei που έχετε αγοράσει.

(2) Εγγραφή ενός Huawei ID, προκειμένου να μπορείτε να απολαύσετε ένα μεγαλύτερο εύρος λειτουργιών και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

(3) Παροχή, ενεργοποίηση ή επαλήθευση των προϊόντων και των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει ή πραγματοποίηση αλλαγών και παροχή τεχνικής υποστήριξης, καθώς και υπηρεσιών μετά την πώληση για τα προαναφερθέντα προϊόντα και υπηρεσίες με βάση τις απαιτήσεις σας.

(4) Αποστολή ενημερώσεων λειτουργικού συστήματος ή εφαρμογών και ειδοποιήσεων εγκατάστασης.

(5) Παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας χρήστη και περιεχομένου.

(6) Αποστολή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, αποστολή προκλήσεων σε προωθητικές ενέργειες της Huawei και έρευνες αγοράς ή αποστολή διαφημιστικών πληροφοριών σε εσάς. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες αυτού του είδους, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή.

(7) Διεξαγωγή εσωτερικού ελέγχου, ανάλυση δεδομένων και έρευνα. Ανάλυση της αποτελεσματικότητας της επιχειρησιακής λειτουργίας και υπολογισμός των μεριδίων αγοράς, καθώς και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Huawei.

(8) Συγχρονισμός, κοινοποίηση και αποθήκευση των δεδομένων που έχετε αποστείλει ή κατεβάσει, καθώς και των δεδομένων που απαιτούνται για τις λειτουργίες αποστολής και λήψης.

(9) Βελτίωση των προγραμμάτων μας για την πρόληψη των απωλειών και την καταπολέμηση της απάτης.

(10) Επεξεργασία σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, π.χ. φόρος, αιτήματα αρχών.

(11) Άλλοι λόγοι στο πλαίσιο συγκεκριμένων υπηρεσιών ή κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης.

II. Πώς χρησιμοποιεί η Huawei τα cookie και παρεμφερείς τεχνολογίες

Το cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή web σε έναν υπολογιστή ή κινητή συσκευή, ενώ το περιεχόμενο του cookie μπορεί να ανακτηθεί και να αναγνωστεί μόνο από τον διακομιστή που δημιούργησε το cookie. Τα cookie συσχετίζονται αποκλειστικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή για κινητές συσκευές που χρησιμοποιείτε. Το κείμενο του cookie περιλαμβάνει αναγνωριστικά, ονόματα ιστοτόπων και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Για Περισσότερες Πληροφορίες παρακαλώ διαβάστε την Πολιτική Cookies στο επίσημο Website μας.

III. Πώς κοινοποιεί η Huawei τα προσωπικά σας δεδομένα

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς και άτομα, εκτός εάν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

(1) Κοινοποίηση με τη συγκατάθεσή σας: Μετά τη λήψη της συγκατάθεσής σας, η Huawei θα κοινοποιεί τις πληροφορίες για τις οποίες έχετε δώσει εξουσιοδότηση σε ορισμένα τρίτα μέρη ή κατηγορίες τρίτων μερών.

(2) Κοινοποίηση σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς: Η Huawei δύναται να κοινοποιεί τις πληροφορίες σας όπως απαιτείται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, για την επίλυση νομικών διενέξεων ή όπως απαιτείται από τις διοικητικές ή τις δικαστικές αρχές σύμφωνα με τον νόμο.

(3) Κοινοποίηση στις θυγατρικές της Huawei: Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να κοινοποιούνται στις θυγατρικές της Huawei αποκλειστικά για ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ η κοινοποίηση περιορίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που απαιτούνται από τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, επαληθεύουμε τη μοναδικότητα των λογαριασμών παγκοσμίως πριν επιτρέψουμε την καταχώρισή τους.

(4) Κοινοποίηση σε επιχειρηματικούς εταίρους: Ορισμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες παρέχονται σε εσάς απευθείας από τους εταίρους μας. Η Huawei δύναται επίσης να κοινοποιεί τις πληροφορίες σας σε αυτούς, να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας για να σας προσφέρει προϊόντα ή/και υπηρεσίες κατόπιν αιτήματός σας (π.χ. προϊόντα που πωλούνται από τρίτο πωλητή μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της Huawei, περιεχόμενο βίντεο που παρέχεται από άλλες εταιρείες μέσω των εφαρμογών της Huawei), να κάνει προβλέψεις σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας και να σας προσφέρει διαφημίσεις, προωθητικό και άλλο υλικό.

(5) Κοινοποίηση σε παρόχους υπηρεσιών: Η Huawei δύναται επίσης να αποκαλύψει τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για εμάς ή εκ μέρους μας. Παραδείγματα των εν λόγω υπηρεσιών περιλαμβάνουν εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών, αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τεχνική υποστήριξη εκ μέρους της Huawei. Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών σε εσάς εκ μέρους της Huawei.

(6) Η Huawei θα κοινοποιεί τις πληροφορίες σας όταν υφίσταται βάσιμη απαίτηση για κάτι τέτοιο, για παράδειγμα, για την ικανοποίηση αιτημάτων που υπαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή εκτελεστική κυβέρνηση.

Στα σενάρια 3 έως 6, η Huawei διασφαλίζει τη νομιμότητα της εν λόγω κοινοποίησης και υπογράφει αυστηρές συμφωνίες τήρησης απορρήτου (NDA) ή/και ρήτρες επεξεργασίας δεδομένων με τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τα άτομα στα οποία κοινοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, απαιτώντας τη συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση, ενώ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

IV. Πώς προστατεύει η Huawei τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Huawei αποδίδει μεγάλη σημασία στην ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και έχει υιοθετήσει τυποποιημένες βιομηχανικές πρακτικές για την προστασία τους, καθώς και την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, χρήσης, τροποποίησης, ζημιάς ή απώλειας. Προς τον σκοπό αυτό, η Huawei λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

(1) Λαμβάνουμε εύλογα και εφικτά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι ελάχιστα και συναφή σε σχέση με ό,τι είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Δεν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση και την επισήμανση απορρήτου του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας, εκτός εάν η επέκταση της περιόδου διατήρησης υπαγορεύεται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

(2) Χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες, όπως τεχνολογίες κρυπτογράφησης για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που μεταδίδονται. Εφαρμόζουμε αξιόπιστους μηχανισμούς προστασίας για την προστασία των δεδομένων και των διακομιστών αποθήκευσης των δεδομένων από επιθέσεις.

(3) Χρησιμοποιούμε μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπλέον, ελέγχουμε τον αριθμό του εξουσιοδοτημένου προσωπικού και εφαρμόζουμε ιεραρχική διαχείριση δικαιωμάτων σε αυτό βάσει των απαιτήσεων της υπηρεσίας και των επιπέδων προσωπικού.

(4) Επιλέγουμε αυστηρά επιχειρηματικούς εταίρους και παρόχους υπηρεσιών, ενώ ενσωματώνουμε απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εμπορικές συμβάσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους και τις δραστηριότητες αξιολόγησης.

(5) Προσφέρουμε εκπαιδευτικές συνεδρίες κατάρτισης, εξετάσεις και δραστηριότητες διαφήμισης σε θέματα ασφάλειας και προστασίας απορρήτου για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Huawei δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι τέλειο και κανένα προϊόν, υπηρεσία, ιστότοπος, μεταφορά δεδομένων, σύνδεση δικτύου ή υπολογιστικό σύστημα δεν είναι απόλυτα ασφαλές.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πιθανούς κινδύνους, όπως διαρροές, ζημιές και απώλειες προσωπικών δεδομένων, η Huawei ανέπτυξε αρκετούς μηχανισμούς και μέτρα ελέγχου, καθορίζοντας σαφώς τα πρότυπα αξιολόγησης των συμβάντων ασφαλείας και των ευπαθειών και των αντίστοιχων διαδικασιών επεξεργασίας και δημιουργήσαμε την ειδική σελίδα Συμβουλευτική ασφάλειας και Σημείωση ασφάλειας. Η Huawei έχει δημιουργήσει μια εξειδικευμένη ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών για την υλοποίηση του σχεδιασμού ασφάλειας, τον περιορισμό των ζημιών, την ανάλυση, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση, καθώς και την εκτέλεση εργασιών παρακολούθησης σε συνεργασία με τα σχετικά τμήματα βάσει των κανονισμών και των απαιτήσεων χειρισμού συμβάντων ασφάλειας.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο συμβάν προσωπικών δεδομένων, η Huawei θα σας ειδοποιήσει, σύμφωνα με τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, όσον αφορά τις βασικές πληροφορίες για το περιστατικό ασφάλειας και τον πιθανό αντίκτυπό του, τα μέτρα που έλαβε ή θα λάβει η Huawei, προτάσεις για ενεργό άμυνα και μετριασμό του κινδύνου, καθώς και διορθωτικά μέτρα. Η ειδοποίηση μπορεί να έχει τη μορφή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος, ειδοποίησης push κ.λπ. Εάν είναι δύσκολο να ενημερωθούν μεμονωμένα τα υποκείμενα των δεδομένων, θα λάβουμε κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την έκδοση μιας ειδοποίησης ασφάλειας. Επιπλέον, θα αναφέρουμε επίσης την κατάσταση χειρισμού των συμβάντων ασφαλείας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, όπως απαιτείται από τις εποπτικές αρχές.

V. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα

A. Πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, φορητότητα δεδομένων, περιορισμός επεξεργασίας, άρνηση επεξεργασίας.

Η νομοθεσία σε ορισμένες χώρες και περιοχές στις οποίες προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες η Huawei ή από τις οποίες επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, προβλέπει ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαιώματα να υποβάλλουν αίτημα (εφεξής "αιτήματα") όσον αφορά την πρόσβαση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή κατάργηση, τη φορητότητα, τον περιορισμό και την υποβολή αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δικαιωμάτων που τηρεί η Huawei. Επιπλέον έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.

1. Λειτουργίες και κανάλια υποβολής αιτήσεων

Τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων θα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τα καθορισμένα κανάλια απορρήτου της Huawei. Τα αιτήματα είναι έγκυρα ακόμη και όταν ο αιτών δεν προσδιορίζει τους νόμους στους οποίους βασίζονται τα αιτήματα.

Τα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων μπορούν να υποβληθούν μέσω του επίσημου ιστοτόπου της Huawei Consumer BG, της εφαρμογής HiCare ή της εφαρμογής Huawei ID. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα αίτημα μέσω ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικής υπηρεσίας καταναλωτών, κέντρου εξυπηρέτησης ή άλλου καναλιού, θα υποδείξουμε στο υποκείμενο των δεδομένων να υποβάλει επίσημα το αίτημα μέσω ενός εκ των προαναφερθέντων καναλιών προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η υποβολή σχολίων σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα. Τα αποκλειστικά κανάλια υποβολής αιτημάτων για τα υποκείμενα των δεδομένων προορίζονται για να προστατεύουν τα νόμιμα συμφέροντα των υποκειμένων των δικαιωμάτων, να διασφαλίζουν την κανονική λειτουργία της Huawei και να αποτρέπουν την κατάχρηση ή τη δόλια χρήση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος.

2. Εγκυρότητα των αιτημάτων

Οι περισσότερες νομοθεσίες απαιτούν από τα υποκείμενα των δεδομένων να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες απαιτήσεις, κατά την υποβολή των αιτημάτων. Η παρούσα Δήλωση απαιτεί από τα υποκείμενα των δεδομένων να:

(1) Υποβάλουν τα αιτήματα μέσω των εξειδικευμένων καναλιών υποβολής αιτημάτων που παρέχονται από τη Huawei (δηλαδή, τον επίσημο ιστότοπο της Huawei Consumer BG, της εφαρμογής HiCare και της εφαρμογής Huawei ID).

(2) Παρέχουν επαρκείς πληροφορίες προκειμένου η Huawei να είναι σε θέση να επαληθεύσει την ταυτότητά τους (έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι τα άτομα που υποβάλουν τα αιτήματα είναι όντως υποκείμενα των δεδομένων ή έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτά).

(3) Διασφαλίζουν ότι τα αιτήματά τους είναι συγκεκριμένα και εφικτά.

Υπό ορισμένες περιστάσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, η Huawei ενδέχεται να μην έχει την υποχρέωση συμμόρφωσης με το αίτημα πλήρως ή εν μέρει.

B. Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε να αλλάξετε το εύρος της εξουσιοδοτημένης συλλογής προσωπικών δεδομένων ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης και πριν από την ανάκλησή της.

Τα δικαιώματά σας μπορούν να ασκηθούν με τη διαγραφή πληροφοριών, την απενεργοποίηση συναφών λειτουργιών ή τη ρύθμιση επιλογών απορρήτου στο προϊόν Huawei. Η Huawei θα δημοσιεύσει τις μεθόδους ανάκλησης της συγκατάθεσης για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες στην επισήμανση απορρήτου ή στην επιπρόσθετη δήλωση των συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών ή κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με την ενότητα Α παραπάνω.

C. Κατάργηση εγγραφής ενός Huawei ID

Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή του λογαριασμού σας σε προϊόντα που σχετίζονται με το Huawei ID. Μετά την κατάργηση εγγραφής του λογαριασμού σας, θα σταματήσουμε να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες και θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Δεν είναι δυνατή η επαναφορά του λογαριασμού σας μετά την κατάργηση εγγραφής. Θα πρέπει να εγγράψετε ένα νέο Huawei ID, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες Huawei. Μπορείτε να υποβάλετε μια αίτηση κατάργησης εγγραφής και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία στο μενού ρυθμίσεων μετά τη σύνδεση με το Huawei ID στις σχετικές συσκευές, εφαρμογές ή επίσημο ιστότοπο.

VI. Πώς προστατεύει η Huawei τα προσωπικά δεδομένα παιδιών

Τα προσωπικά και οικιακά προϊόντα της Huawei προορίζονται για ενήλικες. Ωστόσο, για τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών Huawei από παιδιά, έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας της λήψης επιπλέον προληπτικών μέτρων για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειάς τους. Η Huawei προσδιορίζει εάν τα υποκείμενα των δεδομένων είναι παιδιά με βάση την ηλικία της πλειοψηφίας που ορίζεται από τους νόμους των τοπικών χωρών και περιφερειών.

Στην περίπτωση συλλογής δεδομένων παιδιών με τη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, θα χρησιμοποιήσουμε ή θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες μόνο εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία, εάν δοθεί ρητή συγκατάθεση από τους γονείς ή τους κηδεμόνες ή εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την προστασία των παιδιών. Οι κηδεμόνες που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και των κηδεμονευομένων τους μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω των καναλιών που παρέχονται στην ενότητα "IV. Πώς προστατεύει η Huawei τα προσωπικά σας δεδομένα".

Εάν η Huawei προβεί εκούσια στη συλλογή προσωπικών δεδομένων παιδιών χωρίς να έχει λάβει την ρητή συγκατάθεση των κηδεμόνων τους, θα μεριμνήσει για τη διαγραφή τους το ταχύτερο δυνατόν.

VII. Συνδέσεις σε ιστοτόπους, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων

Οι ιστότοποι, το λογισμικό εφαρμογών, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις σε ιστοτόπους, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν ή να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων, για παράδειγμα, εφαρμογές τρίτων που κυκλοφορούν στο κατάστημα εφαρμογών HiApp της Huawei.

Όλες οι συνδέσεις σε ιστοτόπους τρίτων, προϊόντα και υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών παρέχονται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των χρηστών. Θα πρέπει να αποφασίσετε σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τις συνδέσεις αυτού του είδους μόνοι σας. Πριν υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, διαβάστε και ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών.

VIII. Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας παρέχονται μέσω πόρων και διακομιστών που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη, επομένως, για την προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφορετικές χώρες. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Huawei και τα τρίτα μέρη που ενεργούν εξ ονόματός μας μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση, να χρησιμοποιήσουν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς σε μια χώρα/περιοχή διαφορετική από τη χώρα/περιοχή στην οποία καταχωρίσατε τα προσωπικά σας δεδομένα, η οποία ενδέχεται να έχει λιγότερο αυστηρούς νόμους περί προστασίας δεδομένων. Κατά τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλες χώρες/περιοχές, προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σας υποδεικνύουμε κατά τη συλλογή των δεδομένων (π.χ. μέσω επισήμανσης απορρήτου ή επιπρόσθετης δήλωσης συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας).

Η Huawei έχει εφαρμόσει παγκόσμιες πρακτικές απορρήτου για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που προστατεύονται από διάφορους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Η Huawei μεταφέρει προσωπικά δεδομένα μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα και τους όρους των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων και των όρων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την επεξεργασία.

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από την ΕΕ ή την Ελβετία, συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις προσφέροντας επαρκείς διασφαλίσεις για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ελβετίας. Χρησιμοποιούμε διάφορους νομικούς μηχανισμούς, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για την εφαρμογή της διασυνοριακής μεταφοράς των προσωπικών δεδομένων ή εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας, όπως ανωνυμοποίηση των δεδομένων πριν από τη διασυνοριακή μεταφορά τους.

IX. Διεθνείς χρήστες/Χρήστες από το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο και την Ταϊβάν, Κίνα

Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Huawei Mobile Services σε χώρα ή περιοχή που περιλαμβάνεται στο Μέρος 2 του Παραρτήματος Α, η Aspiegel Limited, εταιρεία συσταθείσα στην Ιρλανδία, είναι ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Huawei Mobile Services σε χώρα ή περιοχή που περιλαμβάνεται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος Α, η Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited είναι ο υπεύθυνος ελέγχου των δεδομένων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου της τοπικής υπηρεσίας Consumer Cloud.

Τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Huawei σε κάθε δικαιοδοσία εκτός της Κίνας αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται εντός της δικαιοδοσίας τους. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπεύθυνο ελέγχου των δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου του τοπικού ηλεκτρονικού καταστήματος.

X. Ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης

Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση αναθεώρησης της παρούσας Δήλωσης κατά διαστήματα, η Huawei θα κοινοποιήσει την ειδοποίηση αλλαγής μέσω διαφόρων καναλιών, για παράδειγμα, δημοσιεύοντας την τελευταία έκδοση στον επίσημο ιστότοπό της: http://consumer.huawei.com.

Η έννοια "Σημαντικές αλλαγές" στην παρούσα Δήλωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

(1) Σημαντικές αλλαγές στις λειτουργίες παροχής υπηρεσιών μας, για παράδειγμα, στους λόγους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, στα είδη επεξεργασμένων προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους χρήσης προσωπικών δεδομένων

(2) Σημαντικές αλλαγές στη δομή ιδιοκτησίας, στην οργανωτική δομή κ.λπ., για παράδειγμα, αλλαγές ιδιοκτησίας που οφείλονται σε προσαρμογή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πτώχευση ή απόκτηση

(3) Αλλαγές στα κύρια αντικείμενα κοινοποίησης, μεταφοράς ή αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων

(4) Σημαντικές αλλαγές στα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να απολαμβάνετε αυτά τα δικαιώματα

(5) Αλλαγές στα τμήματα της Huawei, τα άτομα επικοινωνίας και τα κανάλια υποβολής καταγγελιών που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

(6) Υψηλοί κίνδυνοι που εντοπίζονται στις εκθέσεις αξιολόγησης αντίκτυπου για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

XI. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή προτάσεις, επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνήστε μαζί μας ή υποβάλλετε τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας στα γραφεία μας παγκοσμίως. Για μια πλήρη λίστα των γραφείων της Huawei, επισκεφτείτε τη σελίδα γραφεία παγκοσμίως.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για το απόρρητο, ή αν έχετε ζητήματα σχετικά με το απόρρητο για τα οποία χρειάζεται να υποβάλετε καταγγελία για το απόρρητο στον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ή αν επιθυμείτε να συμβουλευτείτε τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σχετικά με την προστασία δεδομένων γενικά, επισκεφτείτε την Πύλη δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Σημείωση: Λόγω των διαφορών στην τοπική νομοθεσία και τις γλώσσες, οι τοπικές εκδόσεις της Δήλωσης Απορρήτου Huawei Consumer Business ενδέχεται να διαφέρουν από αυτήν την έκδοση. Σε περίπτωση τυχόν διενέξεων, υπερισχύουν οι τοπικές εκδόσεις.

Πνευματικά δικαιώματα ©2020 Huawei Device Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Παράρτημα Α – Κατάλογος χωρών/περιοχών

Η Huawei διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει αυτόν τον κατάλογο κατά καιρούς.

Αρ. Χώρες/περιοχές
Μέρος 1 Ηπειρωτική Κίνα
Μέρος 2 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελβετία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πόλη του Βατικανού, Μάλτα, Μολδαβία, Ισραήλ, Ολλανδικές Αντίλλες, Ανδόρα, Μονακό, Άγιος Μαρίνος, Φερόες Νήσοι, Γιβραλτάρ, Γροιλανδία, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Τζέρσι, Άγιος Μαρτίνος (Ολλανδικό τμήμα), Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα), Σεν Πιερ και Μικελόν (Γαλλία), Νησιά BES, Νήσοι Όλαντ, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Τουρκία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Ουκρανία
Μέρος 3 Χονγκ Κονγκ (Κίνα), Μακάο (Κίνα), Μαλαισία, Βιετνάμ, Ινδία, Μπανγκλαντές, Καμπότζη, Λάος, Μιανμάρ, Νεπάλ, Παπούα Νέα Γουινέα, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ταϊβάν (Κίνα), Ταϊλάνδη, Φίτζι, Σαμόα, Τόνγκα, Βανουάτου, Ινδονησία, Νήσοι Σολομώντος, Μπρουνέι, Μαλδίβες, Μπουτάν, Κιριτιμάτι, Νησιά Κόκος (Κίλινγκ), Νήσοι Κουκ, Γαλλική Πολυνησία, Γκουάμ, Ανατολικό Τιμόρ, Κιριμπάτι, Νήσοι Μάρσαλ, Μικρονησία, Ναουρού, Νέα Καληδονία, Νιούε, Νησί Νόρφολκ, Νήσοι Βόρειες Μαριάνες, Παλάου, Νήσοι Πίτκερν, Τοκελάου, Τουβαλού, Ουάλις και Φουτούνα, Αμερικανικές Σαμόα, Βολιβία, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Τζαμάικα, Μεξικό, Νικαράγουα, Παναμάς, Παραγουάη, Περού, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα, Χιλή, Πουέρτο Ρίκο, Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαρμπάντος, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Γαλλική Γουιάνα, Γρενάδα, Αϊτή, Αγία Λουκία, Σουρινάμ, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Μπελίζ, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Βερμούδες, Ανγκουίλα, Γουιάνα, Μαρτινίκα, Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Νήσοι Τερκ και Κάικος, Νήσοι Κάιμαν, Ντομίνικα, Γουαδελούπη, Μοντσεράτ, Άγιος Βαρθολομαίος, Νήσοι Μαλβίνας (Φόκλαντ), Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Αλγερία, Μπαχρέιν, Καμερούν, Τσαντ, Ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Μάλι, Ομάν, Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Η.Α.Ε.), Υεμένη, Δημοκρατία του Κονγκό (Κονγκό), Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Ισημερινή Γουινέα, Αιθιοπία, Γκαμπόν, Λίβανος, Λιβύη, Μαυριτανία, Μαρόκο, Νότιο Σουδάν, Τόγκο, Αφγανιστάν, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Πράσινο Ακρωτήριο, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (DRC), Τζιμπουτί, Ερυθραία, Γκάμπια, Γουινέα Μπισάου, Νίγηρας, Γουινέα, Παλαιστινιακή Αρχή, Αγία Ελένη, Κεούτα και Μελίλλια, Κανάρια Νησιά, Ανγκόλα, Μποτσουάνα, Κομόρες, Γκάνα, Κένυα, Λιβερία, Λεσόθο, Μαγιότ, Μαδαγασκάρη, Μαλάουι, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Νιγηρία, Ναμίμπια, Νησί Ρεϊνιόν, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Σουαζιλάνδη, Σάο Τομέ και Πρίντσιπε, Σεϋχέλλες, Νότια Αφρική, Τανζανία, Ουγκάντα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Μπουρούντι, Ρουάντα, Λευκορωσία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μογγολία, Καζαχστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιζία, Τατζικιστάν, Ρωσία, Βραζιλία, Αργεντινή