Privacy Policy

Ērtākai satura apskatei, izmantojiet lūdzu jaunāko Internet Explorer versiju vai izvēlieties citu pārlūkprogrammu.
JURIDISKIE JAUTĀJUMI
Huawei patērētāju uzņēmējdarbības konfidencialitātes paziņojums

Uzņēmums Huawei Device Co., Ltd. un tā meitasuzņēmumi visā pasaulē (kopā – “Huawei”, “mēs”, “mūsu” un “mūs”) ievēro jūsu konfidencialitāti. Ar šo mēs izstrādājam šo Paziņojumu par konfidencialitāti (turpmāk – “šis Paziņojums”), lai palīdzētu jums saprast, kā mēs vācam, izmantojam, izpaužam, aizsargājam, glabājam un pārsūtām jūsu personas datus. Lūdzu, veltiet brīdi laika, lai rūpīgi izlasītu mūsu Paziņojumu, un sazinieties ar mums, ja jums radušies kādi jautājumi.

Šis Paziņojums attiecas uz Huawei produktiem un pakalpojumiem, kuros ir parādīts vai kuri piemin šo Paziņojumu, tai skaitā funkcionālajiem tālruņiem, viedtālruņiem, klēpjdatoriem/planšetdatoriem, Huawei Vision, valkājamierīcēm, mobilajām platjoslas ierīcēm, mājas maršrutētājiem, viedajām sadzīves ierīcēm, piederumiem, datora lietotnēm, mobilajām interneta lietotnē (turpmāk – “lietotnes”), programmatūru, rīkkopām, tīmekļa vietnēm un pakalpojumiem.

Papildus šim Paziņojumam, iesakām rūpīgi izlasīt Huawei paziņojumu par konfidencialitāti vai konkrētā produkta vai pakalpojuma, kuru paredzēts lietot, papildu paziņojumu (turpmāk – “Produkta paziņojums par personas datu aizsardzību”). Produkta paziņojums par personas datu aizsardzību ir šī paziņojuma svarīga daļa. Tajā ir sniegta pamata informācija, piemēram, kā katrs produkts vai pakalpojums apstrādā jūsu personas datus, kā izmantot jūsu datu subjekta tiesības, kas ir datu pārziņi un kā sazināties ar pārziņiem. Ja pastāv kāds konflikts ar šo Paziņojumu, noteicošais ir Produkta paziņojums par personas datu aizsardzību. Attiecībā citā daļām noteicošais ir šis Paziņojums.

Kā Huawei vāc un izmanto jūsu personas datus

1. Kā Huawei vāc jūsu personas datus

Personas informācija attiecas uz visu veidu informāciju, kas tiek reģistrēta elektroniski vai citādi attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, izņemot informāciju, kas ir anonimizēta. Mēs varam vākt jūsu personas datus, kad izmantojat mūsu produktus vai pakalpojumus vai kad mijiedarbojaties ar mums. Atkarībā no izmantotā pakalpojuma un jūsu mijiedarbības ar mums vākti tiks dažādu veidu dati. Dažos gadījumos varat izvēlēties nesniegt mums šādus datus, bet tas mums var liegt nodrošināt jums attiecīgos produktus vai pakalpojumus vai var pat nozīmēt to, ka mēs nevaram reaģēt uz vai novērst jūsu iesniegtās problēmas.

Nodrošinot jums saistītos produktus vai pakalpojumus, mēs arī varam vākt un apkopot statisku, piemēram, tīmekļa vietņu apmeklējumus, lietotņu lejupielādes un produktu pārdevuma apjomu, lai izprastu, kā mūsu produkti un pakalpojumi tiek izmantoti. Šī Paziņojuma nolūkos iepriekš minētā statistika tiek uzskatīta kā dati, kas nav personas dati. Mēs pieliksim visas iespējamās pūles, lai izolētu jūsu personas datus no datiem, kas nav personas dati, un izmantotu tos atsevišķi. Personas dati, kas ir sajaukti ar datiem, kas nav personas dati, joprojām tiks uztverti kā personas dati.

Mēs vāksim un izmantosim jūsu personas datus tikai tiem nolūkiem, kas aprakstīti šajā Paziņojumā un Produkta paziņojumā par personas datu aizsardzību. Tālāk ir sniegti daži personas datu, kuru mēs varam vākt, piemēri.

(1) Personas dati, ko jūs sniedzat Huawei

Noteiktu funkciju vai pakalpojumu izmantošanai jums jāreģistrē HUAWEI ID. Kad jūs reģistrējat HUAWEI ID vai piesakāties savā HUAWEI ID, lai iepirktos tiešsaistē, lejupielādētu programmatūru vai pirktu pakalpojumus, mēs varam lūgt jums sniegt saistītus personas datus, piemēram, jūsu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, pasūtījuma informāciju, piegādes adresi un maksāšanas metodi.

Daži Huawei produkti jums ļauj sazināties un kopīgot informāciju ar citiem. Kad izmantojat Huawei produktu, lai kopīgotu informāciju ar savu ģimeni un draugiem, jums, iespējams, būs jāizveido atvērts HUAWEI ID profils, kas ietver jūsu segvārdu un avatārs. Mēs varam vākt informāciju arī par jūsu ģimeni un draugiem, piemēram, viņu vārdus un uzvārdus, e-pasta adreses un tālruņa numurus. Mēs veiksim piemērotus un nepieciešamus pasākumus, lai nodrošinātu viņu saziņas drošību.

Lai ievērotu noteiktu jurisdikciju prasības attiecībā uz kontu reģistrāciju ar īsto vārdu, spēļu atkarības novēršanas sistēmām vai maksājumiem internetā, kā arī citas prasības mēs varam lūgt jums uzrādīt identitātes apliecinājumu, ko izdevusi vietējā valdība, vai attiecīgo kartes informāciju, kas var autentificēt jūsu identitāti.

(2) Informācija, ko Huawei vāc pakalpojumu izmantošanas laikā

Kad izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus, mēs vāksim jūsu ierīces informāciju un to, kā jūs un jūsu ierīce mijiedarbojas ar mūsu produktiem un pakalpojumiem. Šāda informācija ietver tālāk norādīto.

a. Ierīces informācija un lietotņu informācija, piemēram, ierīces nosaukums, ierīces identifikators, ierīces aktivizācijas laiks, aparatūras modelis, operētājsistēmas versija, lietotnes versija, programmatūras identifikators un ierīces un lietotņu iestatījumi (piemēram, reģions, valoda, laika josla un fonta izmērs).

b. Mobilā tīkla informācija, piemēram, publiskais sauszemes mobilais tīkla (PLMN) sniedzēja ID, ģeogrāfiskā atrašanās vieta (piemēram, teritorijas, kurā atrodas ierīce, šūnu ID) un jūsu interneta protokola (IP) adrese.

c. Žurnāla informācija. Kad jūs izmantojat Huawei pakalpojumus vai skatāt Huawei nodrošināto saturu, mēs automātiski vāksim un reģistrēsim noteiktu informāciju, piemēram, piekļuves laiku, piekļuves reižu skaitu, IP adresi un informāciju par notikumiem (piemēram, kļūdām, avārijām, restartēšanu un atjauninājumiem).

d. Atrašanās vietas informācija. Kad piekļūstat noteiktiem no atrašanās vietas atkarīgiem pakalpojumiem (piemēram, veicat meklējumus, izmantojat navigācijas programmatūru vai skatāt laikapstākļus konkrētā atrašanās vietā), mēs vāksim, izmantosim un apstrādāsim jūsu ierīces aptuvenu vai precīzu atrašanās vietu. Šāda informācija var tikt iegūta, izmantojot uz GPS, Wi-Fi un pakalpojumu sniedzēja tīkla ID. Mēs lūgsim jums atlasīt lietotnes, kurām vēlaties iespējot atrašanās vietas pakalpojumus. Jūs varat atteikties kopīgot savu atrašanās vietu, atspējojot attiecīgo atļauju savas ierīces iestatījumos.

e. Informācija, kas saglabāta mākonī. Piemēram, informācija, ko jūs augšupielādējat mākonī, tiks glabāta mūsu serveros, lai nodrošinātu ātru piekļuvi un kopīgošanu starp ierīcēm. Šādai informācijai neviens nevar piekļūt bez jūsu atļaujas.

(3) Informācija no trešajām pusēm

Ja to pieļauj vietējie tiesību akti, mēs varam arī iegūt citu informāciju par jums, jūsu ierīci vai pakalpojumu lietojumu no publiskiem vai leģitīmiem komerciāliem avotiem. Piemēram, mēs iegūstam informāciju no trešās puses, kad jūs piesakāties mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot trešās puses sociālo tīklu kontu, vai kas jūsu kontaktinformāciju augšupielādē citas personas, kas izmanto mūsu komunikāciju pakalpojumus.

2. Kā Huawei izmanto jūsu personas datus

Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai ar tiesisku pamatu. Saskaņā ar piemērojamiem vietējiem tiesību aktiem, mēs varam izmantot jūsu personas datus tālāk norādītajiem nolūkiem atbilstoši kādam no tiesiskajiem pamatiem: jūsu piekrišana; nepieciešamība veikt/stāties līgumattiecībās starp jums un Huawei; nepieciešamība aizsargāt jūsu vai citu personu leģitīmā intereses; nepieciešamība izpildīt juridiskās saistības; un nepieciešamība aizsargāt uzņēmumu leģitīmās intereses:

(1) reģistrēt un aktivizēt mūsu produktus vai pakalpojumus, kurus jūs iegādājāties;

(2) reģistrēt jūsu HUAWEI ID, lai jūs varētu izmantot plašāku funkciju klāstu;

(3) piegādāt, aktivizēt vai verificēt jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus vai veikt izmaiņas un sniegt tehnisko atbalstu un pēcpārdošanas apkalpošanu attiecībā uz šādiem piedāvājumiem pēc jūsu pieprasījuma;

(4) paziņot jums par operētājsistēmas vai lietotņu atjauninājumiem un instalāciju;

(5) sniegt individualizētas lietošanas iespējas un saturu;

(6) pēc jūsu atļaujas iegūšanas vai pieprasījuma saņemšanas nosūtīt jums informāciju par produktiem un pakalpojumiem, kas varētu jūs interesēt, uzaicināt jūs uz mūsu reklāmas aktivitātēm un tirgus aptaujām vai nosūtīt jums mārketinga informāciju;

(7) veikt iekšēju auditu, datu analīzi un izpēti; analizēt uzņēmējdarbības efektivitāti un novērtēt tirgus daļas; kā arī uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus;

(8) novērst problēmas pēc tam, kad jūs mums atsūtāt detalizētu informāciju par kļūdām;

(9) sinhronizēt un glabāt jūsu augšupielādētos vai lejupielādētos datus, kā arī tos datus, kas nepieciešami augšupielādes un lejupielādes darbību nodrošināšanai;

(10) uzlabot mūsu zaudējumu novēršanas un krāpniecības novēršanas programmas;

(11) ievērot piemērojamos vietējos tiesību aktus/noteikumus, piemēram, izpildīt e-komercijas platformas pārvaldības saistības vai ievērot juridiskās valdības prasības;

(12) citi nolūki, kas aprakstīti Produkta paziņojumā par personas datu aizsardzību.

Kā Huawei izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas

Mēs savās tīmekļa vietnēs, mobilajās lietotnēs, tiešsaistes pakalpojumos, e-pasta ziņojumos un reklāmās varam izmantot sīkfailus, pikseļu tagus, tīmekļa informatorus un citas lokālās glabāšanas tehnoloģijas. Ar sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju palīdzību vākto informāciju neuzskata par personas datiem. Tomēr, ja vietējos tiesību aktos IP adreses un līdzīgi identifikatori tiek uzskatīti par personas datiem, arī mēs tos uzskatīsim par personas datiem. Dažos gadījumos mēs sajaucam datus, kas nav personas dati, kuri tiek vākti, izmantojot šīs tehnoloģijas, ar mūsu rīcībā esošajiem personas datiem. Šī Paziņojuma nolūkos jauktus datus mēs uztversim kā personas datus.

Sīkfails ir teksta fails, kuru izveidot tīmekļa serveris un saglabā datorā vai mobilajā ierīcē. Izgūt vai nolasīt sīkfaila saturu var tikai serveris, kas izveidojis attiecīgo sīkfailu. Sīkfaili ir unikāli jūsu izmantotajam pārlūkam vai mobilajai lietotnei. Tie parasti satur identifikatorus, vietņu nosaukumus, skaitļus un rakstzīmes.

Sīkfaili dažkārt tiek glabāti datorus vai mobilajās ierīcēs, lai uzlabotu lietošanas iespējas, tostarp tālāk norādītie.

(1) Nepieciešamie sīkfaili:

− Pieteikšanās un verifikācija. Kad izmantojat savu HUAWEI ID, lai pieteiktos tīmekļa vietnē, sīkfaili var palīdzēt pāriet no vienas lapas uz citu, nepiesakoties atkārtoti katrā lapā.

− Jūsu preferenču un iestatījumu glabāšana. Tīmekļa vietnes var izmantot sīkfailus, lai saglabātu personiskus iestatījumus, piemēram, valodu, fonta lielumu, iepirkumu grozu un citas pārlūkošanas preferences datoros vai mobilajās ierīcēs.

(2) Analīzes sīkfaili: Statistiskā analīze. Ar sīkfailu palīdzību mēs varam vākt informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes un citas lietotnes, tostarp reģistrējot vienreizēju apmeklējumu (izmantojot sesijas sīkfailu) vai vairākus apmeklējumus (izmantojot pastāvīgu sīkfailu).

(3) Reklāmas sīkfaili: Uz interesēm balstīta reklamēšana. Ar sīkfailu palīdzību mēs varam vākt informāciju par jūsu aktivitāti tiešsaistē, atklāt jūsu intereses un piegādāt jums īpaši saistītas reklāmas.

Jūs varat pārvaldīt vai dzēst sīkfailus pēc pašu izvēles. Jūs varat izdzēst visus sīkfailus, kas tiek glabāti jūsu datorā, un lielākā daļa tīmekļa pārlūku sniedz iespēju bloķēt sīkfailus. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā mainīt pārlūka iestatījumu, sazinieties ar pārlūka nodrošinātāju.

Ja jūs izdzēsīsiet sīkfailus, jums būs jāmaina iestatījumi katru reizi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes. Lūdzu, ņemiet vērā, ka daži mūsu pakalpojumi var pieprasīt izmantot sīkfailus. Šādā gadījumā sīkfailu atspējošana var pilnībā vai daļēji ietekmēt šos sniegtos pakalpojumus.

Papildus sīkfailiem mēs savās tīmekļa vietnēs varam izmantot arī citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa informatorus un pikseļu tagus. Tīmekļa informators parasti ir elektronisks attēls, kas iegults tīmekļa vietnē vai e-pasta ziņojumā, lai identificētu jūsu ierīces sīkfailus, kad piekļūstat tīmekļa vietnei vai e-pasta ziņojumam. Pikseļu tagi ļauj mums sūtīt e-pastus tādā veidā, lai tie būtu lasāmi jums, un uzzināt, vai e-pasta ziņojums tika atvērts.

Mēs un mūsu trešās puses partneri izmantojam šīs tehnoloģijas dažādiem mērķiem, tostarp pakalpojumu izmantošanas analīzei (kopā ar sīkfailiem) un patīkamāka satura un reklāmas nodrošināšanai. Piemēram, e-pasts, kuru mēs jums nosūtām, var ietvert noklikšķināmu URL, kas savieno ar mūsu tīmekļa vietni. Ja noklikšķināsiet uz URL, mēs sekosim jūsu apmeklējumam, lai palīdzētu izprast jūsu produktu un pakalpojumu preferences, kā arī uzlabotu mūsu klientu apkalpošanu.

Daudzi tīmekļa pārlūki piedāvā funkciju “Neizsekot”, kura tīmekļa vietnēm var nosūtīt neizsekošanas pieprasījumus. Lielākās interneta standartizācijas organizācijas vēl nav izstrādājušas noteikumus par to kā tīmekļa vietnēm būtu jārīkojas ar šādiem pieprasījumiem.

Pašlaik mēs neļaujam jums mainīt sīkfailu apstrādes veidus, pamatojoties uz funkcijas Neizsekot iestatījumiem vai citām līdzīgam jūsu izvēlētām funkcijām.

Kā Huawei uztic, kopīgo, pārsūta un izpauž jūsu personas datus

1. Uzticēšana

Dažos gadījumos mēs varam uzticēt jūsu personas datu apstrādi mūsu vārdā citiem uzņēmumiem. Piemēram, mēs varam uzticēt citam uzņēmumam nodrošināt atbalstu pa tālruni, e-pastu sūtīšanu un tehniskā atbalsta sniegšanu. Šādi uzņēmumi drīkst izmantot jūsu personas datus tikai pakalpojumu sniegšanai mūsu vārdā.

Mēs ar norīkoto pusi noslēgsim stingru uzticības līgumu par personas datu apstrādes noteikumiem. Norīkotajai pusei ir jāapstrādā attiecīgie personas dati atbilstoši šim Paziņojumam un mūsu norādījumiem un jāveic attiecīgie konfidencialitātes un drošības pasākumi, lai nodrošinātu personas datu drošību.

2. Kopīgošana

Kopīgošana attiecas uz procesu, kurā mēs sniedzam personas datus citiem personas datu apstrādātājiem, un abas puses var neatkarīgi noteikt datu apstrādes nolūkus un metodes. Mēs nekopīgosim jūsu personas datus ar ārējām pusēm, izņemot tālāk norādītajos gadījumos.

(1) Kopīgošana ar jūsu piekrišanu. Pēc jūsu piekrišanas iegūšanas mēs kopīgosim jūsu autorizētos personas datus ar jūsu norādītām trešajām pusēm.

(2) Kopīgošana likumā noteiktajos apstākļos. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus saskaņā ar tiesību aktiem/noteikumiem, strīdu risināšanas prasībām vai administratīvo un tiesas iestāžu juridiskajām prasībām.

(3) Kopīgošana ar mūsu meitasuzņēmumiem. Jūsu dati var tikt kopīgoti ar mūsu meitasuzņēmumiem. Mēs kopīgosim jūsu datus ar meitasuzņēmumiem tikai konkrētiem, noteiktiem un leģitīmiem mērķiem. Mēs kopīgosim tikai tādu informāciju, kas ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanai. Piemēram, lai izvairītos no atkārtotas HUAWEI ID reģistrācijas, mums ir jāverificē reģistrējamā konta globālā unikalitāte.

(4) Kopīgošana ar sadarbības partneriem. Lai nodrošinātu jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, mēs varam kopīgot ar mūsu trešo pušu partneriem informāciju par jūsu pasūtījumu, kontu, ierīci un atrašanās vietu. Tomēr mēs kopīgosim jūsu personas datus tikai leģitīmiem, piemērotiem, nepieciešamiem, konkrētiem un skaidriem mērķiem. Mūsu partneri ir minēti tālāk.

a. Pārdevēji un izstrādātāji, kas ir trešās puses. Dažus mūsu produktus un pakalpojumus jums tieši nodrošina trešās puses. Šādos gadījumos mēs kopīgosim ar trešām pusēm ar darījumu saistītu informāciju, lai izpildītu prasības attiecībā uz jūsu iegādātajiem produktiem un pakalpojumiem. Piemēram, kad lietotnē HUAWEI AppGallery iegādājaties produktus no izstrādātājiem, kas ir trešā puse, mēs kopīgosim ar izstrādātāju nepieciešamo informāciju, lai pabeigtu darījumu.

b. Preču un tehnisko pakalpojumu nodrošinātāji. Mēs varam kopīgot jūsu personas datus ar trešām pusēm, kuras atbalsta mūsu funkcijas un darbības, tostarp trešām pusēm, kuras piegādā vai nodrošina infrastruktūras tehnoloģijas pakalpojumus, loģistikas un izplatīšanas pakalpojumus, maksājumu pakalpojumus un datu apstrādes pakalpojumus. Mēs kopīgojam šādus datus, lai īstenotu mūsu produktu un pakalpojumu funkcionalitāti. Piemēram, mēs kopīgosim jūsu pasūtījuma informāciju ar loģistikas pakalpojumu sniedzēju, lai organizētu piegādi, vai jūsu pasūtījuma numuru un pirkuma summu ar trešās puses maksājumu aģentūru, lai apstiprinātu jūsu maksājumu instrukcijas un pabeigtu darījumu.

Mēs veiksim drošības novērtēšanu attiecībā uz kopīgošanas uzvedību un personas datu saņēmējiem un parakstīsim datu aizsardzības līgumu vai stingru konfidencialitātes līgumu ar šīm trešām pusēm, lai ievērotu šo Paziņojumu un veiktu piemērotu konfidencialitātes un drošības pasākumus, apstrādājot jūsu personas datus.

3. Pārsūtīšana

Ja personas datu pārsūtīšana ir iesaistīta apvienošanās vai pārņemšanas, sadalīšanās, likvidēšanas vai bankrota dēļ, mēs jums vispirms nosūtīsim paziņojumus, lai norādītu saņēmēju nosaukumus un kontaktinformāciju, un pieprasīsim šīm personām ievērot šo Paziņojumu, veicot jūsu personas datu apstrādi. Saņēmējam, kurš mēģinās mainīt sākotnējo apstrādes nolūku vai metodi, būs atkārtoti jāiegūst jūsu piekrišana.

4. Publiska izpaušana

Mēs izpaudīsim jūsu personas datus tikai tālāk norādītajās situācijās.

(1) Pēc jūsu piekrišanas iegūšanas.

(2) Ar tiesisku vai saprātīgu pamatojumu. Mēs varam izpaust jūsu informāciju, ja to pieprasa tiesību akti, juridiskais process, tiesvedība vai publiskās un valdības iestādes.

Kā Huawei aizsargā jūsu personas datus

Mums ir svarīga jūsu personas datu drošība. Mēs esam pieņēmuši nozares standarta prasi jūsu personas datu aizsargāšanai pret neautorizētu piekļuvi/izpaušanu/lietošanu/modificēšanu, bojāšanu vai zaudēšanu. Ar šādu nolūku mēs veicam tālāk minētos pasākumus.

1. Mēs veicam visus saprātīgi iespējamos un izpildāmos pasākumus, lai nodrošinātu, ka savāktie personas dati ir minimāli un atbilst tam, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Mēs nesaglabājam jūsu personas datus ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kas noteikti šajā Paziņojumā, ja vien citāda saglabāšanas perioda pagarināšana nav noteikta vai atļauta tiesību aktos.

2. Mēs izmantojam kriptogrāfijas tehnoloģijas, lai nodrošinātu datu pārraides un glabāšanas konfidencialitāti, un ieviešam uzticamus aizsardzības mehānismus, lai aizsargātu datus un datu glabāšanas serverus no uzbrukumiem.

3. Mēs izmantojam piekļuves vadības mehānismus, lai jūsu personas datiem nodrošinātu tikai autorizētu piekļuvi. Turklāt mēs ierobežojam pilnvaroto darbinieku skaitu un īstenojam uz hierarhiju balstītu atļauju pārvaldību, kas atkarīga no pakalpojuma vajadzībām un personāla līmeņiem. Piekļuvi personas datiem regulāri reģistrēs un pārskatīs pilnvaroti darbinieki.

4. Mēs rūpīgi izvēlamies sadarbības partnerus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī iekļaujam personas datu aizsardzības prasības tirdzniecības līgumos un ar auditu un novērtēšanu saistītās darbībās.

5. Mēs organizējam drošības un konfidencialitātes aizsardzības apmācību kursus, testus un publiskus pasākumus, lai veicinātu darbinieku informētību par personas datu aizsardzību.

Mēs esam pilnībā apņēmušies aizsargāt jūsu personas datus. Tomēr neviens drošības pasākums nav nevainojams, un neviens produkts, pakalpojums, tīmekļa vietne, datu pārraide, datorsistēma vai tīkla savienojums nav pilnīgi drošs.

Lai novērstu tādus iespējamos riskus kā, piemēram, personas datu noplūde, bojāšana un zaudēšana, mēs esam izstrādājuši vairākus mehānismus un kontroles pasākumus, skaidri noteikuši drošības incidentu un ievainojamības vērtēšanas standartus, kā arī atbilstošas rīcības procedūras un izveidojuši īpaši paredzētu Drošības konsultāciju un drošības paziņojumu lapu. Kā arī esam izveidojuši īpašu ātrās reaģēšanas drošības vienību, lai īstenotu drošības gadījumu plānošanu, zaudējumu samazināšanu, analīzi, atrašanu, koriģēšanu un veiktu atgriezmeklēšanas/pretpasākumu darbības kopā ar saistītām nodaļām, atbilstoši drošības incidentu risināšanas noteikumiem un prasībām.

Ja notiek ar personas datiem saistīts drošības incidents, mēs atbilstoši vietējām tiesiskajām prasībām jūs informēsim par pamata informāciju attiecībā uz drošības incidentu un tā iespējamo ietekmi, mūsu veiktajiem vai veicamajiem pasākumiem, ierosinājumiem saistībā ar aktīvu aizsardzību un riska mazināšanu, kā arī koriģējošajiem pasākumiem. Šo paziņojumu varam nosūtīt kā e-pasta ziņojumu, īsziņu, pašpiegādes paziņojumu utt. Ja ir sarežģīti paziņot katram datu subjektam atsevišķi, mēs veiksim piemērotus un efektīvus pasākumus, lai izdotu drošības paziņojumu. Turklāt mēs ziņosim arī par personas datu drošības incidentu risināšanas statusu, kā to paredz uzraudzības iestādes.

Kā jūs varat pārvaldīt savus personas datus

1. Personas datu subjektu tiesības, piemēram, piekļuve, labošana un dzēšana

Noteiktu valstu un reģionu, kurās mēs nodrošinām produktus un pakalpojumus, tiesību akti paredz, ka datu subjektiem ir tiesības piekļūt personas datiem, tos labot, dzēst un ierobežot personas datu apstrādi. Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem personas datu subjekti vai viņu aģenti mums var iesniegt pieprasījumus izmantot datu subjektu tiesības (turpmāk – “pieprasījumi”).

(1) Pieprasīšanas metodes un kanāli

Datu subjektu pieprasījumi jāiesniedz rakstiski. Pieprasījumi ir spēkā arī tad, ja pieprasītājs nav norādījis tiesību aktus, uz kuriem balstīti pieprasījumi. Vispārēji mutiski pieprasījumi nav spēkā, ja vien to citādi neatļauj vietējie tiesību akti.

Datu subjektu pieprasījumus var iesniegt, izmantojot Huawei Consumer BG oficiālo tīmekļa vietni, My HUAWEI lietotni vai HUAWEI ID konfidencialitātes centru. Ja datu subjekts iesniedz pieprasījumu, izmantojot tālruņa līniju, e-pastu, tiešsaistes klientu apkalpošanas dienestu, servisa centru vai citu kanālu, mēs sniegsim datu subjektam informāciju par to, kā iesniegt oficiālu pieprasījumu, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem kanāliem, lai atvieglotu saziņu par progresu un atgriezenisko saiti par rezultātiem. Mēs esam izveidojuši īpaši veltītus kanālus, lai aizsargātu viņu leģitīmās intereses, nodrošinātu mūsu uzņēmējdarbību un novērstu nepareizu vai krāpniecisku viņu tiesību izmantošanu.

(2) Pieprasījumu spēkā esamība

Lielākā daļa tiesību aktu pieprasa, lai datu subjekti ievērotu konkrētos noteikumus, uzsākot pieprasījumus. Šajā Paziņojumā ir noteikts, ka datu subjektiem jāveic tālāk norādītais.

a. Pieprasījumi jāiesniedz, izmantojot īpaši veltītos kanālus (jo īpaši Huawei Consumer BG oficiālo tīmekļa vietni, My HUAWEI lietotni vai HUAWEI ID konfidencialitātes centru).

b. Jāsniedz pietiekama informācija, lai Huawei varētu verificēt personu identitāti (lai nodrošinātu, ka pieprasījuma uzsācēji ir paši datu subjekti vai to pilnvarotās personas).

c. Jānodrošina, ka viņu pieprasījumi ir konkrēti un izpildāmi.

(3) Pieprasījuma apstrādes periods

Mēs pieliksim visas pūles, lai atbildētu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas attiecībā uz piekļuvi personas datiem. Ja nepieciešams, šo periodu var pagarināt atkarībā no pieprasījumu skaita un to komplicētības. Ja pieprasījuma periods ir jāpagarina, mēs paziņosim datu subjektam par situāciju un kavēšanās iemeslu. Ja attiecībā uz laiku šajā sadaļā un vietējos tiesību aktos/noteikumos rodas konflikts, noteicošais būs pēdējais.

(4) Pieprasījuma rezultāti

Pēc pieprasījuma iesniegšanas var notikt tālāk minētais.

a. Pieprasījums ir noraidīts.

Datu subjektu pieprasījumus var noraidīt, piemēram, tālāk minētajos gadījumos.

(a) Vietējie tiesību akti datu subjektiem nenodrošina attiecīgās tiesības.

(b) Nav iespējams verificēt pieprasījuma iesniedzēja identitāti.

(c) Pieprasījumu nevar verificēt vai arī tas pārsniedz darbības jomu, jo īpaši, ja pieprasījumi tiek nosūtīti atkārtoti.

(d) Pieprasītā informācija ir saistīta ar kompensāciju, ko mēs maksāsim vai saņemsim aktīva strīda rezultātā, un šādas informācijas atklāšana visticamāk kaitētu mūsu interesēm.

(e) Saglabātā informācija tiek izmantota tikai statistikas un izpētes mērķiem, un statistikas un izpētes rezultātu publicēšana neatklāj personas identitāti.

(f) Citas situācijas, ko paredz tiesību akti.

Ja mēs noraidām datu subjekta pieprasījumu, mēs sniegsim pieprasītājam oficiālu paskaidrojumu.

b. Pieprasījums ir pieņemts.

Ja neviena no punktā (1) aprakstītajām situācijām nenotiek, mēs cienīsim datu subjekta pieprasījumu. Lai palielinātu pieprasījuma pieņemšanas iespējamību, lūdzu, norādiet pēc iespējas detalizētāku informāciju, kad iesniedzat pieprasījumu, piemēram, pieprasījuma veidu, konkrētu saturu, informāciju par informācijas turētāju (piemēram, konta nosaukumu, kuru izmantojat mūsu produktos un pakalpojumos), un laika posmu, kurā informācija tika ģenerēta vai apstrādāta (pieprasījumiem ar īsāku laika posmu ir lielāka iespēja tikt pieņemtiem).

(5) Īpašas piezīmes

a. Tikai likumīgajiem aizbildņiem vai juridiski pilnvarotām personām ir tiesības piekļūt citu personas datiem.

b. Vairumā tiesību aktu/noteikumu ir norādīti apstākļi, kuros organizācija datu subjektiem var nesniegt datus. Šādi gadījumi ietver scenārijus, kad datu sniegšana var apdraudēt veiktos pretterorisma pasākumus, kad datu subjekts ir iesniedzis vairākkārtējus pieprasījumus vai kad šādas informācijas iegūšana un sniegšana patērētu neproporcionālus resursus.

c. Parasti mēs nesniegsim tālāk norādīto informāciju.

(a) Informāciju par citām personām. Pieprasījumi no datu subjektiem var attiekties arī uz citām fiziskām personām, kas nav datu subjekts. Mēs nesniegsim šādu informāciju, izņemot tad, ja attiecīgās personas to autorizē.

(b) Vairākkārtēji pieprasījumi. Ja datu subjekts uzsāk tādus pašus vai līdzīgus pieprasījumu attiecībā uz vienu datu subjektu vairākas reizes un dati kopš pēdējās datu sniegšanas nav mainījušies, mēs vairumā gadījumu datu kopiju nesniegsim. Turklāt mums nav pienākuma sniegt informāciju, kas ir bijusi publiski pieejama.

(c) Konfidenciāli viedokļi. Mums nav pienākuma sniegts pieprasīto informāciju, ja šāda informācija ir konfidenciāls viedoklis.

(d) Īpaši dokumenti. Mēs neatklāsim nekādu īpašu informāciju, reaģējot uz pieprasījumiem par piekļuvi personas datiem. Parasti īpaša informācija ir jebkādi konfidenciāli dokumenti (piemēram, advokāta/klienta saziņa) vai informācija, ar ko tiek saņemts vai izteikts attiecīgs juridiskais viedoklis (vienalga, vai tas ir saistīts ar pašu tiesas prāvu, vai informāciju no tiesvedības procesa).

2. Piekrišanas atsaukšana

Ja to atļauj piemērojamie tiesību akti, jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, kurā mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu. Tomēr piekrišanas atsaukšana neietekmē jūsu personas datu apstrādes tiesiskumu un efektivitāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu pirms atsaukšanas iesniegšanas, vai neietekmēs datu apstrādi, kura tiek veikta ar citu pamatojumu, kas nav jūsu piekrišana.

Lai iegūtu informāciju par to, kā atsaukt piekrišanu noteiktam produktam vai pakalpojumam, skatiet Produkta paziņojumu par personas datu aizsardzību.

Kā Huawei apstrādā nepilngadīgo personu datus

Nepilngadīgu personu datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Mēs nodrošināsim pakalpojumus un aizsardzību nepilngadīgām personām saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem/noteikumiem. Vecākiem vai citiem aizbildņiem ir jāveic arī atbilstoši piesardzības pasākumi, lai aizsargātu nepilngadīgos, tostarp jāpārrauga produktu vai pakalpojumu lietojumu.

Mēs jebkuru personu, kas ir jaunāka par 14 gadiem (vai vietējo tiesību aktu paredzēto vecumu), uzskatām par bērnu. Bērni nedrīkst izveidot paši savus HUAWEI ID bez vecāku vai citu aizbildņu piekrišanas. Mēs stingri ierobežosim bērnu personas datu uzticēto apstrādi, kopīgošanu, pārsūtīšanu un publisku atklāšanu saskaņā ar tiesību aktiem/noteikumiem. Ja aizbildnim jebkurā laikā ir nepieciešams piekļūt aizbildniecībā esošās personas datiem vai tos labot vai dzēst, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts 10. nodaļā “ Kā sazināties ar mums”. Ja mēs atklājam, ka esam ievākuši bērnu personas datus bez iepriekšējas autentificētas vecāku vai citu aizbildņu piekrišanas iegūšanas, mēs datus izdzēsīsim, cik vien drīz iespējams.

Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem

Lai nodrošinātu patīkamākas lietošanas iespējas, Huawei tīmekļa vietnes, lietotnes, produkti un pakalpojumi var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem. Huawei produktos un pakalpojumos var būt izmantoti vai sniegti trešo pušu produkti vai pakalpojumi, piemēram, trešo pušu lietotnes, kas ir pieejamas lietotnē HUAWEI AppGallery. Huawei nekontrolē trešo pušu tīmekļa vietnes, produktus un pakalpojumus, bet jūs varat izvēlēties, vai šīm saitēm piekļūt.

Huawei arī nekontrolē šādu trešo pušu konfidencialitātes vai datu aizsardzības politikas, jo šādām trešām pusēm nav jāievēro šis Paziņojums. Pirms personas datu iesniegšanas trešām pusēm, lūdzu, izlasiet šo trešo pušu konfidencialitātes vai datu aizsardzības politikas un atsaucieties uz tām.

Kā globālā mērogā tiek pārsūtīti jūsu personas dati

Huawei ir starptautisks uzņēmums. Tādēļ mūsu ievāktie personas dati var tikt apstrādāti vai tiem var piekļūt valstīs vai reģionos, kur izmantojat mūsu produktus vai pakalpojumus, vai citās valstīs vai reģionos, kur atrodamies mēs vai mūsu filiāles, meitasuzņēmumi, pakalpojumu sniedzēji vai uzņēmējdarbības partneri. Šajās valstīs/reģionos var darboties atšķirīgi datu aizsardzības tiesību akti. Šādā gadījumā Huawei veic pasākumus, lai nodrošinātu datu apstrādi, kā noteikts šajās Paziņojumā un piemērojamajos tiesību aktos.

Personas dati, kas ir ievākti un ģenerēti mūsu darbību laikā Ķīnas Tautas Republikā, tiks glabāti Ķīnā. Ja noteikti produkti/pakalpojumi ietver personas datu pārsūtīšanu pāri robežām, mēs personas datus nodosim saņēmēja pusei ārpus Ķīnas pēc juridisko saistību izpildes (piemēram, pēc reglamentējošā drošības novērtējuma nokārtošanas).

Šī paziņojuma atjauninājumi

Huawei saglabā tiesības laiku pa laikam atjaunot šo Paziņojumu. Šis paziņojums laiku pa laikam var tikt atjaunināts. Lai iegūtu jaunāko versiju, lūdzu, apmeklējiet mūsu oficiālo tīmekļa vietni (https://consumer.huawei.com). Ja šajā Paziņojumā ir veiktas būtiskas izmaiņas, mēs varam jūs informēt, izmantojot dažādus kanālus, piemēram, publicējot paziņojumu mūsu tīmekļa vietnē vai nosūtot jums tiešu paziņojumu.

Kā sazināties ar mums

Mūsu uzņēmumā ir īpaša nodaļa (vai speciālisti), kas nodarbojas ar personas datu aizsardzību. Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai ieteikumi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tiešsaistes klientu apkalpošanas pakalpojumus, konfidencialitātes jautājumu lapu vai kādu no mūsu birojiem visā pasaulē. Pilns mūsu biroju saraksts ir pieejams lapā Huawei kontaktinformācija .

Parasti mēs sniegsim sākotnējo atbildi trīs darbadienu laikā un atbildēsim uz jūsu jautājumiem tiesību aktos/noteikumos paredzētajā laika posmā. Ja jūs neapmierina mūsu atbilde, jo īpaši, ja jūs uzskatāt, ka mūsu personas datu apstrāde ir pārkāpusi jūsu juridiskās tiesības un intereses, varat iesniegt sūdzības vai ziņot vietējam konfidencialitātes aizsardzības regulatoram.

Piezīme. Atšķirīgu vietējo tiesību aktu un valodu dēļ Huawei patērētāju uzņēmējdarbības konfidencialitātes paziņojums vietējā versija var atšķirties no šīs versijas. Domstarpību gadījumā vietējās versijas ir noteicošās.

Autortiesības© Huawei Device Co., Ltd. 2023. Visas tiesības aizsargātas.

Pēdējoreiz atjaunināts: 2023. gada 30. jūlijā

Jūs pametat consumer.huawei.com
Kad noklikšķināsiet uz saites, tiks atvērta trešās puses mājaslapa. Huawei neatbild un nepārvalda šo trešās puses vietni.
Atgriezties Turpināt