Privacy Policy

Ērtākai satura apskatei, izmantojiet lūdzu jaunāko Internet Explorer versiju vai izvēlieties citu pārlūkprogrammu.

Populāri rezultāti

  Ieteiktie rezultāti

   ievadiet papildu meklēšanas atslēgvārdus

   Biežākie meklēšanas vaicājumi

    Populārs ieteikums

     Huawei patērētāju uzņēmējdarbības konfidencialitātes paziņojums

     Huawei patērētāju uzņēmējdarbības konfidencialitātes paziņojums tika atjaunināts
     2018. gada 15. aprīlī.

     Huawei Device Co., Ltd., un tā ārvalstu saistītie uzņēmumi (kopā saukti „Huawei”, „mēs”, „mūsu” un „mūs”) ievēro jūsu konfidencialitāti.Tāpēc mēs esam izstrādājuši Konfidencialitātes paziņojumu (tālāk tekstā saukts „šis Paziņojums”), kas ietver informāciju par to, kā mēs apkopojam, izmantojam, atklājam, glabājam un pārsūtām jūsu personas datus. Lūdzu, veltiet brīdi laika, lai izlasītu un saprastu mūsu konfidencialitātes paziņojumu, un sazinieties ar mums, ja jums radušies kādi jautājumi.

     Personas dati ir jebkura elektroniska vai cita informācija, kas atsevišķi vai kopā ar citu informāciju var tikt izmantota, lai identificētu privātpersonu vai padarītu šo personu identificējamu. Šajā Paziņojumā izskaidrots, kā Huawei apstrādā jūsu personas datus, taču šis Paziņojums neietver visus apstrādes scenārijus, un mēs jūs informēsim īpašas apstrādes darbības gadījumā. Tāpēc pirms konkrētu produktu vai pakalpojumu lietošanas ieteicams izlasīt konfidencialitātes paziņojumu vai papildu paziņojumu, ko Huawei izdevis par šo produktu vai pakalpojumu, lai izprastu, kā šis produkts vai pakalpojums apstrādā jūsu personas datus.

     Šis Paziņojums attiecas tikai uz Huawei personīgas lietošanas un mājas produktiem, iekļaujot mobilos telefonus, viedtālruņus, klēpjdatorus, planšetdatorus, valkājamās ierīces, mobilās platjoslas ierīces, viedo sadzīves tehniku, piederumus, datora lietotnes, mobilos pakalpojumus, programmatūru rīkkopas, tīmekļa vietnes un pakalpojumus, kuros attēlots vai minēts šis Paziņojums.

     Šajā Paziņojumā izklāstīta tālāk norādītā informācija.

     1. Kā Huawei apkopo un izmanto jūsu personas datus

     2. Kā Huawei izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas

     3. Kā Huawei kopīgo jūsu personas datus

     4. Kā Huawei aizsargā jūsu personas datus

     5. Kā jūs varat pārvaldīt savus personas datus

     6. Kā Huawei aizsargā bērnu personas datus

     7. Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem

     8. Jūsu personas datu pārsūtīšana uz citām valstīm

     9. Starptautiskie lietotāji

     10. Šī Paziņojuma atjauninājumi

     11. Kā sazināties ar mums

     I. Kā Huawei apkopo un izmanto jūsu personas datus

     A. Huawei apkopotie personas dati

     Pirms Huawei produktu vai pakalpojumu izmantošanas jums, iespējams, būs jāsniedz personas dati. Jums nav jāsniedz savi personas dati Huawei, taču dažos gadījumos noteiktu personas datu nesniegšana neļaus mums nodrošināt jums dažus saistītos produktus vai pakalpojumus.

     Huawei apkopos un izmantos jūsu personas datus šajā Paziņojumā norādītajiem mērķiem. Tālāk sniegti daži piemēri, kādus personas datus mēs, iespējams, apkoposim.

     1. Personas dati, ko jūs sniedzat Huawei

     Noteiktu funkciju vai pakalpojumu izmantošanai jums jāreģistrē Huawei ID. Kad jūs reģistrējat Huawei ID vai piesakāties ar Huawei ID, lai iepirktos tiešsaistē, lejupielādētu programmatūru vai pirktu pakalpojumus, mēs lūgsim jums sniegt noteiktus personas datus, piemēram, jūsu vārdu, e-pasta adresi, mobilā tālruņa numuru, pasūtījuma informāciju, pasta adresi un maksāšanas veidu.

     Huawei jums, iespējams, nodrošinās mākoņkrātuves pakalpojumus, ar kuru palīdzību jūs varat sinhronizēt un dublēt savus failus, attēlus un datus.

     Daži Huawei produkti ļauj jums sazināties un kopīgot informāciju ar citiem. Kad jūs izmantojat Huawei produktu, lai kopīgotu informāciju ar savu ģimeni vai draugiem, jums, iespējams, būs jāizveido Huawei ID, kas ietver noteiktu informāciju, kas tiks padarīta publiska, arī segvārds un avatārs. Huawei, iespējams, apkopos ar šīm personām saistītu informāciju, piemēram, viņu vārdus, e-pasta adreses un tālruņa numurus. Huawei veiks atbilstošus un nepieciešamus pasākumus, lai garantētu jūsu sniegtās informācijas drošību. Jums jānodrošina, ka personas, kuru informāciju jūs sniedzat, piekrīt, ka jūs sniedzat šo informāciju Huawei.

     Lai nodrošinātu atbilstību dažu jurisdikciju prasībām par kontu autentifikāciju, izmantojot īsto vārdu, elektronisko spēļu atkarības novēršanai vai maksājumiem internetā, Huawei, iespējams, lūgs jums iesniegt personu apliecinošu dokumentu, ko izsniegusi valsts iestāde, vai maksājumu kartes informāciju, ar kuras palīdzību jūs iespējams idenitificēt.

     2. Informācija, ko Huawei apkopo pakalpojumu izmantošanas laikā

     Huawei apkopos datus par jūsu ierīci un to, kā notiek informācijas apmaiņa starp jums un jūsu ierīci un Huawei produktiem un pakalpojumiem. Šāda veida informācija ir tālāk norādītā.

     (1) Informācija par ierīci un lietotni, piemēram, ierīces nosaukums, ierīces identifikācijas kods (IMEI, ESN, MEID un SN), ierīces aktivizācijas laiks, aparatūras modelis, OS versija, lietotnes versija, programmatūras identifikācijas kods un ierīces un lietotnes iestatījumi (piemēram, reģions, valoda, laika zona un fonta lielums).

     (2) Informācija par mobilo tīklu, piemēram, publiskā sauszemes mobilo radiosakaru tīkla (PLMN) pakalpojumu sniedzēja ID un interneta protokola (IP) adrese.

     (3) Pieteikšanās informācija. Kad jūs izmantojat Huawei pakalpojumus vai apskatāt Huawei nodrošināto saturu, Huawei automātiski apkopos un reģistrēs noteiktu informāciju, piemēram, piekļuves laiku, piekļuves ilgumu, IP adresi un informāciju par incidentiem (piemēram, kļūdām, avārijām, restartēšanu un jauninājumiem).

     (4) Atrašanās vietas informācija. Huawei apkopos, izmantos un apstrādās aptuvenu vai precīzu jūsu ierīces atrašanās vietu, kad jūs piekļūsiet dažiem pakalpojumiem, kas izmanto jūsu atrašanās vietu (piemēram, kad jūs izmantojat meklēšanas rīku, navigācijas programmatūru vai apskatāt laikapstākļus noteiktā atrašanās vietā). Atrašanās vietas informāciju var iegūt, balstoties uz GPS, Wi-Fi un pakalpojuma sniedzēja tīkla ID. Mēs lūgsim jums izvēlēties lietotnes, kurām jūs vēlaties iespējot atrašanās vietas pakalpojumus. Jūs varat atspējot noteiktu pakalpojumu atrašanās vietas noteikšanas atļaujas ierīces iestatījumu izvēlnē, lai noraidītu jūsu atrašanās vietas informācijas kopīgošanu.

     (5) Informācija, ko jūs glabājat Huawei serveros. Piemēram, informācija, ko jūs augšupielādējat mākonī, tiks glabāta Huawei serveros, lai nodrošinātu ātru piekļuvi un kopīgošanu starp ierīcēm. Mēs neapskatīsim informāciju, ko jūs glabājat Huawei serveros.

     3. Informācija no trešajām personām

     Ja to pieļauj tiesību akti, Huawei apkopos par jums publiskos un komerciālos avotos pieejamo informāciju. Tāpat Huawei, iespējams, iegūs noteiktu informāciju no trešo personu sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, laiku, kad jūs izmantojat savu sociālā tīkla kontu, lai pieteiktos Huawei tīmekļa vietnē.

     4. Neidentificējamu datu apkopošana un izmantošana

     Neidentificējami dati ir dati, ko nevar izmantot, lai identificētu personu. Neidentificējamu datu piemēri ir tīmekļa vietnes apmeklējuma statistika, lietotnes lejupielāžu statistika un produktu pārdošanas apjoms. Huawei apkopos statistikas informāciju, lai saprastu, kā lietotāji izmanto mūsu produktus un pakalpojumus. Tādējādi mēs varam uzlabot savus pakalpojumus, lai pēc iespējas labāk nodrošinātu atbilstību jūsu prasībām.

     Mēs glabājam jūsu personas datus un neidentificējamos datus atsevišķi un izmantojam tos neatkarīgi. Noteiktos apstākļos Huawei pēc saviem ieskatiem var apkopot, izmantot, atklāt un pārsūtīt neidentificējamos datus arī citiem nolūkiem.

     B. Kā Huawei izmanto jūsu personas datus

     Huawei var izmantot jūsu personas datus tālāk norādītajiem mērķiem.

     (1) Jūsu iegādāto Huawei personīgas lietošanas un mājas produktu reģistrācijai un aktivizācijai.

     (2) Reģistrējiet Huawei ID, lai piekļūtu plašākam funkciju un mobilo pakalpojumu klāstam.

     (3) Jūsu pieprasīto produktu un pakalpojumu piegādei, aktivizēšanai vai verifikācijai, kā arī izmaiņu veikšanai, tehniskā atbalsta sniegšanai un pēcpārdošanas pakalpojumiem attiecībā uz minētajiem produktiem un pakalpojumiem atbilstoši jūsu prasībām.

     (4) OS vai lietotnes atjauninājumu un instalēšanas paziņojumu nosūtīšanai.

     (5) Personalizētas lietotāja pieredzes un satura nodrošināšanai.

     (6) Informācijas nosūtīšanai par produktiem un pakalpojumiem, kas jūs, iespējams, varētu interesēt, kā arī lai uzaicinātu jūs uz Huawei reklāmas pasākumiem un tirgus aptaujām un nosūtītu jums mārketinga informāciju. Ja jūs nevēlaties saņemt šādu informāciju, jūs varat no tās atteikties jebkurā laikā.

     (7) Iekšējā audita, datu analīzes un izpētes veikšanai; uzņēmējdarbības efektivitātes analīzei un tirgus daļas novērtēšanai, un Huawei produktu un pakalpojumu pilnveidošanai.

     (8) Jūsu augšupielādēto vai lejupielādēto datu, kā arī to datu, kas nepieciešami augšupielādes un lejupielādes darbības nodrošināšanai, sinhronizācijai, kopīgošanai un glabāšanai.

     (9) Mūsu zaudējumu novēršanas un krāpniecības novēršanas programmu pilnveidošanai.

     (10) Apstrādei atbilstoši tiesību aktiem, piemēram, pēc nodokļu administrācijas iestāžu vai citu iestāžu pieprasījuma.

     (11) Citiem mērķiem noteiktu pakalpojumu ietvaros vai ar jūsu piekrišanu.

     II. Kā Huawei izmanto sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas

     A. Sīkfails

     Sīkfails ir teksta fails, ko tīmekļa serveris glabā datorā vai mobilajā ierīcē, un sīkfaila saturu var izgūt un izlasīt tikai tas serveris, kas sīkfailu izveidojis. Sīkfaili ir unikālas atkarībā no pārlūka vai mobilās lietotnes, ko jūs izmantojat. Teksts, kas ietverts sīkfailā, bieži sastāv no identifikatoriem, vietņu nosaukumiem un dažiem cipariem un rakstzīmēm.

     Dažkārt Huawei glabā sīkfailus datoros vai mobilajās ierīcēs, lai uzlabotu lietotāju pieredzi, iekļaujot tālāk minētajos gadījumos.

     (1) Tehniskie sīkfaili: pieteikšanās un verifikācija. Kad jūs izmantojat Huawei ID, lai pieteiktos tīmekļa vietnē, „seansbalstītas” sīkfaili nodrošina, ka vietnes funkciju apmeklējums notiek bez traucējumiem.

     (2) Personalizācijas sīkfaili: jūsu preferenču un iestatījumu glabāšana. Tīmekļa vietne var izmantot sīkfailus, lai saglabātu iestatījumus, piemēram, valodas un fonta lieluma iestatījumus jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, preces jūsu iepirkumu grozā un citas pārlūka preferences.

     (3) Reklāmas sīkfaili. Huawei izmanto sīkfailus, lai ievāktu informāciju par jūsu tiešsaistes aktivitātēm un izvēlēm, kā arī parādītu jums reklāmas, kas ir vistiešāk saistītas ar jums.

     (4) Statistikas sīkfaili. Ar sīkfailu palīdzību Huawei var ievākt informāciju par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes un citas lietotnes vai nu vienreizējam apmeklējumam (izmantojot sesijas sīkfailu), vai atkārtotiem apmeklējumiem (izmantojot pastāvīgu sīkfailu).

     (5) Sociālo plašsaziņas līdzekļu sīkfaili. Sociālo plašsaziņas līdzekļu sīkfaili ir savienoti ar trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, pogas „Patīk” un „Kopīgot”. Trešā puse sniedz šos pakalpojumus, atzīstot, ka jūs esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietnes.

     Jūs varat pārvaldīt vai izdzēst sīkfailus pēc pašu izvēles. Lai iegūtu detalizētu informāciju, apmeklējiet vietni AboutCookies.org. Jūs varat izdzēst visus sīkfailus, kas tiek glabāti jūsu datorā, un lielākā daļa no mūsdienu tīmekļa pārlūkiem sniedz iespēju bloķēt sīkfailus. Tomēr, bloķējot sīkfailus, jums būs nepieciešams mainīt lietotāja iestatījumus katru reizi, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni. Uzziniet, kā pārvaldīt jūsu pārlūka sīkfailu iestatījumus, šeit: Internet Explorer > Google Chrome > Mozilla Firefox > Safari > Opera.

     Ja jūs izdzēsīsiet sīkfailus, jums būs nepieciešams mainīt savus iestatījumus nākamajā Huawei tīmekļa vietņu apmeklēšanas reizē. Ņemiet vērā, ka dažiem Huawei pakalpojumiem, būs nepieciešams izmantot sīkfailus. Sīkfailu izslēgšana var ietekmēt to, kā jūs izmantosiet dažas vai visas šo pakalpojumu funkcijas.

     B. Tīmekļa bāksignāli un pikseļu tagi

     Papildus sīkfailiem Huawei un dažas trešās puses var tīmekļa vietnēs izmantot arī tīmekļa bāksignālus un pikseļu tagus. Tīmekļa bāksignāls parasti ir elektroniski grafisks attēls, kas iegults tīmekļa vietnē vai e-pastā, lai identificētu jūsu ierīces sīkfailus tīmekļa vietnes vai e-pasta pārlūkošanas laikā. Pikseļu tagi ļauj Huawei sūtīt e-pastus tā, lai tie būtu lasāmi jums, un uzzināt, vai e-pasta ziņojums tika atvērts.

     Huawei un dažas trešās puses izmanto šīs tehnoloģijas dažādiem mērķiem, iekļaujot analīzes pakalpojumu izmantošanu (kopā ar sīkfailiem) un patīkamāka satura un reklāmas nodrošināšanu jums. Piemēram, ja jūs saņemat no Huawei e-pastu, tas var saturēt klikšķināmus URL, kas ved uz Huawei tīmekļa vietni. Ja jūs noklikšķināsiet uz saites, Huawei sekos jūsu apmeklējumam, lai palīdzētu uzzināt par jūsu izvēlētajiem produktiem un pakalpojumiem, kā arī uzlabotu mūsu klientu apkalpošanu. Jūs varat anulēt Huawei adresātu saraksta abonementu jebkurā laikā, ja jūs nevēlaties, lai attiecībā uz jums notiek šāda sekošana.

     C. Citas vietējās krātuves

     Huawei un dažas trešās puses var izmantot citas vietējās krātuves tehnoloģijas, piemēram, vietējus koplietojamus objektus (tā sauktos, „Flash” sīkfailus) un HTML5 vietējo krātuvi — noteiktos produktos un pakalpojumos. Līdzīgi sīkfailiem šīs tehnoloģijas glabā informāciju jūsu ierīcē un var ierakstīt informāciju par jūsu aktivitātēm un izvēlēm. Tomēr šīs tehnoloģijas var izmantot sīkfailu vietā citus līdzekļus. Šī iemesla dēļ jums var nebūt iespējas pārvaldīt tos, izmantojot standarta pārlūku rīkus un iestatījumus. Lai iegūtu detalizētu informāciju par to, kā atspējot vai izdzēst informāciju, kas atrodas „Flash” sīkfailos, noklikšķiniet šeit.

     D. Neizsekot

     Daudzi tīkla pārlūki piedāvā iespēju „Neizsekot”, kura var nosūtīt tīmekļa vietnēm neizsekošanas pieprasījumus. Šobrīd lielākās interneta standartizācijas organizācijas vēl nav izstrādājušas noteikumus par to, kā tīmekļa vietnēm būtu jārīkojas ar šādiem pieprasījumiem. Ja jūs savā pārlūkā iespējosiet funkciju „Neizsekot”, visās Huawei tīmekļa vietnēs tiks ņemta vērā šī izvēle.

     III. Kā Huawei kopīgo jūsu personas datus

     Mēs neizsniedzam citiem uzņēmumiem, organizācijām un personām jūsu personas datus, ja vien uz konkrēto gadījumu neattiecas neviens no tālāk minētajiem apstākļiem.

     (1) Dalīšanās ar jūsu piekrišanu: pēc jūsu piekrišanas saņemšanas, Huawei sniegs jūsu atļauto informāciju noteiktām trešajām pusēm vai trešo pušu kategorijām.

     (2) Dalīšanās atbilstoši tiesību aktiem un noteikumiem: Huawei ir tiesīgs kopīgot ar jūsu informāciju, kā tas noteikts tiesību aktos un noteikumos, lai izšķirtu strīdus, vai, ja tas saskaņā ar tiesību aktiem nepieciešams administratīvajām vai tiesu iestādēm.

     (3) Dalīšanās ar Huawei filiālēm: Jūsu informācija var tikt izpausta Huawei filiālēm tikai un vienīgi skaidriem un likumīgiem nolūkiem, un šāda dalīšanās ar informāciju aprobežojas tikai ar informāciju, kas nepieciešama pakalpojumiem. Piemēram, mēs verificējam kontu unikalitāti pasaules mērogā, pirms atļaujam tos reģistrēt.

     (4) Dalīšanās ar sadarbības partneriem: dažus produktus un/vai pakalpojumus tieši jums sniedz mūsu partneri. Huawei var kopīgot ar partneriem jūsu informācijā, viņi var izmantot šo informāciju, lai sniegtu jums pieprasītos produktus un/vai pakalpojumus (piem., produktus, ko pārdod trešās puses pārdevējs, izmantojot Huawei e-komercijas platformu, videomateriālu saturu, ko nodrošina citi uzņēmumi ar Huawei lietotņu starpniecību), paredzētu jūsu intereses un nodrošinātu jums reklāmas, reklāmas materiālus un citus materiālus.

     (5) Dalīšanās ar pakalpojumu sniedzējiem: Huawei ir tiesīgs izpaust jūsu informāciju uzņēmumiem, kas sniedz pakalpojumus mūsu vārdā vai interesēs. Pie šādiem pakalpojumu sniedzējiem pieskaitāmi uzņēmumi, kas nodrošina uzticības tālruņu pakalpojumus, nosūta e-pastus vai Huawei vārdā sniedz tehnisko atbalstu. Pakalpojumu sniedzēji var izmantot jūsu informāciju tikai ar mērķi nodrošināt jums pakalpojumus Huawei vārdā.

     (6) Huawei dalīsies ar jūsu informāciju, ja tam būs saprātīgs iemesls šādi rīkoties, piemēram, lai ievērotu piemērojamajos tiesību aktos noteiktās prasības, tiesvedību vai

     Apstākļos, kas minēti no 3. līdz 6. punktam, Huawei nodrošinās šādas dalīšanās likumīgumu un parakstīs stingrus konfidencialitātes līgumus (KL) un/vai datu apstrādes noteikumus ar uzņēmumiem, organizācijām un personām, ar kurām notiks dalīšanās ar personas datiem, šādi pieprasot viņiem piekrist šim Paziņojumam un veikt atbilstošus konfidencialitātes un drošības pasākumus personas datu apstrādes laikā.

     IV. Kā Huawei aizsargā jūsu personas datus

     Huawei ar lielu nopietnību izturas pret jūsu personas datu drošību un ir pieņēmuši jomas standarta praksi, lai aizsargātu jūsu personas datus un novērstu neatļautu piekļuvi, izpaušanu, izmantošanu, modifikāciju, bojājumus vai zudumus. Ar šādu nolūku Huawei veic tālāk minētos pasākumus.

     (1) Mēs veicam saprātīgus un izpildāmus pasākumus, lai nodrošinātu, ka ievāktie jūsu personas dati ir minimāli un atbilst tam, kas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Mēs nesaglabājam jūsu personas datus ilgāk kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kas noteikti šajā Paziņojumā un konkrēta produkta vai pakalpojuma konfidencialitātes paziņojumā, ja vien saglabāšanas perioda pagarināšana nav noteikta vai atļauta tiesību aktos.

     (2) Mēs izmantojam virkni tādu tehnoloģiju kā, piemēram, šifrēšanas tehnoloģijas, lai nodrošinātu datu pārraides konfidencialitāti. Mēs īstenojam uzticamus aizsardzības mehānismus, kas paredzēti, lai aizsargātu datus un datu glabāšanas serverus no uzbrukumiem.

     (3) Mēs izmantojam piekļuves kontroles mehānismus, lai nodrošinātu, ka tikai pilnvaroti darbinieki var piekļūt jūsu personas datiem. Turklāt mēs kontrolējam pilnvaroto darbinieku skaitu un īstenojam uz hierarhiju balstītu atļauju pārvaldību, kas atkarīga no pakalpojuma vajadzībām un personāla līmeņiem.

     (4) Mēs rūpīgi izvēlamies sadarbības partnerus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī iekļaujam personas datu aizsardzības prasības tirdzniecības līgumos un ar auditiem un novērtēšanu saistītās darbībās.

     (5) Mēs organizējam drošības un konfidencialitātes aizsardzības apmācību kursus, testus un publiskus pasākumus, lai informētu darbiniekus par personas datu aizsardzību.

     Huawei ir cieši apņēmies aizsargāt jūsu personas datus. Tomēr neviens drošības pasākums nav izcils, un neviens produkts, pakalpojums, tīmekļa vietne, datu pārraide, datorsistēma vai tīkla savienojums nav pilnībā drošs.

     Lai novērstu tādus iespējamos riskus kā, piemēram, personas datu noplūde, bojājumi un zaudējumi, Huawei ir izstrādājis vairākus mehānismus un kontroles pasākumus, skaidri noteicis drošības incidentu un ievainojamības kategorizācijas standartus, kā arī atbilstošās apstrādes procedūras un izveidojis tam īpaši paredzētu Drošības konsultāciju un drošības paziņojumu lapu.Huawei ir izveidojis īpašu ātrās reaģēšanas vienību, lai īstenotu drošības pasākumu plānošanu, zaudējumu samazināšanu, meklēšanu, atrašanu, koriģēšanu un veiktu izsekošanas darbības kopā ar saistītām nodaļām, kuru darbs ir balstīts uz drošības incidentu risināšanas noteikumiem un prasībām.

     Ja notiek ar personas datiem saistīts incidents, Huawei jūs par to informēs atbilstoši attiecīgajām tiesiskajām un reglamentējošajām prasībām, kuras nosaka tiesības uz pamata informāciju par drošības incidentu un tā iespējamo ietekmi, Huawei veiktajiem vai veicamajiem pasākumiem, ierosinājumiem saistībā ar aktīvu aizsardzību un riska mazināšanu, kā arī koriģējošajiem pasākumiem. Šo paziņojumu var nosūtīt kā e-pasta ziņojumu, īsziņu, pašpiegādes paziņojumu utt. Ja ir sarežģīti paziņot katram datu subjektam atsevišķi, mēs veiksim piemērotus un efektīvus pasākumus, lai izdotu drošības paziņojumu. Turklāt mēs ziņosim arī par personas datu drošības incidentu apstrādes statusu, kā to paredz uzraudzības iestādes.

     V. Kā jūs varat pārvaldīt savus personas datus

     A. Piekļuve, izlabošana, dzēšana, datu pārnesamība, apstrādes ierobežošana, iebildums pret apstrādi.

     Dažās valstīs un reģionos tiesību akti, uz kuriem pamatojoties Huawei sniedz produktus un pakalpojumus vai kurās Huawei apstrādā personas datus, sniedz datu subjektiem tiesības iesniegt Huawei prasību attiecībā uz piekļuvi, izlabošanu, dzēšanu, pārnešanu, apstrādes ierobežošanu vai iebilšanu pret apstrādi (tālāk — „pieprasījums”). Turklāt jums ir tiesības uz datu pārnesamību.

     1. Pieprasījuma iesniegšanas veidi un kanāli

     Datu subjektu pieprasījumi jāiesniedz saskaņā ar Huawei noteiktajiem konfidencialitātes kanāliem. Pieprasījumi ir spēkā arī tad, ja pieprasītājs nav norādījis tiesību aktus, uz kuriem balstīti pieprasījumi.

     Datu subjektu pieprasījumus var uzsākt, izmantojot Huawei Consumer BG oficiālo tīmekļa vietni, HiCare lietotni vai Huawei ID lietotni. Ja datu subjekts uzsāk pieprasījumu, izmantojot uzticības tālruni, e-pastu, tiešsaistes klientu apkalpošanas dienestu, servisa centru vai citu kanālu, mēs sniegsim datu subjektam informāciju par to, kā oficiāli iesniegt pieprasījumu, izmantojot kādu no iepriekš minētajiem kanāliem, lai atvieglotu saziņu un atsauksmes par pieprasījuma apstrādes gaitu un rezultātiem. Īpašie datu subjektu pieprasījumu kanāli ir paredzēti, lai aizsargātu datu subjektu likumīgās tiesības, nodrošinātu normālu Huawei darbību un novērstu pieprasījumu iesniegšanas tiesību ļaunprātīgu izmantošanu vai izmantošanu krāpnieciskos nolūkos.

     2. Pieprasījumu spēkā esamība

     Lielākā daļa tiesību aktu pieprasa, lai datu subjekti ievērotu konkrētos noteikumus, uzsākot pieprasījumus. Šis Paziņojums nosaka, ka datu subjektiem jāveic tālāk norādītais.

     (1) Jāiesniedz pieprasījumi, izmantojot īpašus pieprasījumu kanālus, ko nodrošina Huawei (tas ir, Huawei Consumer BG oficiālā tīmekļa vietne, HiCare lietotne un Huawei ID lietotne).

     (2) Jāsniedz Huawei pietiekama informācija, lai būtu iespējams identificēt personu (lai nodrošinātu, ka pieprasījuma uzsācēji ir paši datu subjekti vai to pilnvarotās personas).

     (3) Jānodrošina, ka viņu pieprasījumi ir konkrēti un izpildāmi.

     Ir apstākļi, kuros saskaņā ar tiesību aktiem un noteikumiem Huawei ir tiesīgs daļēji vai pilnīgi neņemt vērā pieprasījumu.

     B. Piekrišanas atcelšana

     Jūs varat mainīt atļautās personas datu ievākšanas apjomu vai atcelt piekrišanu, kas nekādā veidā neietekmē tādu datu apstrādes aktivitāšu likumīgumu, kuras balstītas uz piekrišanu un veiktas pirms šīs piekrišanas atcelšanas.

     Jūsu tiesības tiek īstenotas, dzēšot informāciju, atspējojot saistītas funkcijas vai iestatot konfidencialitātes iespējas jūsu Huawei produktā. Huawei piedāvās iespēju atcelt piekrišanu noteiktiem produktiem vai pakalpojumiem šo produktu vai pakalpojumu konfidencialitātes paziņojumā vai papildu paziņojumā, kā arī tad, ja iesniegsiet pieprasījumu atbilstoši A sadaļai.

     C. Huawei ID reģistrācijas atcelšana

     Jūs varat atcelt sava konta reģistrāciju ar Huawei ID saistītos produktos. Pēc tam, kad būsiet atcēluši sava konta reģistrāciju, mēs beigsim jums nodrošināt produktus un pakalpojumus un izdzēsīsim jūsu personas datus, ja tiesību aktos nav noteikts citādi. Pēc reģistrācijas atcelšanas jūsu kontu nevarēs atjaunot. Jums jāreģistrē jauns Huawei ID, ja atkal vēlaties izmantot saistītos Huawei produktus un pakalpojumus. Jūs varat iesniegt reģistrācijas atcelšanas pieteikumu un pabeigt šo procesu iestatījumu izvēlnē pēc tam, kad esat pieteicies savās Huawei ID saistītajās ierīcēs, lietotnēs vai oficiālajā tīmekļa vietnē.

     VI. Kā Huawei aizsargā bērnu personas datus

     Huawei personiskās lietošanas vai mājai paredzētie produkti ir domāti pieaugušajiem. Tomēr, lai Huawei produktus un pakalpojumus varētu izmantot bērni, mēs esam pilnībā informēti par nepieciešamību veikt papildus profilakses pasākumus konfidencialitātes un drošības garantēšanai. Huawei nosaka, vai datu subjekti ir bērni, balstoties uz pilngadības vecumu, kas ir noteikts valstu un reģionu vietējos tiesību aktos.

     Ja bērna personas dati tiek ievākti, balstoties uz aizgādības tiesību subjekta atļauju, mēs izmantosim vai izpaudīsim tikai tādu informāciju, kuras izpaušana ir atļauta tiesību aktos, kuras izpaušanu ir skaidri atļāvuši aizgādības tiesību subjekti vai kura nepieciešama bērna aizsardzībai. Aizgādības tiesību subjekti, kuriem nepieciešams piekļūt, modificēt vai izdzēst bērnu un aizgādībā esošo personu personas datus, var sazināties ar mums, izmantojot kanālus, kas noteikti sadaļā „IV. Veidi kā Huawei aizsargā jūsu personas datus.”

     Ja Huawei nejauši ievāc bērna personas datus bez atļaujas iegūšanas no pārbaudāmajiem aizgādības tiesību subjektiem, Huawei dzēš šādu informāciju, tiklīdz Huawei tiek par to informēts.

     VII. Saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem

     Huawei tīmekļa vietnes, lietotņu programmatūra, produkti un pakalpojumi var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem. Huawei produktos un pakalpojumos var būt izmantoti vai sniegti trešo pušu produkti vai pakalpojumi, piemēram, trešo pušu lietotnes, kas ievietotas Huawei lietotņu veikalā „HiApp”.

     Visas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, produktiem un pakalpojumiem tiek sniegtas tikai lietotāja ērtību nolūkos. Jums pašiem jānorāda sava attieksme pret šādām saitēm. Pirms jūsu personas datu iesniegšanas trešajām pusēm, lūdzu, izlasiet un rīkojieties saskaņā ar šiem trešo pušu konfidencialitātes noteikumiem.

     VIII. Jūsu personas datu pārsūtīšana uz citām valstīm

     Mūsu produkti un pakalpojumi tiek sniegti, izmantojot resursus un serverus, kas atrodas dažādās vietās; lai piedāvātu mūsu produktus un pakalpojumus, mums, iespējams, būs nepieciešami jūsu personas dati dažādās valstīs. Pilnvarots Huawei personāls un trešās puses, kas rīkojas jūsu vārdā, var piekļūt, izmantot un apstrādāt jūsu personas datus, kuri ievākti no jums valstī/reģionā, kas atšķiras no valsts/reģiona, kurā jūs ievadījāt savus personas datus, un tajā var būt mazāk stingri personas datu aizsardzības tiesību akti. Pārraidot jūsu personas datus uz citām valstīm/reģioniem, mēs aizsargāsim tos šajā Paziņojumā aprakstītajos veidos vai veidā, kas jums citādi norādīts laikā, kad dati tiek ievākti (piem., izmantojot konfidencialitātes paziņojumu vai papildus paziņojumu par konkrētu produktu vai pakalpojumu).

     Huawei ir īstenojis pasaules mēroga konfidencialitātes praksi attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kurus aizsargā vairāki datu aizsardzības jomas tiesību akti. Huawei nodod personas datus starp valstīm, kurās mēs darbojamies, saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktu standartiem un noteikumiem, ietverot standartus un noteikumus, kas saistīti ar drošību un apstrādi.

     Attiecībā uz personas datiem, kas nāk no ES vai Šveices, mēs rīkojamies atbilstoši piemērojamajām juridiskajām prasībām par adekvātu personas datu pārraides aizsargpasākumu nodrošināšanu, pārraidot datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) vai Šveices. Mēs izmantojam dažādus tiesiskus mehānismus kā, piemēram, standarta līgumu noteikumi, lai īstenotu jūsu personas datu pārrobežu nodošanu; vai īstenojam tādus drošības pasākumus kā datu anonimizācija pirms to pārrobežu pārraides.

     IX. Starptautiskie lietotāji

     Ja jūs izmantojat Huawei patērētāju mākoņpakalpojumus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstī vai Šveicē, Albānijā, Andorā, Bosnijā, Fēru Salās, Gibraltārā, Grenlandē, Maķedonijā, Moldovā, Monako, Melnkalnē, Sanmarīno, Serbijā, Vatikānā, Japānā, Dienvidkorejā, ASV un Kanādā, datus pārvalda uzņēmums Aspiegel Limited Īrijā.

     Ja jūs izmantojat Huawei ASV interneta veikalu (www.hihonor.com/us), datus pārvalda Huawei Device USA, Inc.

     Ja jūs izmantojat Huawei Eiropas interneta veikalu, datus pārvalda Huawei Technologies Dusseldorf GmbH.

     X. Šī Paziņojuma atjauninājumi

     Huawei saglabā tiesības laiku pa laikam atjaunot šo Paziņojumu.

     Ja šis Paziņojums tiks laiku pa laikam pārskatīts, Huawei ar vairāku kanālu starpniecību izdos paziņojumu par izmaiņām, piemēram, jaunāko versiju publicējot mūsu tīmekļa vietnē: http://consumer.huawei.com.

     „Būtiskas izmaiņas” šajā Paziņojumā ietver, bet nav ierobežotas ar tālāk norādīto.

     (1) Būtiskām izmaiņām mūsu pakalpojumu veidos, piemēram, personas datu apstrādes nolūkos, apstrādāto personas datu veidos un personas datu izmantošanas veidos.

     (2) Būtiskām izmaiņām mūsu īpašumtiesību struktūrā, organizācijas struktūrā utt., piemēram, īpašumtiesību izmaiņas, ko izraisījusi uzņēmējdarbības pielāgošana, bankrots vai iegāde.

     (3) Izmaiņām galvenajos personas datu kopīgošanas, pārraides vai izpaušanas objektos.

     (4) Būtiskām izmaiņām jūsu tiesībās attiecībā uz personas datu apstrādi un veidiem, kā jūs šīs tiesības varat izmantot.

     (5) Izmaiņām Huawei nodaļās, kontaktos un sūdzību kanālos, kas atbildīgi par personas datu apstrādes drošību.

     (6) Personas datu drošības ietekmes novērtējuma ziņojumos noteiktajiem augsta līmeņa riskiem.

     XI. Kā sazināties ar mums

     Ja jums ir jautājumi, komentāri vai ieteikumi, lūdzu, sazinieties ar mums, apmeklējot lapu kontakti, vai iesniedziet tos kādā no savas valsts birojiem. Lai iegūtu pilnu Huawei biroju sarakstu, lūdzu, apmeklējiet lapu biroji visā pasaulē.

     Ja vēlaties izmantot savas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības vai iesniegt sūdzību datu aizsardzības darbiniekam (DAD) ar personas datu aizsardzību radušos problēmu gadījumā, vai arī vēlaties konsultēties ar DAD par vispārīgiem datu aizsardzības jautājumiem, lūdzu, dodieties uz mūsu Datu subjekta tiesību portālu.

     Piezīme. Vietējo tiesību aktu un valodu atšķirību dēļ Huawei patērētāju uzņēmējdarbības konfidencialitātes paziņojuma valstu versijas var atšķirties no šīs versijas. Domstarpību gadījumā valstu versijas ir noteicošās.

     Autortiesības pieder © 2018 Huawei Device Co., Ltd. Visas tiesības aizsargātas.

     Cookie iestatījums