Điện thoại không phản hồi với các thao tác ba ngón tay hoặc không thực hiện được chức năng Chụp màn hình bằng ba ngón tay khi chơi trò chơi hoặc phát video

Sản phẩm áp dụng: Tablet,Smartphone
Sản phẩm áp dụng:
Kết quả tìm kiếm như bên dưới, vui lòng chọn lựa
Không tìm được, vui lòng chọn lại
zoom in pic
Điện thoại không phản hồi với các thao tác ba ngón tay hoặc không thực hiện được chức năng Chụp màn hình bằng ba ngón tay khi chơi trò chơi hoặc phát video

Nếu điện thoại không phản hồi với các thao tác ba ngón tay hoặc không thực hiện được chức năng Chụp màn hình bằng ba ngón tay (khi tính năng đã bật) trong khi chơi trò chơi hoặc phát video, thực hiện các thao tác sau để khắc phục sự cố:

 
 • Mở Cài đặt, tìm kiếm và truy cập Chụp màn hình bằng ba ngón tay rồi kiểm tra xem Chụp màn hình bằng ba ngón tay đã bật chưa.
 • Nếu không tìm thấy Chụp màn hình bằng ba ngón tay thì có nghĩa là điện thoại không hỗ trợ tính năng này.

Nếu điện thoại không phản hồi với các thao tác ba ngón tay trong khi chơi trò chơi hoặc phát video

Theo thiết kế, điện thoại của bạn sẽ không phản hồi các thao tác ba ngón tay trong ứng dụng của bên thứ ba khi Chụp màn hình bằng ba ngón tay đã bật. Do đó, bạn có thể gặp các lỗi sau:

 1. Điện thoại không phản hồi với các thao tác ba ngón tay khi đang chơi trò chơi (như PUBG).
 2. Điện thoại không phản hồi với cử chỉ phóng to/thu nhỏ bằng ba ngón tay khi sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để phát video.

Bạn cần tắt Chụp màn hình bằng ba ngón tay để khắc phục lỗi này. Để thực hiện, mở Cài đặt, tìm kiếm và truy cập Chụp màn hình bằng ba ngón tay rồi tắt tính năng này.

Nếu không thực hiện được chức năng Chụp màn hình bằng ba ngón tay trong khi chơi trò chơi hoặc phát video

Nếu bạn đã bật Chụp màn hình bằng ba ngón tay nhưng vẫn không hoạt động thì có thể đó là do bạn đã thêm ứng dụng đang sử dụng vào Game Suite/AppAssistant và bật Tắt chụp ảnh màn hình bằng ba ngón tay. Hãy thực hiện các thao tác sau đây để khắc phục lỗi:
 1. Tắt khóa chuyển Tắt chụp ảnh màn hình bằng ba ngón tay trong AppAssistant:

  Vào Cài đặt > Ứng dụng > AppAssistant > Không gian Trò chơi, chạm vào biểu tượng tay cầm điều khiển trò chơi ở góc trên bên trái và tắt khóa chuyển Tắt chụp ảnh màn hình bằng ba ngón tay trong hộp thoại hiển thị.

 2. Bạn cũng có thể xóa ứng dụng đó khỏi AppAssistant.
  • EMUI 10.X và Magic UI 3.X: Mở Cài đặt, tìm kiếm và truy cập AppAssistant, vào Không gian Trò chơi > Thêm trò chơi rồi tắt khóa chuyển cho ứng dụng đó. Nếu ứng dụng không tồn tại trong Không gian Trò chơi, thêm ứng dụng đó vào Không gian Trò chơi rồi tắt khóa chuyển cho ứng dụng.

  • EMUI 9.X và Magic UI 2.X: Vào Cài đặt > Ứng dụng > AppAssistant, chạm và giữ biểu tượng ứng dụng rồi kéo lên đầu màn hình để xóa.

Bạn cũng có thể nhấn đồng thời nút Nguồn và nút Giảm âm lượng để chụp ảnh màn hình.

Có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến phản hồi.