PRAVNO
Pogoji uporabe uradne spletne strani podjetja Huawei Consumer Business
Pogoji uporabe

Ti pogoji uporabe veljajo na spletni strani HUAWEI ( https://consumer.huawei.com/si/). Z dostopom do te spletne strani potrjujete, da sprejemate naslednje pogoje. Če ne razumete ali ne sprejmete katerega koli od teh pogojev, prekinite z uporabo te spletne strani.

Kolikor je dovoljeno z zakonom, si pri HUAWEI pridržujemo pravico, da kadarkoli spremenimo te pogoje uporabe, ne da bi Vas o tem predhodno obvestili. Za redno preverjanje morebitnih sprememb pogojev uporabe ste odgovorni Vi. Če boste tudi po takšnih spremembah še naprej uporabljali spletno mesto bomo menili, da se s spremembami strinjate.

Spletne informacije in pojasnila

HUAWEI upravlja spletno mesto s svojega sedeža v provinci Guangdong v Ljudski republiki Kitajski. Čeprav je spletna stran dostopna po vsem svetu, se lahko dostopnost funkcij, izdelkov in storitev, ki jih ta spletna stran omenja, priskrbi in zagotavlja, razlikuje glede na državo ali regijo.

Če se odločite obiskati to spletno stran iz držav ali regij izven Kitajske, storite to po lastni volji. Našo spletno stran uporabite samo na način, kot to Vam dopuščajo lokalni zakoni.

Vsebina spletne strani

Vsa besedila, slike, glasba, videoposnetki, animacije, blagovne znamke, vzorci, grafikoni, vizualni vmesniki in kode (v nadaljnjem besedilu "vsebina"), vključno z idejami, oblikovanjem, strukturo, izražanjem in prikazovanjem zgoraj omenjene vsebine, so v zakonski lasti, nadzorovani ali zakonito pooblaščeni za uporabo podjetja HUAWEI. Če v teh pogojih uporabe ni drugače navedeno, vsebine na tej spletni strani ne uporabljajte za komercialne namene na kakršenkoli način brez predhodnega pisnega soglasja podjetja HUAWEI.

Podatke, glede izdelkov in storitev HUAWEI, predstavljene na tej spletni strani, lahko prenesete pod naslednjimi pogoji:

1. Navedene informacije se uporabljajo izključno za osebne namene in ne za komercialne namene.

2. Navedenih informacij ne spreminjajte.

3. V zvezi z omenjenimi podatki ali dokumenti, ki vsebujejo navedene podatke, ne podajajte dodatnih izjav in jamstev.

4. Nobena izjava in / ali obvestilo o lastništvu HUAWEI ter druge zakonske pravice in interesi v zvezi z navedenimi podatki ne smejo biti odstranjeni, niti deloma, niti v celoti.

Standardi uporabe

Te spletne strani in njene vsebine ne smete uporabljati na nezakonit način ali na kakršenkoli način, ki je prepovedan v teh pogojih uporabe. Prav tako se spletna stran in njena vsebina ne smeta uporabljati za kršitev zakonskih pravic in interesov drugih oseb ali organizacij.

Za dostop do, pridobivanje, kopiranje ali spremljanje katerega koli dela tega spletnega mesta in njegove vsebine, ne smete uporabljati nobene oblike pripomočka, programa ali algoritma, vključno s pajki, roboti, globokimi povezavami in preleti strani ali enakim ali podobnim ročnim programom. Gradiva, dokumentov ali podatkov ne boste obiskovali, pridobivali ali kopirali na noben drug način, kot pa ga ponuja ta spletna stran.

Ne poskušajte nezakonitega dostopa, dekodiranja ali uporabe drugih nezakonitih metod za pridobitev nepooblaščenega dostopa do te spletne strani, njegove vsebine ali njenih storitev. Na tej spletni strani ne smete slediti, ne preusmeriti poizvedbe, dešifrirati ali dekodirati nobenih informacij o strankah, vključno s podatki drugih HUAWEI ID-je uporabnikov.

Ne kršite nobenega od zaščitnih mehanizmov ali ukrepov za preverjanje pristnosti, ki jih spletno mestno uporablja ali so povezani s to spletno stranjo. Ne skušajte, optično ali kako drugače preizkušati kakršne koli pomanjkljivosti omrežja na tem spletnem mestu ali tistih, ki so povezani z njim, niti ne sprožite nobenih oblik napada.

Strinjate se, da ne boste uporabljali nobene naprave, programske opreme ali programa, da bi posegali ali poskušali ovirati redno delovanje tega spletnega mesta ali transakcij, izvedenih na tej spletni strani. Prav tako se strinjate, da ne boste posegali ali poskušali vplivati na uporabo te spletne strani z drugih strani. Ne boste ukrepali in ne boste shranjevali nerazumne ali nesorazmerne količine podatkov z infrastrukture, sistema ali omrežja tega spletnega mesta ali s sistemov ali omrežij, ki so povezana s to spletno stranjo.

Ne smete objavljati nezakonite vsebine, ki kršijo veljavne zakone in/ali pravice drugih (npr. sovražni govor ali teroristična vsebina, deljenje slik, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, nezakonita nesporazumna izmenjava zasebnih fotografij, spletno zalezovanje, prodaja neskladnih ali ponarejenih izdelkov, prodaja izdelkov ali zagotavljanje storitev, ki kršijo zakonodajo o varstvu potrošnikov, nepooblaščena uporaba gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami, vsebina, ki krši zakone o nelojalni konkurenci itd.)

Družba Huawei lahko v vsakem trenutku, ob upoštevanju izključne presoje družbe Huawei, uvede omejitve, kot so predhodni pregled, filtriranje, omejevanje, blokiranje, spreminjanje ali izbris vsebine, ki krši vaše zgoraj navedene obveznosti, blokira ali izbriše vaše članstvo in/ali v celoti prekliče/blokira dostop.

Kakršno koli nezakonito vsebino ali vsebino, ki krši te pogoje spletnega mesta, lahko prijavite družbi Huawei dsacompliance@huawei.com in družba Huawei lahko ustrezno ukrepa.

Če odstranimo ali omejimo dostop do vaše vsebine, vas bomo obvestili brez nepotrebnega odlašanja in navedli razloge za svojo odločitev, razen če to ni primerno (če nam to na primer prepoveduje zakon). Če menite, da smo pomotoma odstranili ali omejili vašo vsebino, se lahko pritožite na naslovu dsacompliance@huawei.com, da vložite pritožbo zoper našo odločitev.

Račun, geslo in varnost

Za dostop do določenih funkcij ali storitev na tej spletni strani boste morda morali registrirati ID HUAWEI ali pa se prijaviti v svoj HUAWEI ID. Odgovornost za varovanje zaupnosti podatkov o svojem računu, vključno z geslom, je v celoti Vaša. Če ne ohranite varnosti in zaupnosti navedenih podatkov prevzemate odgovornost za dejanja, ki se zgodijo na Vašem računu deloma, ali v celoti.

Če ugotovite na svojem računu nepravilnosti, vključno s, (a ne le) spremenjenim geslom ali nepooblaščeno uporabo računa, morate takoj obvestiti HUAWEI. Če ste zaradi neupoštevanja zaupnosti podatkov o svojem računu, kar povzroči škodo tudi HUAWEI ali drugim obiskovalcem te spletne strani, povzročili, da drugi uporabniki uporabljajo Vaš račun, je mogoče, da ste za navedeno škodo odgovorni sami.

Osebnih podatkov od drugih oseb in uporabnikov HUAWEI nikoli ne uporabljajte brez izrecnega dovoljenja umetnika računa. HUAWEI ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala ob morebitnem neupoštevanju te določbe.

Zunanje povezave

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do neodvisnih spletnih strani tretjih oseb. Take povezave so na voljo le za udobje obiskovalcev te spletne strani. HUAWEI ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil v zvezi z vsebino, storitvami in informacijami, ki so na voljo na povezanih spletnih mestih, niti se te povezave ne štejejo kot priporočilo ali pooblastilo HUAWEI, glede povezanih spletnih mest. Vse povezane spletne strani lahko obiščete po lastni presoji. HUAWEI ne prevzema nobene odgovornosti za izid takih interakcij.

Zasebnost

Za to spletno mesto velja politika zasebnosti HUAWEI, katere podrobnosti si je mogoče ogledati tako, da v vrstici na dnu spletnih strani na tej spletni strani izberete »Pravilnik o zasebnosti«.

Treba je opozoriti, da omrežna povezava in podatki, poslani med Vami in spletno stranjo, niso niti popolnoma varni niti zaupni, zato je možno, da bodo podatki, ki jih pošiljate na to spletno mesto prestreženi s strani drugih. HUAWEI ne more jamčiti za varnost in zaupnost omrežne povezave in podatkov, ki se prenašajo med Vami in to spletno stranjo.

Pridržanje pravic

HUAWEI si pridržuje pravico, da kadarkoli izvede, brez obvestila, naslednje ukrepe:

1. Ne glede na razlog kadarkoli prekine z delovanjem ali dostopom do te spletne strani ali delom te spletne strani.

2. Popravi ali spremeni vso vsebino ali del vsebine tega spletnega mesta, kakor tudi vse veljavne pravilnike, izraze ali klavzule.

3. Zaustavi delovanje celotnega ali dela spletnega mesta zaradi vzdrževanja, spreminjanja napak ali drugih takšnih sprememb v rednih ali nerednih intervalih.

Izjava o omejitvi odgovornosti

HUAWEI NE ZAGOTAVLJA RAZPOLOŽLJIVOSTI, KONTINUITETE IN DOSTOPNOSTI TEGA SPLETNEGA MESTA, NJEGOVE VSEBINE IN NJEGOVIH STORITEV. TA SPLETNA STRAN IN NJENA VSEBINA JE NA PODLAGI "KOT JE". VI, KOT UPORABNIK, NOSITE VSO ODGOVORNOST ZA UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA IN KATEREGA KOLI DELA TE SPLETNE STRANI. ČE SE Z VSEBINO ALI DELOM VSEBINE TE SPLETNE STRANI NE STRINJATE, JE EDINO, KAR NAREDITE TO, DA SPLETNO STRAN ZAPUSTITE, KOT JE NAVEDENO V VAŠEM SPORAZUMU O UPORABI SPLETNE STRANI HUAWEI.

PODATKI O VRSTAH PROIZVODOV IN STORITEV, VKLJUČNO, A NE LE, S FUNCKIJAMI IZDELKOV, KONFIGURACIJO, PARAMETRI IN TEHNIČNIMI STANDARDI, KI SO OBJAVLJENI NA TEM SPLETNEM MESTU SE LAHKO RAZLIKUJEJO, GLEDE NA DRŽAVO ALI REGIJO. FUNKCIJE, KONFIGURACIJE, PARAMETRI IN TEHNIČNI STANDARDI KATEREGAKOLI PROIZVODA SO LAHKO SPREMENJENI MED ŽIVLJENJSKO DOBO IZDELKA, IN LAHKO TRAJA NEKAJ ČASA, PREDEN HUAWEI POSODOBI PODATKE. ZARADI TEGA LAHKO OBSTAJAJO ODSTOPANJA MED INFORMACIJAMI O IZDELKU IN STORITVAH, KI JIH VIDITE NA TEM SPLETNEM MESTU IN DEJANSKEM IZDELKU NA PRODAJNIH MESTIH.

Omejitev obveznosti

Četudi se HUAWEI zaveda potencialnih tveganj, le-ta razen v primerih, kjer je z zakonom prepovedano, v nobenih okoliščinah ne prevzema odgovornosti za posredne, izpeljane, naključne, postranske ali kazenske odškodnine, ki bi lahko nastale zaradi uporabe te spletne strani, vključno z, a ne le, izgubo dobička.

Če se Vaša uporaba te spletne strani odrazi v kakršni koli škodi ali izgubi, celotna in največja odgovornost, ki jo prevzema HUAWEI in njegovi partnerji, ne bo presegala skupnega zneska vseh naročnin ali podobnih pristojbin, povezanih z Vašo uporabo storitev ali funkcij te spletne strani.

Nekatere zakonske pristojnosti ne dovoljujejo omejitve odgovornosti. Zato zgoraj omenjene omejitve morda ne veljajo za Vas.

Odškodnina

V primeru kakršne koli zahteve, izgube, odgovornosti ali stroškov (vključno s stroški odvetnika) tretje stranke, vloženih proti HUAWEI, ki izhajajo iz ali se nanašajo na uporabo te spletne strani, se strinjate s kompenzacijo HUAWEI, njegovih direktorjev, zaposlenih, zastopnikov, partnerjev in drugih licenciranih oseb.

Neodvisni ukrepi

Klavzule iz 10. člena "Omejitev odgovornosti" in 11. člen "Odškodnina" tega sporazuma veljajo neodvisno, tudi če se ugotovi, da navedeni členi in / ali klavzule ne morejo izpolniti predvidenega namena ali biti uveljavljeni z zakonom. V obsegu, ki ga dovoljujejo z njim povezani veljavni zakoni, se uporabljajo omejitve odgovornosti iz 10. in 11. člena tega zakona, ne glede na to, ali je izguba posledica (1) kršitve pogodbe, (2) kršitve jamstva, (3) napake ali kršitve, vključno z malomarnostjo ali napačnim prikazovanjem, (4) strogo odgovornostjo, (5) ali drugimi razlogi.

Povratne informacije

Vse povratne informacije, ki jih navedete na tej spletni strani, veljajo za javne. HUAWEI si pridržuje pravico, da brez omejitev uporablja te podatke.

Kršitev teh pogojev uporabe

Soglašate, da si HUAWEI pridržuje pravico, da prekine Vaš dostop do te spletne strani in / ali blokira, da obiščete to spletno stran, če HUAWEI meni, da ste kršili katerega od teh pogojev uporabe.

Če HUAWEI prekliče dostop do te spletne strani zaradi kršenja teh pogojev uporabe, HUAWEI ne prevzema odgovornosti do Vas ali tretjih oseb.

Strinjate se, da lahko HUAWEI brez predhodnega obvestila prekine Vaš dostop do vseh ali dela funkcij tega spletnega mesta iz razlogov, ki vključujejo, a niso omejeni zgolj na:

(1) Odgovor na zahteve organov kazenskega pregona ali drugih vladnih institucij.

(2) Odgovor na Vašo zahtevo. (Če zahtevate izbris ID-ja HUAWEI, morda ne boste mogli dostopati do spletnih nakupovalnih funkcij.)

(3) Odložitev ali večjo spremembo te spletne strani ali katere koli njene storitve.

(4) Nepredvidljivih tehničnih težav.

Veljavne zakonodaje in pristojnosti

Za vzpostavitev, izvrševanja in razlago tega sporazuma ter reševanje sporov, povezanih s tem sporazumom, veljajo zakoni Ljudske republike Kitajske.

Za kraj podpisa tega sporazuma bo veljalo okrožje Longgang v mestu Shenzhen v Ljudski republiki Kitajski. Če pride do spora glede vsebine ali izvajanja tega sporazuma, morata obe stranki poiskati rešitev s prijateljskim posvetovanjem. Če poravnava ni dosežena s posvetovanjem, lahko katera koli stranka vloži tožbo pri pristojnem sodišču v kraju podpisa.

Skladnost s pravili DSA

Za uskladitev z Zakonom o digitalnih storitvah EU (Uredba (EU) 2022/2065, DSA) je družba Huawei imenovala skupino za podporo Sekcije kot našo kontaktno točko, ki omogoča neposredno in hitro komunikacijo z organi držav članic, Evropsko komisijo, Evropskim odborom za digitalne storitve in prejemniki storitve platforme.

Spodbujamo tudi vsakega posameznika ali subjekt, ki nas obvesti o prisotnosti določenih informacij v naši storitvi, za katere posameznik ali subjekt meni, da so nezakonita vsebina.

Če je zadevna dejavnost ali informacije opredeljena kot nezakonita ali neskladna z našimi pogoji, bomo zagotovili in uvedli omejitve, obrazložitev in notranji sistem za skladno ravnanje, določen v 4. poglavju teh pogojev spletnega mesta.

Vse zahteve, pritožbe, obvestila in druga sporočila v skladu s členi 11, 12, 16, 20 in 22 DSA se pošljejo na: dsacompliance@huawei.com. Takšna sporočila morajo biti v angleščini.

Razno

Ti pogoji uporabe predstavljajo celoten sporazum med Vami in HUAWEI, glede Vaše uporabe te spletne strani in nadomestijo vse predhodne pisne ali ustne dogovore med Vami in HUAWEI, glede uporabe te spletne strani. Ne glede na določila drugih sporazumov, podpisanih med Vami in HUAWEI, HUAWEI ne bo sprejel nobenih nasprotnih ponudb glede teh pogojev uporabe in s tem izrecno zavrača vse nasprotne ponudbe.

Če HUAWEI ne spodbuja ali ne zahteva strogega izvajanje teh pogojev uporabe, se to ne sme šteti kot opustitev s strani HUAWEI pravic, ki se nanašajo na izvajanje teh pogojev uporabe. Noben ukrep, ki je bil storjen med HUAWEI-jem in Vami ali tretjo osebo ne bo veljal kot sprememba katerega koli določila teh pogojev uporabe.

Zapuščate consumer.huawei.com
Po kliku na povezavo boste vstopili na spletno mesto tretje osebe. Huawei ni odgovoren in nima nadzora nad tem spletnim mestom tretje osebe.
Nazaj Nadaljuj