Hvordan opphever jeg tilknyttingen mellom bankkortet eller telefonnummeret og betalingsmetoden

Gjeldende produkter: Smartphone
Gjeldende produkter:
zoom in pic
Hvordan opphever jeg tilknyttingen mellom bankkortet eller telefonnummeret og betalingsmetoden

Gå til Innstillinger > Kontosenter > Betaling og innkjøp, velg ønsket bankkort eller telefonnummer og berør Fjern kort. Angi betalingspassordet ditt for å oppheve tilknytting.

Nyttig eller ikke?
Takk for tilbakemeldingen din.