Pametnejše delo z načinom računalnika in funkcijo dotika za zbujanje

Ali vam je to bilo v pomoč?
Da Ne