Điều khiển máy tính xách tay bằng cử chỉ với chuột cảm ứng

Thông tin đó có hữu ích không?