Điện thoại của tôi có thể tìm thấy mạng Wi-Fi nhưng không kết nối được

Sản phẩm áp dụng: Smartphone
Sản phẩm áp dụng:
Kết quả tìm kiếm như bên dưới, vui lòng chọn lựa
Không tìm được, vui lòng chọn lại
zoom in pic
Điện thoại của tôi có thể tìm thấy mạng Wi-Fi nhưng không kết nối được

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết nối Wi-Fi không thành công. Để giải quyết vấn đề, hãy thực hiện như sau:

Không kết nối được với bất kỳ mạng Wi-Fi nào

Mở Cài đặt, tìm kiếm và truy cập Đặt lại cài đặt mạng, chạm vào Đặt lại cài đặt mạng và thử lại. (Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu kết nối Wi-Fi và Bluetooth của bạn.) Nếu lỗi vẫn chưa được giải quyết, hãy mang điện thoại của bạn cùng với chứng từ mua hàng đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng được ủy quyền của Huawei để được hỗ trợ.

Không kết nối được với mạng Wi-Fi công cộng miễn phí

 • Mạng Wi-Fi công cộng ở trung tâm thương mại hoặc ga tàu hỏa không được xác minh trên điện thoại của bạn.

  Vào Thiết lập > Không dây & Mạng > Wi-Fi, tìm mạng Wi-Fi bạn đã kết nối, chọn Quên và kết nối lại với mạng Wi-Fi. Chờ khoảng 30 giây cho đến khi điện thoại hiển thị lời nhắc xác minh, rồi hoàn tất xác minh theo lời nhắc.

 • Số lượng thiết bị đã kết nối của mạng Wi-Fi công cộng vượt quá giới hạn.

  Bộ định tuyến của mạng Wi-Fi công cộng có giới hạn về số lượng thiết bị có thể kết nối. Nếu số lượng thiết bị đã kết nối với mạng công cộng vượt quá giới hạn, bộ định tuyến có thể bị nghẽn và không còn kết nối được với thiết bị khác. Trong trường hợp này, bạn có thể chuyển sang mạng 4G.

Lời nhắc sai mật khẩu hiển thị khi kết nối với mạng Wi-Fi.

Sau khi nhập mật khẩu Wi-Fi, một lời nhắc hiển thị, cho biết mật khẩu không đúng, vì vậy điện thoại không thể kết nối với mạng Wi-Fi.

Kiểm tra để đảm bảo bạn đã nhập đúng mật khẩu Wi-Fi. Bạn có thể chạm vào biểu tượng con mắt trong ô nhập mật khẩu để xem nội dung bạn đã nhập.

Kiểm tra xem danh sách địa chỉ MAC được cho phép đã được cấu hình trên bộ định tuyến chưa. Vào Thiết lập > Giới thiệu điện thoại > Trạng thái, chạm vào Địa chỉ MAC của Wi-Fi và thêm địa chỉ này vào danh sách cho phép của bộ định tuyến. Để biết thêm thông tin, tham khảo Thiết lập danh sách chặn và danh sách cho phép Wi-Fi hoặc liên hệ quản trị viên bộ định tuyến để được hỗ trợ.

Khi kết nối với mạng Wi-Fi, chọn Hiển thị tùy chọn nâng cao trên màn hình đăng nhập. Vào Quyền riêng tư > Sử dụng MAC thiết bị và thử kết nối lại.

Yêu cầu xác minh danh tính hoặc phải có chứng chỉ mã hóa khi kết nối với mạng Wi-Fi.

Bạn có thể đang kết nối với mạng Wi-Fi có mã hóa cấp doanh nghiệp:

 • Liên hệ quản trị viên Wi-Fi doanh nghiệp để biết cách kết nối.
 • Nếu bạn đang kết nối với bộ định tuyến cá nhân, kiểm tra phương thức mã hóa của bộ định tuyến và đặt thành WPA2/WPA3 Personal hoặc WPA2/WPA3 Enterprise. Nếu phương thức mã hóa của bộ định tuyến được đặt thành Enhanced Open, WPA3 Personal hoặc WPA3 Enterprise, bộ định tuyến sẽ được nhận dạng là bộ định tuyến có mã hóa cấp doanh nghiệp bởi các thiết bị đang chạy phiên bản EMUI 9.X trở về trước.

Không thể tự động kết nối lại với mạng Wi-Fi.

Chạm vào tên mạng Wi-Fi, chọn Quên và nhập mật khẩu để kết nối lại.

Đã từ chối truy cập vào mạng hiển thị hoặc không có phản hồi sau khi kết nối.

Số lượng thiết bị đã kết nối vượt quá số lượng thiết bị tối đa được cho phép cho bộ định tuyến hoặc bộ lọc địa chỉ MAC (danh sách chặn) đã được thiết lập trên bộ định tuyến:

 • Nếu số lượng thiết bị đã kết nối vượt quá số lượng thiết bị tối đa được cho phép cho bộ định tuyến, mạng Wi-Fi sẽ từ chối yêu cầu truy cập từ các thiết bị khác hoặc không phản hồi với các yêu cầu truy cập sau đó. Trong trường hợp này, bạn nên tăng số lượng thiết bị tối đa được cho phép cho bộ định tuyến. Để thay đổi số lượng thiết bị tối đa được cho phép cho bộ định tuyến của bạn, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.
 • Nếu địa chỉ MAC của điện thoại đã được thêm vào Danh sách đen, lời nhắc Đã từ chối truy cập vào mạng sẽ hiển thị và điện thoại không thể kết nối với mạng Wi-Fi. Trong trường hợp này, hãy thay đổi cài đặt bộ lọc địa chỉ MAC để giải quyết vấn đề. Để kiểm tra địa chỉ MAC thiết bị của điện thoại, mở Cài đặt, tìm kiếm và truy cập Trạng thái, rồi tìm Địa chỉ MAC của Wi-Fi. Đường dẫn cho địa chỉ MAC thiết bị có thể thay đổi tùy theo các model điện thoại khác nhau. Bạn có thể liên hệ nhà cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ.

Không thuộc trường hợp nào ở trên

Bạn nên khôi phục bộ định tuyến và điện thoại về cài đặt gốc, rồi kết nối lại điện thoại với bộ định tuyến.

 • Để khôi phục bộ định tuyến về cài đặt gốc, nhấn và giữ nút đặt lại trên bộ định tuyến cho đến khi đèn báo sáng trở lại. Để biết chi tiết về việc cần nhấn nút nào để đặt lại bộ định tuyến về cài đặt gốc, tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ định tuyến. Sau đó truy cập màn hình quản lý bộ định tuyến và đặt lại mạng kết nối băng thông rộng theo chỉ dẫn trong hướng dẫn sử dụng.
 • Để khôi phục điện thoại về cài đặt gốc, mở Cài đặt, tìm kiếm và truy cập Đặt lại cài đặt mạng, rồi chạm vào Đặt lại cài đặt mạng. (Thao tác này sẽ xóa tất cả dữ liệu kết nối Wi-Fi và Bluetooth của bạn.)

Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy sao lưu dữ liệu và mang thiết bị cùng với chứng từ mua hàng đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng được ủy quyền của Huawei để được hỗ trợ.

Có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến phản hồi.