Privacy Policy

Ērtākai satura apskatei, izmantojiet lūdzu jaunāko Internet Explorer versiju vai izvēlieties citu pārlūkprogrammu.
JURIDISKIE JAUTĀJUMI
Huawei patērētāju uzņēmējdarbības konfidencialitātes paziņojums

Huawei patērētāju uzņēmējdarbības konfidencialitātes paziņojums tika atjaunināts
2020. gada 27. martā

Huawei Device Co., Ltd., un tā ārvalstu saistītie uzņēmumi (kopā saukti „Huawei”, „mēs”, „mūsu” un „mūs”) ievēro jūsu konfidencialitāti.Tāpēc mēs esam izstrādājuši Konfidencialitātes paziņojumu (tālāk tekstā saukts „šis Paziņojums”), kas ietver informāciju par to, kā mēs apkopojam, izmantojam, atklājam, glabājam un pārsūtām jūsu personas datus. Lūdzu, veltiet brīdi laika, lai izlasītu un saprastu mūsu konfidencialitātes paziņojumu, un sazinieties ar mums, ja jums radušies kādi jautājumi.

Personas dati ir jebkura elektroniska vai cita informācija, kas atsevišķi vai kopā ar citu informāciju var tikt izmantota, lai identificētu privātpersonu vai padarītu šo personu identificējamu. Šajā Paziņojumā izskaidrots, kā Huawei apstrādā Jūsu personas datus, taču šis Paziņojums neietver visus apstrādes scenārijus, un mēs Jūs informēsim īpašas apstrādes darbības gadījumā. Tāpēc pirms konkrētu produktu vai pakalpojumu lietošanas ieteicams izlasīt paziņojumu par konfidencialitāti vai papildu paziņojumu, ko Huawei izdevis par šo produktu vai pakalpojumu, lai izprastu, kā šis produkts vai pakalpojums apstrādā Jūsu personas datus.

Šis Paziņojums attiecas tikai uz Huawei personīgas lietošanas un mājas produktiem, iekļaujot mobilos telefonus, viedtālruņus, klēpjdatorus, planšetdatorus, valkājamās ierīces, mobilās platjoslas ierīces, viedo sadzīves tehniku, piederumus, datora lietotnes, mobilos pakalpojumus, programmatūru rīkkopas, tīmekļa vietnes un pakalpojumus, kuros attēlots vai minēts šis Paziņojums.

I. Kā Huawei apkopo un izmanto jūsu personas datus

A. Huawei apkopotie personas dati

Pirms Huawei produktu vai pakalpojumu izmantošanas jums, iespējams, būs jāsniedz personas dati. Jums nav jāsniedz savi personas dati Huawei, taču dažos gadījumos noteiktu personas datu nesniegšana neļaus mums nodrošināt jums dažus saistītos produktus vai pakalpojumus.

Huawei apkopos un izmantos jūsu personas datus šajā Paziņojumā norādītajiem mērķiem. Tālāk sniegti daži piemēri, kādus personas datus mēs, iespējams, apkoposim.

1. Personas dati, ko jūs sniedzat Huawei

Noteiktu funkciju vai pakalpojumu izmantošanai jums jāreģistrē Huawei ID. Kad jūs reģistrējat Huawei ID vai piesakāties ar Huawei ID, lai iepirktos tiešsaistē, lejupielādētu programmatūru vai pirktu pakalpojumus, mēs lūgsim jums sniegt noteiktus personas datus, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, pasūtījuma informāciju, pasta adresi un maksāšanas veidu.

Huawei jums, iespējams, nodrošinās mākoņkrātuves pakalpojumus, ar kuru palīdzību jūs varat sinhronizēt un dublēt savus failus, attēlus un datus.

Daži Huawei produkti ļauj jums sazināties un kopīgot informāciju ar citiem. Kad jūs izmantojat Huawei produktu, lai kopīgotu informāciju ar savu ģimeni vai draugiem, jums, iespējams, būs jāizveido Huawei ID, kas ietver noteiktu informāciju, kas tiks padarīta publiska, arī segvārds un avatārs. Huawei, iespējams, apkopos ar šīm personām saistītu informāciju, piemēram, viņu vārdus, e-pasta adreses un tālruņa numurus. Huawei veiks atbilstošus un nepieciešamus pasākumus, lai garantētu jūsu sniegtās informācijas drošību. Jums jānodrošina, ka personas, kuru informāciju jūs sniedzat, piekrīt, ka jūs sniedzat šo informāciju Huawei.

Lai nodrošinātu atbilstību dažu jurisdikciju prasībām par kontu autentifikāciju, izmantojot īsto vārdu, elektronisko spēļu atkarības novēršanai vai maksājumiem internetā, Huawei, iespējams, lūgs jums iesniegt personu apliecinošu dokumentu, ko izsniegusi valsts iestāde, vai maksājumu kartes informāciju, ar kuras palīdzību jūs iespējams idenitificēt.

2. Informācija, ko Huawei apkopo pakalpojumu izmantošanas laikā

Huawei apkopos datus par jūsu ierīci un to, kā notiek informācijas apmaiņa starp jums un jūsu ierīci un Huawei produktiem un pakalpojumiem. Šāda veida informācija ir tālāk norādītā.

(1) Informācija par ierīci un lietotni, piemēram, ierīces nosaukums, ierīces identifikācijas kods (IMEI, ESN, MEID un SN), ierīces aktivizācijas laiks, aparatūras modelis, OS versija, lietotnes versija, programmatūras identifikācijas kods un ierīces un lietotnes iestatījumi (piemēram, reģions, valoda, laika zona un fonta lielums).

(2) Informācija par mobilo tīklu, piemēram, publiskā sauszemes mobilo radiosakaru tīkla (PLMN) pakalpojumu sniedzēja ID un interneta protokola (IP) adrese.

(3) Pieteikšanās informācija. Kad jūs izmantojat Huawei pakalpojumus vai apskatāt Huawei nodrošināto saturu, Huawei automātiski apkopos un reģistrēs noteiktu informāciju, piemēram, piekļuves laiku, piekļuves ilgumu, IP adresi un informāciju par incidentiem (piemēram, kļūdām, avārijām, restartēšanu un jauninājumiem).

(4) Atrašanās vietas informācija. Huawei apkopos, izmantos un apstrādās aptuvenu vai precīzu jūsu ierīces atrašanās vietu, kad jūs piekļūsiet dažiem pakalpojumiem, kas izmanto jūsu atrašanās vietu (piemēram, kad jūs izmantojat meklēšanas rīku, navigācijas programmatūru vai apskatāt laikapstākļus noteiktā atrašanās vietā). Atrašanās vietas informāciju var iegūt, balstoties uz GPS, Wi-Fi un pakalpojuma sniedzēja tīkla ID. Mēs lūgsim jums izvēlēties lietotnes, kurām jūs vēlaties iespējot atrašanās vietas pakalpojumus. Jūs varat atspējot noteiktu pakalpojumu atrašanās vietas noteikšanas atļaujas ierīces iestatījumu izvēlnē, lai noraidītu jūsu atrašanās vietas informācijas kopīgošanu.

(5) Informācija, ko jūs glabājat Huawei serveros. Piemēram, informācija, ko jūs augšupielādējat mākonī, tiks glabāta Huawei serveros, lai nodrošinātu ātru piekļuvi un kopīgošanu starp ierīcēm. Mēs neapskatīsim informāciju, ko jūs glabājat Huawei serveros.

3. Informācija no trešajām personām

Ja to pieļauj tiesību akti, Huawei apkopos par jums publiskos un komerciālos avotos pieejamo informāciju. Tāpat Huawei, iespējams, iegūs noteiktu informāciju no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, laiku, kad jūs izmantojat savu sociālā tīkla kontu, lai pieteiktos Huawei tīmekļa vietnē.

4. Neidentificējamu datu apkopošana un izmantošana

Neidentificējami dati ir dati, ko nevar izmantot, lai identificētu personu. Neidentificējamu datu piemēri ir tīmekļa vietnes apmeklējuma statistika, lietotnes lejupielāžu statistika un produktu pārdošanas apjoms. Huawei apkopos statistikas informāciju, lai saprastu, kā lietotāji izmanto mūsu produktus un pakalpojumus. Tādējādi mēs varam uzlabot savus pakalpojumus, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu atbilstību jūsu prasībām.

Mēs glabājam jūsu personas datus un neidentificējamos datus atsevišķi un izmantojam tos neatkarīgi. Noteiktos apstākļos Huawei pēc saviem ieskatiem var apkopot, izmantot, atklāt un pārsūtīt neidentificējamos datus arī citiem nolūkiem.

B. Kā Huawei izmanto jūsu personas datus

Huawei var izmantot jūsu personas datus tālāk norādītajiem mērķiem.

(1) Jūsu iegādāto Huawei personīgas lietošanas un mājas produktu reģistrācijai un aktivizācijai.

(2) Reģistrējiet Huawei ID, lai piekļūtu plašākam funkciju un mobilo pakalpojumu klāstam.

(3) Jūsu pieprasīto produktu un pakalpojumu piegādei, aktivizēšanai vai verifikācijai, kā arī izmaiņu veikšanai, tehniskā atbalsta sniegšanai un pēcpārdošanas pakalpojumiem attiecībā uz minētajiem produktiem un pakalpojumiem atbilstoši jūsu prasībām.

(4) OS vai lietotnes atjauninājumu un instalēšanas paziņojumu nosūtīšanai.

(5) Personalizētas lietotāja pieredzes un satura nodrošināšanai.

(6) Informācijas nosūtīšanai par produktiem un pakalpojumiem, kas jūs, iespējams, varētu interesēt, kā arī lai uzaicinātu jūs uz Huawei reklāmas pasākumiem un tirgus aptaujām un nosūtītu jums mārketinga informāciju. Ja jūs nevēlaties saņemt šādu informāciju, jūs varat no tās atteikties jebkurā laikā.

(7) Iekšējā audita, datu analīzes un izpētes veikšanai; uzņēmējdarbības efektivitātes analīzei un tirgus daļas novērtēšanai, un Huawei produktu un pakalpojumu pilnveidošanai.

(8) Jūsu augšupielādēto vai lejupielādēto datu, kā arī to datu, kas nepieciešami augšupielādes un lejupielādes darbības nodrošināšanai, sinhronizācijai, kopīgošanai un glabāšanai.

(9) Mūsu zaudējumu novēršanas un krāpniecības novēršanas programmu pilnveidošanai.

(10) Apstrādei atbilstoši tiesību aktiem, piemēram, pēc nodokļu administrācijas iestāžu vai citu iestāžu pieprasījuma.

(11) Citiem mērķiem noteiktu pakalpojumu ietvaros vai ar jūsu piekrišanu.

II. Kā Huawei izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas

Sīkfails ir teksta fails, ko tīmekļa serveris glabā datorā vai mobilajā ierīcē, un sīkfaila saturu var izgūt un izlasīt tikai tas serveris, kas sīkfailu izveidojis. Sīkfaili ir unikālas atkarībā no pārlūka vai mobilās lietotnes, ko jūs izmantojat. Teksts, kas ietverts sīkfailā, bieži sastāv no identifikatoriem, vietņu nosaukumiem un dažiem cipariem un rakstzīmēm. Lai iegūtu papildus informāciju, izlasiet sīkdatņu politiku mūsu oficiālajā vietnē.

III. Kā Huawei kopīgo jūsu personas datus

Mēs neizsniedzam citiem uzņēmumiem, organizācijām un personām jūsu personas datus, ja vien uz konkrēto gadījumu neattiecas neviens no tālāk minētajiem apstākļiem.

(1) Dalīšanās ar jūsu piekrišanu: pēc jūsu piekrišanas saņemšanas, Huawei sniegs jūsu atļauto informāciju noteiktām trešajām pusēm vai trešo pušu kategorijām.

(2) Dalīšanās atbilstoši tiesību aktiem un noteikumiem: Huawei ir tiesīgs kopīgot ar jūsu informāciju, kā tas noteikts tiesību aktos un noteikumos, lai izšķirtu strīdus, vai, ja tas saskaņā ar tiesību aktiem nepieciešams administratīvajām vai tiesu iestādēm.

(3) Dalīšanās ar Huawei filiālēm: Jūsu informācija var tikt izpausta Huawei filiālēm tikai un vienīgi skaidriem un likumīgiem nolūkiem, un šāda dalīšanās ar informāciju aprobežojas tikai ar informāciju, kas nepieciešama pakalpojumiem. Piemēram, mēs verificējam kontu unikalitāti pasaules mērogā, pirms atļaujam tos reģistrēt.

(4) Dalīšanās ar sadarbības partneriem: dažus produktus un/vai pakalpojumus tieši jums sniedz mūsu partneri. Huawei var kopīgot ar partneriem jūsu informācijā, viņi var izmantot šo informāciju, lai sniegtu jums pieprasītos produktus un/vai pakalpojumus (piem., produktus, ko pārdod trešās puses pārdevējs, izmantojot Huawei e-komercijas platformu, videomateriālu saturu, ko nodrošina citi uzņēmumi ar Huawei lietotņu starpniecību), paredzētu jūsu intereses un nodrošinātu jums reklāmas, reklāmas materiālus un citus materiālus.

(5) Dalīšanās ar pakalpojumu sniedzējiem: Huawei ir tiesīgs izpaust jūsu informāciju uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā vai interesēs. Pie šādiem pakalpojumu sniedzējiem pieskaitāmi uzņēmumi, kas nodrošina uzticības tālruņu pakalpojumus, nosūta e-pastus vai Huawei vārdā sniedz tehnisko atbalstu. Pakalpojumu sniedzēji var izmantot jūsu informāciju tikai ar mērķi nodrošināt jums pakalpojumus Huawei vārdā.

(6) Huawei dalīsies ar jūsu informāciju, ja tam būs saprātīgs iemesls šādi rīkoties, piemēram, lai ievērotu piemērojamajos tiesību aktos noteiktās prasības, tiesvedību vai

Apstākļos, kas minēti no 3. līdz 6. punktam, Huawei nodrošinās šādas dalīšanās likumīgumu un parakstīs stingrus konfidencialitātes līgumus (KL) un/vai datu apstrādes noteikumus ar uzņēmumiem, organizācijām un personām, ar kurām notiks dalīšanās ar personas datiem, šādi pieprasot viņiem piekrist šim Paziņojumam un veikt atbilstošus konfidencialitātes un drošības pasākumus personas datu apstrādes laikā.

IV. Kā Huawei aizsargā jūsu personas datus

Huawei ar lielu nopietnību izturas pret jūsu personas datu drošību un ir pieņēmuši jomas standarta praksi, lai aizsargātu jūsu personas datus un novērstu neatļautu piekļuvi, izpaušanu, izmantošanu, modifikāciju, bojājumus vai zudumus. Ar šādu nolūku Huawei veic tālāk minētos pasākumus.

(1) Mēs veicam saprātīgus un izpildāmus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ievāktie jūsu personas dati ir minimāli un atbilst tam, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Mēs nesaglabājam jūsu personas datus ilgāk kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kas noteikti šajā Paziņojumā un konkrēta produkta vai pakalpojuma konfidencialitātes paziņojumā, ja vien saglabāšanas perioda pagarināšana nav noteikta vai atļauta tiesību aktos.

(2) Mēs izmantojam virkni tādu tehnoloģiju kā, piemēram, šifrēšanas tehnoloģijas, lai nodrošinātu datu pārraides konfidencialitāti. Mēs īstenojam uzticamus aizsardzības mehānismus, kas paredzēti, lai aizsargātu datus un datu glabāšanas serverus no uzbrukumiem.

(3) Mēs izmantojam piekļuves kontroles mehānismus, lai nodrošinātu, ka tikai pilnvaroti darbinieki var piekļūt jūsu personas datiem. Turklāt mēs kontrolējam pilnvaroto darbinieku skaitu un īstenojam uz hierarhiju balstītu atļauju pārvaldību, kas atkarīga no pakalpojuma vajadzībām un personāla līmeņiem.

(4) Mēs rūpīgi izvēlamies sadarbības partnerus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī iekļaujam personas datu aizsardzības prasības tirdzniecības līgumos un ar auditiem un novērtēšanu saistītās darbībās.

(5) Mēs organizējam drošības un konfidencialitātes aizsardzības apmācību kursus, testus un publiskus pasākumus, lai informētu darbiniekus par personas datu aizsardzību.

Huawei ir cieši apņēmies aizsargāt jūsu personas datus. Tomēr neviens drošības pasākums nav izcils, un neviens produkts, pakalpojums, tīmekļa vietne, datu pārraide, datorsistēma vai tīkla savienojums nav pilnībā drošs.

Lai novērstu tādus iespējamos riskus kā, piemēram, personas datu noplūde, bojājumi un zaudējumi, Huawei ir izstrādājis vairākus mehānismus un kontroles pasākumus, skaidri noteicis drošības incidentu un ievainojamības kategorizācijas standartus, kā arī atbilstošās apstrādes procedūras un izveidojis tam īpaši paredzētu Drošības konsultāciju un drošības paziņojumu lapu.Huawei ir izveidojis īpašu ātrās reaģēšanas vienību, lai īstenotu drošības pasākumu plānošanu, zaudējumu samazināšanu, meklēšanu, atrašanu, koriģēšanu un veiktu izsekošanas darbības kopā ar saistītām nodaļām, kuru darbs ir balstīts uz drošības incidentu risināšanas noteikumiem un prasībām.

Ja notiek ar personas datiem saistīts incidents, Huawei jūs par to informēs atbilstoši attiecīgajām tiesiskajām un reglamentējošajām prasībām, kuras nosaka tiesības uz pamata informāciju par drošības incidentu un tā iespējamo ietekmi, Huawei veiktajiem vai veicamajiem pasākumiem, ierosinājumiem saistībā ar aktīvu aizsardzību un riska mazināšanu, kā arī koriģējošajiem pasākumiem. Šo paziņojumu var nosūtīt kā e-pasta ziņojumu, īsziņu, pašpiegādes paziņojumu utt. Ja ir sarežģīti paziņot katram datu subjektam atsevišķi, mēs veiksim piemērotus un efektīvus pasākumus, lai izdotu drošības paziņojumu. Turklāt mēs ziņosim arī par personas datu drošības incidentu apstrādes statusu, kā to paredz uzraudzības iestādes.

V. Kā jūs varat pārvaldīt savus personas datus

A. Piekļuve, izlabošana, dzēšana, datu pārnesamība, apstrādes ierobežošana, iebildums pret apstrādi.

Dažās valstīs un reģionos tiesību akti, uz kuriem pamatojoties Huawei sniedz produktus un pakalpojumus vai kurās Huawei apstrādā personas datus, sniedz datu subjektiem tiesības iesniegt Huawei prasību attiecībā uz piekļuvi, izlabošanu, dzēšanu, pārnešanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilšanu pret apstrādi (tālāk — „pieprasījums”). Turklāt jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

1. Pieprasījuma iesniegšanas veidi un kanāli

Datu subjektu pieprasījumi jāiesniedz saskaņā ar Huawei noteiktajiem konfidencialitātes kanāliem. Pieprasījumi ir spēkā arī tad, ja pieprasītājs nav norādījis tiesību aktus, uz kuriem balstīti pieprasījumi.

Datu subjektu pieprasījumus var uzsākt, izmantojot Huawei Consumer BG oficiālo tīmekļa vietni, HiCare lietotni vai Huawei ID lietotni. Ja datu subjekts uzsāk pieprasījumu, izmantojot uzticības tālruni, e-pastu, tiešsaistes klientu apkalpošanas dienestu, servisa centru vai citu kanālu, mēs sniegsim datu subjektam informāciju par to, kā oficiāli iesniegt pieprasījumu, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem kanāliem, lai atvieglotu saziņu un atsauksmes par pieprasījuma apstrādes gaitu un rezultātiem. Īpašie datu subjektu pieprasījumu kanāli ir paredzēti, lai aizsargātu datu subjektu likumīgās tiesības, nodrošinātu normālu Huawei darbību un novērstu pieprasījumu iesniegšanas tiesību ļaunprātīgu izmantošanu vai izmantošanu krāpnieciskos nolūkos.

2. Pieprasījumu spēkā esamība

Lielākā daļa tiesību aktu pieprasa, lai datu subjekti ievērotu konkrētos noteikumus, uzsākot pieprasījumus. Šis Paziņojums nosaka, ka datu subjektiem jāveic tālāk norādītais.

(1) Jāiesniedz pieprasījumi, izmantojot īpašus pieprasījumu kanālus, ko nodrošina Huawei (tas ir, Huawei Consumer BG oficiālā tīmekļa vietne, HiCare lietotne un Huawei ID lietotne).

(2) Jāsniedz Huawei pietiekama informācija, lai būtu iespējams identificēt personu (lai nodrošinātu, ka pieprasījuma uzsācēji ir paši datu subjekti vai to pilnvarotās personas).

(3) Jānodrošina, ka viņu pieprasījumi ir konkrēti un izpildāmi.

Ir apstākļi, kuros saskaņā ar tiesību aktiem un noteikumiem Huawei ir tiesīgs daļēji vai pilnīgi neņemt vērā pieprasījumu.

B. Piekrišanas atcelšana

Jūs varat mainīt atļautās personas datu ievākšanas apjomu vai atcelt piekrišanu, kas nekādā veidā neietekmē tādu datu apstrādes aktivitāšu likumīgumu, kuras balstītas uz piekrišanu un veiktas pirms šīs piekrišanas atcelšanas.

Jūsu tiesības tiek īstenotas, dzēšot informāciju, atspējojot saistītas funkcijas vai iestatot konfidencialitātes iespējas jūsu Huawei produktā. Huawei piedāvās iespēju atcelt piekrišanu noteiktiem produktiem vai pakalpojumiem šo produktu vai pakalpojumu konfidencialitātes paziņojumā vai papildu paziņojumā, kā arī tad, ja iesniegsiet pieprasījumu atbilstoši A sadaļai.

C. Huawei ID reģistrācijas atcelšana

Jūs varat atcelt sava konta reģistrāciju ar Huawei ID saistītos produktos. Pēc tam, kad būsiet atcēluši sava konta reģistrāciju, mēs beigsim jums nodrošināt produktus un pakalpojumus un izdzēsīsim jūsu personas datus, ja tiesību aktos nav noteikts citādi. Pēc reģistrācijas atcelšanas jūsu kontu nevarēs atjaunot. Jums jāreģistrē jauns Huawei ID, ja atkal vēlaties izmantot saistītos Huawei produktus un pakalpojumus. Jūs varat iesniegt reģistrācijas atcelšanas pieteikumu un pabeigt šo procesu iestatījumu izvēlnē pēc tam, kad esat pieteicies savās Huawei ID saistītajās ierīcēs, lietotnēs vai oficiālajā tīmekļa vietnē.

VI. Kā Huawei aizsargā bērnu personas datus

Huawei personiskās lietošanas vai mājai paredzētie produkti ir domāti pieaugušajiem. Tomēr, lai Huawei produktus un pakalpojumus varētu izmantot bērni, mēs esam pilnībā informēti par nepieciešamību veikt papildus profilakses pasākumus konfidencialitātes un drošības garantēšanai. Huawei nosaka, vai datu subjekti ir bērni, balstoties uz pilngadības vecumu, kas ir noteikts valstu un reģionu vietējos tiesību aktos.

Ja bērna personas dati tiek ievākti, balstoties uz aizgādības tiesību subjekta atļauju, mēs izmantosim vai izpaudīsim tikai tādu informāciju, kuras izpaušana ir atļauta tiesību aktos, kuras izpaušanu ir skaidri atļāvuši aizgādības tiesību subjekti vai kura nepieciešama bērna aizsardzībai. Aizgādības tiesību subjekti, kuriem nepieciešams piekļūt, modificēt vai izdzēst bērnu un aizgādībā esošo personu personas datus, var sazināties ar mums, izmantojot kanālus, kas noteikti sadaļā „IV. Veidi kā Huawei aizsargā jūsu personas datus.”

Ja Huawei nejauši ievāc bērna personas datus bez atļaujas iegūšanas no pārbaudāmajiem aizgādības tiesību subjektiem, Huawei dzēš šādu informāciju, tiklīdz Huawei tiek par to informēts.

VII. Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem

Huawei tīmekļa vietnes, lietotņu programmatūra, produkti un pakalpojumi var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem. Huawei produktos un pakalpojumos var būt izmantoti vai sniegti trešo pušu produkti vai pakalpojumi, piemēram, trešo pušu lietotnes, kas ievietotas Huawei lietotņu veikalā „HiApp”.

Visas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem tiek sniegtas tikai lietotāja ērtību nolūkos. Jums pašiem jānorāda sava attieksme pret šādām saitēm. Pirms jūsu personas datu iesniegšanas trešajām pusēm, lūdzu, izlasiet un rīkojieties saskaņā ar šiem trešo pušu konfidencialitātes noteikumiem.

VIII. Jūsu personas datu pārsūtīšana uz citām valstīm

Mūsu produkti un pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot resursus un serverus, kas atrodas dažādās vietās; lai piedāvātu mūsu produktus un pakalpojumus, mums, iespējams, būs nepieciešami jūsu personas dati dažādās valstīs. Pilnvarots Huawei personāls un trešās puses, kas rīkojas jūsu vārdā, var piekļūt, izmantot un apstrādāt jūsu personas datus, kuri ievākti no jums valstī/reģionā, kas atšķiras no valsts/reģiona, kurā jūs ievadījāt savus personas datus, un tajā var būt mazāk stingri personas datu aizsardzības tiesību akti. Pārraidot jūsu personas datus uz citām valstīm/reģioniem, mēs aizsargāsim tos šajā Paziņojumā aprakstītajos veidos vai veidā, kas jums citādi norādīts laikā, kad dati tiek ievākti (piem., izmantojot konfidencialitātes paziņojumu vai papildus paziņojumu par konkrētu produktu vai pakalpojumu).

Huawei ir īstenojis pasaules mēroga konfidencialitātes praksi attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kurus aizsargā vairāki datu aizsardzības jomas tiesību akti. Huawei nodod personas datus starp valstīm, kurās mēs darbojamies, saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktu standartiem un noteikumiem, ietverot standartus un noteikumus, kas saistīti ar drošību un apstrādi.

Attiecībā uz personas datiem, kas nāk no ES vai Šveices, mēs rīkojamies atbilstoši piemērojamajām juridiskajām prasībām par adekvātu personas datu pārraides aizsargpasākumu nodrošināšanu, pārraidot datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai Šveices. Mēs izmantojam dažādus tiesiskus mehānismus kā, piemēram, standarta līgumu noteikumi, lai īstenotu jūsu personas datu pārrobežu nodošanu; vai īstenojam tādus drošības pasākumus kā datu anonimizācija pirms to pārrobežu pārraides.

IX. Starptautiskie lietotāji / lietotāji no Honkongas, Makao un Taivānas, Ķīna

Ja Jūs lietojat Huawei Mobile Services valstī vai reģionā, kas ir norādīts A pielikuma 2. daļā, datu pārzinis būs Īrijā reģistrētais uzņēmums „Aspiegel Limited”. Ja lietojat Huawei Mobile Services valstī vai reģionā, kas ir norādīts A pielikuma 3. daļā, datu pārzinis būs uzņēmums „Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited”. Plašāku informāciju skatiet vietējā klientu mākoņpakalpojuma paziņojumā par konfidencialitāti.

Huawei tiešsaistes veikaliem katrā jurisdikcijā ārpus Ķīnas ir sava juridiskā vienība, kas atbild par tās jurisdikcijā apkopotajiem personas datiem. Plašāku informāciju par datu pārzini skatiet vietējā tiešsaistes veikala paziņojumā par konfidencialitāti.

X. Šī Paziņojuma atjauninājumi

Huawei saglabā tiesības laiku pa laikam atjaunot šo Paziņojumu.

Ja šis Paziņojums tiks laiku pa laikam pārskatīts, Huawei ar vairāku kanālu starpniecību izdos paziņojumu par izmaiņām, piemēram, jaunāko versiju publicējot mūsu tīmekļa vietnē: http://consumer.huawei.com.

„Būtiskas izmaiņas” šajā Paziņojumā ietver, bet nav ierobežotas ar tālāk norādīto.

(1) Būtiskām izmaiņām mūsu pakalpojumu veidos, piemēram, personas datu apstrādes nolūkos, apstrādāto personas datu veidos un personas datu izmantošanas veidos.

(2) Būtiskām izmaiņām mūsu īpašumtiesību struktūrā, organizācijas struktūrā utt., piemēram, īpašumtiesību izmaiņas, ko izraisījusi uzņēmējdarbības pielāgošana, bankrots vai iegāde.

(3) Izmaiņām galvenajos personas datu kopīgošanas, pārraides vai izpaušanas objektos.

(4) Būtiskām izmaiņām jūsu tiesībās attiecībā uz personas datu apstrādi un veidiem, kā jūs šīs tiesības varat izmantot.

(5) Izmaiņām Huawei nodaļās, kontaktos un sūdzību kanālos, kas atbildīgi par personas datu apstrādes drošību.

(6) Personas datu drošības ietekmes novērtējuma ziņojumos noteiktajiem augsta līmeņa riskiem.

XI. Kā sazināties ar mums

Ja jums ir jautājumi, komentāri vai ieteikumi, lūdzu, sazinieties ar mums, apmeklējot lapu kontakti , vai iesniedziet tos kādā no savas valsts birojiem. Lai iegūtu pilnu Huawei biroju sarakstu, lūdzu, apmeklējiet lapu biroji visā pasaulē.

Ja vēlaties izmantot savas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības vai iesniegt sūdzību datu aizsardzības darbiniekam (DAD) ar personas datu aizsardzību radušos problēmu gadījumā, vai arī vēlaties konsultēties ar DAD par vispārīgiem datu aizsardzības jautājumiem, lūdzu, dodieties uz mūsu Datu subjekta tiesību portālu.

Piezīme. Vietējo tiesību aktu un valodu atšķirību dēļ Huawei patērētāju uzņēmējdarbības konfidencialitātes paziņojuma valstu versijas var atšķirties no šīs versijas. Domstarpību gadījumā valstu versijas ir noteicošās.

Autortiesības pieder © 2020 Huawei Device Co., Ltd. Visas tiesības aizsargātas.

A pielikums. Valstu/reģionu saraksts

Huawei patur tiesības laiku pa laikam atjaunot šo sarakstu.

Nr. Valstis/reģioni
1. daļa Ķīnas kontinentālā daļa
2. daļa Austrija, Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ziemeļmaķedonijas Republika, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Nīderlande, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Apvienotā Karaliste, Šveice, Melnkalne, Albānija, Serbija, Bosnija un Hercegovina, Vatikāna Pilsētvalsts, Malta, Moldova, Izraēla, Nīderlandes Antiļas, Andora, Monako, Sanmarīno, Fēru salas, Gibraltārs, Grenlande, Gērnsija, Menas sala, Džērsija, Sintmārtena, Senmartēna, Senpjēra un Mikelona (Francija), Bonaire, Sintēstatiusa un Saba, Ālandu salas, Japāna, Dienvidkoreja, Turcija, Austrālija, Jaunzēlande, Kanāda, Sentvinsenta un Grenadīnas, Ukraina
3. daļa Honkonga (Ķīna), Makao (Ķīna), Malaizija, Vjetnama, Indija, Bangladeša, Kambodža, Laosa, Mjanma, Nepāla, Papua-Jaungvineja, Filipīnas, Singapūra, Šrilanka, Taivāna (Ķīna), Taizeme, Fidži, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonēzija, Zālamanu salas, Bruneja, Maldīvija, Butāna, Kirisimasi, Kokosu (Kīlinga) Salas, Kuka salas, Francijas Polinēzija, Guama, Austrumtimora, Kiribati, Maršalu salas, Mikronēzija, Nauru, Jaunkaledonija, Niue, Norfolkas sala, Ziemeļu Marianas salas, Palau, Pitkērna salas, Tokelau, Tuvalu, Volisa un Futuna, Amerikāņu Samoa, Bolīvija, Kolumbija, Kostarika, Dominikāna, Ekvadora, Salvadora, Gvatemala, Hondurasa, Jamaika, Meksika, Nikaragva, Panama, Paragvaja, Peru, Urugvaja, Venecuēla, Čīle, Puertoriko, Aruba, Bahamu salas, Barbadosa, Britu Virdžīnu salas, Francijas Gviāna, Grenāda, Haiti, Sentlūsija, Surinama, Trinidāda un Tobago, Beliza, Antigva un Barbuda, Bermudu salas, Angilija, Gajāna, Martinika, Sentkitsa un Nevisa, Tērksas un Kaikosas salas, Kaimanu Salas, Dominika, Gvadalupe, Montserata, Senbartelmī, Folklenda Salas (Malvinas), ASV Virdžīnas, Alžīrija, Bahreina, Kamerūna, Čada, Kotdivuāra, Ēģipte, Irāka, Jordāna, Kuveita, Mali, Omāna, Pakistāna, Katara, Saūda Arābija, Senegāla, Apvienotie Arābu Emirāti, Jemena, Kongo Republika, Benina, Burkinafaso, Ekvatoriālā Gvineja, Etiopija, Gabona, Libāna, Lībija, Mauritānija, Maroka, Dienvidsudāna, Togo, Afganistāna, Centrālāfrikas Republika, Kaboverde, Kongo Demokrātiskā Republika, Džibuti, Eritreja, Gambija, Gvinejas-Bisava, Nigēra, Gineja, Palestīnas Valsts, Svētās Helēnas Sala, Seuta un Melila, Kanāriju salas, Angola, Botsvāna, Komorsa, Gana, Kenija, Libērija, Lesoto, Majota, Madagaskara, Malavi, Maurīcija, Mozambija, Nigērija, Namībija, Reinjona, Sjerraleone, Somālija, Svazilenda, Santome un Prinsipi, Seišelu salas, Dienvidāfrika, Tanzānija, Uganda, Zambija, Zimbabve, Burundija, Ruanda, Baltkrievija, Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna, Mongolija, Kazahstāna, Turkmenistāna, Uzbekistāna, Kirgistāna, Tadžikistāna, Krievija, Brazīlija, Argentīna