Nødssituasjon-SOS og anrop

Gjeldende produkter: PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 10,HUAWEI Mate 10 Pro(dual sim card 4 gb (ram) + 64 gb (rom) (bla-l29b)、single sim card 6 gb (ram) + 128 gb、dual sim card 6 gb (ram) + 128 gb (rom))
Gjeldende produkter:
zoom in pic
Nødssituasjon-SOS og anrop

Bruke Nødssituasjon-SOS

Hvis du havner i en nødssituasjon kan du raskt og hemmelig sende en SOS-melding til dine nødkontakter.

  1. Aktiver GPS og gi Nødssituasjon-SOS-funksjonen tilgang til posisjonen din.

  2. Gå til Innstillinger > Sikkerhet > Nødssituasjon SOS, aktiver Send også en SOS-melding, og angi dine nødkontakter.

Når du har aktivert Nødssituasjon-SOS-funksjonen, trykker du på strømknappen fem ganger i rask rekkefølge, hvis du opplever en nødsituasjon, og enheten vil automatisk sende en melding med ditt nåværende sted til nødkontaktene dine.

Når meldingen er sendt, vil enheten åpne nødanropskjermen, hvor du kan ringe en nødetat eller en av nødkontaktene dine.

Foreta nødanrop

Ved et nødstilfelle, kan du foreta nødanrop fra enheten direkte fra låseskjermen selv om enheten ikke har signal.

Nødanropsfunksjonen er underlagt lokale bestemmer og individuelle mobiloperatører. Nettverksproblemer eller andre typer interferens kan føre til at nødanrop ikke fungerer.

  1. Fra låseskjermen går du til skjermen for å legge inn passordet ditt og berører Nødnummer. Hvis du befinner deg i et område med godt signal og enheten din har en internett-tilkobling, vil enheten automatisk innhente lokaliseringen din og vise den på skjermen.

  2. Angi ditt lokale nødnummer og berør for å ringe nummeret. Alternativt, berør Nødinformasjon og velg en nødkontakt å ringe.

Nyttig eller ikke?
Takk for tilbakemeldingen din.