Privacy Policy

HUAWEI PRIVĀTUMA POLITIKA

Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada februāris

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai priekšlikumi, lūdzu, sazinieties ar mums ar e-pasta starpniecību adresē consumer_privacy@huawei.com

Cienījamie lietotāji, HUAWEI Device Co., Ltd. un kompānijas korporatīvie sadarbības partneri visā pasaulē ("HUAWEI", "mēs", "mūsu" un "mūs") izprot to, cik svarīgs Jums ir Jūsu privātums, un mēs darām visu iespējamo, lai to aizsargātu. Lūdzu, nedariet HUAWEI zināmu personisko vai privāto informāciju, pirms neesat izlasījis, izpratis un piekritis šai Privātuma politikai ("Politikai"). Mēs izveidojām šo politiku, lai palīdzētu Jums izprast: 1. Kā HUAWEI izmanto Jūsu personas datus 2. Kā HUAWEI izmanto sīkfailus un tamlīdzīgas tehnoloģijas 3. Kā HUAWEI dalās ar Jūsu personas datiem 4. Kā piekļūt un rediģēt savus personas datus 5. Kā HUAWEI aizsargā Jūsu personas datus 6. Kā HUAWEI rīkojas ar bērnu personas datiem 7. HUAWEI trešās puses partneri un to pakalpojumi 8. Kā personas dati tiek pārsūtīti kompānijas iekšienē 9. Kā šī Politika tiek atjaunināta 10. Starptautiskie lietotāji 11. Kā sazināties ar HUAWEI. Lūdzu, atcerieties, ka šī Politika attiecas tikai un vienīgi uz HUAWEI sadzīves elektroniku, ietverot vienkāršos tālruņus, viedtālruņus, planšetdatorus, sadzīves ierīces, datu kartes, datoru lietojumprogrammas, rīkus, programmatūru, interneta vietnes un pakalpojumus, kuros publicēta šī Politika vai norāde uz to. Šī Politika nosaka to, kā HUAWEI rīkojas ar Jūsu personas un privātajiem datiem un apstiprina, ka kompānija aizsargā Jūsu privātumu. Politika neietver visus iespējamos datu apstrādes scenārijus. Informāciju par tādu datu vākšanu, kas saistīti ar kādu noteiktu ražojumu vai pakalpojumu, HUAWEI publicē kā papildu politiku. Mēs rekomendējam Jums iepazīties gan ar šo Politiku, gan ar visu papildus politiku, lai pilnībā izprastu HUAWEI privātuma politiku, kas saistīta ar kādu konkrētu ražojumu vai pakalpojumu. 1. Kā HUAWEI izmanto Jūsu personas datus. Personas dati ir informācija, kuru iespējams izmantot atsevišķi vai kopā ar citu informāciju, personas identifikācijai. Šādi dati tiek vākti, ja Jūs izmantojat HUAWEI ražojumus vai pakalpojumus, un tie var ietvert Jūsu vārdu, dzimšanas datumu, adresi, personas kodu, tālruņa numuru, konta numuru, foto un vietu un datumu, kad ražojums vai pakalpojums tika izmantots. HUAWEI apkopo un izmanto Jūsu personas datus tikai tiem mērķiem, kas atrunāti šajā Politikā. Tālāk parādīti mūsu vākto personas datu un to izmantošanas piemēri: 1.1 Kādus personas datus apkopo HUAWEI. Mēs varam vākt dažādus personas datus, tostarp – Jūsu vārdu, profila foto, tālruņa numuru, e-pasta adresi, vecumu un atrašanās vietu. Zemāk redzami vairāki mūsu apkopoto personas datu piemēri. (a) Dati, kurus Jūs darāt zināmus personīgi: Vairāki HUAWEI pakalpojumi dod Jums iespēju izveidot kontus vai profilus. Jūs varat saņemt pieprasījumu nodrošināt konta informāciju, piemēram, Jūsu e-pasta adresi, piegādes adresi, tālruņa numuru, informāciju par ražojumu, iegādes laiku un apmaksas metodi. Ja Jūs izmantojat HUAWEI pakalpojumus, lai kopīgotu saturu ar saviem draugiem, var gadīties, ka mums būs nepieciešama viņu kontaktinformācija, tostarp – viņu vārdi, profila foto, tālruņa numuri un e-pasta adreses. Daži HUAWEI pakalpojumi dod Jums iespēju sazināties un kopīgot informāciju ar citiem cilvēkiem. Visas šāda veida komunikācijas ir aizsargātas. Ja Jums, izmantojot kādu no HUAWEI ierīcēm vai lietotnēm, atgadās kļūda, Jūs varat pēc savas izvēles nosūtīt detalizētu informāciju par kļūdu HUAWEI. (b) Informācija par pakalpojumu izmantošanu: Mēs varam apkopot arī Jūsu ierīču sistēmas un lietotņu datus, tostarp – ierīces nosaukumu, sistēmas un lietotņu versijas, reģionālos un valodas iestatījumus, ierīces versiju, ierīces identifikācijas numuru (IMEI, ESN, MEID un SN), ģeogrāfisko atrašanās vietu (piemēram, Jūsu ierīces atrašanās vietas identifikatorus), pakalpojumu sniedzēja tīkla identifikatorus (PLMN), lietošanas paradumus un IP adresi. Mēs varam arī reģistrēt laiku, kad Jūs izmantojat pakalpojumu, ievadītos meklēšanas terminus un Jūsu ierīces sīkfailos saglabātos datus. (c) Trešās puses dati: Mēs varam saņemt ar Jums saistītus datus no publiski vai komerciāli pieejamiem avotiem likumdošanā atļautajos ietvaros. Mēs varam saņemt informāciju par Jums no trešās puses sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, par to, kad Jūs piesakāties mūsu interneta vietnē, izmantojot savu Facebook vai Twitter kontu. 1.2 Kā HUAWEI izmanto Jūsu personas datus. Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai: (a) Aizpildītu pasūtījuma veidlapas; piegādātu, aktivizētu vai pārbaudītu ražojumus vai pakalpojumus; veiktu izmaiņas pēc Jūsu pieprasījuma vai piedāvātu tehnisko atbalstu. (b) Sazinātos ar Jums; nosūtītu Jums informāciju par ražojumiem un pakalpojumiem; lūgtu Jūs piedalīties HUAWEI akcijās un tirgus izpētē; vai nosūtītu Jums mārketinga informāciju ar Jums īpaši apkopotiem datiem. Ja Jūs šādu informāciju saņemt nevēlaties, Jūs jebkurā brīdī varat no abonēšanas atteikties. (c) Informētu Jūs par operētājsistēmas vai lietotnes atjauninājumiem un instalēt tos. (d) Piedāvātu tieši Jums atlasītu lietotāju pieredzi un speciālu informāciju un aktivizētu tehnisko apkopi. (e) Veiktu iekšējo auditu, datu analīzi un pētījumus ar mērķi uzlabot mūsu ražojumus un pakalpojumus. (f) Analizētu mūsu uzņēmējdarbības efektivitāti un noteiktu mūsu aizņemto tirgus daļu. (g) Uzlabotu saziņu ar klientiem un nodrošinātu aizsargātu, kvalitatīvu klientu apkalpošanu. (h) Novērstu kļūdas, ja Jūs atsūtat mums kļūdas paziņojumu. (i) Sinhronizētu, kopīgotu un saglabātu datus, kurus Jūs augšupielādējat vai lejupielādējat, un informāciju, kas nepieciešama augšupielāžu un lejupielāžu organizēšanai. (j) Uzlabotu mūsu datu zudumu novēršanas un pretkrāpšanas programmas. 1.3 Pakalpojumi, kas saistīti ar atrašanās vietu. Ja Jūs izmantojat ar zināmu ģeogrāfisku vietu saistītus pakalpojumu, piemēram, veicat meklēšanu, izmantojat navigācijas programmatūru vai pārbaudāt laika apstākļus noteiktā vietā, HUAWEI var noteikt, izmantot un apstrādāt Jūsu ierīces aptuveno vai precīzo atrašanās vietu. Tas nepieciešams HUAWEI, lai varētu nodrošināt augstāk minētos pakalpojumus. HUAWEI var reģistrēt Jūsu ierīces identifikācijas numurus (IMEI, ESN, MEID un SN), ierīces tipu, modeli un atrašanās vietas datus reālā laikā (kas iegūti ar GPS, Wi-Fi vai Jūsu pakalpojumu nodrošinātāja identifikatora starpniecību). HUAWEI apkopo ģeogrāfiskās vietas informāciju, lai nodrošinātu un uzlabotu ar šo vietu saistītos ražojumus un pakalpojumus. Mēs varam Jums pajautāt, kādus ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus Jūs vēlaties aktivizēt. Jūs varat izvēlēties neinformēt par savu atrašanās vietu, izslēdzot ar atrašanās vietu saistītos pakalpojumus Jūsu ierīcēs. Detalizētu informāciju par to, kā izslēgt ar atrašanās vietu saistītos pakalpojumus, Jūs varat noskaidrot pie sava tīkla operatora. 1.4 Neidentificējamu datu apkopošana un izmantošana. Par neidentificējamiem uzskatāmi tādi dati, kuru nevar izmantot personas identificēšanai. Piemēram, HUAWEI var reģistrēt apkopotus datus, piemēram, kompānijas interneta vietnes apmeklētāju skaitu. HUAWEI vāc šos datus, lai noskaidrotu, kā cilvēki izmanto kompānijas interneta vietni, ražojumus un pakalpojumus. Tas dod HUAWEI iespēju uzlabot pakalpojumus, lai labāk apmierinātu klientu vajadzības. HUAWEI var, pēc kompānijas ieskatiem, vākt, izmantot, apstrādāt, pārsūtīt vai darīt zināmus neidentificējamus datus arī citu iemeslu dēļ. Mēs cenšamies saglabāt Jūsu personas datus un neidentificējamos datus atsevišķi un arī izmantot tos atsevišķi. Ja personas dati apvienoti ar neidentificējamiem datiem, tie tiks apstrādāti kā personas dati. 2. Kā HUAWEI izmanto sīkfailus un tamlīdzīgas tehnoloģijas 2.1 Sīkfaili. Lai nodrošinātu to, ka mūs interneta vietnes normāli funkcionē, mēs dažkārt saglabājam nelielus datu failus, sauktus par sīkfailiem, datoros vai mobilajās ierīcēs. Sīkfails ir parasts teksta fails, ko interneta serveris saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Tikai serveris, kurš šo failu saglabājis, spēj to izgūt vai nolasīt tā saturu. Katrs sīkfails ir unikāls attiecībā uz Jūsu interneta pārlūku vai mobilo lietotni. Sīkfaili parasti satur identifikatoru, vietnes nosaukumu, dažus skaitļus un rakstzīmes. Sīkfaili ļauj interneta vietnēm saglabāt datus, piemēram, Jūsu kā lietotāja izvēles vai Jūsu iepirkumu groza saturu. Lielākā daļa lielo interneta portālu un interneta pakalpojumu sniedzēju iespējo sīkfailus, lai vairotu savu lietotāju pieredzi. Sīkfaili ļauj interneta vietnēm atcerēties lietotājus, gan pēc viena apmeklējuma (izmantojot sesijas sīkfailus) vai pēc atkārtotiem apmeklējumiem (izmantojot pastāvīgos sīkfailus). Sīkfaili ļauj interneta vietnēm saglabāt iestatījumus, piemēram, valodu, fontu izmēru un citus pārlūkošanas izvēles elementus Jūsu datoros vai mobilajās ierīcēs. Tas nozīmē, ka lietotājam nav nepieciešams ik reizi atjaunot iestatījumus. Ja interneta vietne neizmanto sīkfailus, lietotāji katru reizi, kad viņi atvērs šo lappusi, tiks uzskatīti par jauniem apmeklētājiem. Piemēram, ja Jūs piesakāties interneta vietnē un pārejat uz citu lappusi, vietne Jūs neatpazīs un Jūs būsiet atkal atteicies no tās. HUAWEI izmanto sīkfailus tikai tiem mērķiem, kuri atrunāti Politikā. Pēc savas vēlēšanās Jūs varat pārvaldīt vai dzēst sīkfailus. Detalizētu informāciju par to var uzzināt AboutCookies.org. Jūs varat nodzēst visus Jūsu datorā saglabātos sīkfailus un lielāko daļu interneta pārlūku iespējams nokonfigurēt tā, lai tie nepieņemtu sīkfailus. Tomēr, ja Jūs tā izdarīsiet, ik reizi, apmeklējot mūsu interneta vietni, Jums vajadzēs manuāli ievadīt lietotāja iestatījumus. Sīkāku informāciju par to, kā izmainīt interneta pārlūku iestatījumus, var uzzināt sekojošās vietnēs: Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Safari un Opera 2.2. Tīmekļa bāksignāli un pikseļu tagi. Papildus sīkfailiem mēs savās interneta vietnēs izmantojam arī citas līdzīgas tehnoloģijas, piemēram, tīmekļa bāksignālus un pikseļu tagus. Piemēram, ja Jūs saņemat e-pastu no HUAWEI, tajā var atrasties klikšķināms vietrādis URL, kas ved uz kādu no lappusēm HUAWEI interneta vietnē. Noklikšķinot uz šī vietrāža, šo klikšķi reģistrē HUAWEI. Tas palīdz mums iegūt informāciju par to, kādiem ražojumiem un pakalpojumiem Jūs dodat priekšroku, un uzlabot mūsu sadarbību ar klientiem. Tīmekļa bāka parasti ir caurspīdīgs attēls, kas iestrādāts interneta vietnē vai e-pasta sūtījumā. Pikseļu tagu iekļaušana e-pasta sūtījumos dod mums iespēju uzzināt, vai šis sūtījums vispār ir ticis atvērts. Ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu darbības tiktu izsekotas šādā veidā, Jūs varat atteikties no HUAWEI pasta sūtījumu abonēšanas jebkurā brīdī. 2.3 “Neizsekot”. Daudzos interneta pārlūkos ir pieejama funkcija “Neizsekot”, kura nosūta interneta vietnēm ar komandu - neizsekot lietotāju. Patlaban galvenā interneta standartu organizācija nav izstrādājusi vienotu politiku, kas būtu jāievēro interneta vietnēm, saņemot šādus pieprasījumus. Tomēr visas HUAWEI interneta vietnes ņem vērā komandu “Neizsekot”, ja tā aktivizēta Jūsu pārlūkprogrammā. 3. Kā HUAWEI dalās ar Jūsu personīgo informāciju. HUAWEI nepārdod trešajai pusei Jūsu personas datus. Tomēr HUAWEI var nodot atklātībai Jūsu personīgo informāciju sekojošos gadījumos: 3.1 Nodošana atklātībai ar nepārprotamu Jūsu piekrišanu: Pēc Jūsu skaidri formulētas piekrišanas saņemšanas HUAWEI var darīt zināmu Jūsu personisko informāciju trešajām pusēm. 3.2 Informācijas nodošana HUAWEI sadarbības partneriem: Jūsu personas dati var tikt nodoti HUAWEI sadarbības partneriem. Šīs Politikas ietvaros tiks atklāti tikai nepieciešamie dati. 3.3 Informācijas nodošana autorizētiem sadarbības partneriem ("mūsu partneriem"): Dažus no HUAWEI pakalpojumiem nodrošina mūsu partneri. HUAWEI var kopīgot daļu no Jūsu personīgās informācijas ar saviem partneriem, lai piedāvātu uzlabotus pakalpojumus un kvalitatīvāk apmierinātu klientu vajadzības. Piemēram ja Jūs tiešsaistē iegādājaties HUAWEI ražojumus, mums jākopīgo Jūsu personas dati ar loģistikas firmām, lai nodrošinātu piegādi, vai ar partneriem, lai nodrošinātu attiecīgos pakalpojumus. Jūsu personas dati var tikt apstrādāti tikai īpašiem, skaidri formulētiem un likumdošanā atrunātiem mērķiem, un kopīgošana pieļaujama tikai tādiem datiem, kas nepieciešami attiecīgo pakalpojumu nodrošināšanai. HUAWEI meitas uzņēmumiem un partneriem nav atļauts izmantot kopīgotos personas datus nekādiem citiem mērķiem. 3.4 Kopīgošana likuma prasību vai pamatotas nepieciešamības gadījumos: HUAWEI var atklāt Jūsu personas datus, ja to pieprasa likumdošana, tiesvedība, valsts vai valdības varas iestādes. Dažās jurisdikcijās Jūsu personas dati var tikt atklāti darījumu partneriem gadījumos, kad HUAWEI ir iesaistīta reorganizācijā, apvienošanā, maksātnespējas vai likvidācijas procesā. HUAWEI var atklāt Jūsu datus arī īpašas nepieciešamības gadījumos, piemēram, lai piespiestu pildīt līguma noteikumus un nosacījumus vai lai aizsargātu savus klientus. 4. Kā piekļūt un rediģēt savus personas datus. HUAWEI noteikumu un nosacījumu ietvaros Jūs varat pārvaldīt savus personīgos datus, piemēram, konta informāciju, jebkurā brīdī. Jums jārūpējas par to, lai visi iesniegtie personas dati būtu precīzi. HUAWEI darīs visu iespējamo, lai saglabātu Jūsu datus precīzus, pilnīgus un svaigus. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, izņemot gadījumus, kad spēkā esošajā likumdošanas noteikts savādāk. Ja kādā no jurisdikcijām privātuma aizsardzības un informācijas likumi atšķiras, mēs pakļausimies to prasībām. Ja Jūs vēlaties izmantot savas datu piekļuves tiesības, lūdzu, informējiet mūs par to ar e-pasta sūtījumu uz adresi consumer_privacy@huawei.com. Drošības apsvērumu dēļ Jums var tikt palūgts sagatavot savu pieprasījumu rakstveidā. Jums ir arī visas tiesības dzēst vai papildināt jebkurus savus personas datus, kas glabājas mūsu datu bāzē. HUAWEI pēc Jūsu pieprasījuma dzēsīs vai papildinās šo informāciju. Lai iesniegtu šādu pieprasījumu, lūdzu sazinieties ar mums adresē consumer_privacy@huawei.com. Mēs varam atteikties izpildīt pieprasījumu, ja mums būs pamatotas aizdomas, ka tas tiek darīts ar ļauniem nodomiem, nav praktiska rīcība vai arī vietējā likumdošana nosaka atšķirīgus šādu darbību izpildes principus. 5. Kā HUAWEI aizsargā Jūsu personas datus. HUAWEI kompānija personas datu aizsardzībai velta sevišķu uzmanību. Mēs izmantojam tipveida praktiskas darbības, lai aizsargātu Jūsu personas datus no neautorizētas piekļuves, publiskošanas, izmantošanas, rediģēšanas, bojāšanas vai nozaudēšanas. Mēs veicam visas nepieciešamās praktiskās darbības, lai aizsargātu Jūsu personas datus. Mēs, piemēram, izmantojam šifrēšanu, lai garantētu datu konfidencialitāti; mēs izmantojam uzticamus aizsardzības mehānismus, lai pasargātu datus no hakeru uzbrukumiem; mēs uzstādām apmeklējumu kontroles mehānismus, lai aizsargātu datus no neautorizētu darbinieku piekļuves un regulāri instruējam darbiniekus par personas datu aizsardzības nozīmīgumu speciālās drošības un privātuma aizsardzības mācību nodarbībās. Mēs izmantojam tipveida praktiskas darbības tikai lai apkopotu atbilstošos personas datus. Mēs saglabājam Jūsu personas datus tikai uz to laika periodu, kāds nepieciešams, lai izpildītu šajā Politikā formulētos uzdevumus, ja vien šo uzdevumu veikšanai nav nepieciešams ilgāks laika periods vai arī to pieprasa vietējā likumdošana. Mēs pieliekam visas pūles, lai aizsargātu Jūsu personas datus, tomēr jāatceras, ka neviena drošības sistēma nevar garantēt pilnīgu aizsardzību. 6. Kā HUAWEI rīkojas ar bērnu personas datiem. Mūsu ražojumi, interneta vietnes un pakalpojumi paredzēti galvenokārt pieaugušajiem. Bērniem nav atļauts izveidot savus lietotāju kontus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Ja ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu tiek vākti bērnu personas dati, mēs tos izmantosim vai atklāsim tikai likumā atrunātajos gadījumos, ja vecāki vai aizbildņi būs devuši nepārprotamu piekrišanu vai arī ja tas būs nepieciešams bērna aizsardzībai. Bērna statusa definīcija varbūt atkarīga no vietējās likumdošanas vai tradīcijām, tomēr mēs uzskatām par bērnu ikvienu personu, kura nav sasniegusi 13 gadu vecumu. Ja HUAWEI uzzina, ka datu bāzē nonākuši bērna personas dati bez apliecinātas vecāku piekrišanas, tiks darīts viss iespējamais, lai šos datus pēc iespējas ātrāk izdzēstu. 7. Trešās puses pakalpojumu sniedzēji un viņu pakalpojumi. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu interneta pārlūkošanu, Jums var tikt piedāvāts saturs, kas ietver informāciju un saites no trešās puses, kura nav saistīta ar HUAWEI vai mūsu partneriem ("trešā puse"). HUAWEI nespēj kontrolēt šādas trešās puses. Jūs varat izvēlēties, apmeklēt šīs saites, saturu, ražojumus un pakalpojumus, ko piedāvā trešā puse, vai ne.HUAWEI nekādā veidā nespēj kontrolēt trešo pušu privātuma un datu aizsardzību, jo šī Politika uz tām neattiecas. Pirms nodot savus personas datus trešajai pusei, lūdzu, iepazīstieties ar viņu privātuma aizsardzības politiku. 8. Kā Jūs personas dati tiek pārsūtīti uz ārzemēm. HUAWEI ražojumu un pakalpojumu nodrošināšanai tiek izmantoti daudzās vietās pasaulē izvietoti serveri. Tas nozīmē, ka Jūsu personas dati var tikt pārsūtīti un tiem var piekļūt no citām jurisdikcijām, as atrodas ārpus valsts, kurā Jūs izmantojat mūsu ražojumus vai pakalpojumus. Šajās jurisdikcijās datu aizsardzības likumdošana var atšķirties vai arī šāda likumdošana var vispār nepastāvēt. Šādos gadījumos HUAWEI parūpēsies, lai Jūsu datiem tiktu piešķirts tāds pats adekvāts aizsardzības līmenis, kādu pieprasa visi spēkā esošie likumi un noteikumi. Piemēram, HUAWEI var prasīt Jūsu piekrišanu datu nosūtīšanai pāri robežām vai drošības pasākumu realizācijai, piemēram, anonimitātes piešķiršanai datiem, pirms to nosūtīšanas. 9. Kā šī Politika tiek atjaunināta. HUAWEI patur sev tiesības laiku pa laikam atjaunināt vai papildināt šo Politiku. HUAWEI paziņos Jums par izmaiņām, izmantojot dažādus sakaru kanālus. Ja mūsu privātuma politikā tiks veiktas izmaiņas, mēs atjaunināto tekstu publicēsim mūsu interneta vietnē adresē http://consumer.huawei.com/en. Mēs varam Jums arī individuāli izsūtīt paziņojumu (piemēram, elektroniskā formā) par izmaiņām mūsu privātuma politikā. 10. Starptautiskie lietotāji Lūdzu, ievērojiet, ka Eiropas Ekonomikas zonā vai Šveicē, Albānijā, Andorā, Bosnijā, Fēru salās, Gibraltārā, Grenlandē, Maķedonijas Republikā, Moldovā, Monako, Melnkalnē, Sanmarīno, Serbijā, Vatikānā, Japānā, Korejā, ASV un Kanādā dzīvojošo personu dati tiek kontrolēti šādi:

  • HUAWEI Mobile Services, tajā skaitā HUAWEI ID, darbības ietvaros datus kontrolē Aspiegel Limited;
  • mūsu pakalpojumu sniegšanas un atbalsta darbības ietvaros (ieskaitot aprīkojuma traucējummeklēšanu un remontu), ieskaitot HiCare lietojumprogrammu HUAWEI mobilajos tālruņos, kā arī Honor veikalos un forumos Francijā, Vācijā, Itālijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē datus kontrolē HUAWEI Technologies Duesseldorf GmbH;
  • ASV tiešsaistes veikalā www.hihonor.com/us datus kontrolē HUAWEI Device USA, Inc.
11. Kā sazināties ar HUAWEI. Ja Jums radušies kādi jautājumi, komentāri vai ierosinājumi, lūdzu, sazinieties ar mums e-pasta adresē consumer_privacy@huawei.com vai iesniedziet tos kādā no mūsu filiāļu birojiem. Ar mūsu ārvalstu biroju pilnu sarakstu Jūs varat iepazīties mūsu interneta vietnē: http://www.huawei.com/en/contact-us. Svarīgs atgādinājums: HUAWEI Privātuma Politikas versija vietējā valodā var atšķirties no šī teksta likumdošanas prasību un valodas īpatnību dēļ. Parādoties atšķirībām, vērā jāņem versija vietējā valodā. Pēdējā atjaunināšana: 2018. gada februāris. Autortiesības © HUAWEI Device Co., Ltd. 2018. Visas tiesības aizsargātas.