Funkcija Piekļuves ierobežojumi pakalpojumā HUAWEIAppGallery

Atbilstošie produkti: Smartphone
Atbilstošie produkti:
zoom in pic
Funkcija Piekļuves ierobežojumi pakalpojumā HUAWEIAppGallery

Lai pasargātu nepilngadīgas personas, pakalpojumā HUAWEIAppGallery ir ieviesta funkcija Piekļuves ierobežojumi, kuru izmantojot lietotņu izstrādātāji var norādīt savu lietotņu vērtējumu atkarībā no piemērotības vecumam. Vecuma kategorijas ierobežojumu varat iestatīt sadaļā Es > Iestatījumi > Piekļuves ierobežojumi. Lejupielādēt un instalēt var tikai lietotnes, kuru vērtējums ir vienāds ar vai zemāks par ierobežojumu.

Vecuma kategorijas iestatīšana divos dažādos gadījumos

  • Tālrunī tiek atbalstīta funkcija Digitālais atlikums.

    Ekrānam Digitālais atlikums varat piekļūt lietotnē Iestatījumi vai sadaļā AppGallery > Es > Iestatījumi > Piekļuves ierobežojumi. Ja funkcijai Digitālais atlikums atlasīsiet opciju Mans bērns, jums būs jāiestata 6 ciparu PIN kods un drošības jautājums. Pēc tam pārejiet uz Piekļuves ierobežojumi > Lietotņu instalēšana, lai pakalpojumā HUAWEI AppGallery iestatītu lietotņu lejupielādes ierobežojumus, atlasot opciju Ierobežot visu lietotņu instalēšanu, Atļaut tikai piemērotu lietotņu instalēšanu (šai opcijai ir jāiestata vecuma kategorijas ierobežojums) vai Atļaut instalēt visas lietotnes. Pēc iestatījumu saglabāšanas jums būs jāievada funkcijas Digitālais atlikums 6 ciparu PIN kods, lai pakalpojumā HUAWEI AppGallery atiestatītu vecuma kategorijas ierobežojumu.

  • Tālrunī netiek atbalstīta funkcija Digitālais atlikums, nav iespējota funkcija Digitālais atlikums vai funkcijai Digitālais atlikums ir atlasīta opcija Es.

    Šādā gadījumā pārejiet uz AppGallery > Es > Iestatījumi > Piekļuves ierobežojumi. Ja šo funkciju izmantojat pirmo reizi, jums būs jāiestata 4 ciparu PIN kods. Pēc tam varēsiet iestatīt vecuma kategorijas ierobežojumu.

    Lai atspējotu satura piekļuves ierobežojumu funkciju, noklikšķiniet šeit. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā "Paroles verifikācijas atspējošana".

Vai tas ir noderīgi?
Paldies par atsauksmēm.