Privacy Policy

PRAVNO
Izjava o zasebnosti za poslovanje s potrošniki družbe Huawei

Izjava o zasebnosti za poslovanje s potrošniki družbe Huawei je bila posodobljena
27. marec 2020

Družba Huawei Device Co., Ltd. in njene podružnice po svetu (s skupnim imenom »družba Huawei«) spoštujejo vašo zasebnost. Zato so skupaj pripravile izjavo o zasebnosti (v nadaljnjem besedilu »ta izjava«), ki zajema zbiranje, uporabo, razkrivanje, varovanje, hrambo in prenos osebnih podatkov v družbi Huawei. Seznanite se s to izjavo o zasebnosti in se v primeru vprašanj obrnite na družbo Huawei.

Osebni podatki pomenijo vse elektronske ali druge podatke, ki se samostojno ali v kombinaciji z drugimi podatki lahko uporabijo za prepoznavo posameznikov oziroma omogočajo njihovo prepoznavo. V tej izjavi je pojasnjeno, kako družba Huawei obdeluje vaše osebne podatke, vendar v njej niso zajeti vsi scenariji obdelave, o katerih boste obveščeni med določeno dejavnostjo obdelave. Zaradi tega pred uporabo določenega izdelka ali storitve priporočamo, da preberete obvestilo o zasebnosti ali dodatno izjavo, ki jo je družba Huawei izdala za ta izdelek ali storitev, s čimer zagotovite, da boste razumeli, kako obdeluje vaše osebne podatke, kako lahko uveljavite svoje pravice posameznika, na katerega se nanašajo podatki, in kako se obrniti na upravljavca podatkov.

Ta izjava velja samo za izdelke za osebno in domačo uporabo družbe Huawei, vključno z več funkcijskimi telefoni, pametnimi telefoni, prenosnimi računalniki, tabličnimi računalniki, nosljivimi napravami, napravami za širokopasovno povezavo prek mobilnega telefona, pametnimi gospodinjskimi pripomočki, dodatno opremo, aplikacijami za računalnike, storitvami za mobilne naprave, programsko opremo, zbirkami orodij, spletnimi mesti in storitvami, v katerih je prikazana ali omenjena ta izjava.

I. Kako družba Huawei zbira in uporablja osebne podatke

A. Osebni podatki, ki jih zbere družba Huawei

Pred uporabo izdelkov ali storitev družbe Huawei boste morda morali navesti osebne podatke. Družbi Huawei vam ni treba predložiti osebnih podatkov, vendar vam v nekaterih primerih zaradi nenavedbe določenih osebnih podatkov ne bo mogoče zagotoviti nekaterih povezanih izdelkov ali storitev.

Družba Huawei bo zbirala in uporabljala osebne podatke za namene, ki so navedeni v tej izjavi. V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov osebnih podatkov, ki jih družba Huawei lahko zbira:

1. Osebni podatki, ki jih predložite družbi Huawei

Za uporabo nekaterih funkcij ali storitev je treba registrirati ID za Huawei. Ko registrirate ID za Huawei ali se z ID-jem za Huawei prijavite za opravljanje spletnih nakupov, prenos programske opreme ali nakup storitev, boste pozvani, da navedete ustrezne osebne podatke, kot so vaše ime, e-poštni naslov, številka mobilnega telefona, podatki o naročilu, naslov za dostavo in način plačila.

Družba Huawei vam lahko zagotovi storitve shrambe v oblaku, s katerimi lahko sinhronizirate in varnostno kopirate nekatere datoteke, slike in podatke.

Nekateri izdelki družbe Huawei omogočajo komunikacijo in deljenje informacij z drugimi uporabniki. Ko uporabljate izdelek družbe Huawei za deljenje vsebin z družinskimi člani in prijatelji, boste morda morali ustvariti ID za Huawei, ki vključuje nekatere podatke za javno objavo, kot sta vzdevek in avatar. Družba Huawei lahko zbira podatke, povezane s temi osebami, na primer njihova imena, e-poštne naslove in telefonske številke. Družba Huawei bo sprejela primerne in potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti podatkov, ki jih predložite. Zagotoviti morate, da osebe, katerih podatke predložite, soglašajo s predložitvijo teh podatkov družbi Huawei.

Zaradi izpolnjevanja zahtev nekaterih zakonodaj glede preverjanja resničnosti imen za račune, preprečevanja zasvojenosti z elektronskimi igrami ali internetnih plačil lahko družba Huawei zahteva uradno izdano dokazilo o identiteti ali ustrezne podatke o kartici za identifikacijo.

2. Podatki, ki jih družba Huawei zbira med uporabo storitev

Družba Huawei bo zbirala podatke o napravi in o tem, kako vi in vaša naprava izmenjujete podatke z izdelki in storitvami družbe Huawei. Tovrstni podatki vključujejo:

(1) Podatke o napravi in aplikaciji, kot so ime naprave, identifikacijska koda naprave (IMEI, ESN, MEID in SN), čas vklopa naprave, model strojne opreme, različica operacijskega sistema, različica aplikacije, identifikacijska koda programske opreme ter nastavitve naprave in aplikacij (na primer regija, jezik, časovni pas in velikost pisave).

(2) Podatke o mobilnem omrežju, kot sta ID ponudnika javnega kopenskega mobilnega omrežja (PLMN) in naslov internetnega protokola (IP).

(3) Dnevniške podatke. Ko uporabljate storitve družbe Huawei ali si ogledujete vsebino, ki jo zagotavlja družba Huawei, bo družba Huawei samodejno zbirala in beležila nekatere podatke, na primer čas dostopa, število dostopov, naslov IP in podatke o dogodkih (kot so napake, zrušitve, vnovični zagoni in nadgradnje).

(4) Podatke o lokaciji. Družba Huawei bo zbirala, uporabljala in obdelovala podatke o približni ali natančni lokaciji vaše naprave, ko dostopate do nekaterih storitev na podlagi lokacije (na primer pri iskanju, uporabi programske opreme za navigacijo ali ogledu vremena za določeno lokacijo). Podatke o lokaciji je mogoče pridobiti na podlagi GPS-a, Wi-Fi-a ali ID-ja omrežja ponudnika storitev. Pozvani boste, da izberete aplikacije, za katere želite omogočiti lokacijske storitve. V meniju z nastavitvami naprave lahko za določene storitve onemogočite dovoljenje za dostop do lokacije in tako zavrnete posredovanje podatkov o lokaciji.

(5) Podatke, ki jih shranjujete v strežnikih družbe Huawei. Podatki, ki jih naložite v oblak, se shranjujejo v strežnikih družbe Huawei za hiter dostop in skupno rabo med napravami. Družba Huawei ne bo pregledovala podatkov, ki jih shranjujete v njenih strežnikih.

3. Podatki iz virov drugih ponudnikov

Družba Huawei bo zbirala podatke o vas iz javnih in komercialnih virov, kadar to dovoljuje zakonodaja. Prav tako bo družba Huawei morda pridobila nekatere podatke iz storitev družabnih omrežij drugih ponudnikov, na primer podatek o času, ko se z računom za družabno omrežje prijavite na spletno mesto družbe Huawei.

4. Zbiranje in uporaba podatkov, ki ne omogočajo osebne prepoznave

Podatki, ki ne omogočajo osebne prepoznave, so podatki, na podlagi katerih ni mogoče identificirati posameznika. Primeri podatkov, ki ne omogočajo osebne prepoznave, so statistični podatki o obiskih spletnega mesta, prenosih aplikacij in obsegu prodaje izdelkov. Družba Huawei bo zbirala statistične podatke za vpogled v to, kako uporabniki uporabljajo njene izdelke in storitve. Na ta način lahko izboljšuje svoje storitve v skladu z zahtevami uporabnikov.

Družba Huawei osebne podatke in podatke, ki ne omogočajo osebne prepoznave, hrani in uporablja ločeno. V določenih okoliščinah lahko družba Huawei podatke, ki ne omogočajo osebne prepoznave, po lastni presoji zbira, uporablja, razkriva in prenaša za druge namene.

B. Kako družba Huawei uporablja osebne podatke

Družba Huawei lahko osebne podatke uporablja za naslednje namene:

(1) Registracijo in aktivacijo kupljenih izdelkov za osebno in domačo uporabo družbe Huawei.

(2) Registracijo ID-ja za Huawei za uporabo večjega nabora funkcij in storitev za mobilne naprave.

(3) Dostavo, aktivacijo ali preverjanje naročenih izdelkov in storitev oz. izvajanje sprememb ter zagotavljanje tehnične podpore in poprodajnih storitev za navedene izdelke in storitve v skladu z vašimi zahtevami.

(4) Pošiljanje posodobitev operacijskega sistema ali aplikacij ter obvestil o namestitvi.

(5) Zagotavljanje prilagojene uporabniške izkušnje in vsebine.

(6) Pošiljanje informacij o izdelkih in storitvah, ki bi vas lahko zanimale, pošiljanje povabil v zvezi s promocijskimi dejavnostmi in tržnimi raziskavami družbe Huawei ali pošiljanje trženjskih vsebin. Če ne želite prejemati takšnih informacij, lahko to kadar koli onemogočite.

(7) Izvajanje notranjih revizij, analize podatkov in raziskav, analiziranje učinkovitosti poslovanja in merjenje tržnih deležev ter izboljšave izdelkov in storitev družbe Huawei.

(8) Sinhronizacijo, skupno rabo in hrambo podatkov, ki ste jih naložili ali prenesli, ter podatkov, potrebnih za nalaganje ali prenose.

(9) Izboljšave programov za preprečevanje izgub in prevar družbe Huawei.

(10) Obdelavo v skladu z zakoni in predpisi, na primer v zvezi z davki ali zahtevami organov.

(11) Druge namene v okviru določenih storitev ali z vašim soglasjem.

II. Kako družba Huawei uporablja piškotke in podobne tehnologije

Piškotek je besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani v računalnik ali mobilno napravo, pri čemer lahko vsebino piškotka pridobi in prebere samo strežnik, ki ga je ustvaril. Piškotki so enolični za brskalnik ali aplikacijo za mobilne naprave, ki jo uporabljate. Besedilo v piškotku je običajno sestavljeno iz identifikatorjev, imen mest ter nekaj številk in znakov. Za dodatne podrobnosti, prosimo, preberite pravilnik o piškotkih na naši uradni spletni strani.

III. Kako družba Huawei posreduje osebne podatke

Družba Huawei osebnih podatkov ne posreduje drugim družbam, organizacijam in posameznikom, razen v naslednjih okoliščinah:

(1) Posredovanje podatkov s soglasjem: Po pridobitvi vašega soglasja bo družba Huawei podatke, ki so predmet tega soglasja, posredovala navedenim tretjim osebam ali kategorijam tretjih oseb.

(2) Posredovanje podatkov v skladu z zakoni in predpisi: Družba Huawei lahko posreduje vaše podatke v skladu z zakoni in predpisi za reševanje pravnih sporov ali na zahtevo upravnih ali sodnih organov v skladu z zakonodajo.

(3) Posredovanje podatkov podružnicam družbe Huawei: Vaši podatki se lahko posredujejo podružnicam družbe Huawei samo za izrecne in zakonite namene, pri čemer je to posredovanje omejeno na podatke, potrebne za storitve. Družba Huawei na primer preverja globalno enoličnost računov, preden dovoli njihovo registracijo.

(4) Posredovanje podatkov poslovnim partnerjem: Nekatere izdelke in/ali storitve neposredno zagotavljajo partnerji družbe Huawei. Družba Huawei jim lahko posreduje vaše podatke, ki jih lahko uporabijo tako, da vam zagotovijo naročene izdelke in/ali storitve (npr. izdelke, ki jih zagotavljajo drugi trgovci prek platforme z e-trgovino družbe Huawei, videovsebine, ki jih zagotavljajo druge družbe prek aplikacij družbe Huawei) ter predvidevajo, kakšna so vaša zanimanja, in vam posredujejo oglase, reklamno gradivo in drugo gradivo.

(5) Posredovanje podatkov ponudnikom storitev: Družba Huawei lahko vaše podatke razkrije tudi družbam, ki zagotavljajo storitve za družbo Huawei ali v njenem imenu. Med te ponudnike storitev spadajo na primer družbe, ki zagotavljajo storitve dežurnih klicnih centrov, pošiljajo e-pošto ali izvajajo tehnično podporo v imenu družbe Huawei. Ponudniki storitev lahko vaše podatke uporabijo samo v zvezi z izvajanjem storitev v imenu družbe Huawei.

(6) Družba Huawei mora posredovati vaše podatke, če tako zahtevajo okoliščine, na primer na podlagi veljavne zakonodaje, predpisov, sodnih postopkov ali na zahtevo izvršnih državnih organov.

V primerih iz točk od 3 do 6 mora družba Huawei zagotoviti zakonitost tega posredovanja podatkov in podpisati stroge pogodbe o nerazkrivanju podatkov in/ali klavzule o obdelavi podatkov z družbami, organizacijami in posamezniki, ki imajo dostop do osebnih podatkov, pri čemer morajo te družbe, organizacije in posamezniki upoštevati to izjavo ter izvajati ustrezne ukrepe za zagotavljanje zaupnosti in varnosti pri obdelavi osebnih podatkov.

IV. Kako družba Huawei varuje osebne podatke

Družba Huawei daje velik poudarek na varstvo osebnih podatkov, zato je sprejela standardne uveljavljene prakse za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, uporabo, spreminjanjem, zlorabo ali izgubo. V ta namen družba Huawei izvaja naslednje ukrepe:

(1) Sprejeti so smiselni in izvedljivi ukrepi, s katerimi se zagotovi, da se osebni podatki zbirajo le v obsegu, ki je potreben za namen njihove obdelave. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kot je potrebno za namene, opredeljene v tej izjavi in obvestilu o zasebnosti določenega izdelka ali storitve, razen če podaljšanje obdobja hrambe zahteva ali dovoljuje zakonodaja.

(2) Uporabljajo se različne tehnologije, na primer šifrirne, ki zagotavljajo zaupnost podatkov pri prenosu. Izvajajo se zaupanja vredni zaščitni mehanizmi za zaščito podatkov in strežnikov za shrambo podatkov pred napadi.

(3) Uporabljajo se mehanizmi za nadzor dostopa, s katerimi se zagotovi, da imajo dostop do osebnih podatkov samo pooblaščene osebe. Poleg tega se nadzira število pooblaščenih oseb, pri čemer je vzpostavljeno hierarhično upravljanje dovoljenj glede na zahteve storitev in ravni osebja.

(4) Poslovni partnerji in ponudniki storitev se izbirajo po strogih merilih, pri čemer so zahteve glede varstva osebnih podatkov vključene v gospodarske pogodbe, revizije in evalvacijske dejavnosti.

(5) Izvajajo se tečaji o varstvu podatkov in zaščiti zasebnosti, preizkusi ter dejavnosti obveščanja, s katerimi se krepi ozaveščenost zaposlenih glede varstva osebnih podatkov.

Družba Huawei je zavezana k varovanju osebnih podatkov. Kljub vsemu noben varnostni ukrep ni popoln, zato ni mogoče zagotoviti popolne varnosti izdelka, storitve, spletnega mesta, prenosa podatkov, računalniškega sistema ali omrežne povezave.

Za obvladovanje možnih tveganj, kot so uhajanje, zloraba in izguba osebnih podatkov, so pri družbi Huawei razvili različne mehanizme in nadzorne ukrepe, jasno opredelili standarde ocenjevanja dogodkov in primerov ranljivosti, povezanih z varnostjo, ter uvedli ustrezne postopke za obravnavo, poleg tega so vzpostavili posebno stran Security Advisory and Security Notice s priporočili in obvestili glede varnosti. Družba Huawei ima usposobljeno skupino, ki je zadolžena posebej za reševanje nujnih primerov ter se ukvarja z načrtovanjem varnosti, zmanjšanjem izgube, analizami, iskanjem in odpravljanjem težav, poleg tega pa v sodelovanju s povezanimi oddelki izvaja postopke v zvezi s sledenjem na podlagi predpisov in zahtev o obravnavi dogodkov, povezanih z varnostjo.

Če pride do dogodka, povezanega z osebnimi podatki, vam bo družba Huawei v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi posredovala osnovne informacije o dogodku, povezanem z varnostjo, in njegovih možnih posledicah, vas obvestila o ukrepih, ki jih je ali bo sprejela, ter podala priporočila za aktivno zaščito, preprečevanje tveganj in popravne ukrepe. Obvestilo boste prejeli v obliki e-poštnega sporočila, besedilnega sporočila, potisnega obvestila itd. Če oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, ni mogoče obvestiti posebej, bo družba Huawei sprejela ustrezne učinkovite ukrepe za objavo obvestila o varnosti. Poleg tega družba Huawei prijavi stanje obravnav dogodkov, povezanih z varnostjo osebnih podatkov, v skladu z zahtevami nadzornih organov.

V. Kako lahko upravljate svoje osebne podatke

A. Dostop, urejanje, brisanje, prenosljivost podatkov, omejitev obdelave, nestrinjanje z obdelavo.

Zakonodaja v nekaterih državah in regijah, v katerih družba Huawei zagotavlja izdelke in storitve ali v njih obdeluje osebne podatke, narekuje, da imajo osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico podati zahtevo (v nadaljnjem besedilu »zahteve«) v zvezi z dostopanjem do podatkov, urejanjem, brisanjem ali izbrisom podatkov, prenosom podatkov ter omejevanjem obdelave in nestrinjanjem z obdelavo povezanih osebnih podatkov s strani družbe Huawei. Poleg tega imajo uporabniki pravico do prenosljivosti podatkov.

1. Načini in kanali za predložitev zahtev

Zahteve oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, je treba predložiti prek posebnih kanalov z zagotovljeno zasebnostjo, ki jih določi družba Huawei. Zahteve so veljavne tudi, če oseba, ki predloži zahtevo, ne navede zakonodaje, na kateri temelji zahteva.

Zahteve oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, je mogoče oddati na uradnem spletnem mestu Huawei Consumer BG, prek aplikacije HiCare ali aplikacije Huawei ID. Če oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, predloži zahtevo prek dežurnega klicnega centra, e-pošte, spletne podpore strankam, servisnega centra ali po drugi poti, bo družba Huawei pozvala osebo, na katero se nanašajo osebni podatki, naj zahtevo uradno predloži prek enega od zgoraj navedenih kanalov, kar omogoča lažjo komunikacijo ter posredovanje povratnih informacij o poteku in rešitvah. Kanali, ki se uporabljajo posebej za sprejemanje zahtev oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, so namenjeni zaščiti zakonitih interesov teh oseb, zagotavljanju nemotenega delovanja družbe Huawei in preprečevanju zlorab ali lažne uporabe pravice do predložitve zahtev.

2. Veljavnost zahtev

Po večini zakonodaj morajo osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, pri predložitvi zahtev upoštevati posebne pogoje. V skladu s to izjavo morajo osebe, na katere se nanašajo osebni podatki:

(1) predložiti zahteve po kanalih, ki jih družba Huawei določi za sprejemanje zahtev (tj. prek uradnega spletnega mesta Huawei Consumer BG, aplikacije HiCare ali aplikacije Huawei ID);

(2) družbi Huawei posredovati dovolj informacij, da lahko preveri njihovo identiteto (za zagotovitev, da je zahtevo predložila oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ali druga pooblaščena oseba);

(3) zagotoviti, da je zahteva, ki jo predložijo, dovolj podrobna in izvedljiva.

V nekaterih okoliščinah, ki jih določajo zakoni in predpisi, družba Huawei zahteve morda ne bo dolžna upoštevati v celoti ali je sploh ne bo upoštevala.

B. Preklic soglasja

Obseg pooblaščenega zbiranja podatkov lahko spremenite ali pa prekličete soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost dejavnosti v zvezi z obdelavo, ki temeljijo na soglasju in potekajo do preklica.

Pravice lahko uveljavljate tako, da izbrišete podatke, onemogočite povezane funkcije ali nastavite možnosti zasebnosti v izdelku Huawei. Družba Huawei mora objaviti načine preklica soglasja za posamezne izdelke in storitve v obvestilu o zasebnosti ali v dodatni izjavi, ki se nanaša na te izdelke in storitve, ali na zahtevo v skladu z zgornjim razdelkom A.

C. Preklic registracije ID-ja za Huawei

V izdelkih, pri katerih se uporablja ID za Huawei, lahko prekličete registracijo svojega računa. Po preklicu registracije računa ne boste imeli več dostopa do izdelkov in storitev, vaši osebni podatki pa bodo izbrisani, razen če zakonodaja določa drugače. Po preklicu registracije vašega računa ne bo mogoče obnoviti. Če želite spet uporabljati povezane izdelke ali storitve družbe Huawei, morate registrirati nov ID za Huawei. Prošnjo za preklic registracije lahko pošljete tako, da se v povezanih napravah, aplikacijah ali na uradnem spletnem mestu prijavite s svojim ID-jem za Huawei in zaključite postopek v meniju z nastavitvami.

VI. Kako družba Huawei varuje osebne podatke otrok

Izdelki družbe Huawei za osebno in domačo uporabo so namenjeni odraslim. Vendar se pri družbi Huawei zavedajo, da je treba izvajati dodatne preventivne ukrepe za zaščito zasebnosti in zagotavljanje varnosti, če izdelke in storitve družbe Huawei uporabljajo otroci. Družba Huawei ugotovi, ali so osebe, na katere se nanašajo osebni podatki, otroci, glede na to, kako je polnoletnost opredeljena v zakonodaji posamezne države ali regije.

Ko se osebni podatki otrok zbirajo na podlagi soglasja nosilca starševske odgovornosti, lahko družba Huawei uporablja ali razkriva podatke le v obsegu, ki je dovoljen glede na zakonodajo, v obsegu, v katerega je izrecno privolil nosilec starševske odgovornosti, ali v obsegu, ki je potreben za zaščito otrok. Nosilci starševske odgovornosti, ki potrebujejo dostop do osebnih podatkov otrok in oseb v svojem skrbništvu, oziroma želijo podatke spremeniti ali izbrisati, se lahko obrnejo na družbo Huawei prek kanalov, določenih v poglavju »IV. Kako družba Huawei varuje osebne podatke«.

Če družba Huawei nenamerno zbira osebne podatke otrok brez ustreznega soglasja uradnih nosilcev starševske odgovornosti, bo družba Huawei te podatke izbrisala takoj, ko bo zanje izvedela.

VII. Povezave na spletna mesta, izdelke in storitve drugih ponudnikov

Spletna mesta, programska oprema aplikacij, izdelki in storitve družbe Huawei lahko vsebujejo povezave na spletna mesta, izdelke in storitve drugih ponudnikov. Prav tako se lahko v izdelkih in storitvah družbe Huawei uporabljajo ali zagotavljajo izdelki ali storitve drugih ponudnikov, na primer aplikacije drugih ponudnikov, ki so objavljene v trgovini z aplikacijami HiApp družbe Huawei.

Vse povezave na spletna mesta, izdelke in storitve drugih ponudnikov so vključene samo zato, da so na voljo uporabnikom. O uporabi teh povezav uporabniki odločajo sami. Preden posredujete osebne podatke drugim ponudnikom, preberite in upoštevajte pravilnike o zasebnosti drugih ponudnikov.

VIII. Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Izdelki in storitve družbe Huawei so zagotovljeni prek virov in strežnikov na različnih lokacijah, zato je za zagotavljanje izdelkov in storitev morda potreben prenos osebnih podatkov med različnimi državami. Pooblaščeno osebje družbe Huawei in drugi ponudniki, ki delujejo v imenu družbe Huawei, lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, ki se zbirajo v državi/regiji, ki ni država/regija, v kateri ste vnesli osebne podatke, in kjer je lahko zakonodaja na področju varstva podatkov manj stroga, ter lahko osebne podatke uporabljajo in obdelujejo. Ko se vaši osebni podatki prenesejo v druge države/regije, bodo ti osebni podatki zaščiteni tako, kot je opisano v tej izjavi ali kot vam je drugače razkrito v času zbiranja (npr. prek obvestila o zasebnosti ali dodatne izjave za določen izdelek ali storitev).

Družba Huawei izvaja globalno sprejete prakse v zvezi z zasebnostjo za obdelavo osebnih podatkov, ki so zaščiteni z različno zakonodajo na področju varstva podatkov. Družba Huawei prenaša osebne podatke med državami, v katerih deluje, v skladu s standardi in pogoji veljavne zakonodaje na področju varstva podatkov, vključno s standardi in pogoji, ki se nanašajo na varnost in obdelavo.

Pri osebnih podatkih iz Evropske unije ali Švice družba Huawei upošteva veljavne zakonske zahteve glede zagotavljanja ustreznih varnostnih ukrepov pri prenosu osebnih podatkov v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švice. Uporabljajo se različni pravni mehanizmi, kot so standardne pogodbene klavzule, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov med državami, ali se izvajajo varnostni ukrepi pred prenosom podatkov med državami, kot je anonimizacija podatkov.

IX. Mednarodni uporabniki/Uporabniki iz Hongkonga, Macaa in Tajvana, Kitajska

Če storitve Huawei Mobile Services uporabljate v državi ali regiji, ki je našteta v 2. delu Dodatka A, je upravljavec podatkov družba Aspiegel Limited s sedežem na Irskem. Če storitve Huawei Mobile Services uporabljate v državi ali regiji, ki je našteta v 3. delu Dodatka A, je upravljavec podatkov družba Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited. Če želite več podrobnosti glejte izjavo o zasebnosti lokalnih storitev v oblaku za stranke.

Spletne trgovine Huawei v vseh sodnih pristojnostih zunaj Kitajske imajo lastno pravno osebo, ki je odgovorna za osebne podatke, ki so zbrani znotraj te pristojnosti, Če želite več podrobnosti o upravljavcu podatkov, glejte izjavo o zasebnosti lokalne spletne trgovine.

X. Posodabljanje te izjave

Družba Huawei si pridržuje pravico, da lahko kadar koli posodobi to izjavo.

Če se ta izjava občasno spremeni, mora družba Huawei objaviti obvestilo o spremembi na različne načine, na primer z objavo najnovejše različice na uradnem spletnem mestu družbe: http://consumer.huawei.com.

»Bistvene spremembe« te izjave med drugim vključujejo:

(1) bistvene spremembe v načinih izvajanja storitev, na primer glede namenov obdelave osebnih podatkov, vrst obdelanih osebnih podatkov in načinov uporabe osebnih podatkov,

(2) bistvene spremembe lastniške strukture, organizacijske strukture itd., na primer spremembe lastništva zaradi prilagoditev poslovanja, stečaja ali prevzema,

(3) spremembe glavnih predmetov posredovanja, prenosa ali razkrivanja osebnih podatkov,

(4) bistvene spremembe uporabnikovih pravic glede obdelave osebnih podatkov in načinov, na katere lahko uporabnik uveljavlja te pravice,

(5) spremembe v oddelkih, stikih in kanalih za vložitev pritožb družbe Huawei, ki so zadolženi za varnost obdelave osebnih podatkov,

(6) visoka tveganja, ki so ugotovljena s poročili o ocenjevanju vplivov na varnost osebnih podatkov.

XI. Stik z družbo Huawei

Če imate vprašanja, pripombe ali predloge, jih lahko pošljete družbi Huawei prek strani za stik ali jih posredujete pisarnam po svetu. Za celoten seznam pisarn družbe Huawei po svetu obiščite to stran.

Če želite uveljaviti svoje pravice glede zasebnosti ali imate pomisleke glede zasebnosti in želite vložiti s tem povezano pritožbo pri naši uradni osebi za varstvo podatkov (DPO) oziroma se želite z njo pogovoriti o splošnih vidikih varstva podatkov, obiščite naš Portal s pravicami posameznikov, na katere se nanašajo podatki.

Opomba: Zaradi razlik med nacionalnimi zakonodajami in jeziki se lahko lokalne različice Izjave o zasebnosti za poslovanje s potrošniki družbe Huawei razlikujejo od različice v angleščini. V primeru neskladij veljajo lokalne različice.

Avtorske pravice © 2020 Huawei Device Co., Ltd. Vse pravice pridržane.

Dodatek A – Seznam držav/regij

Družba Huawei si pridržuje pravico do občasnega posodabljanja tega seznama.

Št. Države/regije
1. del Celinska Kitajska
2. del Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Republika Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Republika Severna Makedonija, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Nizozemska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Združeno kraljestvo, Švica, Črna gora, Albanija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Vatikanska mestna država, Malta, Moldavija, Izrael, Nizozemski Antili, Andora, Monako, San Marino, Ferski otoki, Gibraltar, Grenlandija, Guernsey, Otok Man, Jersey, Sint Maarten, Otok svetega Martina, Sveta Pierre in Miquelon (Francija), Karibska Nizozemska, Alandski otoki, Japonska, Južna Koreja, Turčija, Avstralija, Nova Zelandija, Kanada, Sveti Vincencij in Grenadine, Ukrajina
3. del Hongkong (Kitajska), Macao (Kitajska), Malezija, Vietnam, Indija, Bangladeš, Kambodža, Laos, Mjanmar, Nepal, Papua Nova Gvineja, Filipini, Singapur, Šrilanka, Tajvan (Kitajska), Tajska, Fidži, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonezija, Salomonovi otoki, Brunej, Maldivi, Butan, Kiribati, Kokosovi otoki, Cookovi otoki, Francoska Polinezija, Guam, Vzhodni Timor, Kiribati, Marshallovi otoki, Mikronezija, Nauru, Nova Kaledonija, Niue, Norfolški otok, Severni Marianski otoki, Palau, Pitcairnski otoki, Zvezni otoki, Tuvalu, Wallis in Futuna, Ameriška Samoa, Bolivija, Kolumbija, Kostarika, Dominikanska republika, Ekvador, Salvador, Gvatemala, Honduras, Jamajka, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venezuela, Čile, Portoriko, Aruba, Bahami, Barbados, Britanski Deviški otoki, Francoska Gvajana, Grenada, Haiti, Sveta Lucija, Surinam, Trinidad in Tobago, Belize, Antigva in Barbuda, Bermudi, Angvila, Gvajana, Martinik, Saint Kitts in Nevis, Otoki Turks in Caicos, Kajmanski otoki, Dominika, Gvadelup, Montserrat, Saint-Barthelemy, Falklandski otoki (Malvini), Deviški otoki Združenih držav, Alžirija, Bahrajn, Kamerun, Čad, Slonokoščena obala, Egipt, Irak, Jordanija, Kuvajt, Mali, Oman, Pakistan, Katar, Saudova Arabija, Senegal, Združeni Arabski Emirati (UAE), Jemen, Republika Kongo (Kongo), Benin, Burkina Faso, Ekvatorialna Gvineja, Etiopija, Gabon, Libanon, Libija, Mavretanija, Maroko, Južni Sudan, Togo, Afganistan, Srednjeafriška republika, Zelenortski otoki, Demokratična republika Kongo (DRC), Džibuti, Eritreja, Gambija, Gvineja Bissau, Niger, Gvineja, Država Palestina, Sveta Helena, Ceuta in Melilla, Kanarski otoki, Angola, Bocvana, Komori, Gana, Kenija, Liberija, Lesoto, Mayotte, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Nigerija, Namibija, Otok Reunion, Sierra Leone, Somalija, Svazi, São Tomé in Príncipe, Sejšeli, Južna Afrika, Tanzanija, Uganda, Zambija, Zimbabve, Burundi, Ruanda, Belorusija, Gruzija, Armenija, Azerbajdžan, Mongolija, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizistan, Tadžikistan, Rusija, Brazilija, Argentina