Security

Bản cập nhật bảo mật EMUI của Huawei

Để bảo vệ khách hàng, chúng tôi sẽ không tiết lộ, thảo luận hay xác nhận bất kỳ vấn đề bảo mật nào trước khi nghiên cứu và phát hành các bản vá hoặc phiên bản mới.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tích hợp các bản vá bảo mật vào model tương ứng, tuy nhiên, thời gian tích hợp có thể thay đổi tùy theo khu vực và model.
Danh sách cập nhật