Service Privacy Notice

Personvernerklæring for Huawei Support
Siste oppdatering: 11. november 2020

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for hvordan Huawei Support behandler personopplysningene dine, og gjelder når de utfører vedlikeholdstjenester for deg, tar seg av garantisaker, korresponderer med deg når du kontakter Huawei Support gjennom LiveChat, e-post, hotline eller med direktemeldinger gjennom våre offisielle kontoer på sosiale medier på Facebook, YouTube eller Instagram for å gi bedre service fra Huawei Support eller behandle juridiske krav som er forbundet med deres funksjon.


Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, for eksempel omfanget eller formålet med behandlingen, hvor lenge data blir oppbevart, samt rettighetene til registrerte personer. Vi forstår hvor viktig personvernet er for deg. Ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen nøye for å forstå hvordan vi behandler personopplysningene dine.


2. Den behandlingsansvarlige

Den behandlingsansvarlige er Huawei Technologies Norway AS, et Huawei selskap med adresse Rolfsbuktveien 4A, 1364 Fornebu, Oslo, Norge. (heretter kalt «vi», «Huawei» eller «Huawei Support»).


Hvis du har spørsmål som gjelder personvern, ber vi om at du kontakter oss via det elektroniske skjemaet på https://consumer.huawei.com/no/legal/privacy-questions/


3. Hvilke personopplysninger vi samler inn

Som en del av Huawei Support samler vi inn og bruker personopplysninger fra deg for å behandle forespørsler til Huawei Support.


Vi samler inn og behandler følgende typer personopplysninger som du oppgir i forbindelse med forespørsler du sender til Huawei Support:


kontaktinformasjon: fornavn, etternavn, bruker-ID og eventuelt kallenavn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, enhetsinformasjon: IMEI-nummer og andre enhetsidentifikatorer (inkludert elektronisk)


informasjon i din forespørsel: informasjon som finnes i innholdet i forespørslene til Huawei Support med hensyn til behandling av service eller garanti eller garantiprosesser eller andre spørsmål du måtte ha.


4. Hvordan og på hvilket grunnlag vi bruker personopplysningene

Vi bruker de ovennevnte personopplysningene for å behandle henvendelser til Huawei Support og/eller for å hjelpe deg eller kontakte deg i forbindelse med nødvendige vedlikeholdstjenester, for å behandle garantisaker, for å bedre kvaliteten på tjenestene våre (også ved å gjennomføre kundetilfredshetsundersøkelser) samt å behandle juridiske krav knyttet til de ovennnevnte handlingene.


Vi kan behandle opplysningene dine i forbindelse med


• gjennomføring av avtaler:

• garantiavtaler – reparasjoner i henhold til garantivilkår;

• avtaler etter garantitiden, herunder reklamasjon.

* Vi kan ikke være i stand til å tilby full service hvis vi ikke har all nødvendig informasjon.

• innvilget samtykke – hvis du bruker kontaktsenteret vårt. (samtykke kan tilbakekalles når som helst, uten at det berører lovligheten av behandlingen, før tilbakekalling)

• våre legitime interesser:

• for å hjelpe deg med spørsmål, feilsøking, svare på vanlige spørsmål og annen informasjon om kundetjenestene våre

• for å bedre kvaliteten på tjenestene våre ved å forbedre funksjonaliteten og sikkerheten til tjenestene våre

• for å oppfylle gjeldende krav til oppbevaring og lagring av dokumentasjon knyttet til tjenestene som tilbys

• for å opprette, utøve eller forsvare juridiske krav i forbindelse med driften av Huawei Support


5. Hvordan vi deler personopplysninger

(1) Deling med tjenesteytere: Vi bruker tjenesteytere i arbeidet med å drive Huawei Support. De har tilgang til personopplysningene dine bare i den grad det er nødvendig for at de skal kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser til oss når de yter tjenester for Huawei Support. Tjenesteyterne våre er nøye utvalgt og utpekt av oss. De er bundet av instruksjonene våre og vil ikke behandle personopplysningene dine til andre formål. Vi kan dele personopplysningene dine med leverandører av følgende tjenester:


• autoriserte servicesentre – for å yte vedlikeholdstjenester (reparasjoner, mottak og/eller retur av enheten etter reparasjon)

• kontaktsentre – for å kontakte deg effektivt i forbindelse med vedlikeholdstjenester

• sentre for gjennomføring av kundetilfredshetsundersøkelser – for å utvikle tjenestene våre videre


(2) Juridiske eller forskriftsmessige avsløringer: Huawei kan dele personopplysningene dine der det er et rimelig krav til at det gjøres, for eksempel for å oppfylle krav i gjeldende lovgivning og forskrifter eller som svar på forespørsler fra tilsynsmyndigheter, domstoler eller offentlige myndigheter.


Under arbeidet med å levere bestemte tjenester bruker Huawei tredjeparter og enheter som tilhører Huawei-konsernet (utsetting), såkalte behandlere. Som en del av aktivitetene som er betrodd behandlerne, kan behandlerne få tilgang til noen eller alle personopplysningene som er beskrevet foran. Før behandling mottar behandlerne strenge retningslinjer for hvordan personopplysninger skal behandles. Behandlerne har ikke rett til å behandle personopplysninger til andre formål enn dem som er angitt foran.


I noen tilfeller kan de angitte behandlerne også behandle personopplysninger for sine egne formål, for eksempel i forbindelse med reparasjoner etter en garantiperiode. I slike tilfeller blir behandlingen utført i samsvar med reglene i de relevante retningslinjene eller forskriftene til disse enhetene.


Huawei overholder gjeldende lovkrav for å beskytte personopplysninger fra EU som overføres utenfor EØS-området, spesielt ved å inngå standard EU-kontraktsklausuler for å sikre at personopplysningene dine blir beskyttet av et tilsvarende nivå av personvern også der EUs personvernlov ikke gjelder direkte. Huawei følger blant annet denne prosedyren i forbindelse med vedlikeholdstjenester som krever at dataene deles med selskaper som tilhører Huawei-konsernet med hovedkvarter i Kina.


6. Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene

Vi oppbevarer personopplysningene dine i en begrenset periode i samsvar med behandlingskrav eller juridiske krav. Følgende oppbevaringstider gjelder i forbindelse med kundeservice:


• opptil 24 måneder når vi yter en vedlikeholdstjeneste, regnet fra datoen for forespørselen

• opptil 24 måneder, regnet fra datoen for forespørselen til Huawei Support


7. Hvordan vi verner om personopplysninger

Vi gjennomfører hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, avsløringer, bruk, endringer eller tap, særlig ved at vi benytter krypteringsteknologi, isolering av data og flerfaktorautentisering.


8. Dine rettigheter og valg

Som registrert person har du følgende rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene dine:


Retten til tilgang til informasjon. Dette innebærer at vi som behandlingsansvarlig på forespørsel må gi deg informasjon om behandling av personopplysningene, hovedsakelig om formålet og det rettslige grunnlaget for behandlingen, omfanget av de lagrede opplysningene, hvilke enheter som personopplysningene blir avslørt for, og oppbevaringsperioder. På grunnlag av denne retten kan du også be den behandlingsansvarlige om å få utlevert en kopi av de behandlede opplysningene om deg. Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, ber vi om at du kontakter oss med skjemaet https://consumer.huawei.com/no/legal/privacy-questions/.


Retten til å korrigere feil. Dette innebærer at vi som behandlingsansvarlig korrigerer eventuelle feil som finnes i de behandlede personopplysninger, og om nødvendig kompletterer eller oppdaterer opplysningene.


Retten til å slette opplysninger. Dette innebærer at du kan be om at opplysninger slettes hvis de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for, eller for andre lovlige formål (for eksempel etablering, utøvelse eller forsvar av våre juridiske krav).


Retten til å begrense opplysninger. Dette innebærer at vi som behandlingsansvarlig begrenser bruken av personopplysninger med unntak av: a) operasjoner som den registrerte personen har gitt sitt samtykke til i løpet av den godkjente oppbevaringsperioden, eller når det er andre lovlige grunner for en slik behandling; b) der videre behandling av personopplysninger er tillatt ved lov (for eksempel der en beslutning fra tilsynsmyndigheten blir utstedt slik at videre behandling av data blir tillatt).


Retten til dataportabilitet. Dette innebærer at hvis opplysningene behandles på en automatisert måte i forbindelse med den inngåtte avtalen eller med samtykke fra den registrerte personen, skal den behandlingsansvarlige legge frem opplysningene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. I tillegg kan den behandlingsansvarlige etter anmodning fra deg overføre opplysningene til en annen kontrollør som du har utpekt, forutsatt at det er teknisk mulig.


Retten til å nekte behandlingen av opplysninger for direkte markedsføring. Dette innebærer at du som registrert person til enhver tid kan protestere mot at personopplysningene dine blir brukt i direkte markedsføring, uten at det er nødvendig å rettferdiggjøre en slik innsigelse.


Retten til å motsette seg andre formål med databehandlingen. Dette innebærer at du, basert på din spesielle situasjon, til enhver tid kan motsette deg at personopplysningene dine blir behandlet på grunnlag av andre legitime interesser.


Hvis du ønsker å gjøre bruk av noen av de ovennevnte rettighetene eller å sende inn en klage eller et spørsmål om hvordan Huawei behandler personopplysninger generelt eller dine personopplysninger spesielt, samt hvis du ønsker å sende inn en forespørsel til vår personvernansvarlige, ber vi om at du sender inn forespørselen din til https://consumer.huawei.com/no/legal/privacy-questions/.


Du har også rett til å klage til det lokale datatilsynet.


9. Tilleggsinformasjon

Vi bruker ikke personopplysninger til å ta automatiske beslutninger, inkludert profilering, i forbindelse med de personopplysningsoperasjonene vi har beskrevet i denne personvernerklæringen.


Hvis du ikke gir oss slike personopplysninger som kontaktopplysninger eller detaljer om den nødvendige reparasjonen av enheten eller klageprosedyren, kan vi ikke yte visse eller alle tjenestene vi har beskrevet i denne personvernerklæringen.


10. Oppdateringer av denne erklæringen

Huawei forbeholder seg retten til å oppdatere denne meldingen når som helst. Denne meldingen vil kunne bli revidert fra tid til annen. Hvis/når dette skjer, vil Huawei publisere en endringsmelding via ulike kanaler. Vi vil for eksempel legge ut den nyeste versjonen på det offisielle nettstedet vårt: https://consumer.huawei.com/no/support/ .


Den nyeste versjonen av denne personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig her. Du kan sjekke «Siste oppdatering», som er angitt øverst, for å se når denne personvernerklæringen ble oppdatert sist.


VIKTIG: Denne personvernerklæringen gjelder for Huawei Support. Når det gjelder personvernforpliktelser vi har i forbindelse med andre produkter og tjenester, må du sjekke den gjeldende personvernerklæringen for disse produktene og tjenestene. Hvis du vil vite mer om Huaweis personvernforpliktelser generelt, kan du gå til Huaweis personvernerklæring for forbrukere.


Du forlater nå consumer.huawei.com/no
Når du trykker på denne lenken kommer du inn på en tredjepartsnettside. Huawei er ikke ansvarlig og har heller ingen kontroll over denne tredjepartsnettsiden.
Returner. Fortsett