hidden
Servisa centri
Nodošanas vietas, kur pieņem bojātas ierīces.

    Vai iespējot atrašanās vietas pakalpojumus?

    Ja iespējots, Huawei var meklēt tuvākos servisa centrus, pamatojoties uz jūsu pašreizējo atrašanās vietu.