Privacy Policy

Personvern

Huaweis personvernerklæring for forbrukere ble oppdatert
27. mars 2020

Huawei Device Co., Ltd. og selskapets globale datterselskaper (samlet omtalt som «Huawei», «vi», «oss», «vår» eller «våre») respekterer personvernet ditt. Derfor har vi utarbeidet en personvernerklæring (heretter omtalt som «denne erklæringen») som beskriver hvordan vi innhenter, bruker, viderebringer, beskytter, lagrer og overfører personopplysningene dine. Vi ber om at du tar deg tid til å lese og forstå personvernerklæringen vår og informere oss hvis du har spørsmål.

Personopplysninger betyr hvilken som helst elektronisk eller annen informasjon som i seg selv eller i kombinasjon med annen informasjon kan brukes til å identifisere en person eller gjøre ham/henne identifiserbar. Denne erklæringen forklarer hvordan Huawei behandler personopplysningene dine, men dekker ikke alle behandlingsscenarioer, siden du vil få informasjon om spesifikke behandlingsaktiviteter. Før du bruker et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, anbefales det derfor at du leser personvernmerknaden eller den supplerende erklæringen fra Huawei for det aktuelle produktet eller den aktuelle tjenesten, slik at du forstår hvordan personopplysningene dine blir behandlet, hvordan du kan utøve dine rettigheter og hvordan du kan kontakte databehandleren.

Denne erklæringen gjelder bare for Huaweis personlige produkter og hjemmeprodukter, inkludert basistelefoner («feature phones»), smarttelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett, bærbare enheter («wearables»), mobile bredbåndsenheter, smarte husholdningsapparater, tilbehør, datamaskinprogrammer, mobiltjenester, programvare, verktøysett, nettsteder og tjenester som viser eller nevner denne erklæringen.

I. Hvordan Huawei innhenter og bruker personopplysningene dine

A. Personopplysninger innhentet av Huawei

Det kan være nødvendig at du gir personopplysninger for å kunne bruke Huawei-produkter eller -tjenester. Du er ikke forpliktet til å gi Huawei personopplysningene dine, men i noen tilfeller kan det at du ikke gir oss bestemte personopplysninger, innebære at du ikke vil kunne bruke et produkt eller en tjeneste.

Huawei vil innhente og bruke personopplysningene dine til formålene som er beskrevet i denne erklæringen. Her er noen eksempler på personopplysninger vi vil kunne innhente:

1. Personopplysninger som du gir Huawei

Du må registrere en Huawei-ID for å kunne bruke bestemte funksjoner og tjenester. Når du registrerer en Huawei-ID eller logger på med en Huawei-ID for å handle på nettet, laste ned programvare eller kjøpe tjenester, vil vi be deg om relevante personopplysninger, for eksempel navn, e-postadresse, mobilnummer, bestillingsinformasjon, leveringsadresse og betalingsmåte.

Huawei vil kunne levere deg tjenester for skylagring der du kan synkronisere og sikkerhetskopier filer, bilder og data.

Med en del Huawei-produkter kan du kommunisere og dele informasjon med andre. Når du bruker et Huawei-produkt til å dele ting med familie og venner, vil du kanskje måtte opprette en Huawei-ID som omfatter bestemt informasjon som vil bli gjort offentlig tilgjengelig, inkludert et kallenavn og en avatar. Huawei vil kunne innhente informasjon knyttet til disse personene, for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer. Huawei vil iverksette relevante og nødvendige tiltak for å sikre beskyttelse av informasjonen du gir oss. Du må sørge for at personene du oppgir informasjon om, gir sitt samtykke til at du gir informasjonen om dem til Huawei.

For å kunne oppfylle bestemte jurisdiksjoners krav om/til Internett-betaling, autentifisering av kontoer med virkelige navn eller forebygging av spillavhengighet på nettet vil Huawei kunne be deg om et identitetsbevis utstedt av offentlige myndigheter eller relevante kortopplysninger som identifiserer deg.

2. Informasjon som Huawei innhenter gjennom din bruk av tjenester

Huawei vil innhente informasjon om enheten din og hvordan du og enheten utveksler informasjon med Huawei-produkter og -tjenester. Denne typen informasjon omfatter:

(1) Enhets- og programinformasjon, for eksempel enhetens navn, enhetens ID-kode (IMEI, ESN, MEID, SN), enhetens aktiveringstidspunkt, maskinvaremodell, operativsystemversjon, programversjon, programvare-ID og enhets- og programinnstillinger (for eksempel region, språk, tidssone og skriftstørrelse).

(2) Mobilnettinformasjon, for eksempel PLMN-leverandørens ID og IP-adresse.

(3) Logginformasjon. Når du bruker Huawei-tjenester eller leser innhold fra Huawei, vil Huawei automatisk innhente og logge bestemt informasjon, for eksempel tidspunktet da tjenestene eller innholdet ble brukt, IP-adresse og informasjon om hendelser (for eksempel feil, krasj, omstarter og oppgraderinger).

(4) Posisjonsinformasjon. Huawei vil innhente, bruke og behandle informasjon om den omtrentlige eller nøyaktige posisjonen til enheten din når du bruker visse posisjonsbaserte tjenester (for eksempel når du søker, bruker programvare for navigasjon eller sjekker værmeldingen på et bestemt sted). Posisjonsinformasjon kan innhentes ved hjelp av GPS, Wi-Fi og tjenesteleverandørens nettverks-ID. Vi vil be deg om å velge programmene som du vil aktivere posisjonstjenester for. På menyen for enhetsinnstillinger kan du deaktivere posisjonstillatelsen for bestemte tjenester for å nekte deling av posisjonsinformasjonen din.

(5) Informasjon som du lagrer på Huawei-servere. Informasjon som du laster opp til skyen, vil for eksempel bli lagret på Huawei-servere av hensyn til rask tilgang og deling mellom enheter. Vi vil ikke lese informasjonen som du lagrer på Huawei-servere.

3. Informasjon fra tredjepartskilder

Der loven tillater det, vil Huawei innhente informasjon om deg fra offentlige og kommersielle kilder. Huawei vil også kunne innhente bestemt informasjon fra tredjeparts sosiale nettverk, for eksempel tidspunktet når du logger deg på et sosialt nettverk for å logge deg på et Huawei-nettsted.

4. Innhenting og bruk av uidentifiserbare data

Uidentifiserbare data er data som ikke kan brukes til å identifisere en person. Statistikk over nettstedbesøk, nedlasting av programmer og produktsalgsvolumer er eksempler på uidentifiserbare data. Huawei vil innhente statistikkdata for å kunne forstå hvordan brukere bruker produktene og tjenestene våre. På den måten kan vi forbedre tjenestene våre for å dekke behovene dine bedre.

Vi holder personopplysningene dine og uidentifiserbare data adskilt og bruker dem uavhengig av hverandre. Det kan oppstå situasjoner der Huawei innhenter, bruker, viderebringer og overfører uidentifiserbare data til andre formål etter vårt eget skjønn.

B. Hvordan Huawei bruker personopplysningene dine

Huawei vil kunne bruke personopplysningene dine til følgende formål:

(1) Registrere og aktivere personlige produkter og hjemmeprodukter fra Huawei som du har kjøpt.

(2) Registrere en Huawei-ID, slik at du får tilgang til flere funksjoner og mobiltjenester.

(3) Levere, aktivere eller verifisere produktene og tjenestene som du har bedt om, eller gjøre endringer og yte teknisk støtte og ettersalgstjenester for produktene og tjenestene basert på behovene dine.

(4) Sende deg operativsystem- og programoppdateringer og installasjonsmeldinger.

(5) Gi deg en personlig tilpasset brukeropplevelse og personlig tilpasset innhold.

(6) Sende deg informasjon om produkter og tjenester som du kanskje er interessert i, invitere deg til Huawei-reklameaktiviteter og markedsundersøkelser eller sende deg markedsføringsinformasjon. Du kan når som helst takke nei hvis du ikke ønsker å motta slik informasjon.

(7) Utføre internrevisjon, dataanalyse og forskning, analysere effektiviteten av forretningsdrift og måle markedsandeler samt forbedre Huaweis produkter og tjenester.

(8) Synkronisere, dele og lagre dataene som du har lastet opp eller lastet ned, samt dataene som kreves for opplastings- eller nedlastingoperasjonene.

(9) Forbedre programmene våre for forebygging av tap og svindel.

(10) Behandle henvendelser fra myndigheter, f.eks. angående skatter og avgifter, i samsvar med lover og forskrifter.

(11) Andre formål innenfor bestemte tjenester eller med ditt samtykke.

II. Hvordan Huawei bruker informasjonskapsler og lignende teknologier

En informasjonskapsel er en tekstfil lagret av en webserver på en datamaskin eller mobilenhet. Innholdet av en informasjonskapsel kan bare hentes og leses av serveren som opprettet informasjonskapselen. Informasjonskapsler er unike for nettleseren eller mobilappen som du bruker. Teksten i en informasjonskapsel består ofte av identifikatorer og navn på nettsteder i form av tall og bokstaver. For ytterligere detaljer, vennligst les vår Cookie Policy på vår offisielle hjemmeside.

III. Hvordan Huawei deler personopplysningene dine

Vi deler ikke personlig informasjon med andre selskaper, organisasjoner eller personer, med mindre ett eller flere av følgende forhold foreligger:

(1) Deling med samtykke: Etter å ha innhentet ditt samtykke vil Huawei dele informasjonen som du har godkjent, med spesifiserte tredjeparter eller kategorier av tredjeparter.

(2) Deling i henhold til lover og forskrifter: Huawei vil kunne dele opplysningene dine slik det kreves av lover og forskrifter, for løsning av rettstvister eller i den grad det kreves av administrative myndigheter eller domstoler i henhold til loven.

(3) Deling med Huawei-datterselskaper: Opplysningene dine vil kunne bli delt med Huawei-datterselskaper, men bare til bestemte og legitime formål og bare i den utstrekningen tjenester krever. Vi kontrollerer for eksempel at kontoer er unike globalt før vi tillater at de registreres.

(4) Deling med forretningspartnere: Enkelte produkter og/eller tjenester leveres direkte til deg fra partnerne våre. Huawei vil også kunne dele opplysningene dine med dem. De vil kunne bruke opplysningene dine til å levere deg produkter og/eller tjenester som du ber om (f.eks. produkter solgt av en tredjepart via Huaweis e-handelsplattform, eller videoinnhold levert av andre selskaper via Huaweis programmer), og forutsi interessene dine, og de vil kunne levere deg annonser, reklamemateriell og annet materiell.

(5) Deling med tjenesteytere: Huawei vil også kunne viderebringe opplysningene dine til selskaper som leverer tjenester for eller på vegne av oss. Selskaper som leverer telefontjenester, sender e-post eller yter teknisk støtte på vegne av Huawei, er eksempler på slike tjenesteytere. Tjenesteyterne kan bare bruke opplysningene dine til det formålet å levere deg tjenester på vegne av Huawei.

(6) Huawei vil dele opplysningene dine når det foreligger en rimelig grunn til å gjøre det, for eksempel å overholde lover og forskrifter eller når det kreves av en juridisk prosess eller tvangskraftig avgjørelse.

I scenario 3 til 6 vil Huawei forsikre seg om lovligheten av slik deling og inngå strenge taushetsavtaler (NDA-er) og/eller avtaler om behandling av informasjon med selskapene, organisasjonene og/eller personene som det deles personopplysninger med, som krever at de oppfyller kravene i denne erklæringen og iverksetter nødvendige tiltak for konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger.

IV. Hvordan Huawei beskytter personopplysningene dine

Huawei legger stor vekt på sikkerheten til personopplysningene dine og har innført standard bransjepraksiser for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, viderebringing, bruk og endring og mot skade og tap. For dette formålet tar Huawei følgende forholdsregler:

(1) Vi bruker rimelige og gjennomførbare tiltak til å sikre at innhentede personopplysninger er minimale og relevante for formålene de behandles for. Vi beholder ikke personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for formålene som er beskrevet i denne erklæringen og personvernmerknaden i det aktuelle produkter eller den aktuelle tjenesten, med mindre forlenget oppbevaring kreves eller tillates av loven.

(2) Vi bruker en rekke teknologier, blant andre kryptografiske teknologier, til å sikre konfidensialiteten til data under overføring. Vi bruker anerkjente beskyttelsesmekanismer til å beskytte data og datalagringsservere mot angrep.

(3) Vi bruker mekanismer for tilgangskontroll til å sikre at bare autorisert personell har tilgang til personopplysningene dine. I tillegg begrenser vi antallet autorisert personell og implementerer hierarkisk administrasjon av tillatelser basert på tjenestebehov og personellnivåer.

(4) Vi er omhyggelige i vår utvelgelse av forretningspartnere og tjenesteytere og innlemmer krav til beskyttelse av personopplysninger i kommersielle kontrakter, revisjoner og evalueringsaktiviteter.

(5) Vi gjennomfører kurs i, tester av og oppmerksomhetsaktiviteter rundt sikkerhet og personvern for å øke våre medarbeideres bevissthet om beskyttelse av personopplysninger.

Huawei er sterkt opptatt av å beskytte personopplysningene dine. Likevel er ingen sikkerhetstiltak, produkter, tjenester, nettsteder dataoverføringer, datamaskinsystemer eller nettverksforbindelser 100 % sikre.

For å håndtere mulige risikoer, for eksempel lekkasje av, skade på eller tap av personopplysninger, har Huawei utviklet en rekke mekanismer og kontrollmetoder, definert standarder for evaluering av sikkerhetshendelser og sårbarheter og tilsvarende behandlingsprosedyrer tydelig og dessuten opprettet en egen side for sikkerhetsrådgivning og sikkerhetsmerknader. Huawei har opprettet et dedikert responsteam for nødssituasjoner som skal implementere sikkerhetsplanlegging, tapsbegrensning, analyse, lokalisering og gjenoppretting og utføre sporingsoperasjoner sammen med relaterte avdelinger basert på regler for og krav til håndtering av sikkerhetshendelser.

Hvis det skjer en hendelse med personopplysninger, vil Huawei varsle deg – i samsvar med relevante juridiske og forskriftsmessige krav – med den grunnleggende informasjonen om sikkerhetshendelsen og dens mulige konsekvenser, hvilke tiltak Huawei har iverksatt eller vil iverksette, forslag til aktivt forsvar og risikoreduksjon samt avhjelpende tiltak. Varslingen kan skje i form av en e-postmelding, en tekstmelding, et push-varsel e.l. Hvis det er vanskelig å varsle hver dataeier enkeltvis, vil vi iverksette relevante og effektive tiltak for å distribuere en sikkerhetsmeddelelse. I tillegg vil vi rapportere statusen for håndtering av hendelser knyttet til personopplysninger i samsvar med krav fra reguleringsorganer.

V. Hvordan du kan administrere personopplysningene dine

A. Tilgang, korrigering, sletting, dataoverførbarhet, begrensninger for behandling, innsigelser mot behandling.

Lovgivningen i enkelte land og regioner der Huawei leverer produkter og tjenester eller behandler personopplysninger, gir dataeiere rettigheter med hensyn til tilgang til, korrigering av, sletting av, overføring av og begrensning av personopplysninger samt innsigelser mot behandling av personopplysninger som Huawei har. Dataeiere har rett til å sende begjæringer om utøvelse av slike rettigheter. I tillegg vil du ha rett til dataoverførbarhet.

1. Metoder og kanaler for forespørsler

Begjæringer fra dataeiere må sendes i samsvar med Huaweis utpekte personvernkanaler. En begjæring er gyldig også når den som sender begjæringen, ikke spesifiserer hvilken lov begjæringen er basert på.

Dataeieres begjæringer kan initieres via det offisielle nettstedet for Huawei Consumer Business Group (BG), HiCare-appen eller Huawei-ID-appen. Hvis en dataeier initierer en begjæring via en telefontjeneste, e-post, en kundetjeneste på nettet, et servicesenter eller en annen kanal, vil vi gi dataeieren beskjed om å sende begjæringen via en av de ovennevnte kanalene av hensyn til kommunikasjon/tilbakemeldinger angående fremdrift og resultater. Formålet med de dedikerte begjæringskanalene for dataeiere er å beskytte dataeiernes legitime interesser, sikre normal forretningsdrift for Huawei og hindre at begjæringsretten blir misbrukt / brukt bedragersk.

2. Gyldighet av begjæringer

De fleste lover krever at dataeiere oppfyller bestemte krav når de initierer begjæringer. Denne erklæringen krever at dataeiere:

(1) sender begjæringer via dedikerte begjæringskanaler som Huawei sørger for (dvs. det offisielle nettstedet for Huawei Consumer Business Group (BG), HiCare-appen eller Huawei-ID-appen)

(2) leverer tilstrekkelig informasjon til at Huawei kan bekrefte identiteten deres (for å sikre at den som sender begjæringen, er dataeieren selv eller en person som er bemyndiget av dataeieren)

(3) sørger for at begjæringen deres er spesifikk og gjennomførbar

Det finnes enkelte situasjoner, diktert av lover og forskrifter, der Huawei kanskje ikke er tvunget til å etterkomme en begjæring fullstendig eller i det hele tatt.

B. Tilbaketrekking av samtykke

Du kan endre det godkjente omfanget av innhenting av personopplysninger eller trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker lovligheten av behandlingsaktivitetene basert på samtykket og før slik tilbaketrekking.

Du kan utøve rettighetene dine ved å slette informasjon, deaktivere tilknyttede funksjoner eller stille inn alternativer for personvern på Huawei-produktet ditt. Huawei vil informere om metodene for tilbaketrekking av samtykke for bestemte produkter og tjenester i personvernmerknaden eller den supplerende erklæringen for disse produktene eller tjenestene, eller på forespørsel i henhold til del A ovenfor.

C. Avregistrere en Huawei-ID

Du kan avregistrere kontoen din i Huawei-ID-relaterte produkter. Når du har avregistrert kontoen din, slutter vi å levere produkter og tjenester, og vi sletter personopplysningene dine, med mindre loven dikterer noe annet. Kontoen din kan ikke gjenopprettes etter avregistrering. Du må registrere en ny Huawei-ID hvis du ønsker å bruke relaterte Huawei-produkter eller -tjenester på nytt. Du kan sende en henvendelse om avregistrering og fullføre prosessen på menyen for innstillinger etter at du har logget på med Huawei-ID-en din på relaterte produkter, i relaterte programmer eller på det offisielle nettstedet.

VI. Hvordan Huawei beskytter barns personopplysninger

Huaweis personlige produkter og hjemmeprodukter er tiltenkt voksne. Når det gjelder barns bruk av Huawei-produkter og-tjenester, er vi imidlertid fullstendig klar over betydningen av ekstra forebyggende tiltak for å beskytte personvernet og ivareta sikkerheten. Huawei avgjør hvorvidt dataeiere er barn, basert på myndighetsalderen fastsatt av de enkelte landene/regionene.

Når det innhentes barns personopplysninger på grunnlag av samtykke fra foresatte, vil vi bare bruke eller viderebringe informasjonen i den grad loven eller de foresattes eksplisitte samtykke tillater, eller bare i den grad som er nødvendig for å beskytte barnet. Foresatte som trenger å få tilgang til, endre eller slette personopplysningene til barna sine eller barn de er oppnevnte verger for, kan kontakte oss via kanalene beskrevet i punkt IV. Hvordan Huawei beskytter personopplysningene dine.

Hvis Huawei utilsiktet skulle innhente barns personopplysninger uten foresattes samtykke, vil Huawei slette informasjonen så snart vi blir klar over det.

VII. Koblinger til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester

Huaweis nettsteder, programvare, produkter og tjenester kan inneholde koblinger til tredjeparts nettsteder, produkter og tjenester. Huawei-produkter og -tjenester kan også bruke eller levere produkter eller tjenester fra tredjeparter, for eksempel tredjepartsapper som tilbys i Huaweis appbutikk HiApp.

Formålet med koblinger til tredjeparts nettsteder, produkter eller tjenester er utelukkende å forenkle ting for brukerne. Du må selv vurdere hvorvidt du skal følge slike koblinger. Før du sender personopplysningene dine til en tredjepart, bør du lese tredjepartens retningslinjer for personvern.

VIII. Internasjonale overføringer av personopplysningene dine

Produktene og tjenestene våre leveres via ressurser og servere som befinner seg på forskjellige steder. For at vi skal kunne tilby produktene og tjenestene våre, vil vi kanskje måtte overføre personopplysningene dine mellom flere land. Autorisert Huawei-personell og autoriserte tredjeparter vil kunne ha tilgang til, bruke og behandle personopplysninger i et annet land / en annen region enn landet/regionen der du ga personopplysningene dine, og det andre landet / den andre regionen har kanskje mindre streng personvernlovgivning. Når vi overfører personopplysningene dine til andre land/regioner, beskytter vi personopplysningene slik det er beskrevet i denne erklæringen, eller slik vi informer deg om når personopplysningene innhentes (f.eks. via en personvernmerknad eller supplerende erklæring for produktet eller tjenesten det gjelder).

Huawei har innført globale personvernpraksiser for behandling av personopplysninger beskyttet under ulike personvernlover. Huawei overfører personopplysninger mellom landene vi har virksomhet i, i samsvar med standardene og betingelsene i gjeldende personvernlovgivning, inkludert standarder og betingelser knyttet til sikkerhet og behandling.

Når det gjelder personopplysninger som kommer fra EU eller Sveits, oppfyller vi relevante lovmessig krav for tilstrekkelig sikring av overføringen av personopplysninger til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits. Vi bruker en rekke juridiske mekanismer, for eksempel standard kontraktsklausuler, ved overføring av personopplysningene dine over landegrenser, eller vi iverksetter sikkerhetstiltak, for eksempel, anonymisering av data, før overføringen over landegrenser.

IX. Internasjonale brukere / Brukere i Hongkong, Macao og Taiwan, Kina

Hvis du bruker Huawei-tjenester i et land eller en region i listen i del 2 av Annex A, er det Aspiegel Limited, registrert i Irland, som er databehandleren. Hvis du bruker Huawei-tjenester i et land eller en region i listen i del 3 av Annex A, er det Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited som er databehandleren. For detaljer, se personvernerklæringen for den lokale nettskyforbrukertjenesten.

Huawei nettbutikker i hver jurisdiksjon utenfor Kina har sin egen juridiske enhet, som er ansvarlig for de personopplysningene som blir samlet inn innenfor dens jurisdiksjon. For mer informasjon om den databehandleren, vennligst se personvernerklæringen i den lokale nettbutikken.

X. Oppdateringer av denne erklæringen

Huawei forbeholder seg retten til å oppdatere denne erklæringen når som helst.

Denne erklæringen vil kunne bli revidert fra tid til annen. Hvis/når dette skjer, vil Huawei publisere en endringsmelding via ulike kanaler. Vi vil for eksempel legge ut den nyeste versjonen på det offisielle nettstedet vårt: https://consumer.huawei.com.

Større endringer i denne erklæringen omfatter, men er ikke begrenset til:

(1) større endringer i servicemodusene våre, for eksempel formål med behandling av personopplysninger, typer personopplysninger som behandles, og måter å bruke personopplysninger på

(2) større endringer i vår eierskapsstruktur, organisasjonsstruktur osv., for eksempel eierskapsendringer som følge av forretningsomlegging, konkurs eller oppkjøp

(3) endringer i hovedmålene for deling, overføring eller viderebringing av personopplysninger

(4) større endringer i dine rettigheter når det gjelder behandling av personopplysninger, og hvordan du kan dra nytte av slike, endrede rettigheter

(5) endringer i Huaweis avdelinger, kontakter eller klagekanaler som har ansvaret for sikkerheten ved behandling av personopplysninger

(6) høye risikoer identifisert i vurderinger av sikkerhetsimplikasjoner ved personopplysninger

XI. Hvordan vi kan kontaktes

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller forslag, ber vi om at du kontakter oss på siden kontakt oss eller sender dem til et av våre globale kontorer. Du finner en fullstendig liste over Huawei-kontorer på siden for globale kontorer.

Hvis du vil bruke dine personvernrettigheter eller har noe saker som gjelder personvern der du vil anlegge en klage i forbindelse med dem hos vår personvernleder (DPO) eller du vil søke råd hos vår DPO om generelle databeskyttelse, skal du gå til portalen som gjelder deg som databruker.

Merk: På grunn av forskjeller i lokale lover og språk kan de ulike lokale versjonene av Huaweis personvernerklæring være annerledes enn denne versjonen. De lokale versjonene skal ha forrang i tilfelle konflikter.

Copyright ©2020 Huawei Device Co., Ltd. Med enerett.

Annex A – Liste over land/regioner

Huawei forbeholder seg retten til å oppdatere denne listen med jevne mellomrom.

Nr. Land/regioner
Del 1 Kinesisk fastland
Del 2 Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Republikken Nord-Makedonia, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Nederland, Island, Liechtenstein, Norge, Storbritannia, Sveits, Montenegro, Albania, Serbia, Bosnia-Hercegovina, Vatikanstaten, Malta, Moldova, Israel, De nederlandske Antillene, Andorra, Monaco, San Marino, Færøyene, Gibraltar, Grønland, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Sint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre og Miquelon (Frankrike), De karibiske Nederlandene, Åland, Japan, Sør-Korea, Tyrkia, Australia, New Zealand, Canada, Saint Vincent og Grenadinene, Ukraina
Del 3 Hongkong (Kina), Macau (Kina), Malaysia; Vietnam, India, Bangladesh, Kambodsja, Laos, Myanmar, Nepal, Papua Ny-Guinea, Filippinene, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (Kina), Thailand, Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonesia, Salomonøyene, Brunei, Maldivene, Bhutan, Kiritimati, Cocos (Keeling) øyene, Cookøyene, Fransk Polynesia, Guam, Øst-Timor, Kiribati, Marshalløyene, Mikronesia, Nauru, Ny-Caledonia, Niue, Norfolkøya, Nord-Marianene, Palau, Pitcairnøyene, Tokelau, Tuvalu, Wallis og Futuna, Amerikansk Samoa, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Den dominikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Chile, Puerto Rico, Aruba, Bahamas, Barbados, De britiske jomfruøyene, Fransk Guyana, Grenada, Haiti, Saint Lucia, Surinam, Trinidad og Tobago, Belize, Antigua og Barbuda, Bermuda, Anguilla, Guyana, Martinique, Saint Kitts og Nevis, Turks- og Caicosøyene, Caymanøyene, Dominica, Guadeloupe, Montserrat, Saint Barthélemy, Malvinas Islands (Falkland), De amerikanske Jomfruøyer, Algerie, Bahrain, Kamerun, Tsjad, Elfenbenskysten, Egypt, Irak, Jordan, Kuwait, Mali, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi-Arabia, Senegal, De forente arabiske emirater (UAE), Jemen, Republikken Kongo (Kongo), Benin, Burkina Faso, Ekvatorial-Guinea, Etiopia, Gabon, Libanon, Libya, Mauritania, Marokko, Sør-Sudan, Togo, Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Kapp Verde, Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Guinea, Palestina, Saint Helena, Ceuta og Melilla, Kanariøyene, Angola, Botswana, Komorene, Ghana, Kenya, Liberia, Lesotho, Mayotte, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Nigeria, Namibia, Reunion Island, Sierra Leone, Somalia, Swaziland, São Tomé og Príncipe, Seychellene, Sør-Afrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Burundi, Rwanda, Hviterussland Georgia, Armenia, Aserbajdsjan, Mongolia, Kasakhstan, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Russland, Brasil, Argentina
Du forlater nå consumer.huawei.com/no
Når du trykker på denne lenken kommer du inn på en tredjepartsnettside. Huawei er ikke ansvarlig og har heller ingen kontroll over denne tredjepartsnettsiden.
Returner. Fortsett