Telefonens batteri tappes raskt og har en kort ventetid

Gjeldende produkter: Tablet,Smartphone
Gjeldende produkter:
zoom in pic
Telefonens batteri tappes raskt og har en kort ventetid

Lengden på telefonens ventetid er knyttet til batterikapasiteten, telefoninnstillinger samt bruksvanene dine. Følgende forslag skal hjelpe deg med å utvide telefonens ventetid.

Anbefalinger for daglig bruk:

 1. Reduser medievolumet.
 2. Bruk Internett på et sted med et godt signal.
 3. Åpne skjermen med nylige oppgaver, og slett unødvendige bakgrunnsapper regelmessig.

 4. Start telefonen på nytt ukentlig for å slette oppsamlede søppelfiler opprettet av bakgrunnsapper.
 5. Oppdater telefonen din til den nyeste systemversjonen. Nyere versjoner gir mer optimalisert batteribruk og systemstabilitet.

  Systemoppdateringer vil ikke slette dine personopplysninger, men det anbefales at du sikkerhetskopierer viktige data før du installerer en oppdatering.

Følgende innstillinger kan også hjelpe deg med å spare strøm:

 1. Bruk Optimaliser batteribruk.

  Åpne Innstillinger og gå til Batteri > Optimaliser batteribruk slik at systemet kan oppdage funksjoner med høy batteribruk. Deretter kan du velge om du skal utføre optimalisering.

 2. Sjekk Batteribruk.

  Åpne Innstillinger og søk etter og åpne Batteribruk. I Programvare-listen, hvis du oppdager at noen apper har høy batteribruk, kan du aktivere Strømintensiv kommando og endre innstillingene i App-oppstart for å redusere batteribruken.

  Hvis enkelte apper ikke brukes ofte, men er likevel energikrevende, kan du avinstallere dem for å unngå overdreven belastning på batteriet.

   
  • I App-oppstart, deaktiver Administrer automatisk, og aktiver eller deaktiver Auto-start, Sekundær oppstart, og Kjør i bakgrunnen etter behov.
  • For EMUI 5.X er den aktuelle innstillingen Lukk apper etter skjermlås.

  Merk: Endring av disse innstillingene kan påvirke varslingene du mottar fra apper som er aktive i bakgrunnen.

 3. Juster skjerminnstillinger.
  • Åpne Innstillinger og søk etter og åpne Skjermoppløsning. Berør Skjermoppløsning, og aktiver Smart-oppløsning. Alternativt, deaktiver Smart-oppløsning og velg en lavere oppløsning under Tilpass.

   For EMUI 5.X: Aktiver eller deaktiver Strømsparing med lav oppløsning etter behov.

  • Hvis telefonen din leverer Gjør grensesnittfargene mørkere eller Mørk modus, aktiver denne funksjonen for å spare strøm.
 4. Aktiver Strømsparingsmodus.
  Åpne Innstillinger og søk etter og åpne Strømsparingsmodus.
  • Aktiver Strømsparingsmodus eller Ultra-strømsparing for å utvide varigheten av ventetiden.

  • Hvis telefonen din støtter Ytelsesmodus, anbefales det at du slår den av for å forebygge overdreven batteribruk.
 5. Juster nettverkstilkoblingsinnstillinger.
  • Åpne Innstillinger, søk etter og åpne Oppretthold forbindelsen når enheten hviler, og deaktiver deretter funksjonen for å forebygge overdreven batteribruk mens telefonen din er i Hvilemodus.
  • Åpne Innstillinger, søk etter og åpne Datasparing eller Smart datasparer, og slå på bryteren for å begrense mobildatabruken til bakgrunnsapper. Dette vil redusere både databruk og batteribruk.

  For EMUI 5.X og EMUI 8.X:

  Mobildata: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør og hold Mobildata, og deaktiver deretter Mobildata alltid på.

  Wi-Fi: Sveip ned fra statuslinjen for å åpne varslingspanelet, berør og hold Wi-Fi, gå til Konfigurer > Hold Wi-Fi aktivert i dvalemodus, og velg deretter Bare når tilkoblet strøm.

  Merk: Endring i disse innstillingene vil påvirke måten apper får tilgang til Internett på når telefonen er tilkoblet et mobildatanett.

Nyttig eller ikke?
Takk for tilbakemeldingen din.