Service Privacy Notice

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorera ili neki drugi web preglednik.
Obavijest o privatnosti za Huawei podršku
Najnovije ažuriranje: 3. travnja 2023

1. Uvod

Obavijest o privatnosti primjenjuje se na obradu vaših osobnih podataka povezanih s uslugom Huawei podrška, koja obuhvaća uslugu održavanja, odgovore na vaše zahtjeve za jamstvo, komunikaciju s vama kada stupite u kontakt sa službom Huawei podrška putem razgovora uživo („chat”), e-pošte, naše otvorene linije ili izravnom porukom na našim profilima na društvenim mrežama Facebook, Twitter, YouTube i Instagram, na podizanje kvalitete usluge Huawei podrške ili upravljanje pravnim zahtjevima povezanima s njezinim radom.

Obavijest o privatnosti sadrži važne informacije o obradi osobnih podataka, na primjer, opseg ili svrhu obrade, razdoblje pohrane podataka te prava predmeta podataka. Znamo koliko je privatnost važna. Odvojite nekoliko trenutaka i pažljivo pročitajte obavijest o privatnosti da biste shvatili kako obrađujemo vaše osobne podatke.

2. Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade podataka je HUAWEI TECHNOLOGIES d.o.o., Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb (u nastavku „mi”, „Huawei” ili „Huawei podrška”).

Ako imate pitanja o privatnosti, obratite nam se putem obrasca na mreži: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/

3. Osobni podaci koje prikupljamo

Za Huawei podršku prikupljamo i upotrebljavamo vaše osobne podatke za obradu upita za Huawei podršku.

Prikupljamo i obrađujemo sljedeće vrste osobnih podataka koje unesete u okviru upita za Huawei podršku:

podatke za kontakt: ime, prezime, korisnički ID i/ili nadimak, e-poštu, telefonski broj, adresu, podatke o uređaju: broj IMEI i druge identifikatore uređaja (uključujući elektronske);

podatke iz upita: podaci navedeni u upitu za Huawei podršku u vezi s održavanjem usluga, postupaka povezanih s jamstvom ili bilo kojim drugim pitanjima.

4. Kako i na temelju čega upotrebljavamo vaše osobne podatke

Upotrebljavamo gore navedene osobne podatke kako bismo odgovorili na vaš upit za Huawei podršku i/ili vam pružili uslugu održavanja, odgovorili na vaš zahtjev za jamstvo, poboljšali usluge (uključujući provedbom upitnika o zadovoljstvu potrošača), kako bismo vodili postupke o pravnim zahtjevima povezane s navedenim radnjama te da bismo vas kontaktirali u vezi s tim.

Možemo obrađivati vaše podatke zbog sljedećega:

• izvršenje ugovora:

• sporazumi o jamstvu – popravci pod uvjetima navedenima u Uvjeti jamstva

• sporazumi nakon isteka jamstva;

* Možda nećemo moći pružiti punu uslugu ako nemamo sve potrebne podatke.

• pristanak ako se koristite našim centrom za kontakt (Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade prije opoziva);

• naši zakoniti interesi:

• za pomoć s pitanjima i upitima, rješavanje problema, često postavljana pitanja i druge informacije o našim uslugama za potrošače;

• da bismo poboljšali svoje usluge te povećali funkcionalnost i sigurnost svojih usluga;

• da bismo radili u skladu sa svim primjenjivim zahtjevima u pogledu čuvanja i pohrane dokumenata povezanih s pruženim uslugama;

• da bismo ustanovili, provodili ili branili pravne zahtjeve u pogledu funkcioniranja Huawei podrške.

5. Kako dijelimo vaše osobne podatke

(1) Dijeljenje s pružateljima usluga: Pružatelji usluga pomažu nam voditi Huawei podršku. Imaju pristup vašim osobnim podacima samo koliko je potrebno da ispune svoje ugovorne obveze prema nama u pružanju usluge Huawei podrške. Pažljivo smo odabrali i zaposlili pružatelje usluga, vezani su našim smjernicama i neće obrađivati vaše podatke ni za jednu drugu svrhu. Možemo dijeliti vaše podatke sa sljedećim pružateljima usluga:

• ovlašteni servisni centri za usluge održavanja (popravci, primanje ili vraćanje uređaja nakon popravka);

• kontaktni centri za učinkovito kontaktiranje s vama u vezi s uslugom održavanja;

• centri za upitnike o zadovoljstvu potrošača za stalno razvijanje naših usluga;

(2) Zakonska ili regulatorna objavljivanja: Huawei dijeli vaše podatke kada postoji razuman zahtjev da se to učini, na primjer, kako bi se zadovoljili zahtjevi primjenjivog zakona i propisa ili u odgovoru na zahtjev nadzornog tijela, suda ili vladinih agencija.

Huawei surađuje s trećim stranama i subjektima iz grupacije Huawei (angažiranje vanjskih izvršitelja), takozvanim izvršiteljima obrade, za pružanje određenih usluga. Izvršitelji će obrade možda dobiti pristup nekim ili svim spomenutim osobnim podacima u okviru njima povjerenim zadacima. Prije obrade podataka izvršitelji obrade dobivaju stroge smjernice o načinu i opsegu obrade podataka te zaštiti osobnih podataka. Izvršitelji obrade nemaju pravo obrađivati osobne podatke za svrhe koje nisu navedene iznad.

U nekim slučajevima odabrani izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke i za vlastite potrebe, npr. u vezi s pružanjem usluga popravka nakon isteka razdoblja jamstva. U takvim će se slučajevima obrada provesti u skladu s pravilima navedenima u relevantnim pravilnicima ili propisima tih subjekata.

Huawei posluje u skladu sa svim primjenjivim zakonskim propisima za obradu i zadržavanje osobnih podataka, uključujući i slučaj prijenosa osobnih podataka izvan EGP-a, posebno kada ulaze u standardne ugovorne obveze EU-a kako bi osigurao da se jednaka razina zaštite primjenjuje na vaše osobne podatke čak i kada se pravo o zaštiti podataka EU-a ne primjenjuje izravno. Huawei primjenjuje tu proceduru u vezi s pružanjem usluga održavanja, za što je potrebno dijeliti podatke s društvima unutar grupacije Huawei sa sjedištem u Narodnoj Republici Kini.

6. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke

Zadržavamo vaše osobne podatke ograničeno razdoblje, nužno za obradu i/ili ispunjavanje zakonskih zahtjeva. Primjenjuju se sljedeća razdoblja zadržavanja u vezi s uslugom korisničke podrške:

• u slučaju da vam pružamo uslugu održavanja do 24 mjeseca od datuma vašeg zahtjeva;

• do 24 mjeseca od datuma vašeg upita za Huawei podršku; točnije.

7. Kako čuvamo vaše osobne podatke

Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za čuvanje osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, objavljivanja, upotrebe, promjene ili gubitka, posebno tako da upotrebljavamo kriptografsku tehnologiju, razdvajanje podataka i provjeru autentičnosti s više faktora.

8. Vaša prava i odabiri

Kao predmet podataka imate sljedeća prava u pogledu obrade vaših podataka:

Pravo pristupa podacima

– što znači da voditelj obrade podataka treba na zahtjev ispitanika pružiti informacije o obradi osobnih podataka, prvenstveno o svrhama i pravnim temeljima obrade, kategorijama zadržanih osobnih podataka, subjektima kojima su osobni podaci otkriveni i razdobljima zadržavanja. Na temelju tog prava ispitanik može tražiti i kopiju svojih obrađenih podataka od voditelja obrade podataka. Da bi ispitanik ostvario svoje pravo, mora se obratiti putem obrasca: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/;

Pravo povući privolu

– ako se obrada temelji na privoli ispitanika, ispitanik može u svako doba povući privolu, čime neće biti dovedena u pitanje zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je ona povučena.

Pravo na ispravak

– na temelju tog prava voditelj obrade podataka uklanja sve nepravilnosti ili pogreške u pogledu osobnih podataka koji se obrađuju te dopunjava ili ažurira podatke ako je to potrebno;Da bi ispitanik ostvario svoje pravo, mora se obratiti putem obrasca: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/;

Pravo na brisanje

– na temelju tog prava ispitanik može tražiti brisanje podataka ako više nisu nužni za svrhe zbog kojih su prikupljeni, ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu, ako ispitanik uloži prigovor na obradu osobnih podataka te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava Republike Hrvatske;Da bi ispitanik ostvario svoje pravo, mora se obratiti putem obrasca: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/;

Pravo na ograničenje obrade

– na temelju tog prava ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na ono razdoblje koje je potrebno voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka, ako je obrada nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako je ispitanik uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade razloge ispitanika; s tim da iznimke od ograničenja predstavljaju: pohrana podataka, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva ili zaštita prava druge fizičke ili pravne osobe ili važan javni interes Unije ili države članice;Da bi ispitanik ostvario svoje pravo, mora se obratiti putem obrasca: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/;

Pravo na prenosivost podataka

– na temelju tog prava u slučaju da se podaci automatski obrađuju, u pogledu zaključenog sporazuma ili pristanka ispitanika, na zahtjev ispitanika voditelj obrade podataka ispitaniku pruža podatke u strukturiranom formatu koji se uobičajeno upotrebljava i može se strojno čitati. Usto, ispitanik može izravno prenijeti ili voditelj obrade podataka na zahtjev ispitanika može prenijeti podatke drugom voditelju obrade kojeg ispitanik traži ako je to tehnički izvedivo;Da bi ispitanik ostvario svoje pravo, mora se obratiti putem obrasca: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/;

Pravo na prigovor na obradu podataka za potrebe izravnog marketinga

–ispitanik može u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu na obradu osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga i ne mora objasniti tu pritužbu;Da bi ispitanik ostvario svoje pravo, mora se obratiti putem obrasca: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/;

Pravo na prigovor na obradu podataka za druge potrebe

– na temelju svoje situacije ispitanik može u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu na obradu osobnih podataka za druge zakonite interese voditelja obrade podataka (npr., za analitičke ili statističke svrhe). Voditelj obrade podataka procjenjuje takvu pritužbu u pogledu svojih zakonskih temelja takve obrade.

Ako ispitanik želi ostvariti bilo koje od spomenutih prava ili želi podnijeti pritužbu ili postaviti upit o tome kako Huawei obrađuje osobne podatke općenito ili u slučaju ispitanika te ako ima pitanja za našeg službenika za zaštitu privatnosti (DPO), može poslati svoj upit na adresu: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-questions/.

Ispitanik ima pravo i podnijeti pritužbu lokalnom tijelu nadležnom za zaštitu podataka, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb.

9. Dodatne informacije

Ne upotrebljavamo podatke za automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje, u pogledu radnji obrade podataka opisanih u ovoj obavijesti o privatnosti.

Ako nam ne pružite osobne podatke, kao što su podaci za kontakt ili detalji potrebnog popravka vašeg uređaja ili u okviru pritužbe, nećemo vam moći pružiti neke ili sve usluge opisane u ovoj obavijesti o privatnosti.

10. Ažuriranja ove obavijesti

Huawei zadržava pravo na ažuriranje ove obavijesti u bilo kojem trenutku. Ako je ova Obavijest ažurirana, Huawei će objaviti obavijest o promjeni različitim kanalima, uključujući i objavljivanje najnovije verzije na službenoj internetskoj stranici: https://consumer.huawei.com/hr/support/.

Najnovija verzija obavijesti o privatnosti uvijek će biti dostupna ovdje. Možete provjeriti „datum stupanja na snagu” objavljen na vrhu kako biste vidjeli kada je obavijest o privatnosti zadnji put ažurirana.

VAŽNO: Obavijest o privatnosti odnosi se na Huawei podršku. Za naše obveze zaštite privatnosti u pogledu drugih proizvoda i usluga pogledajte odgovarajuće obavijesti o privatnosti za te proizvode i usluge. Ako vas zanima više o obvezama zaštite privatnosti društva Huawei, posjetite: https://consumer.huawei.com/hr/legal/privacy-policy/.

Izjava o zaštiti privatnosti Huaweijevih potrošača.

Napuštate consumer.huawei.com
Nakon što kliknete link, otvorit ćete web stranicu treće strane. Huawei nije odgovoran i nema kontrolu nad ovom web stranicom treće strane.
Povratak Nastaviti