Trải nghiệm truyền tệp tin nhanh giữa điện thoại và máy tính xách tay

Thông tin đó có hữu ích không?