Trajnost dobavitelja

Ljudje so vir vrednosti pri Huaweiju. Njihovo zdravje, varnost in dobro počutje so za nas izrednega pomena - ne samo ljudi, ki delajo v podjetju Huawei, temveč sodelujejo z nami v celotni dobavni verigi. Spoštujemo strog nabor standardov za dobavitelje, ki vključujejo kazalnike dela, zdravja, varnosti, delovnega okolja in poslovne etike, da aktivno ocenjujemo njihovo skladnost in ustrezno upravljamo svoj odnos.

Politika in izjava

Preberite več o standardih in zahtevah za upravljanje družbene odgovornosti podjetij pri družbi Huawei.
Supplier CSR Code of Conduct image
Kodeks vedenja dobaviteljev o družbeni odgovornosti
Preberite več
Preventing Modern Slavery image
Preprečevanje modernega suženjstva
Preberite več
Statement on Conflict Mineral image
Izjava o spornih mineralih
Preberite več
Statement on Responsible Cobalt image
Izjava o odgovornem kobaltu
Preberite več
Nastavitev cookie