Bản cập nhật bảo mật EMUI của Huawei

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tích hợp các bản vá bảo mật vào model tương ứng, tuy nhiên, thời gian tích hợp có thể thay đổi tùy theo khu vực và model.
Danh sách cập nhật