Terms of Use

A jobb felhasználói élmény érdekében, használja az Internet Explorer legfrissebb verzióját vagy váltson másik böngészőre.
JOGI
Használati feltételek
Használati feltételek

Jelen Használati feltételek a HUAWEI vásárlóknak szóló webhelyére érvényesek (https://consumer.huawei.com/hu/index.htm). Jelen webhely használatával Ön elismeri, hogy elfogadta az alábbi feltételeket. Amennyiben Ön nem érti vagy nem fogadja el ezen feltételek bármelyikét, úgy a jelen webhely használatát fel kell függesztenie.

A HUAWEI a törvény által megengedett mértékig fenntartja jelen Használati feltételek mindenkori, értesítés nélküli módosításának jogát. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze jelen Használati feltételek esetleges változásait. Amennyiben ilyen jellegű változások életbe lépése után Ön folytatja a jelen webhely használatát, az úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta az említett változásokat.

A webhelyre vonatkozó információk és magyarázatuk

A HUAWEI a Kínai Népköztársaság Kuangtung tartományában elhelyezkedő vállalati központjából üzemelteti és felügyeli a jelen webhelyet. Bár a jelen webhely a világ minden részéről elérhető, a webhelyen keresztül vagy azon megemlített, tárgyalt, szállított és biztosított funkciók, termékek és szolgáltatások rendelkezésre állása országonként vagy régiónként eltérőek lehetnek.

Amennyiben Ön Kínától eltérő országból vagy régióból látogat el a jelen webhelyre, ezt saját akaratából teszi, és vállalja, hogy csak a helyi jogszabályoknak megfelelően használja webhelyünket.

A webhely tartalma

Valamennyi szöveg, kép, zene, videó, animáció, védjegy, minta, diagram, vizuális kezelőfelület és kód (a továbbiakban: Tartalom) – korlátozás nélkül ideértve az ezen Tartalomban foglalt ötleteket, annak tervét, szerkezetét, kifejeződését és megjelenítését – jogilag a HUAWEI tulajdonát képezi, továbbá a HUAWEI szabályozza és engedélyezi annak jogszerű használatát. Hacsak a jelen Használati feltételek más módon nem rendelkeznek, Ön a HUAWEI előzetes, írásos engedélye nélkül semmilyen módon nem használhatja fel a jelen webhely Tartalmát kereskedelmi célokra.

Ön letöltheti a jelen webhelyről a HUAWEI-termékekkel és -szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, amennyiben:

1. a fent nevezett információkat kizárólag személyes, nem pedig kereskedelmi célokra használja,

2. semmilyen módon nem változtatja meg ezeket az információkat,

3. nem tesz további nyilatkozatot vagy garanciavállalást ezen információk, illetve az ezeket tartalmazó dokumentumok kapcsán,

4. sem teljes egészében, sem részlegesen nem távolítja el az említett információkkal kapcsolatban a HUAWEI tulajdonjogát, egyéb törvényes jogait vagy érdekeit jelző nyilatkozatokat és/vagy értesítéseket.

Használati normák

Jelen webhely és Tartalma nem használható semmilyen illegális vagy a jelen Használati feltételek szerint tiltott célra, illetve más személyek vagy szervezetek törvény adta jogait vagy érdekeit sértő módon.

Ön nem használhat semmilyen eszközt, programot vagy algoritmust – így pókot, robotot, mélyhivatkozást vagy adatgyűjtőt, illetve ilyen vagy hasonló manuális programot – a jelen webhely, annak Tartalma vagy bármely része elérésére, lekérésére, másolására vagy megfigyelésére. Ezenkívül Ön nem kereshet fel, kérhet le vagy másolhat le a jelen webhelyről semmilyen anyagot, dokumentumot vagy információt a jelen webhelyen biztosítottól eltérő módon.

Ön nem kísérelheti meg, hogy illegálisan elérje, dekódolja vagy bármilyen egyéb törvénytelen módon, illetéktelenül hozzáférjen a jelen webhelyhez, annak Tartalmához vagy szolgáltatásaihoz. Nem követhet, nem végezhet névkeresést, nem fejthet vissza és nem dekódolhat semmilyen vásárlói információt a jelen webhelyről, ami többek között más felhasználók HUAWEI-azonosítójára is vonatkozik.

Nem sérthet meg semmilyen, a jelen webhely által használt vagy arról hivatkozott biztonsági mechanizmust vagy hitelesítő intézkedést. Nem vizsgálhatja, keresheti és egyéb módon sem tesztelheti a jelen webhely vagy az arról hivatkozott egyéb webhelyek esetleges hálózati gyenge pontjait, és nem indíthat semmilyen támadást ellene.

Elfogadja, hogy nem használ semmilyen eszközt, szoftvert vagy programot, amely zavarja vagy megkísérelheti zavarni a jelen webhely normál működését és a rajta végbemenő tranzakciókat, illetve zavarja vagy megkísérelheti zavarni a jelen webhely mások általi használatát. Nem kezdhet olyan műveletet, amellyel indokolatlanul vagy aránytalanul nagy mennyiségű adatot tárolna a jelen webhely infrastruktúrájában, rendszerében vagy hálózatán, illetve a jelen webhelyről hivatkozott rendszerekben vagy hálózatokon.

Ön nem tehet közzé illegális tartalom, amely sérti a vonatkozó törvényeket és / vagy mások jogait (pl. gyűlöletbeszéd vagy terrorista tartalom; gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képek megosztása; magánjellegű képek jogellenes, beleegyezés nélküli megosztása; online zaklatás; nem megfelelő vagy hamisított termékek értékesítése; a fogyasztóvédelmi törvényeket sértő termékek értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása; szerzői jog védelme alatt álló anyagok nem engedélyezett felhasználása; tisztességtelen versenyre vonatkozó törvényeket sértő tartalom stb.)

A Huawei bármikor, a Huawei kizárólagos belátása szerint korlátozásokat vezethet be, mint például a fenti kötelezettségeit sértő tartalmak előzetes szűrése, szűrése, korlátozása, tiltása, módosítása vagy törlése, az Ön Tagságának tiltása vagy törlése és / vagy az Ön hozzáférésének teljes törlése / tiltása.

Bármilyen illegális tartalmat vagy olyan tartalmat, amely sérti a jelen Webhely feltételeit, jelenthet a Huawei felé a következő e-mail-címen: dsacompliance@huawei.com, és a Huawei megteheti a megfelelő lépéseket.

Amennyiben eltávolítjuk vagy korlátozzuk a tartalomhoz való hozzáférését, haladéktalanul értesítést küldünk Önnek az indokokkal, kivéve, ha az nem lenne megfelelő (például jogszabályok tiltják, hogy így járjunk el). Amennyiben úgy gondolja, hogy tévedésből távolítottuk el vagy korlátoztuk a tartalmat, fellebbezhet a dsacompliance@huawei.com e-mail-címen, és panaszt nyújthat be a döntésünk ellen.

Fiók, jelszó és biztonság

Előfordulhat, hogy HUAWEI-azonosítót kell regisztrálnia vagy HUAWEI-azonosítójával be kell jelentkeznie a jelen webhely egyes funkcióinak és szolgáltatásainak használatához. Ön teljes körű felelősséget vállal, hogy megőrzi fiókadatai, köztük jelszava titkosságát. Ön teljes körű felelősséget vállal a fiókján vagy azzal kapcsolatban végrehajtott valamennyi műveletért, amennyiben Ön elmulasztja a nevezett adatok biztonságának és titkosságának fenntartását.

Ha fiókját illetően szokatlan, a normál működéstől eltérő jelenségeket tapasztal, ideértve többek között az illetéktelen személyek által végzett jelszóváltoztatást, a fiókjába történt bejelentkezésüket vagy a fiók általuk való használatát, azonnal értesítenie kell a HUAWEIt. Ha Ön elmulasztja fenntartani fiókadatainak titkosságát, és emiatt fiókját mások használják, aminek következtében a HUAWEI vagy a jelen webhely más látogatói károsulnak, ezen károkért Ön felelősségre vonható.

Ön a fióktulajdonos kifejezett engedélye nélkül semmilyen esetben nem használhatja mások HUAWEI-azonosítóját. Ha ezen záradék be nem tartása személyes károkhoz vagy Ön, illetve mások számára veszteséghez vezet, a HUAWEI ezen veszteségekért nem vállal felelősséget.

Külső hivatkozások

A jelen webhely hivatkozhat független külső (harmadik fél által üzemeltetett) webhelyekre. Ezek a hivatkozások csupán a jelen webhely látogatóinak kényelmét szolgálják. A HUAWEI sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal garanciát a hivatkozott webhelyeken elérhető Tartalom, szolgáltatások és információk kapcsán, továbbá ezek a hivatkozások nem tekintendők a hivatkozott webhelyekre tett ajánlásnak vagy felhatalmazásnak a HUAWEI részéről. Ön saját kizárólagos felelősségére látogathat el valamennyi hivatkozott webhelyre, a HUAWEI ugyanakkor semminemű felelősséget nem vállal az ilyen interakciók eredményét illetően.

Adatvédelem

A jelen webhelyre a HUAWEI adatvédelmi irányelvei érvényesek, amelyek részletei az egyes weboldalak alsó sávján látható „Adatvédelmi irányelvek” hivatkozásra kattintva tekinthetők meg a webhelyen.

Tartsa szem előtt, hogy az Ön és a jelen webhely közötti hálózati kapcsolat és az átküldött adatok nincsenek teljes biztonságban és nem is titkosak, így előfordulhat, hogy az Ön által a jelen webhelyre küldött információk és adatok mások tudomására jutnak. A HUAWEI nem tudja garantálni az Ön és a jelen webhely közötti hálózati kapcsolat és az átküldött adatok biztonságát és titkosságát.

Jogfenntartás

A HUAWEI fenntartja a jogot, hogy bármikor, külön értesítés nélkül végrehajtsa az alábbi műveleteket:

1. Annak okától függetlenül bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti a jelen webhely egészének vagy egy részének működését, illetve elérhetőségét.

2. Kijavíthatja vagy módosíthatja a jelen webhely Tartalmát, illetve annak bármely vonatkozó irányelvét, feltételét, záradékát.

3. A jelen webhely egészének vagy egy részének működését karbantartás, hibajavítás vagy bármilyen egyéb, hasonló jellegű módosítás céljából rendszeres vagy szabálytalan időközönként felfüggesztheti.

Felelősségkorlátozó záradék

A HUAWEI NEM GARANTÁLJA A JELEN WEBHELY, ANNAK TARTALMA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁT, FOLYTONOSSÁGÁT ÉS ELÉRHETŐSÉGÉT. A WEBHELYET ÉS TARTALMÁT ANNAK „JELENLEGI FORMÁJÁBAN” BIZTOSÍTJA. A JELEN WEBHELY ÉS AZ ARRÓL HIVATKOZOTT BÁRMILYEN EGYÉB WEBHELY HASZNÁLATÁÉRT TELJES MÉRTÉKBEN ÖN MINT FELHASZNÁLÓ A FELELŐS. HA A JELEN WEBHELY EGÉSZÉVEL VAGY BÁRMELY RÉSZÉVEL ELÉGEDETLEN, EGYETLEN JOGORVOSLATA, HOGY FELFÜGGESZTI A WEBHELY ADOTT VAGY VALAMENNYI RÉSZÉNEK HASZNÁLATÁT, MIVEL A JELEN WEBHELY HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ, ÖN ÉS A HUAWEI KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁSNAK RÉSZE A JOGORVOSLAT EME KORLÁTOZÁSA.

A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSAIRA VONATKOZÓLAG A JELEN WEBHELYEN KÖZÖLT INFORMÁCIÓK – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A TERMÉKEK FUNKCIÓIRA, KONFIGURÁCIÓJÁRA, PARAMÉTEREIRE, MŰSZAKI SZABVÁNYAIRA ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TARTALMÁRA VONATKOZÓAKAT – ELTÉRŐEK LEHETNEK AZ EGYES ORSZÁGOKBAN VAGY RÉGIÓKBAN. AZ ADOTT TERMÉK FUNKCIÓI, KONFIGURÁCIÓI, PARAMÉTEREI ÉS MŰSZAKI SZABVÁNYAI A TERMÉK ÉLETCIKLUSÁNAK KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZAIBAN MÓDOSULHATNAK, ÉS ELTARTHAT EGY IDEIG, AMÍG A HUAWEI FRISSÍTI A MEGFELELŐ INFORMÁCIÓKAT. ENNÉLFOGVA ELTÉRÉSEK LEHETNEK A JELEN WEBHELYEN LÁTHATÓ TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSI INFORMÁCIÓK, VALAMINT AZ ÖN ÁLTAL MEGVÁSÁROLT VAGY AZ ÖN PIACÁN ELÉRHETŐ TÉNYLEGES TERMÉKEK KÖZÖTT. A HUAWEI NEM GARANTÁLJA A JELEN WEBHELY TARTALMÁNAK HELYESSÉGÉT, MARADÉKTALAN VOLTÁT ÉS MEGBÍZHATÓSÁGÁT.

Felelősségkorlátozás

Hacsak jogszabály nem tiltja, a HUAWEI semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a jelen webhely nem megfelelő használatából eredő bármilyen közvetett, előre nem látott, származtatott, járulékos vagy büntetőjogi kár megtérítéséért – korlátozás nélkül ideértve az üzleti nyereség elmaradását is –, abban az esetben sem, ha a HUAWEI tisztában volt a potenciális kockázatokkal.

Ha a jelen webhely használata Önnek bármilyen kárt vagy veszteséget okoz, a HUAWEI és partnerei által vállalt maximális és teljes felelősség legfeljebb a jelen webhely használatához kapcsolódó előfizetési vagy hasonló díjak teljes összegére terjed ki.

Egyes joghatóságok nem engedélyezik a felelősség korlátozását. Emiatt előfordulhat, hogy a fenti korlátozások Önre nem vonatkoznak.

Kártalanítás

Amennyiben a HUAWEI felé harmadik fél részéről bármilyen követelés, veszteség, kárigény, indítvány vagy költség (az ügyvédi díjat is beleértve) merül fel a jelen webhely Ön általi használatának eredményeként vagy azzal összefüggésben, Ön elfogadja, hogy a HUAWEIt, annak igazgatóit, munkavállalóit, ügynökeit, partnereit és egyéb, engedéllyel rendelkező képviselőit ezért kártalanítja.

Független jogorvoslat

A jelen Megállapodás 10. pontjának („Felelősségkorlátozás”) és 11. pontjának („Kártalanítás”) záradékai önállóan is érvényesek, abban az esetben is, ha az említett pontok és / vagy záradékok nem tudják az eredeti célt teljesíteni, vagy törvény által nem érvényesíthetők. A hatályos kapcsolódó jogszabályok által megengedett mértékig a 10. és 11. pontban foglalt felelősségkorlátozás van érvényben függetlenül attól, hogy a veszteség oka (1) szerződésszegés, (2) a garancia feltételeinek be nem tartása, (3) tévedés vagy jogsértés – így hanyagság vagy megtévesztés –, (4) objektív felelősség vagy (5) bármilyen egyéb ok.

Visszajelzés

Az Ön jelen webhelyen adott visszajelzése semmilyen esetben nem minősül titkosnak. A HUAWEI fenntartja a jogot ezen információk korlátozás nélküli felhasználására.

A jelen Használati feltételek megsértése

Ön elfogadja, hogy a HUAWEI fenntartja a jogot a jelen webhely Ön általi elérhetőségének megszüntetésére és / vagy letiltására, amennyiben úgy véli, hogy Ön a jelen Használati feltételek bármely pontját megsértette.

Amennyiben a HUAWEI visszavonja az Ön jogosultságát a jelen webhely elérésére, mert Ön megszegte a jelen Használati feltételek bármely pontját, úgy a HUAWEI semmilyen felelősséget nem vállal Ön vagy bármely harmadik fél felé.

Ön elfogadja, hogy a HUAWEI kizárólagosan, előzetes értesítés nélkül dönthet úgy, hogy részben vagy egészében megszünteti a jelen webhely funkcióinak Ön általi elérhetőségét többek között az alábbi okok miatt:

(1) bűnüldöző hatóságok vagy egyéb kormányzati intézmények kérésére;

(2) az Ön saját kérésére; (Ha Ön HUAWEI-azonosítója törlését kérte, előfordulhat, hogy férhet hozzá az online vásárlási funkciókhoz.)

(3) a jelen webhely vagy bármely szolgáltatásának felfüggesztése, illetve jelentősebb módosítása esetén;

(4) előre nem látható műszaki problémák miatt.

Vonatkozó jogszabályok és joghatóság

A jelen Megállapodás megalkotására, érvényesítésére és értelmezésére, valamint a vele kapcsolatos jogviták rendezésére a Kínai Népköztársaság jogszabályai vonatkoznak.

A jelen Megállapodás aláírási helyének a Kínai Népköztársaság Sencsen városának Longgang kerülete tekintendő. A jelen Megállapodás Tartalmával vagy végrehajtásával kapcsolatos bármely jogvita esetén mindkét fél békés tanácskozáson keresztüli megegyezésre törekszik. Ha tanácskozáson keresztül a felek nem jutnak megegyezésre, bármely fél peres eljárást indíthat az aláírás helye szerinti joghatóság bíróságán.

DSA megfelelőség

Az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvényének (az (EU) 2022/2065 rendelet, DSA) való megfelelés érdekében a Huawei kijelölte a DSA támogatási csoportot mint kapcsolattartó pontunkat, hogy lehetővé tegye a közvetlen és gyors kommunikációt a tagállami hatóságokkal, az Európai Bizottsággal, az Európai Digitális Szolgáltatások Tanácsával, valamint a Platformszolgáltatás igénybe vevőivel.

Szívesen fogadjuk továbbá, ha egy magánszemély vagy szervezet értesít bennünket arról, ha a szolgáltatásunkon olyan konkrét információk jelennek meg, amelyeket az adott magánszemély vagy szervezet illegális tartalomnak vél.

Ha a vonatkozó tevékenységet vagy információt illegálisnak vagy a felhasználási feltételeinkkel összeegyeztethetetlennek minősítjük, korlátozásokkal, indoklással és a jelen Weboldal feltételeinek 4. szakaszában meghatározott belső szabálytalanságkezelési rendszerrel látjuk el és hajtjuk végre.

A DSA 11., 12., 16., 20. és 22. cikke szerinti összes kérelmet, panaszt, értesítést és egyéb közleményt a következő címre kell küldeni: dsacompliance@huawei.com. Az ilyen jellegű kommunikációnak angol nyelven kell történnie.

Egyéb rendelkezések

A jelen webhely használatára vonatkozóan az Ön és a HUAWEI közötti Megállapodás egészét a jelen Használati feltételek képezik, és azok felülírnak minden, Ön és a HUAWEI között korábban létrejött írásos vagy szóbeli megállapodást a jelen webhely használatáról. Az Ön és a HUAWEI közötti egyéb megállapodások kikötéseitől függetlenül a HUAWEI nem fogad el ellenajánlatot ezen Használati feltételekre vonatkozólag, és ezennel kifejezetten elutasít minden ellenajánlatot.

Amennyiben a HUAWEI elmulasztja a jelen Használati feltételek szigorú végrehajtásának fenntartását vagy megkövetelését, ez nem tekintendő úgy, hogy a HUAWEI bármely jogáról lemondana ezen Használati feltételek érvényesítése, vagy maguk a Használati feltételek kapcsán. A HUAWEI és Ön, illetve harmadik fél között semmilyen ügylet nem tekintendő a jelen Használati feltételekben foglalt bármely kikötés módosításának.

A consumer.huawei.com elhagyása
A linkre kattintás után egy harmadik fél weboldalára lép. A Huawei nem felelős és nem ellenőrzi ezt a harmadik fél weboldalát.
Visszatérés Folytatás