Prilagođavanje brojčanika sata radi isticanja osobnosti

Je li bio ovo koristan sadržaj?
Da Ne