Upravljanje ritmom na ručnom zglobu

Je li bio ovo koristan sadržaj?
Da Ne