Nhanh chóng kết nối với thiết bị Bluetooth

Thông tin đó có hữu ích không?