Terms of Use

JURIDISK
Brukervilkår
Brukervilkår

Disse brukervilkårene gjelder for HUAWEIs kundenettsted ( https://consumer.huawei.com/no/ )). Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du følgende vilkår: Hvis du ikke forstår eller aksepterer vilkårene i dette dokumentet, skal du avslutte bruken av dette nettstedet.

HUAWEI forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene når som helst, uten varsel, i den grad gjeldende lovgivning tillater det. Du er ansvarlig for å jevnlig se etter endringer i disse brukervilkårene. Hvis du fortsetter å bruke dette nettstedet etter at slike endringer er publisert, regnes det som at du aksepterer de omtalte endringene.

Informasjon om, og forklaring av, nettstedet

HUAWEI drifter og administrerer dette nettstedet fra hovedkvarteret sitt i Guandong-provinsen i Kina. Selv om dette nettstedet kan besøkes fra hvor som helst i verden, kan tilgjengeligheten av funksjonene, produktene og tjenestene som omtales, tilveiebringes og leveres via eller på dette nettstedet variere etter land eller område.

Hvis du velger å besøke dette nettstedet fra land eller områder utenfor Kina, gjør du dette av fri vilje og skal bruke nettstedet vårt kun i henhold til gjeldende lovgivning.

Innhold på nettstedet

HUAWEI er juridisk eier av, kontrollerer eller har gyldig tillatelse til å bruke all tekst, alle bilder, all musikk, alle videoer, animasjoner, varemerker, mønstre, skjemaer, visuelle grensesnitt og koder (heretter kalt innholdet), inkludert, men ikke begrenset til, idéene, strukturen, uttrykket og visningen av det ovennevnte innholdet. Med mindre noe annet er oppgitt i disse brukervilkårene, skal du ikke bruke innholdet på dette nettstedet til noen former for kommersielle formål uten å på forhånd innhente skriftlig tillatelse fra HUAWEI.

Du kan laste ned informasjonen om HUAWEIs produkter og tjenester som vises på dette nettstedet, forutsatt at:

1. den nevnte informasjonen brukes kun til personlige formål, ikke kommersielle formål.

2. ingen former for endringer gjøres på den nevnte informasjonen.

3. ingen ytterligere erklæringer eller garantier skal gis vedrørende den nevnte informasjonen eller dokumentene som inneholder den nevnte informasjonen.

4. ingen erklæringer og/eller kunngjøringer, som indikerer HUAWEIs eierskap av eller andre juridiske rettigheter og interesser vedrørende den nevnte informasjonen, skal fjernes, hverken helt eller delvis.

Bruksstandarder

Dette nettstedet og dets innhold skal ikke brukes på ulovlig måte eller til noen formål som er forbudt i disse bruksvilkårene, og nettstedet eller innholdet skal heller ikke brukes til å krenke andre personers eller organisasjoners juridiske rettigheter eller interesser.

Du skal ikke bruke noen form for enheter, programmer eller algoritmer, inkludert søkeroboter, roboter, dyplenking, skraping av nettsider eller identiske eller lignende manuelle programmer til å få tilgang til, hente, kopiere eller overvåke hele eller deler av dette nettstedet eller innholdet heri. Du skal heller ikke besøke, hente eller kopiere materialer, dokumenter eller informasjon på dette nettstedet ved bruk av metoder som ikke leveres av dette nettstedet.

Du skal ikke prøve å på ulovlig måte få tilgang til, dekodere eller bruke andre illegale metoder for å få uautorisert tilgang til dette nettstedet, dets innhold eller tjenester. Du skal ikke spore, utføre omvendt oppslag, dekryptere eller dekodere kundeinformasjon på dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, HUAWEIs ID-er for andre brukere enn deg selv.

Du skal ikke bryte noen av sikkerhetsmekanismene eller autentiseringstiltakene som benyttes av eller som er koblet til dette nettstedet. Du skal ikke lete etter, søke etter eller på andre måter teste om det finnes svakheter i nettverket til dette nettstedet eller andre nettsteder koblet til dette, og du skal heller ikke starte noen former for angrep mot nettverket.

Du samtykker i ikke å bruke noen enheter, programvarer eller programmer for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den normale driften av dette nettstedet eller transaksjoner som utføres på dette nettstedet, eller forstyrre eller prøve å forstyrre andres bruk av dette nettstedet. Du skal ikke foreta deg noen handlinger som lagrer urimelige eller uforholdsmessige mengder data på dette nettstedets infrastruktur, system eller nettverk, eller på systemer eller nettverk som er koblet til dette nettstedet.

Konto, passord og sikkerhet

Det kan hende du må registrere en HUAWEI-ID eller logge på HUAWEI-ID-en din for å få tilgang til enkelte funksjoner eller tjenester på dette nettstedet. Du tar det hele og fulle ansvaret for å holde kontoinformasjonen din, inkludert passordet, hemmelig. Du tar det hele og fulle ansvaret for alle eventuelle handlinger som foregår på eller mot din konto, dersom det skulle skje at du ikke har holdt den nevnte informasjonen hemmelig og konfidensiell.

Hvis du oppdager uregelmessigheter eller unormal aktivitet på kontoen din, inkludert, men ikke begrenset til, at passordet er endret eller at uautoriserte personer har logget på eller brukt kontoen din, skal du umiddelbart varsle HUAWEI. Hvis din manglende evne til å holde kontoinformasjonen hemmelig fører til at kontoen din brukes av andre, og dette fører til skade på HUAWEI eller andre besøkende på dette nettstedet, kan du holdes økonomisk ansvarlig for disse skadene.

Du skal ikke bruke andre personers HUAWEI-ID-er uten uttrykkelig tillatelse fra eieren av kontoen. Hvis manglende overholdelse av dette avsnittet fører til personlig skade eller tap for deg selv eller andre personer, tar HUAWEI intet ansvar for slike tap.

Eksterne koblinger

Dette nettstedet kan inneholde koblinger til nettsider som tilhører uavhengige tredjeparter. Slike linker gis kun for at det skal være praktisk for de som besøker denne nettsiden. HUAWEI gir ingen garantier, hverken uttrykkelig eller innforstått, om innholdet, tjenestene eller informasjonen som oppgis på nettstedene koblingene leder til, og koblingene skal heller ikke forstås som at HUAWEI anbefaler eller godkjenner nettstedene de leder til. Du besøker alle nettstedene det kobles til etter eget ønske, men HUAWEI tar intet ansvar for resultatet av slike samhandlinger.

Personvern

Dette nettstedet er underlagt HUAWEIs retningslinjer for personvern. Du finner mer informasjon om disse ved å trykke på "Personvern" på linjen nederst på sidene på dette nettstedet.

Vær oppmerksom på at nettverkskoblingen og data som overføres mellom deg og dette nettstedet hverken er helt trygt eller konfidensielt, og det er mulig at informasjon og data du sender til dette nettstedet kan fanges opp av andre. HUAWEI kan ikke garantere sikkerheten og konfidensialiteten til nettverkskoblingene og data som overføres mellom deg og dette nettstedet.

Forbehold av rettigheter

HUAWEI forbeholder seg retten til å utføre følgende handlinger når som helst, uten varsel:

1. Suspendere eller avslutte driften av, eller tilgang til, hele eller deler av dette nettstedet, når som helst, uansett årsak.

2. Reparere eller endre hele eller deler av innholdet på dette nettstedet, samt alle relevante retningslinjer, vilkår eller klausuler.

3. Suspendere driften av hele eller deler av nettstedet i forbindelse med vedlikehold, feilretting eller andre endringer, med jevne eller ujevne mellomrom.

Ansvarsfraskrivelse

HUAWEI garanterer ikke dette nettstedets, eller tjenestenes tilgjengelighet eller stabilitet. Dette nettstedet og dets innhold leveres på "som det er"-basis. Du som bruker har det hele og fulle ansvaret for bruken av dette nettstedet og alle nettsteder det kobler til. Hvis du ikke er fornøyd med hele eller deler av dette nettstedet, er din eneste godtgjørelsesmetode å avslutte bruken av hele eller deler av dette nettstedet, da begrensning av godtgjørelse utgjør en del av avtalen mellom deg og HUAWEI vedrørende bruken av dette nettstedet.

Informasjon som publiseres på dette nettstedet vedrørende typer av tilgjengelige produkter og tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, produktfunksjoner, konfigurasjoner, parametere, tekniske standarder og tjenesteinnhold, kan variere etter land eller område. Funksjonene, konfigurasjonene, parametrene og de tekniske standardene for alle produkter kan justeres i ulike stadier av produktets livssyklus, og det kan ta litt tid før HUAWEI får oppdatert den aktuelle informasjonen. Derfor kan det være noe variasjon mellom produktet og tjenesteinformasjonen du ser på dette nettstedet og det faktiske produktet du kjøper eller produkter som er til salgs i ditt område.

Ansvarsbegrensning

HUAWEI tar intet ansvar, bortsett fra der det er påbudt i henhold til lovgivningen, for indirekte, utledede, tilfeldige skader, følgeskader eller strafferstatninger som kan oppstå som følge av bruken av dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, selv om HUAWEI allerede er klar over at det finnes en potensiell risiko.

Hvis din bruk av dette nettstedet medfører noen form for skade eller tap, skal HUAWEIs og deres partneres fullstendige og maksimale erstatningsansvar ikke overskride den totale summen av abonnementsavgifter eller lignende avgifter tilknyttet din bruk av tjenestene eller funksjonene på dette nettstedet.

Slike begrensninger er ikke tillatt i enkelte rettsområder. Derfor gjelder denne begrensningen kanskje ikke for deg.

Erstatningsfritak

Hvis det skulle forekomme krav til HUAWEI fra en tredjepart om tap, erstatningsansvar, påstander eller utgifter (inkludert advokatutgifter) som følge av eller i tilknytning til din bruk av dette nettstedet, samtykker du i å kompensere HUAWEI, dets direktører, ansatte, representanter, partnere og andre lisensierte personer.

Selvstendige godtgjørelser

Klausulene i artikkel 10 "Ansvarsbegrensninger" og artikkel 11 "Erstatningsfritak" i denne avtalen trer selvstendig i kraft, selv om det er fastsatt at nevnte artikler og/eller klausuler ikke kan oppfylle det tiltenkte formålet eller håndheves gjennom lovgivning. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, skal ansvarsbegrensningene fremsatt i artikkel 10 og artikkel 11 i dette dokumentet gjelde, uavhengig av om tapet er som følge av (1) brudd på kontrakten, (2) brudd på garantien, (3) feil eller krenkelser, inkludert skjødesløshet eller feilrepresentasjon, (4) objektivt ansvar, (5) eller andre årsaker.

Tilbakemeldinger

Alle tilbakemeldinger fra deg vedrørende dette nettstedet regnes som ikke-konfidensielle. HUAWEI forbeholder seg retten til å bruke denne informasjonen fritt og uten begrensning.

Brudd på disse brukervilkårene

Du samtykker i at HUAWEI forbeholder seg retten til å avslutte din tilgang til dette nettstedet og/eller stenge deg ute fra dette nettstedet dersom HUAWEI fastslår at du har brutt noen av disse brukervilkårene.

Hvis HUAWEI trekker tilbake din tilgang til dette nettstedet som følge av at du har brutt disse brukervilkårene, har HUAWEI intet ansvar overfor deg eller tredjeparter.

Du samtykker i at HUAWEI alene kan bestemme seg for, uten forvarsel, å avslutte din tilgang til hele eller deler av funksjonene på dette nettstedet, av årsaker som inkluderer, men ikke er begrenset til,:

(1) som reaksjon på forespørsel fra lovgivende myndigheter eller andre myndighetsetater

(2) som reaksjon på forespørsel fra deg (Hvis du ber om at din HUAWEI-ID skal slettes, kan det hende at du ikke kan bruke funksjoner for online handel.)

(3) suspendering eller store modifikasjoner av dette nettstedet eller noen av dets tjenester

(4) uforutsigbare tekniske problemer

Gjeldende lover og rettsområde

Opprettelse, håndhevelse og tolkning av denne avtalen, samt løsning av disputter i tilknytning til denne, skal være underlagt kinesisk lov.

Longgang-distriktet i Shenzhen i Kina regnes som sted for signering av denne avtalen. Hvis det skulle oppstå uoverensstemmelser med hensyn til innholdet i, eller utførelsen av, denne avtalen, skal begge parter forsøke å løse den gjennom vennskapelig konferering. Hvis et forlik ikke kan oppnås gjennom konferering, kan begge parter velge å saksøke via en rett hvis rettsområde omfatter sted for signering.

Annet

Disse brukervilkårene utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og HUAWEI med hensyn til din bruk av dette nettstedet, og de skal erstatte alle og enhver tidligere skriftlige eller muntlige avtaler mellom deg og HUAWEI med hensyn til din bruk av dette nettstedet. Til tross for bestemmelsene i andre signerte avtaler mellom deg og HUAWEI, vil HUAWEI ikke godta noen mottilbud med hensyn til disse brukervilkårene, og avslår herved uttrykkelig alle mottilbud.

Hvis HUAWEI ikke overholder eller krever striks gjennomføring av disse bruksvilkårene, skal dette ikke anses som at HUAWEI fraskriver seg noen rettigheter tilknyttet gjennomføringen av disse brukervilkårene eller brukervilkårene i seg selv. Ingen tiltak som iverksettes mellom HUAWEI og deg eller en tredjepart skal anses som en endring av noen av bestemmelsene i disse brukervilkårene.

Du forlater nå consumer.huawei.com/no
Når du trykker på denne lenken kommer du inn på en tredjepartsnettside. Huawei er ikke ansvarlig og har heller ingen kontroll over denne tredjepartsnettsiden.
Returner. Fortsett