hidden
Servisni centri
U sabirnim se mjestima prikupljaju neispravni uređaji.

    Omogućiti lokacijske usluge?

    Kada su omogućene, Huawei može temeljem vaše trenutačne lokacije pretraživati servisne centre u blizini.