Terms of Use

Ērtākai satura apskatei, izmantojiet lūdzu jaunāko Internet Explorer versiju vai izvēlieties citu pārlūkprogrammu.
JURIDISKIE JAUTĀJUMI
Lietošanas noteikumi
Lietošanas noteikumi

Šie Lietošanas noteikumi attiecas uz HUAWEI lietotāju tīmekļa vietni (https://consumer.huawei.com/lv.htm). Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, Jūs apstiprināt, ka piekrītat turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. Ja Jūs nesaprotat vai Jums ir nepieņemams kāds no šeit minētajiem noteikumiem, pārtrauciet lietot šo tīmekļa vietni.

Ciktāl to atļauj likums, HUAWEI patur tiesības mainīt šos Lietošanas noteikumus jebkurā laikā bez brīdinājuma. Jums ir pienākums regulāri pārbaudīt, vai Lietošanas noteikumos nav veiktas izmaiņas. Ja pēc šādu izmaiņu ieviešanas Jūs turpināt lietot šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat minētajām izmaiņām.

Informācija un paskaidrojumi par tīmekļa vietni

HUAWEI darbojas un pārvalda šo tīmekļa vietni no sava centrālā biroja Guandunas provincē, Ķīnas Tautas Republikā. Lai gan šai tīmekļa vietnei var piekļūt no jebkuras vietas pasaulē, pieejamās funkcijas, produkti, kā arī šajā tīmekļa vietnē apspriestie, minētie, piedāvātie un sniegtie pakalpojumi var atšķirties dažādās valstīs un reģionos.

Ja izvēlaties piekļūt šai tīmekļa vietnei valstīs vai reģionos ārpus Ķīnas, Jūs darāt to pēc paša(-s) vēlēšanās un Jums jāizmanto mūsu tīmekļa vietne tikai tā, kā to atļauj vietējie likumi.

Tīmekļa vietnes saturs

Visi teksti, attēli, mūzika, video ieraksti, animācijas, preču zīmes, paraugi, diagrammas, vizuālās saskarnes un kodi (turpmāk saukti “Saturs”), tostarp, bet ne tikai idejas par iepriekš minēto Saturu, tā dizains, struktūra, izpausmes un attēlojums likumīgi pieder HUAWEI, tos kontrolē HUAWEI vai HUAWEI ir likumīgi pilnvarots tos izmantot. Ja vien šajos Lietošanas noteikumos nav paredzēts citādi, Jūs nedrīkstat izmantot šīs tīmekļa vietnes Saturu jebkādā komerciālā nolūkā bez HUAWEI rakstveida piekrišanas.

Jūs varat lejupielādēt no šīs tīmekļa vietnes informāciju par HUAWEI produktiem un pakalpojumiem, ja:

1. Minētā informācija tiks izmantota vienīgi Jūsu personīgām vajadzībām, nevis komerciālā nolūkā;
2. Minētā informācija nekādā veidā netiks mainīta;
3. Saistībā ar minēto informāciju vai dokumentiem, kuros iekļauta minētā informācija, netiks sniegti nekādi oficiāli paziņojumi un netiks dotas nekādas garantijas;
4. Netiks dzēsts pilnībā vai daļēji neviens oficiāls paziņojums un/vai apgalvojums par HUAWEI īpašumtiesībām un citām likumīgām tiesībām un interesēm attiecībā uz minēto informāciju.

Lietošanas standarti

Šo tīmekļa vietni un tās Saturu nedrīkst izmantot nelikumīgi vai jebkādā nolūkā, kas aizliegts šajos Lietošanas noteikumos, kā arī tos nedrīkst izmantot, lai pārkāptu citu personu vai organizāciju likumīgās tiesības un intereses.

Jūs nedrīkstat izmantot nevienu ierīci, programmu vai algoritmu, tajā skaitā zirnekļprogrammas, robotprogrammas, dziļās saites un tīmekļa vietņu rasmošanas programmas vai jebkādu citu identisku vai līdzīgu manuālu programmu, lai piekļūtu kādai daļai šīs tīmekļa vietnes vai tās Satura, iegūtu, nokopētu vai pārraudzītu to. Turklāt Jūs nedrīkstat skatīt, iegūt vai kopēt jebkādus materiālus, dokumentus vai informāciju no šīs tīmekļa vietnes ar jebkādu citu metodi, kas nav minēta šajā tīmekļa vietnē.

Jūs nedrīkstat mēģināt nelikumīgi piekļūt, atšifrēt vai izmantot jebkādas citas nelikumīgas metodes, lai neatļauti piekļūtu šai tīmekļa vietnei, tās Saturam vai pakalpojumiem. Jūs nedrīkstat izsekot, reversi uzmeklēt, atšifrēt vai dekodēt nekādu klientu informāciju šajā tīmekļa vietnē, tajā skaitā, bet ne tikai HUAWEI lietotāju ID, ja tas nav Jūsu.

Jūs nedrīkstat pārkāpt nevienu drošības mehānismu vai autentifikācijas pasākumu, kas izmantots šajā tīmekļa vietnē vai ir saistīts ar to. Jūs nedrīkstat pētīt, vērot vai citādi pārbaudīt jebkādas šīs tīmekļa vietnes vai ar to saistīto tīmekļa vietņu tīkla nepilnības, kā arī veikt jebkādus uzbrukumus pret šo tīmekļa vietni.

Jūs piekrītat neizmantot nekādas ierīces, programmatūras vai programmas, lai iejauktos vai mēģinātu iejaukties šīs tīmekļa vietnes pastāvīgajā darbībā vai jebkurā darbībā, ko veic šajā tīmekļa vietnē, vai iejauktos vai mēģinātu iejaukties šīs tīmekļa vietnes lietošanā, ko veic citas personas. Jūs nedrīkstat veikt nekādas darbības, lai saglabātu nepamatoti vai nesamērīgi lielu datu apjomu šīs tīmekļa vietnes infrastruktūrā, sistēmā vai tīklos, vai ar šo tīmekļa vietni saistītās sistēmās vai tīmekļos.

Jūs nedrīkstat publicēt nelikumīgs saturs, kas pārkāpj piemērojamo tiesību aktu prasības un/vai citu personu tiesības (piemēram, naida runa vai teroristisks saturs, tādu attēlu kopīgošana, kurās attēlota bērnu seksuāla izmantošana, nelikumīga privātu attēlu kopīgošana bez atļaujas, vajāšana tiešsaistē, neatbilstīgu vai viltotu produktu pārdošana, produktu pārdošana vai pakalpojumu sniegšana, pārkāpjot patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu prasības, ar autortiesībām aizsargātu materiālu izmantošana bez atļaujas, saturs, kas pārkāpj negodīgas konkurences tiesību aktu prasības utt.)

• tādu produktu reklāma, kas nav Huawei produkti

Huawei jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem var īstenot ierobežojumus, piemēram, tāda jūsu satura iepriekšēju izskatīšanu, filtrēšanu, ierobežošanu, bloķēšanu, pārveidošanu, kas pārkāpj iepriekš minētos jūsu pienākumus, kā arī bloķēt vai izdzēst jūsu dalību un/vai pilnībā atcelt/bloķēt jums piekļuvi.

Jūs varat ziņot Huawei par nelikumīgu saturu vai saturu, kas pārkāpj šo tīmekļa vietnes noteikumu prasības, rakstot uz e-pasta adresi dsacompliance@huawei.com, un Huawei var uz to reaģēt ar piemērotu rīcību.

Ja mēs noņemam vai aizliedzam piekļuvi jūsu saturam, mēs par to jums paziņojam bez nepamatotas kavēšanās un paziņojam sava lēmuma pamatojumu, izņemot gadījumus, kad apstākļi pieprasa mums to nedarīt (piemēram, mums ir juridiski aizliegts to darīt). Ja uzskatāt, ka esam kļūdaini noņēmuši vai ierobežojuši jūsu saturu, jūs varat iesniegt apelāciju, rakstot uz e-pasta adresidsacompliance@huawei.com, lai iesniegtu sūdzību par mūsu lēmumu.

Konts, parole un drošība

Jums var būt jāreģistrē HUAWEI ID vai jāpiesakās savam HUAWEI ID, lai piekļūtu konkrētām funkcijām vai pakalpojumiem šajā tīmekļa vietnē. Jūs uzņematies visu atbildību par savas konta informācijas, tostarp savas paroles, konfidencialitātes aizsardzību. Jūs uzņematies visu atbildību par jebkuru un visām darbībām, kas notiek Jūsu kontā vai ir vērstas pret to, ja Jūs nenodrošināt minētās informācijas aizsardzību un konfidencialitāti.

Ja konstatējat pārkāpumus vai izmaiņas savā kontā, tostarp, bet ne tikai izmainītu paroli, vai to, ka kontā ir veikta pieteikšanās vai to izmanto nepilnvarotas personas, nekavējoties informējiet HUAWEI. Ja Jūsu nespēja nodrošināt sava konta informācijas konfidencialitāti izraisa to, ka Jūsu kontu izmanto citi, kas savukārt nodara kaitējumu HUAWEI vai citiem tīmekļa vietnes apmeklētājiem, Jūs var saukt pie atbildības par minēto kaitējumu.

Jūs nekad nedrīkstat izmantot citu personu HUAWEI ID bez konta īpašnieka dotas atļaujas. Ja Jūsu nespēja izpildīt šā punkta nosacījumus izraisa personīgu kaitējumu Jums pašam vai citiem, HUAWEI neuzņemsies atbildību par minētajiem zaudējumiem.

Ārējās saites

Šajā tīmekļa vietnē var būt iekļautas saites uz neatkarīgu trešo personu tīmekļa vietnēm. Šādas saites ir norādītas vienīgi šīs tīmekļa vietnes apmeklētāju ērtībai. HUAWEI nedod nekādas tiešas vai netiešas garantijas saistībā ar Saturu, pakalpojumiem un informāciju, kas sniegta saistītajās tīmekļa vietnēs, kā arī šīs saites nav uzskatāmas par HUAWEI ieteikumu vai pilnvarojumu attiecībā uz saistītajām tīmekļa vietnēm. Jūs varat apmeklēt jebkuru un visas saistītās tīmekļa vietnes pēc saviem ieskatiem, tomēr HUAWEI neuzņemas nekādu atbildību par šādu darbību iznākumu.

Konfidencialitāte

Uz šo tīmekļa vietni attiecas HUAWEI konfidencialitātes politika, par kuru vairāk informācijas varat skatīt, izvēloties “Konfidencialitātes politika” rīkjoslā šīs tīmekļa vietnes lapu apakšdaļā.

Jums jāņem vērā, ka tīkla savienojums un datu pārraide starp Jums un šo tīmekļa vietni nav ne droša, ne konfidenciāla, un ir iespējams, ka informāciju un datus, ko Jūs nosūtāt šai tīmekļa vietnei, var pārtvert citas personas. HUAWEI nevar garantēt tīkla savienojuma un datu pārraides starp Jums un šo tīmekļa vietni drošību un konfidencialitāti.

Tiesību atruna

HUAWEI patur tiesības veikt šādas darbības jebkurā laikā bez brīdinājuma:

1. Uz laiku pārtraukt vai izbeigt šīs tīmekļa vietnes darbību pilnībā vai daļēji, kā arī piekļuvi tai jebkurā laikā neatkarīgi no iemesla.
2. Noteikt vai mainīt visu vai daļu šīs tīmekļa vietnes satura, kā arī jebkuru piemērojamo politiku, noteikumus vai punktus.
3. Uz laiku pārtraukt visas vai daļas tīmekļa vietnes darbības, lai veiktu apkopi, kļūdu labošanu vai citas izmaiņas regulāros vai neregulāros intervālos.

Atruna

HUAWEI NEGARANTĒ ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES, TĀS SATURA VAI CITU PAKALPOJUMU IZMANTOJAMĪBU, NEPĀRTRAUKTĪBU UN PIEEJAMĪBU. ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE UN TĀS SATURS IR NODROŠINĀTI “KĀ IR”. JŪS KĀ LIETOTĀJS UZŅEMATIES VISU ATBILDĪBU PAR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES UN JEBKURAS CITAS AR TO SAISTĪTAS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANU. JA ESAT NEAPMIERINĀTS AR VISU VAI DAĻU ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES, VIENĪGAIS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IR PĀRTRAUKT LIETOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI PILNĪBĀ VAI DAĻĒJI, JO AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻU IEROBEŽOJUMS IR DAĻA NO JŪSU LĪGUMA AR HUAWEI ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANU.

ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ PUBLICĒTĀ INFORMĀCIJA PAR PIEEJAMO PRODUKTU UN PAKALPOJUMU VEIDIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI PRODUKTU FUNKCIJĀM, KONFIGURĀCIJĀM, PARAMETRIEM, TEHNISKAJIEM STANDARTIEM UN PAKALPOJUMU SATURU, VAR ATŠĶIRTIES DAŽĀDĀS VALSTĪS VAI REĢIONOS. JEBKURA MINĒTĀ PRODUKTA FUNKCIJAS, KONFIGURĀCIJAS, PARAMETRI UN TEHNISKIE STANDARTI VAR TIKT MAINĪTI DAŽĀDOS ŠĀ PRODUKTA DZĪVES CIKLA POSMOS, UN HUAWEI VAR BŪT VAJADZĪGS LAIKS, LAI ATJAUNINĀTU ATTIECĪGO INFORMĀCIJU. TĀPĒC INFORMĀCIJA PAR PRODUKTIEM UN PAKALPOJUMIEM, KO JŪS REDZAT ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ, UN FAKTISKAIS PRODUKTS, KO JŪS IEGĀDĀJATIES, VAI JŪSU TIRGŪ PĀRDOŠANĀ PIEEJAMIE PRODUKTI VAR ATŠĶIRTIES. HUAWEI NEGARANTĒ ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES SATURA PAREIZĪBU, PABEIGTĪBU VAI UZTICAMĪBU.

Atbildības ierobežojums

Izņemot, ja to aizliedz likums, HUAWEI nekādos apstākļos neuzņemsies atbildību par netiešu, atvasinātu, netīšu, papildu vai ar sodu saistītu kaitējumu, ko varētu izraisīt šīs tīmekļa vietnes lietošana, tostarp, bet ne tikai peļņas zudumu, pat tad, ja HUAWEI jau zina par iespējamiem riskiem.

Ja tīmekļa vietnes lietošanas dēļ Jums rodas kaitējums vai zaudējumi, HUAWEI un tās partneru pilnīga un maksimāla atbildība nedrīkst pārsniegt jebkuru tādu abonentmaksu vai līdzīgu maksu kopsummu, kas saistītas ar šīs tīmekļa vietnes pakalpojumu vai funkciju izmantošanu.

Dažās jurisdikcijās nav atļauts atbildības ierobežojums. Tāpēc uz Jums varētu neattiekties iepriekš minētie ierobežojumi.

Kompensācija

Jebkāda pret HUAWEI vērsta trešās personas prasījuma, zaudējumu, atbildības, ierosinājuma vai izmaksu (tajā skaitā advokāta nodevu) gadījumā, ja to ir izraisījis vai tas ir saistīts ar to, kā esat lietojis(-usi) šo tīmekļa vietni, Jūs piekrītat atlīdzināt zaudējumus HUAWEI, tās direktoriem, darbiniekiem, aģentiem, partneriem un citām licencētām personām.

Neatkarīgi tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Šā Līguma 10. panta “Atbildības ierobežojums” un 11. panta “Kompensācija” punkti stājas spēkā neatkarīgi viens no otra pat tad, ja ir noteikts, ka minētie panti un/vai punkti nesniedz paredzēto rezultātu vai tos nevar īstenot saskaņā ar likumu. Ciktāl to atļauj attiecīgie spēkā esošie likumi, šā Līguma 10. un 11. pantā paredzētais atbildības ierobežojums jāpiemēro neatkarīgi no tā, vai zaudējumi ir radušies 1) līguma pārkāpuma, 2) garantijas pārkāpuma, 3) kļūdu vai pārkāpumu, tajā skaitā nolaidības vai sagrozījuma, 4) atbildības neatkarīgi no vainas vai 5) kāda cita iemesla dēļ.

Atsauksmes

Jebkura Jūsu atsauksme šajā tīmekļa vietnē ir uzskatāma par nekonfidenciālu. HUAWEI patur tiesības brīvi izmantot šo informāciju bez ierobežojumiem.

Šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana

Jūs piekrītat, ka HUAWEI patur tiesības pārtraukt Jūsu piekļuvi šai tīmekļa vietnei un/vai bloķēt Jūsu iespējas apmeklēt šo tīmekļa vietni, ja HUAWEI uzskata, ka Jūs esat pārkāpis(-usi) kādu no šiem Lietošanas noteikumiem.

Ja HUAWEI atsauc Jūsu piekļuvi šai tīmekļa vietnei tāpēc, ka esat pārkāpis(-usi) šos Lietošanas noteikumus, HUAWEI neuzņemas nekādu atbildību attiecībā pret Jums vai jebkuru trešo personu.

Jūs piekrītat, ka HUAWEI var vienpersoniski nolemt, iepriekš par to nebrīdinot, pārtraukt Jūsu piekļuvi visām vai daļai šīs tīmekļa vietnes funkciju, turpmāk minēto, bet ne tikai šo iemeslu dēļ:

1) reaģējot uz tiesībsargājošo iestāžu vai citu valsts iestāžu pieprasījumu;
2) reaģējot uz Jūsu paša pieprasījumu; (Ja esat pieprasījis(-usi) dzēst Jūsu HUAWEI ID, iespējams, Jūs nevarēsiet piekļūt tiešsaistes iepirkšanās funkcijām.)
3) ja uz laiku ir pārtraukta vai būtiski izmainīta šī tīmekļa vietne vai kāds no tās pakalpojumiem;
4) neparedzētu tehnisku problēmu dēļ.

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šā Līguma sagatavošana, īstenošana un interpretācija, kā arī ar to saistīto strīdu risināšana ir pakļauta Ķīnas Tautas Republikas likumiem.

Par šā Līguma parakstīšanas vietu tiks uzskatīts Lunganas rajons, Šeņdžeņas pilsētā, Ķīnas Tautas Republikā. Ja rodas kāds strīds saistībā ar šā Līguma Saturu vai tā izpildi, abām pusēm jācenšas to atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav iespējams rast risinājumu pārrunu ceļā, abas puses var ierosināt tiesas procesu tiesā, kurai ir jurisdikcija Līguma parakstīšanas vietā.

DPA ievērošana

Lai ievērotu ES Digitālo pakalpojumu aktu (Regula (ES) 2022/2065, DPA), uzņēmums Huawei ir iecēlis DPA atbalsta komandu, kas ir kontaktpunkts tiešai un ātrai saziņai ar dalībvalstu iestādēm, Eiropas Komisiju, Eiropas Digitālo pakalpojumu padomi un Platformas pakalpojumu saņēmējiem.

Mēs arī aicinām jebkuru fizisku vai juridisku personu ziņot mums, ja mūsu pakalpojumos ir konkrētas informācijas vienības, kuras attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nelikumīgu saturu.

Ja tiek konstatēts, ka attiecīgā aktivitāte vai informācija ir nelikumīga vai neatbilst mūsu noteikumiem un nosacījumiem, mēs nosakām un īstenojam ierobežojumus, paziņojam pamatojumu un izveidojam iekšēju atbilstības izskatīšanas sistēmu, kas noteikta šo tīmekļa vietnes noteikumu 4. pantā.

Visi pieprasījumi, sūdzības, paziņojumi un cita saziņa, kas minēta DPA 11., 12., 16., 20. un 22. pantā, jāsūta uz e-pasta adresi dsacompliance@huawei.com. Šādai saziņai jābūt angļu valodā.

Dažādi

Šie Lietošanas noteikumi ir pilnīgs Līgums starp Jums un HUAWEI par šīs tīmekļa vietnes lietošanu, un tie aizstāj jebkuru un visas iepriekšējās rakstveida vai mutvārdu vienošanās starp Jums un HUAWEI par šīs tīmekļa vietnes lietošanu. Neatkarīgi no citu starp Jums un HUAWEI noslēgto līgumu nosacījumiem HUAWEI nepieņems nekādus pretpiedāvājumus saistībā ar šiem Lietošanas noteikumiem un tādējādi skaidri atsakās no visiem pretpiedāvājumiem.

Ja HUAWEI neaizstāv vai nepieprasa šo Lietošanas noteikumu stingru izpildi, tas nav uzskatāms par HUAWEI atteikšanos no jebkurām tiesībām, kas saistītas ar šo Lietošanas noteikumu izpildi, vai no pašiem Lietošanas noteikumiem. Neviena darbība, kas notiek starp HUAWEI un Jums vai kādu trešo personu, nav uzskatāma par tādu, kas ievieš izmaiņas šajos Lietošanas noteikumos.

Jūs pametat consumer.huawei.com
Kad noklikšķināsiet uz saites, tiks atvērta trešās puses mājaslapa. Huawei neatbild un nepārvalda šo trešās puses vietni.
Atgriezties Turpināt