Tālruņa akumulators ātri izlādējas un tā gaidstāves laiks ir īss

Atbilstošie produkti: Tablet,Smartphone
Atbilstošie produkti:
zoom in pic
Tālruņa akumulators ātri izlādējas un tā gaidstāves laiks ir īss

Tālruņa akumulatora gaidstāves laiks ir saistīts ar akumulatora kapacitāti, tālruņa iestatījumiem, kā arī jūsu lietošanas paradumiem. Ievērojot tālāk sniegtos ieteikumus, varat paildzināt tālruņa gaidstāves laiku.

Ieteikumi ikdienas lietošanai

 1. Samaziniet multivides skaļumu.
 2. Izmantojiet internetu vietā, kur ir labs tīkla signāls.
 3. Regulāri atveriet neseno uzdevumu ekrānu un notīriet nevajadzīgās fona lietotnes.

 4. Reizi nedēļā restartējiet tālruni, lai dzēstu uzkrātos liekos failus, kurus radījušas fona lietotnes.
 5. Atjauniniet tālruņa sistēmu uz jaunāko versiju. Jaunākas versijas labāk optimizē enerģijas patēriņu un sistēmas stabilitāti.

  Instalējot sistēmas atjauninājumus, jūsu personas dati netiek dzēsti, tomēr pirms atjauninājuma instalēšanas ieteicams dublēt svarīgus datus.

Arī tālāk minētie iestatījumi var palīdzēt taupīt enerģiju.

 1. Izmantojiet opciju Optimizēt akumulatora lietojumu.

  Atveriet lietotni Iestatījumi un pārejiet uz sadaļu Akumulators > Optimizēt akumulatora lietojumu, lai sistēma varētu noteikt funkcijas, kas tērē daudz enerģijas. Pēc tam varat izlemt, kad veikt optimizāciju.

 2. Skatiet sadaļu Akumul. lietojums.

  Atveriet lietotni Iestatījumi un meklējiet un atveriet sadaļu Akumulatora lietojums. Ja sarakstā Programmatūra ievērojat, ka kādas lietotnes patērē daudz enerģijas, varat iespējot opciju Enerģijas patēriņa uzvedne un modificēt iestatījumus sadaļā Lietotņu palaišana, lai samazinātu enerģijas patēriņu.

  Ja kādas lietotnes netiek bieži lietotas, bet patērē daudz enerģijas, atinstalējiet tās, lai novērstu pārmērīgu enerģijas patēriņu.

   
  • Sadaļā Lietotņu palaišana atspējojiet opciju Automātiska pārvaldība un pēc nepieciešamības iespējojiet vai atspējojiet opciju Automātiska palaišana, Sekundāra palaišana un Darbība fonā.
  • Sistēmā EMUI 5.X attiecīgais iestatījums ir Pēc ekrāna bloķēšanas aizvērt lietotnes.

  Piezīme. Šo iestatījumu mainīšana var ietekmēt paziņojumus, ko saņemat no lietotnēm, kas darbojas fonā.

 3. Pielāgojiet ekrāna iestatījumus.
  • Atveriet lietotni Iestatījumi un meklējiet un atveriet sadaļu Ekrāna izšķirtspēja. Pieskarieties opcijai Ekrāna izšķirtspēja un iespējojiet opciju Viedā izšķirtspēja. Varat arī atspējot opciju Viedā izšķirtspēja un atlasīt zemāku izšķirtspēju sadaļā Pielāgots.

   Versijā EMUI 5.X veiciet tālāk norādītās darbības. Pēc nepieciešamības iespējojiet vai atspējojiet opciju Enerģijas taupīšana ar zemu izšķirtspēju.

  • Ja tālrunī ir pieejama funkcija Aptumšot interfeisa krāsas vai Tumšais režīms, iespējojiet šo funkciju, lai taupītu enerģiju.
 4. Iespējojiet opciju Enerģijas taupīšanas režīms.
  Atveriet lietotni Iestatījumi un meklējiet un atveriet sadaļu Enerģijas taupīšanas režīms.
  • Iespējojiet funkciju Enerģijas taupīšanas režīms vai Ultra enerģijas taupīšana, lai panāktu ilgāku gaidstāves laiku.

  • Ja tālrunī tiek atbalstīts Veiktsp. režīms, ieteicams to izslēgt, lai novērstu pārmērīgu enerģijas patēriņu.
 5. Pielāgojiet tīkla savienojuma iestatījumus.
  • Atveriet lietotni Iestatījumi, meklējiet un atveriet sadaļu Uzturiet savienojumu, kad ierīce atrodas miega režīmā un pēc tam atspējojiet šo funkciju, lai tālrunis netērētu pārmērīgi daudz enerģijas, kad ir aktivizēts miega režīms.
  • Atveriet lietotni Iestatījumi, meklējiet un atveriet sadaļu Datu lietojuma samazinātājs vai Viedā datu taupīšana un ieslēdziet slēdzi, lai fona lietotnēm liegtu izmantot mobilos datus. Šādi tiks samazināts gan datu lietojums, gan arī enerģijas patēriņš.

  Sistēmā EMUI 5.X un EMUI 8.X:

  Mobilie dati: statusa joslā pavelciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties opcijai Mobilie dati un turiet un pēc tam atspējojiet opciju Mobilie dati vienmēr ieslēgti.

  Wi-Fi: statusa joslā pavelciet uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties Wi-Fi un turiet, pārejiet uz sadaļu Konfigurēt > Aktivizēt Wi-Fi arī miega režīmā un pēc tam atlasiet opciju Tikai ja pieslēgts pie strāvas.

  Piezīme. Šo iestatījumu maiņa ietekmēs veidu, kādā lietotnes piekļūst internetam, kad tālrunī ir izveidots savienojums ar mobilo datu tīklu.

Vai tas ir noderīgi?
Paldies par atsauksmēm.