Dịch vụ đặt lịch hẹn
 • 1. Sao lưu dữ liệu của bạn

  Dữ liệu của bạn sẽ bị xóa trước khi sửa chữa. Vui lòng sao lưu dữ liệu trước, và khôi phục cài đặt gốc thiết bị
  Vui lòng tháo sim và thẻ nhớ (nếu có) khỏi thiết bị

  Làm thế nào để sao lưu dữ liệu
 • 2. Đặt lịch hẹn trước

  Đặt lịch hẹn trên trang web HUAWEI

 • 3. Đến trung tâm bảo hành để sửa chữa

  Xác nhận lịch hẹn của bạn và mang thiết bị đến trung tâm bảo hành đúng hẹn

 • 4. Sửa chữa

  Trung tâm bảo hành sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ sửa chữa chất lượng và nhanh chóng