Ενημερώσεις ασφάλειας διεπαφής EMUI της Huawei

Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενσωματώνουμε τις ενημερώσεις κώδικα ασφάλειας στα αντίστοιχα μοντέλα, αλλά η περίοδος της εν λόγω ενσωμάτωσης ενδέχεται να ποικίλλει κατά περιοχή και μοντέλο.
Λίστα ενημερώσεων