CEO Letter

Et brev fra CEO

Kjære kunder og partnere,

Den globale kommunikasjonsbransjen beriker menneskers liv i en fanatstisk hastighet. Med utviklingen av nye teknologier, vil vi entre en full tilkoblet og intelligent era.

Siden 2010, har Huawei gledet forbrukere med hundrevis av smarttelefoner som er levert globalt. Vi gjør teknologi om til noe kunder virkelig ønsker og trenger, og det definerer hvem vi er som et forbrukermerke på en mer personlig måte. Dette er gjort gjennom intelligente produkter, design, tjenester og andre aktiviteter. Vi håper alle kan oppleve vår forpliktelse mot det å skape verdi for hver og en ved å være kundesentrert.

Med så mange tilkoblet kunder, gir det mening å gi en oppdatering på hvilket initiativer Huawei fokuserer på for å redusere vår påvirkning på planeten, og jobber så bra vi kan innen alle våre områder.

I Huawei er vår visjon og misjon å levere digitale løsninger til hver person, hvert hjem og organisasjon for en mer tilkoblet og intelligent verden. Vi mener teknologi er viktig og at det er en fordel for alle. Vi er nødt til å utvide definisjonen av digital inkludering fra tilkobling til ferdigheter. Ved å redefinere digital inkludering, kan vi bevege oss forbi det og kun ha tilgang, til myndiggjøring.

Når det gjelder forbrukervirksomheten, er det viktig å gjenkjenne kraften som kommer fra tilkoblingen av våre enheter. Det er dette som tilbyr digitale tilkoblinger til verden enten gjennom stemmesamtaler, nettbanker, mail eller tusenvis av apper designet for en hver interesse. Den kobler sammen familier og venner enten hjemme eller på jobb, skole eller på toppen av et fjell for å bygge et smartere og bedre liv.

Vi forpliktet oss til at vekst og utvikling ikke kan komme på bekostning av miljøet. I Huawei gjør vi vårt ytterste for å redusere negative påvirkninger på planeten vår ved og for eksempel utvikle miljøvennlige produkter, redusere emballasje, bruke soyabasert printblekk, resirkulasjon av produkter og mer miljøvennlig produksjon. Consumer Business Group (BG) jobber målrettet for å levere en inspirerende opplevelse til globale kunder gjennom innovasjon og gjennombrudd. For å oppnå dette jobber alle ansatte i Consumer BG målrettet med samordnet initiativer og gjør alt for å innfri løftene våre.

Det er mer å utforske og mer å lære. Bærekraft er en viktig del av virksomheten til Huawei. Vi verdsetter dine tilbakemeldinger og setter pris på interessen.

Vennlig hilsen,

Ceo round

Richard Yu

CEO, Huawei Consumer Business Group
Du forlater nå consumer.huawei.com/no
Når du trykker på denne lenken kommer du inn på en tredjepartsnettside. Huawei er ikke ansvarlig og har heller ingen kontroll over denne tredjepartsnettsiden.
Returner. Fortsett