Vi publiserer sikkerhetsoppdateringer hver måned for våre flaggskipsmodeller. Denne sikkerhetsoppdateringen inkluderer oppdateringer fra Google.

Denne sikkerhetsoppdateringen inkluderer CVE-en som ble annonsert i Androids sikkerhetsbulletin i januar 2019.

Alvorlig:CVE-2018-9583

Høy:CVE-2018-10877,CVE-2018-10880,CVE-2018-10882,CVE-2018-11962,CVE-2018-12014,CVE-2018-17182,CVE-2018-9582,CVE-2018-9584,CVE-2018-9585,CVE-2018-9586,CVE-2018-9587,CVE-2018-9588,CVE-2018-9589,CVE-2018-9590,CVE-2018-9591,CVE-2018-9592,CVE-2018-9593,CVE-2018-9594

Middels: ingen

Lav: ingen

Allerede inkludert i tidligere oppdateringer:CVE-2018-3595,CVE-2018-5867,CVE-2018-5868,CVE-2018-5869,CVE-2018-5913

※Se til Androids sikkerhetsbulletin for mer informasjon om sikkerhetsoppdateringer fra Google(https://source.android.com/security/bulletin).

For detaljer om Huawei-oppdateringer, seErklæring om Huawei-enhetssikkerhetsproblemer.