Terms of Use

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorera ili neki drugi web preglednik.
PRAVNA PITANJA
Uvjeti korištenja
Uvjeti korištenja

Ovi Uvjeti korištenja odnose se na ovu web stranicu za korisnike tvrtke HUAWEI( https://consumer.huawei.com/hr/index.htm). Pristupanjem ovoj web stranici prihvaćate sljedeće uvjete. Ako ne razumijete ili ne prihvaćate navedene uvjete, prestanite koristiti ovu web stranicu.

U onoj mjeri u kojoj je to zakonski dopušteno, HUAWEI zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti. Dužni ste redovito provjeravati ove Uvjete korištenja kako biste pravovremeno uočili eventualne promjene. Nastavite li koristiti ovu stranicu i nakon stupanja takvih promjena na snagu, smatrat će se kako ih prihvaćate.

Informacije o stranici i objašnjenja

HUAWEI straicom upravlja iz svog sjedišta u pokrajini Guangdong, u Narodnoj Republici Kini. Iako se na stranicu može pristupati iz cijelog svijeta, dostupnost funkcija, proizvoda i usluga o kojima se raspravlja, koje se spominju, pružaju ili osiguravaju putem ove web stranice može se razlikovati od države do države ili od regije do regije.

Pristupate li web stranici iz država ili regija izvan Kine, to radite po vlastitom nahođenju, a našu web stranicu upotrebljavat ćete isključivo u skladu s lokalnim zakonima.

Sadržaj web stranice

Sav tekst, slike, zvučne zapise, videozapise, animacije, trgovačke oznake, uzorke, grafikone, vizualna sučelja i kodove (u nastavku teksta Sadržaj), uključujući između ostaloga i ideje, dizajn, strukture, izraze i prikaz navedenog sadržaja, pravno posjeduje, kontrolira ili na njih pravo polaže tvrtka HUAWEI. Osim ako u ovim Uvjetima korištenja nije navedeno drugačije, Sadržaj ove stranice ne smijete koristiti za bilo kakve komercijalne namjene bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke HUAWEI.

Informacije s ove stranice koje se tiču proizvoda i usluga tvrtke HUAWEI možete preuzimati pod sljedećim uvjetima:

1. Navedene informacije koriste se isključivo za osobne, a ne za komercijalne namjene.

2. Navedene informacije nisu ni na koji način izmijenjene.

3. Informacije ili dokumenti koji ih sadrže nisu pokriveni dodatnim pravima ili jamstvima.

4. Neće se uklanjati, djelomično ili u potpunosti, nijedna izjava i / ili obavijest tvrtke HUAWEI koje označavaju vlasništvo i druga zakonska prava i interese s obzirom na navedene informacije.

Standardi upotrebe

Ova web stranica i njezin sadržaj ne smiju se koristiti protuzakonito ili za bilo koje druge namjene zabranjene ovim uvjetima korištenja te se ne smiju koristiti za kršenje zakonskih prava i interesa drugih osoba ili organizacija.

Nećete koristiti nikakve uređaje, programe ili algoritme, uključujući paukove, robote, duboke veze i analizatore stranica ili druge identične ili slične ručne programe za pristupanje, dohvat, kopiranje ili praćenje bilo kojeg dijela ove web stranice ili njezinog Sadržaja. Osim toga, nećete posjećivati, dohvaćati ili kopirati materijale, dokumente ili informacije s ove stranice na bilo koji način koji nije opisan na ovoj stranici.

Nećete pokušavati protuzakonito pristupati, dekodirati ili koristiti bilo koje druge protuzakonite načine za neovlašteno pristupanje ovoj stranici, njenom Sadržaju ili uslugama. Nećete pratiti, vršiti obrnuto pretraživanje, dešifrirati ili dekodirati bilo koje korisničke podatke s ove stranice, uključujući između ostaloga i korisničke identitete drugih korisnika HUAWEIja.

Nećete kršiti mehanizme zaštite ili mjere za provjeru autentičnosti koje ova stranica koristi ili su s njime povezane. Nećete sondirati, skenirati niti na drugi način provjeravati mrežne slabosti ovog stranice ili stranice s kojima je ona povezana i nećete ju napadati na bilo kakav način.

Slažete se kako nećete koristiti nikakve uređaje, softver ili programe za ometanje ili pokušaje ometanja redovnog rada ove stranice ili transakcija koje se putem nje obavljaju te da nećete ometati ili pokušavati ometati upotrebu stranice za druge. Nećete vršiti nikakve radnje koje uključuju pohranu nerazumnih i neproporcionalnih količina podataka na infrastrukturu, sustav ili mrežu stranica ili na sustave ili mreže povezane s ovom stranicom.

Ne smijete objavljivati nezakonit sadržaj koji krši primjenjive zakone i/ili prava drugih (npr. govor mržnje ili teroristički sadržaj, dijeljenje slika koje prikazuju seksualno zlostavljanje djece, nezakonito dijeljenje privatnih slika bez pristanka, uhođenje na mreži, prodaja nesukladnih ili krivotvorenih proizvoda, prodaja proizvoda ili pružanje usluga u suprotnosti sa zakonom o zaštiti potrošača, neovlaštena upotreba materijala zaštićenog autorskim pravima, sadržaj koji krši zakone o nelojalnoj konkurenciji itd.)

Huawei može u svakom trenutku prema vlastitom nahođenju primijeniti ograničenja kao što su prethodni pregled, filtriranje, ograničavanje, blokiranje, izmjena ili brisanje vašeg sadržaja koji krši vaše gore navedene obveze, blokirati ili izbrisati vaše članstvo i/ili potpuno poništiti/blokirati pristup.

Svaki nezakoniti sadržaj ili sadržaj koji krši ove Odredbe web-mjesta možete prijaviti tvrtki Huawei putem e-pošte dsacompliance@huawei.com, a Huawei može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s tim.

Ako uklonimo ili ograničimo pristup vašem sadržaju, obavijestit ćemo vas bez dodatnog odgađanja i navesti razloge naše odluke, osim ako to nije prikladno za nas (na primjer ako smo zakonski spriječeni u tome). Ako smatrate da smo pogreškom uklonili ili ograničili vaš sadržaj, možete se žaliti putem e-pošte dsacompliance@huawei.com kako biste uložili pritužbe na našu odluku.

Račun, lozinka i sigurnost

Za pristup određenim funkcijama ili uslugama na ovoj stranici možda ćete morati registrirati HUAWEI ID ili se prijaviti koristeći svoj HUAWEI ID. U potpunosti prihvaćate odgovornost za očuvanje povjerljivosti podataka svog računa, uključujući i lozinku. U potpunosti preuzimate odgovornost za sve radnje koje se mogu poduzeti u vezi s vašim računom ili protiv njega u slučaju da ne uspijete zaštititi te podatke i očuvati njihovu povjerljivost.

Ako uočite postojanje nepravilnosti u radu ili zloupotrebu računa, uključujući između ostaloga i izmjenu lozinke ili upotrebu vašeg računa od strane neovlaštenih osoba, odmah to prijavite tvrtki HUAWEI. Ako ne očuvate povjerljivost podataka svog računa te on dospije u ruke drugih korisnika, a što naknadno rezultira štetom za HUAWEI ili druge posjetitelje stranice, možemo vas držati odgovornima za takve štete.

Nikada nećete koristiti HUAWEI ID druge osobe bez izričitog dopuštenja vlasnika računa. Ako nepoštovanje te odredbe rezultira osobnim štetama ili gubicima, bilo za vas ili druge osobe, HUAWEI neće preuzeti odgovornost za takve gubitke.

Vanjske veze

Ova web stranica može sadržavati veze na neovisne stranice trećih strana. Te veze pružamo isključivo kao pogodnost za posjetitelje ove stranice. HUAWEI ne pruža izričita ili podrazumijevana jamstva po pitanju Sadržaja, usluga i informacija koje povezane stranice pružaju niti bi se te veze i vezane stranice trebala smatrati preporučenima ili odobrenima od strane tvrtke HUAWEI. Sve povezane web stranice možete posjećivati prema vlastitom nahođenju, HUAWEI ne preuzima odgovornost za rezultat te interakcije.

Privatnost

Ova stranica je obuhvaćena pravilima privatnosti tvrtke HUAWEI, čije pojedinosti možete vidjeti odabirom opcije "Pravila privatnosti" u traci na dnu stranica ovog web-mjesta.

Napominjemo kako mrežna veza i podaci koje prenosite između sebe i ove stranice nisu potpuno sigurni niti povjerljivi te je moguće da netko presretne informacije i podatke koje šaljete na stranicu. HUAWEI ne može jamčiti za sigurnost i povjerljivost mrežne veze i podataka koje prenosite između sebe i ove stranice.

Zadržavanje prava

HUAWEI zadržava prava na sljedeće postupke bez prethodne najave:

1. Obustava ili prekid rada ili onemogućavanje pristupa cijeloj web stranici ili njegovim dijelovima, u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga.

2. Ispravljanje ili izmjena cijelog ili dijela Sadržaja ove stranice, kao i svih primjenjivih pravila, uvjeta ili klauzula.

3. Obustava rada cijele stranice ili njezinih dijelova za potrebe održavanja, uklanjanja pogrešaka ili drugih promjena, u redovnim ili neredovitim intervalima.

Odricanje od odgovornosti

HUAWEI NE JAMČI ZA DOSTUPNOST, KONTINUITET NITI PRISTUPAČNOST OVE WEB STRANICE, NJEGOVOG SADRŽAJA ILI USLUGA. OVU STRANICU I NJEZIN SADRŽAJ PRUŽAMO ONAKVIMA "KAKVI JESU". VI KAO KORISNIK SNOSITE SVU ODGOVORNOST ZA UPOTREBU OVE STRANICE I SVIH STRANICA POVEZANIH S NJIMA. AKO STE NEZADOVOLJNI STRANICOM ILI NEKIM NJEZINIM DIJELOM, VAŠ JEDINI PRAVNI KORAK JE PRESTANAK UPOTREBE CIJELE STRANICE ILI NJEZINIH DIJELOVA; OGRANIČENJE PRAVNIH KORAKA SASTAVNI JE DIO VAŠEG UGOVORA S TVRTKOM HUAWEI S OBZIROM NA UPOTREBU OVE STRANICE.

INFORMACIJE OBJAVLJENE NA OVOJ STRANICI PO PITANJU DOSTUPNIH VRSTA PROIZVODA I USLUGA, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOGA I FUNKCIJE PROIZVODA, KONFIGURACIJE, PARAMETRE, TEHNIČKE STANDARDE I SADRŽAJ USLUGA, MOGU SE RAZLIKOVATI NA RAZINI DRŽAVE ILI REGIJE. FUNKCIJE, KONFIGURACIJE, PARAMETRI I TEHNIČKI STANDARDI SVIH NAVEDENIH PROIZVODA MOGU SE PRILAGOĐAVATI U RAZLIČITIM FAZAMA ŽIVOTNOG CIKLUSA TOG PROIZVODA TE BI MOGLO PROĆI ODREĐENO VRIJEME PRIJE NO ŠTO HUAWEI AŽURIRA PRIPADAJUĆE INFORMACIJE. STOGA MOGU POSTOJATI ODREĐENA ODSTUPANJA U INFORMACIJAMA O PROIZVODU I USLUGAMA KOJE MOŽETE PRONAĆI NA OVOJ STRANICI I STVARNOG PROIZVODA KOJI KUPITE ILI JE DOSTUPAN NA VAŠEM TRŽIŠTU. HUAWEI NE JAMČI ZA TOČNOST, POTPUNOST NITI POUZDANOST SADRŽAJA OVE STRANICE.

Ograničenje odgovornosti

Osim u slučajevima kad to zakon brani, HUAWEI ni pod kojim okolnostima ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu neizravnu, izvedenu, posljedičnu, kolateralnu ili kaznenu štetu koja bi mogla proizići iz upotrebe ove stranice, uključujući između ostaloga i gubitak prihoda, čak i ako je HUAWEI svjestan potencijalnih rizika.

Ako vaša upotreba ove web stranice rezultira nekom vrstom štete ili gubitka, cjelokupno i maksimalno obeštećenje koje možete tražiti od tvrtke HUAWEI i njezinih partnera ne može prekoračivati ukupan iznos uplaćenih naknada za pretplatu ili sličnih naknada vezanih uz vašu upotrebu usluga ili funkcija ove stranice.

U nekim zakonodavstvima nije dopušteno ograničenje odgovornosti. U takvim se slučajevima navedena ograničenja možda neće odnositi na vas.

Naknada štete

U slučaju bilo kakvog zahtjeva, gubitka, obeštećenja, prijedloga ili troška treće strane (uključujući i odvjetničke troškove) protiv tvrtke HUAWEI, a uzrokovano vašom upotrebom ove stranice, pristajete kompenzirati troškove tvrtki HUAWEI, njezinim direktorima, zaposlenicima, zastupnicima, partnerima i drugim licenciranim osobama.

Neovisni pravni lijekovi

Odredbe Članka 10 "Ograničenje odgovornosti" i Članka 11 "Naknada štete" ovog Ugovora provode se neovisno, čak i ako se utvrdi kako navedeni članci i / ili odredbe nisu u mogućnosti ispuniti predviđenu namjenu ili nisu zakonski provedivi. Unutar opsega definiranog povezanim važećim zakonima, primijenit će se ograničenja odgovornosti navedena u Člancima 10 i 11, bez obzira na to je li uzrok gubitka (1) kršenje odredbi ugovora, (2) kršenje jamstva, (3) pogreška ili povreda, uključujući nemar ili pogrešno predstavljanje, (4) stroga odgovornost (5) ili bilo koji drugi razlog.

Povratne informacije

Povratne informacije koje pošaljete putem ove stranice neće se smatrati povjerljivima. HUAWEI zadržava pravo na slobodnu i neograničenu upotrebu takvih informacija.

Kršenje Uvjeta korištenja

Pristajete na to da HUAWEI zadržava pravo onemogućiti i / ili blokirati vaš pristup stranici u slučaju da HUAWEI procijeni kako ste prekršili bilo koji od Uvjeta korištenja.

Ako vam uskrati pristup stranici uslijed vašeg kršenja Uvjeta korištenja, HUAWEI neće preuzeti odgovornost za obeštećenje vas ili bilo koje treće strane.

Prihvaćate kako vam HUAWEI može svojevoljno i bez prethodne obavijesti uskratiti pristup svim ili dijelu funkcija ove stranice, a neki od razloga mogu biti:

(1) Odgovor na zahtjeve tijela za provedbu zakona ili drugih državnih organa.

(2) Odgovor na vaš vlastiti zahtjev. (Ako ste zatražili brisanje svog HUAWEI ID-a, možda nećete moći pristupiti funkcijama internetske kupnje.)

(3) Obustava ili značajna izmjena ove stranice ili neke od njezinih usluga.

(4) Nepredvidive tehničke poteškoće.

Primjenjivi zakoni i nadležnost

Ustanovljenje, provođenje i tumačenje ovog Ugovora, kao i odluke i sporovi u svezi s njim, podložni su zakonima Narodne Republike Kine.

Za mjesto potpisivanja ovog Ugovora smatrat će se okrug Longgang, grad Shenzhen, Narodna Republika Kina. U slučaju bilo kakvog spora u vezi sa Sadržajem ili provođenjem ovog Ugovora, obje strane do razrješenja trebaju pokušati doći sporazumnim putem. Ako se spor ne uspije razriješiti sporazumno, bilo koja strana može podići tužbu na sudu pod čijom je nadležnošću mjesto potpisa.

Sukladnost s DSA-om

U skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama EU-a (Uredba (EU) 2022/2065, DSA), tvrtka Huawei odredila je tim za podršku o DSA-u kao našu kontaktnu točku za omogućavanje izravne i brze komunikacije s tijelima država članica, Europskom komisijom, Europskim odborom za digitalne usluge i primateljima usluga Platforme.

Također pozivamo svakog pojedinca ili subjekta da nas obavijeste o prisutnosti određenih informacija koje pojedinac ili subjekt smatra nezakonitim sadržajem na našoj usluzi.

Ako se relevantna aktivnost ili informacija identificira kao nezakonita ili da nije u skladu s našim uvjetima i odredbama, osigurat ćemo i primijeniti ograničenja, izjavu o razlozima i interni sustav za postupanje u skladu s pravilima navedenim u Odjeljku 4 ovih Odredbi web-mjesta.

Svi zahtjevi, pritužbe, obavijesti i ostala priopćenja u skladu s člancima 11., 12., 16., 20. i 22. DSA-a šalju se na: dsacompliance@huawei.com. Komunikacija se odvija na engleskom jeziku.

Razno

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju cijeli Ugovor između vas i tvrtke HUAWEI s obzirom na upotrebu ove stranice te zamjenjuju sve eventualne prethodne pisane ili usmene ugovore između vas i tvrtke HUAWEI s obzirom na upotrebu ove stranice. Bez obzira na odredbe drugih ugovora koje ste eventualno potpisali s tvrtkom HUAWEI, HUAWEI neće prihvatiti izmjene ovih Uvjeta korištenja te ovim putem izričito odbija takvu mogućnost.

Ako HUAWEI propusti pridržavati se odredaba ili zahtjeva za strogim provođenjem ovih Uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem tvrtke HUAWEI s obzirom na provođenje ovih Uvjeta korištenja ili svih odredaba Uvjeta korištenja. Niti jedna radnja poduzeta između tvrtke HUAWEI i vas ili treće strane neće se smatrati izmjenom odredaba ovih Uvjeta korištenja.

Napuštate consumer.huawei.com
Nakon što kliknete link, otvorit ćete web stranicu treće strane. Huawei nije odgovoran i nema kontrolu nad ovom web stranicom treće strane.
Povratak Nastaviti