Petal Search

Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất của Internet Explore hoặc sử dụng trình duyệt khác.
A next-generation search engine
Petal Search
Petal Search
A next-generation search engine

Công cụ tìm kiếm
thế hệ mới

Petal Search đặt cả thế giới vào lòng bàn tay của bạn. Tìm kiếm bất cứ thứ gì hiện có - từ các tin tức mới nhất đến ứng dụng phổ biến bằng chức năng nhận dạng văn bản, hình ảnh và giọng nói.

Cài đặt ngay

Tìm kiếm bằng hình ảnh

Công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh của Petal Search cung cấp cách thuận tiện để xác định sản phẩm. Chỉ cần tải lên hoặc chụp ảnh đối tượng để tạo ra hình ảnh và sản phẩm có các thuộc tính trực quan tương tự.

Visual search
Comprehensive privacy standards

Tiêu chuẩn quyền riêng tư toàn diện

Được chứng nhận ePrivacyseal (quyền riêng tư điện tử), Petal Search tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ bản quyền và quyền riêng tư nghiêm ngặt theo quy định của GDPR và các luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành khác.

Bật Chế độ ẩn danh để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và bật Tìm kiếm an toàn để lọc bỏ nội dung bất hợp pháp, không phù hợp với độ tuổi.

Rời trang consumer.huawei.com
Sau khi bấm vào link, bạn sẽ truy cập website của một bên thứ ba. Huawei sẽ không chịu trách nhiệm hay kiểm soát được website của bên thứ ba.
Quay lại Tiếp tục