Find sn

Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất của Internet Explore hoặc sử dụng trình duyệt khác.
Làm thế nào tôi có thể kiểm tra số sê-ri thiết bị?
Làm thế nào tôi có thể
kiểm tra số sê-ri thiết bị?
  • Trang chủ thông minh
Rời trang consumer.huawei.com
Sau khi bấm vào link, bạn sẽ truy cập website của một bên thứ ba. Huawei sẽ không chịu trách nhiệm hay kiểm soát được website của bên thứ ba.
Quay lại Tiếp tục